Ideologia wypiera rozum

…Zielony Ład wywodzi się z zupełnie błędnego i szkodliwego założenia, które urąga zdrowemu rozsądkowi, że głównym zagrożeniem jest człowiek i wszystko to, co czyni. I z tego błędnego myślenia wyprowadzono różne konsekwencje rozpisane na różne akty prawne. Jednym z nich jest Zielony Ład... Cały tekst tutaj.