List prof. Wiesława Antkowiaka do “Solidarności” na UAM

…Historia blisko połowy ubiegłego wieku dowodzi jak bardzo upolitycznienie uniwersytetu przyczynia się do wypaczenia jego naukowo-badawczego charakteru dydaktycznego. Dla zobrazowania sytuacji przytoczę jedynie kilka z bardzo wielu przykładów z naszego uniwersytetu niebudzących wątpliwości: (1) skażenie poglądów społeczności uniwersyteckiej, uwiecznione w strukturze administracyjno-organizacyjnej uczelni np. wprowadzenie „marksizmu-leninizmu”, do programu dydaktycznego (lata 50-te)… Cały list tutaj.