Suwerenność monetarna

Już 29 kwietnia 2024 roku będziemy obchodzić setną rocznicę wprowadzenia do obiegu waluty narodowej – złotego. Powołanie do życia złotego miało ogromne znacznie. Własna waluta narodowa jest bowiem jednym z symboli narodu, podobnie, jak flaga, hymn czy też język. Narodowy Bank Polski jest swoistym bastionem tego, co polskie w sferze gospodarczej. Należy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza waluta wciąż trwa, a Polska posiada dzięki temu prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Cały tekst tutaj.