Komitet Honorowy poparcia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 2023

W skład Komitetu weszło wielu znakomitych członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu. Jego przewodniczącym jest prof. Stanisław Mikołajczak.
Komitet wystosował do mieszkańców Poznania i Wielkopolski Apel o poparcie.

List do Prezydenta RP

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o ułaskawienie studentki Politechniki Poznańskiej, Mariki, skazanej na trzy lata więzienia.

Nie uważamy, że osoba ta jest niewinna. Porusza nas jednak rażąca niewspółmierność kary do popełnionego przestępstwa. Emocjonalna reakcja młodej, niekaranej wcześniej, 21-letniej osoby, polegająca na nieudanej próbie wyszarpnięcia lnianej torebki w prowokacyjnych barwach, powinna spowodować wymierzenie kary adekwatnej. Trzy lata bezwzględnego więzienia jest wyrokiem zdecydowanie zbyt surowym. więcej

List prof. Wiesława Antkowiaka do “Solidarności” na UAM

…Historia blisko połowy ubiegłego wieku dowodzi jak bardzo upolitycznienie uniwersytetu przyczynia się do wypaczenia jego naukowo-badawczego charakteru dydaktycznego. Dla zobrazowania sytuacji przytoczę jedynie kilka z bardzo wielu przykładów z naszego uniwersytetu niebudzących wątpliwości: (1) skażenie poglądów społeczności uniwersyteckiej, uwiecznione w strukturze administracyjno-organizacyjnej uczelni np. wprowadzenie „marksizmu-leninizmu”, do programu dydaktycznego (lata 50-te)… Cały list tutaj.

Petycja w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Działając na podstawie art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz.483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie. Olsztynie i Wrocławiu apelują do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe. więcej

Emerytalne zakończenie życiorysu

Po blisko dziesięciu latach od przejścia w wiek emerytalny zakończyłem chemiczne eksperymenty laboratoryjne, co zbiegło się z wypromowaniem ostatniego mojego doktoranta i jak się okazało przerwaniem przeze mnie badań toksyn grzybowych i zakończeniem wkrótce mojej trzydziestoletniej działalności w Radzie Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Wobec zbliżającej się wówczas stuletniej rocznicy utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, władze rektorskie postanowiły opublikować biografie wszystkich z tego okresu rektorów i zaproponowano mi opracowanie odpowiedniego materiału dotyczącego prof. Jerzego Suszki, rektora z lat 1952/53-1955/56. (WN UAM 2018 i 2019). więcej

Apel o ogłoszenie przez Parlament RP roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu

W 1822 roku Adam Mickiewicz opublikował Ballady i romanse, dzieło, które zapoczątkowało w Polsce Romantyzm. W roku 2022 przypada dwusetna rocznica tego wydarzenia: proponujemy, by rok ten ogłosić Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Rola, jaką odegrał polski Romantyzm, jest nie do przecenienia, zarówno ze względu na literaturę, kulturę, jak i tożsamość narodową. Bez utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Maurycego Mochnackiego, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida i tylu innych polska kultura byłaby o wiele uboższa, jeśli w ogóle by przetrwała w kształcie, jaki znamy, bądź w jakimkolwiek kształcie. Czy powstałyby niektóre dzieła Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Stanisława Wyspiańskiego? Czy bez Dziadów i Pana Tadeusza, Sonetów krymskich i Liryków lozańskich Adama Mickiewicza polski język brzmiałby tak samo? Ile spektakli teatralnych, filmów by nie powstało? To Romantyzm wprowadził literaturę polską do grona czołowych literatur europejskich – co przyniosło jej spektakularne sukcesy: liczne przekłady i dwie Nagrody Nobla w początkach w. XX.  To Romantyzm stworzył wielką muzykę i sztukę polską – dzieła Chopina i Moniuszki, malarstwo Michałowskiego i Matejki; to Romantyzm stworzył nowoczesną myśl humanistyczną, polityczną, cywilizacyjną. więcej

List do Rektora

Wielce Szanowna Pani Rektor!

Jako środowisko zrzeszające bardzo liczne grono pracowników nauki niemal wszystkich poznańskich uczelni wyższych z prawdziwym zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości informację o założeniu na UAM Stowarzyszenia LGBT+. Jest to dla nas o tyle zaskakujące, że gdy Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczynał swą działalność, władze UAM odmówiły zgody na działanie Klubu przy Uniwersytecie, choć działalność na rzecz wysokiego poziomu polskiej edukacji i nauki jest wyraźnie wyeksponowana wśród założeń programowych AKO (pkt. 2). Pragniemy przypomnieć, że Uniwersytet jest placówką stricte naukową, a Stowarzyszenie LGBT+, działalność naukową wymienia dopiero na 7, tj. przedostatnim miejscu wśród swoich celów. więcej

Gratulacje

Prof. Andrzej Nowak został uhonorowany Nagrodą Mediów Publicznych w kategorii Słowo – społeczeństwo za rok 2020.

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Andrzeju!
Z prawdziwą radością gratulujemy Ci  kolejnego wspaniałego wyróżnienia za Twoją niezwykłą aktywność naukową i popularyzatorską w sferze dzisiaj najważniejszej dla Polski – w upowszechnianiu polskiego nowoczesnego patriotyzmu, patriotyzmu wynikającego z przywoływanej przez Ciebie wiedzy o polskiej historii, tradycji, kulturze, z upowszechniania postawy dumy z  bycia Polakiem.
Jesteśmy zaszczyceni Twoją obecnością w naszym Klubie AKO.
W imieniu społeczności AKO Poznań
Stanisław Mikołajczak

Apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy

rekompensującej mediom publicznym straty z tytułu nieopłaconego abonamentu

Polacy o poglądach tradycyjnych, konserwatywnych, dla których polskość, chrześcijaństwo i tradycyjna rodzina są najwyższą wartością, nie mieli po 1989 roku możliwości prezentowania swoich poglądów. Jakiekolwiek próby przedstawienia ich punktu widzenia na rozwój kraju kwitowane były obraźliwymi określeniami: ciemnogród, wrogowie postępu, nacjonaliści, faszyści, polscy antysemici, itp. Później określano ich mianem moherów, bydła, szarańczy, watahy, zrównując ze zwierzętami nie zasługującymi na uwagę. więcej

List w obronie prof. Agnieszki Popieli

Prof. Andrzej Nowak (członek AKO), prof. Wojciech Polak oraz red. Bronisław Wildstein (laureat statuetki Pan Cogito) stanęli w obronie prof. Agnieszki Popieli, przeciwko której rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Szczecińskiego wszczął postępowanie za jej wypowiedzi dotyczące Marszałka Senatu. Wystosowali list otwarty, z którym społeczność Akademickich Klubów Obywatelskich w pełni się solidaryzuje: więcej