II Forum Ekologii Leśnej 2023

VI Forum Klimatyczne

Czwarta konferencja Forum Klimatycznego

Już trzecia Konferencja Forum Klimatycznego

II Konferencja Forum Klimatycznego AKO

Rozmowa z uczestnikami I Konferencji Forum Klimatycznego AKO

W audycji Radia Poznań “Kierunek Europa” z 28.9.2019 red. Maciej Mazurek rozmawia z min. Jadwigą Emilewicz i prof. Wojciechem Stankowskim. Temat niezwykle aktualny i ważny: problemy z klimatem Ziemi w aspekcie gospodarczym i geofizycznym. Zapraszamy do wysłuchania.

Konferencja Forum Klimatycznego AKO – 21.IX