WŁADZE

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Poznaniu wybrane przez Walne Zgromadzenie  11 października 2021 roku

 

 Zarząd

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
Sekretarz: prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska
Skarbnik: dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka
Członkowie: prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
dr hab. Barbara Wysocka – PAN
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
Duszpasterz: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM