Deklaracja członkowska

 

Do naszego Klubu zapraszamy pracowników wyższych uczelni lub innych instytucji naukowych oraz inne osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

Deklarację członkowską można pobrać tu: pdf, doc.

Wypełnioną deklarację w postaci papierowej można przesłać pod adresem wskazanym tutaj

Ze względów organizacyjnych, dla przyspieszenia i ułatwienia nam pracy, bardzo prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej w postaci załącznika za pomocą formularza znajdującego się na tej samej stronie (KONTAKT).

Wersję elektroniczną preferujemy, ale ważne jest, by deklaracja była podpisana.