O odchudzaniu szkoły

…Mamy tu do czynienia z próbą zerwania polskiego kodu kulturowego. Przecież bez znajomości kultury nie można zrozumieć historii państwa, Narodu. Wszystko się ze sobą łączy. Trzeba też zauważyć, że te wykreślenia z zakresu historii dotykają rzeczy zupełnie fundamentalnych, chociażby np. genezy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz jego znaczenia dla odrodzenia się państwa polskiego i obrony jego niepodległości w 1920 r. […] Wydaje się, że mamy do czynienia z próbą amputacji pamięci o tych Polakach, którzy tworzyli historię naszego kraju, naszej państwowości… Cały tekst tutaj.