Przekroczono wszelkie granice podłości, łajdactwa i kłamstwa