Protest przeciw planowanym przez MEN zmianom w podstawach programowych nauczania

Społeczność skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich  wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanych przez Ministerstwo Edukacji redukcji podstaw programowych nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Przedstawiony w ramach tzw. prekonsultacji zakres tych zmian, polegających głównie na eliminacji sprawia wrażenie jakby aktualne kierownictwo Ministerstwa zmierzało do ograniczenia możliwości kształcenia się młodych pokoleń Polaków.  Nie negujemy potrzeby korekt, ale proponowana skala redukcji musi prowadzić do zapaści publicznego szkolnictwa. Dla młodych Polaków istotna jest orientacja i znajomość podstawowych faktów we wszystkich dziedzinach współczesnej wiedzy, ale szczególne znaczenie dla zachowania tożsamości i polskiej racji stanu ma rzetelny przekaz historii i kultury – zarówno polskiej, jak i powszechnej. Odpowiednie nauczanie o rodzimej historii, literaturze i języku jest kluczowe dla kształtowania podstaw polskiego patriotyzmu przyszłych pokoleń.

Niestety, proponowane zmiany zmierzają w zupełnie innym kierunku. Widać w nich pewien „klucz”, polegający na usuwaniu treści przypominających o heroicznych kartach polskiej historii i jednoczesnym zacieraniu przekazu o straszliwych, ludobójczych skutkach dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Innym wspólnym mianownikiem zmian jest pomijanie kulturotwórczej roli chrześcijaństwa w dziejach Europy i Polski. Spektakularnym przykładem jest tu pomniejszanie roli św. Jana Pawła II, który w decydujący sposób przyczynił się do pokonania sowieckiego „imperium zła”, a tym samym do obrony praw człowieka w skali globalnej. Ponadto, propozycje starają się omijać „trudne” karty w dziejach stosunków polsko-niemieckich. Tylko w taki sposób bowiem można wytłumaczyć m. in. pominięcie zwycięstwa grunwaldzkiego, Powstania Wielkopolskiego, czy bismarckowskiego Kulturkampfu. Najnowsza, dziejąca się na naszych oczach historia, pokazuje jednak jak ważne jest poznanie pojęcia „wojny kulturowej” – zarówno w dawnej, jak i dzisiejszej wersji.

Poważny niepokój budzą też planowane zmiany w nauczaniu języka polskiego, które zagrażają zachowaniu kodu kulturowego stanowiącego osnowę wspólnoty wszystkich nas Polaków oraz gwarancję jej przetrwania nawet w najtrudniejszych chwilach.

Akademickie Kluby Obywatelskie wzywają Ministerstwo Edukacji Narodowej do zaniechania szkodliwych zmian w podstawach programowych nauczania w szkołach wszystkich stopni, które pod pretekstem „odchudzenia treści” zmierzają do pozbawienia młodego pokolenia przyszłości jako świadomych swej wartości Polaków.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

Poznań,… Szczecin, 21.02.2024r.