Spotkanie przewodniczących AKO

17.02.2024 odbyło się w Warszawie robocze spotkanie przewodniczących Akademickich Klubów Obywatelskich działających w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Omówiono sytuację w poszczególnych klubach, zadania oraz perspektywy działań na przyszłość. W celu lepszego współdziałania zaproponowano powołanie do życia Porozumienia autonomicznych Akademickich Klubów Obywatelskich.