Spotkanie z prof. Janem Majchrowskim

Zdjęcia

R.I.P.

Naszemu Drogiemu Koledze
prof. Bartoszowi Korzeniewskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki

składa
społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

190 lat temu

Komentarz aktualny

O języku, wolności i potrzebie misji

…Zanim ktoś rzuci anatemę na nasze dzieje, powinien spytać sam siebie, czy je poznał choćby odrobinę. Czy zastanowił się nad tym, co ma im do zawdzięczenia. Nawet ten, kto się dziejami Polski nie interesował, przez jeden element do tej wspólnoty polskiej należy. Takim powodem do wdzięczności jest nasz język.(…)  Ile razy mówimy po polsku, (…) powinniśmy pomyśleć z wdzięcznością o tych pokoleniach, które ten język tworzyły i które obroniły go przed zniszczeniem zaplanowanym przez naszych sąsiadów. Agresywne imperia, niszcząc Polskę w wieku XVIII, XIX i XX, chciały przecież w pierwszej kolejności zniszczyć język.… Cały tekst tutaj.

Polska przeszkodą dla Rosji

Pożegnanie


doktor habilitowany JANUSZ KAPUŚCIŃSKI
człowiek nauki – geofizyk, agrometeorolog i przyrodnik
ukształtowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu,
nieustannie zatroskany o Dom Nauki i Dom Człowieka,
o Dom którego imię Poznań i Polska.
Z racji sprawowanej godności – nauczyciel akademicki
znany środowiskom uniwersyteckim Poznania, Kalisza i Częstochowy,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odszedł od nas 6 lutego 2024 r.
Drogi nasz Kolego i Przyjacielu – teraz trwaj w Wiekuistym Bożym Pokoju.
Niech się Polska wiecznie śni Tobie…

Z wyrazami nieustającej wdzięczności i pamięci
społeczność AKO Poznań

Ośmiogwiazdkowy profesor…

…rozmyśla nad realem   /Henryk Krzyżanowski/

Prof. Andrzej Nowak – Źródła zdrady

Spotkanie z prof. Janem Majchrowskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Janem Majchrowskim organizowane przez nasze AKO i Wydawnictwo ZYSK i S-ka

13 lutego (wtorek) o godz. 18.00
w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Będzie można kupić jego książkę “
Przeciw uzbrojonym analfabetom”.