Kapituła statuetki

Regulamin i Kapituła
Statuetki Pan Cogito Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie

 1. Statuetka Pan Cogito Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest, obok Medalu AKO im. Przemysła II i członkostwa honorowego AKO, najwyższą formą wyróżnienia dla publicznej działalności i postawy osoby honorowanej.
 2. Statuetkę przyznaje się za szczególne, długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, które są zbieżne z założeniami ideowymi i programowymi AKO, a w szczególności za pomnażanie dorobku kulturowego Polaków, upowszechnianie polskiej kultury narodowej,   afirmowanie i podtrzymywanie polskości, obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie polskiej tradycji narodowej.
 3. Statuetka jest nadawana osobie (lub instytucji) raz w roku (wyróżnioną instytucję reprezentuje jej najważniejszy przedstawiciel).
 4. O przyznaniu Statuetki decyduje Kapituła Statuetki Pan Cogito drogą konsensusu lub większością dwóch trzecich głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Kapitułę powołują Zarządy AKO drogą konsensusu.
 6. Pierwszy skład Kapituły tworzą następujące osoby:
  Prof. dr. hab. Wiesław Ratajczak – literaturoznawca UAM – Przewodniczący Kapituły
  Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
  Dr Tadeusz Zysk – Prezes Wydawnictwa ZYSK i Sp.
  Dr Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości
  Krzysztof Skowroński – Prezes SDP
  Maciej Łopiński – minister w Kancelarii Prezydenta RP
  Prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk UJ
  Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
  Prof. dr hab. Bogusław Dopart – literaturoznawca UJ
  Prof. dr hab. Grażyna Korpal ASP Kraków
  Prof. dr hab. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
  Jan Pietrzak – artysta kabaretowy, kulturowy piewca etosu polskości
  Bohdan Urbankowski – pisarz, publicysta
  Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
  Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
  Józef Panfil – artysta-malarz
  Prof. dr hab. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk
  Prof. dr hab. Bogusław Grabowski – Akademia Muz. im. St. Moniuszki, I organista Bazyliki Mariackiej
  Prof. dr hab. Andrzej Śramkiewicz – malarz, ASP Gdańsk
  Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
  Prof. dr hab. Michał Kliś – profesor sztuk plastycznych ASP Katowice
  Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna Katowice
  Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO w Lublinie
  Krystyna Głowniak – artysta-malarz Lublin
  W skład Kapituły wchodzą ponadto osoby wyróżnione Statuetką Pan Cogito.
 7. Przewodniczącego Kapituły wybierają członkowie Kapituły spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
 8. Kandydatów do Statuetki Pan Cogito mogą zgłaszać: Zarządy AKO (za ich pośrednictwem i zgodą członkowie AKO) oraz każdy członek Kapituły.
 9. Formę i kształt Statuetki Pan Cogito określają załączone zdjęcia.
 10. Zarządy AKO mogą wprowadzać zmiany do Regulaminu Kapituły Statuetki Pan Cogito.