Zasady korzystania z danych osobowych w AKO Poznań

Informujemy wszystkich członków i gości strony internetowej https://ako.poznan.pl, (alias ako.org.pl) iż Zarząd naszego stowarzyszenia stosuje się do „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016”.

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych będących w dyspozycji Zarządu oraz najważniejsze uprawnienia osób, których te dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych jest Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu (AKO), ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań.

2. AKO przechowuje i wykorzystuje wyłącznie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez członków, sympatyków lub abonentów wiadomości. Wszelkie sprawy związane z obsługą danych osobowych (np. usunięcie lub modyfikacja) można zgłaszać pod adresem AKO@ako.poznan.pl lub za pomocą formularza https://ako.poznan.pl/kontakt/

3. Dane osobowe członków Klubu są gromadzone wyłącznie w czterech celach:
a) potwierdzenia tożsamości kandydata/członka, weryfikacji spełniania wymogów statutowych i podjęcia decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu do AKO;
b) prowadzenia korespondencji pocztą elektroniczną, która jest podstawowym sposobem komunikowania się w Klubie (droga telefoniczna jest traktowana jako awaryjna);
c) umieszczenia tytułu, nazwiska i afiliacji na stronie internetowej AKO
d) umieszczenia tytułu, nazwiska i afiliacji pod wydawanymi oświadczeniami – tu za każdym razem jest możliwość potwierdzenia/wycofania z listy sygnatariuszy.

4. Deklaracje członkowskie

Deklaracje członkowskie złożone w formie papierowej są przechowywane w oficjalnej siedzibie AKO i nie są udostępniane nikomu spoza Zarządu.

Deklaracje członkowskie złożone w formie elektronicznej są przechowywane w komputerze członka Zarządu wskazanego przez Zarząd do prowadzenia ewidencji członków i również nie są udostępniane nikomu spoza Zarządu.

Członek AKO ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z zasobów stowarzyszenia. Jest to równoznaczne z deklaracją wystąpienia z AKO.

AKO nie udostępnia danych kontaktowych członków osobom spoza Klubu.

5. Newsletter

Newsletter jest wysyłany za pomocą samoobsługowego automatu funkcjonującego na serwerze WWW AKO. Abonenci zapisują się sami podając wyłącznie swój adres email. Zrezygnować z usługi można klikając odpowiedni odnośnik znajdującym się w każdej wiadomości.

6. Podpisy pod oświadczeniami/listami AKO

Zbieranie podpisów składających się z tytułu/funkcji/afiliacji, imienia i nazwiska oraz miejscowości odbywa się za pomocą samoobsługowego automatu funkcjonującego na serwerze WWW. Adres email wykorzystywany jest wyłącznie w celu weryfikacji sygnatariuszy i zapobieżeniu tworzenia wielokrotnych wpisów. Potwierdzone podpisy widnieją na stronie internetowej AKO, natomiast wgląd do adresów email ma tylko wyznaczony przez Zarząd administrator serwera AKO. Prośby o usunięcie lub modyfikację wpisu można zgłaszać pod adresami wymienionymi w p. 2.

7. Księgowość

Operacje finansowe AKO są obsługiwane przez zewnętrzną firmę spełniającą wymagania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Informacje o wpłaconych składkach członkowskich są udostępniane wyłącznie Zarządowi AKO w celu analizy sytuacji finansowej i podejmowania stosownych decyzji.

 

Zarząd AKO Poznań