Pożegnanie

Społeczność naszego Klubu poniosła dotkliwą stratę. W niedzielę 14, kwietnia zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, Profesor Jan Skuratowicz, współzałożyciel naszego Klubu i jego wybitny członek.

Był osobowością i osobistością bardzo znacząca w naszym Klubie, ale przede wszystkim w naszym mieście, regionie i w świecie nauki.

Był profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, historykiem sztuki, badaczem i znawcą architektury Wielkopolski i Poznania, inicjatorem i pionierem nowych kierunków badań. Jego publikacje o architekturze Poznania około 1900, o rezydencjach XIX wieku i okresu międzywojennego należą już do klasyki. Zainicjowana i redagowana przez niego monumentalna seria „Majątki Wielkopolski” odkryła nieznane wcześniej bogactwo architektury będącej dotychczas na marginesie zainteresowań nauki. Działał aktywnie w towarzystwach naukowych – m. in. na forum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Głównym miejscem jego aktywności był Uniwersytet. To na UAM skończył studia historii sztuki w 1969 r., tutaj uzyskał stopnie doktora (w 1975 r.) i doktora habilitowanego (w 1988 r.). Na Uniwersytecie pracował od 1973 r. do 2017 r. przechodząc kolejne szczeble od asystenta do profesora uczelni, pełniąc m.in. funkcję kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej. Swoją rozległą wiedzą służył również sprawie ochrony zabytków zasiadając w radach konserwatorskich i radach muzealnych. Choć nie był Wielkopolaninem z urodzenia (przyszedł na świat w 1946 r. Ciechomicach pow. Gostynin), jednak to właśnie Wielkopolsce poświęcił serce i rozum. Swoim życiem i dokonanymi dziełami zaskarbił sobie wdzięczną pamięć wielu mieszkańców naszego regionu, pokoleń studentów, kolegów i przyjaciół.

Profesor Skuratowicz był wielkim polskim patriotą, czego dowodził nie słowami, lecz czynami, był również zaangażowanym i zasłużonym społecznikiem. Należał do grupy założycieli NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 1981 roku, członkiem pierwszej Komisji Zakładowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości aktywnie włączył się w życie publiczne, był m.in. członkiem Partii Chrześcijańskich Demokratów, później Prawa i Sprawiedliwości. W pionierskim okresie kształtowania się samorządu w latach dziewięćdziesiątych był radnym Miasta Poznania, później włączył się w ideę odbudowy Pomnika Wdzięczności.

Swoim życiem i dokonanymi dziełami zaskarbił sobie wdzięczną pamięć wielu mieszkańców naszego regionu, pokoleń studentów, kolegów i przyjaciół.

Drogi Janku. Na zawsze zostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie naszego drogiego Kolegi składamy wyrazy współczucia i łączymy się w smutku i żalu.

Zarząd AKO w Poznaniu

Pogrzeb odbędzie się 19 kwietnia po Mszy św. o godz. 10:00 w kaplicy na cmentarzu w Puszczykowie.