Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań, 11 lutego 2016 r.

Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-lewicowo nastawionej części środowiska akademickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-politycznych inicjowanych przez obecną władzę i wspierającą ją większość społeczeństwa. Środowiska określające się jako liberalne utrudniały proces odradzania się demokratycznych zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce np.  poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomunizacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferalno-korupcyjnego związania uczestników życia politycznego i gospodarczego,  wyprzedaż majątku narodowego. We wszystkich tych procesach brali udział  członkowie PRL-owskich służb i „resortowe dzieci”.

Nawiązując do niedawnego listu otwartego grupy naukowców do ministra nauki i szkolnictwa wyższego stwierdzamy, że do standardów cywilizacyjnych należy rozróżnienie między rodzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglądów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani zwyczaju – nie mówiąc o systemie prawnym – stosowania zasady karania rodziny za czyny jej członków. Takie działania były stosowane w Polsce za czasów komunistycznych, czego bogatą dokumentację przynoszą współczesne historyczne opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki i wspomnienia osób szykanowanych w czasach PRL.  W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci polskich patriotów pozbawiono możliwości uzyskania wykształcenia i  normalnego, godnego życia. Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również minister Jarosław Gowin, nie nawołuje  do zachowań i działań powszechnych w czasach PRL.

Równie oczywistym elementem wiedzy socjologicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, organizacyjnego, zawodowego na kształtowanie ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań oraz na interesy grupowe członków rodzin. Doskonale dokumentują to opracowania socjologiczne i historyczne, ale przede wszystkim powszechna znajomość dróg życiowych licznych członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio znakomicie przedstawionych w publikacjach poświęconych „resortowym dzieciom”.  Wspólnota zagrożonych zmianami interesów środowisk, które wspierały poprzednią władzę, jest oczywista dla każdego uczciwego obserwatora życia publicznego. Ciągłość interesów grupowych „resortowych dzieci” nie jest – jak piszą sygnatariusze listu otwartego – koncepcją, lecz rzeczywistością polskiego życia społecznego. Ponad dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów zablokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle ważne procesy, które mogły oczyścić polskie życie publiczne (także naukowe) z dramatycznie szkodliwych elementów myślenia i działania systemu komunistycznego.

My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 37. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 38. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 39. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 40. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 41. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 42. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 43. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 44. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 45. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 46. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 47. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 48. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 49. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 50. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 51. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 52. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 53. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 54. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 55. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 56. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 58. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 59. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 60. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 62. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 63. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 64. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 65. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 66. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 67. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 68. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 69. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 70. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 71. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 72. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 73. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 74. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 75. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 76. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 77. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 78. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 79. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 80. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 81. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 83. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 84. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 85. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 86. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 87. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 88. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 89. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 91. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 92. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 93. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 94. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 95. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 96. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 97. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 98. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 99. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 100. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 102. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 103. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 104. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 105. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 106. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 107. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 108. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 110. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 111. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 112. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 113. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 114. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 115. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 116. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 117. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 118. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 119. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 120. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 121. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 122. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 123. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 124. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 125. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 126. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 127. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 128. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 129. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 130. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 132. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 133. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 134. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 135. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 136. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 137. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 138. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 139. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 140. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 141. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 143. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 144. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 145. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 146. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 147. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 148. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 149. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 150. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 151. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 152. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 153. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 154. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 155. mgr Ryszard Materny – Poznań
 156. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 157. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 158. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 159. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 160. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 161. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 162. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 163. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 164. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 166. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 167. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. mgr Paulina Molska – Poznań
 169. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 170. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 171. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 172. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 173. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 174. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 175. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 176. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 177. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 178. Maciej Neuman – Poznań
 179. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 180. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 181. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 182. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 183. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 184. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 185. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 186. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 187. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 188. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 189. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 191. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 192. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 193. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 194. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 195. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 196. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 197. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 198. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 199. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 200. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 201. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 202. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 204. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 205. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 206. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 207. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 208. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 209. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 210. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 211. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 212. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 213. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 214. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 215. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 216. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 217. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 218. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 219. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 220. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 221. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 222. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 225. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 226. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 227. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 228. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 229. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 230. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 231. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 232. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 233. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 234. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 235. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 236. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 237. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 239. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 240. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 241. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 242. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 243. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 244. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 245. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 246. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 247. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 248. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 249. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 250. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 251. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 252. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 253. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 254. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 255. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 256. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 257. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 258. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 259. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 260. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 261. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 262. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 263. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 264. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 265. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 266. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 267. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 268. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 269. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 270. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 271. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 272. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 273. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 274. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 275. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 276. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 277. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 278. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 279. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 280. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 281. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 282. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 283. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 284. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 285. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 286. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 287. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 288. dr Florian Zieliński – Poznań
 289. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 290. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 291. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 292. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 293. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 7. mgr Marek Doniec, ekonomista, Kraków
 8. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 9. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 10. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 12. mgr Konrad Firlej, em. naucz. akad., prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 13. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 14. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 15. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 16. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 18. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 19. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 21. dr hab. Janusz Kamocki, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 29. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, arch. Ottawa, Kanada
 30. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH, Kraków
 32. prof. dr hab. Ryszard Legutko,  UJ
 33. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 37. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 38. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 39. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 40. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 41. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 42. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 43. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 44. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca  ASP Kraków
 51. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 52. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 53. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 54. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 55. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 56. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 57. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 58. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 59. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 60. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 61. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

AKO Warszawa

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. Dr hab. Renata Ciołek
 3. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 4. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 5. Dr hab. Krzysztof Papis
 6. Dr hab. Krystyna Pawłowicz, poseł
 7. Dr Jan A. Rempala
 8. Anna Sadren-Leśniewska
 9. Dr hab. Barbara Siemiątkowska
 10. Dr Janusz Sobieszczański
 11. Dr hab. Maciej Stasiak
 12. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Przewodniczący Klubu
 13. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 14. Dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. Mgr Paweł Zdun

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. Dr. hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. Dr Andrzej Drogoń – Uniwersytet Śląski
 5. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 6. Dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 7. Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 8. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny
 9. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński – Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 18. Dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 19. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. Dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 21. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 23. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 24. Dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 25. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 26. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 27. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 28. Prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 29. Mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 30. Prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 31. Prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 32. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 33. Mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 34. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 35. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 36. Dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 37. Dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

AKO Lublin

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

AKO Łódź

W imieniu członków Klubu:
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący

AKO Gdańsk

W imieniu członków Klubu:
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 25, 2016

Zebrane podpisy: 271

271 podpis
Najnowsze podpisy
271
Irena Teresa Socha
Katowice
Uniwersytet Śląski, prof. nauk humanistycznych
270
Maria Kubis
Mikołów
doktor socjologii
269
Henryk Krzysteczko
Katowice
prof dr hab. Henryk Krzysteczko prof zw. UŚ
268
Janusz Zelezik
Gliwice
Dr inz. em. Pol.Slaska
267
Barbara Pytlos
Sosnowiec
em. dr Uniwersytet Slaski
266
STEFAN WIECZOREK
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
265
Antoni Winiarski
Katowice
dr, emerytowany nauczyciel akademicki UŚ
264
Krystyna Partuś
Zabrze
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze
263
Robert Prorok
Zabrze
inżynier
262
Zofia Lachtara
Gliwice
mgr matematyki szk.ponadpodstawowa
261
Danuta Sobczyk
Siemianowice Ślaskie
mgr
260
Wanda Czerwińska
Olsztyn
prezes K.I.K. Olsztyn
259
Maria Lasończyk
Gliwice
mgr pedagogiki
258
Antoni Hallek
Zabrze
Inż. em.
257
Jadwiga Stanek
Siemianowice Śl
magister matematyki emeryt
256
Jacek Bachniak
Rudy
specjalista do spraw badawczych
255
Andrzej Cholewa
Gliwice
254
Jan Mikos
Katowice
253
Maria Wieloch
Gdańsk
dr, PAN
252
Jerzy Kasprzyk
Gliwice
dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
251
Lesław Zakrzewski
250
Marek Smolik
Gliwice
dr hab. inż. , em. prof. Pol. Śl.
249
Piotr Urbanowicz
Katowice
dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
248
Mirosław Mikołajczyk
Szczecin
wykładowca akademicki
247
Antoni Dębny
Bydgoszcz
mgr inż. emeryt
246
Janina Pałka
ŁÓDZ
dr emerytowany starszy wykładowca UŁ
245
Czesław Krawczyk
Kraków
mgr inż. mech., tłumacz j.ang.
244
Przemysław Skibiński
Łódź
doktor, emerytowany nauczyciel akademicki
243
Stanisław Tomczyk
Opole
Uniwersytet Opolski
242
Hieronim Tomczak
Poznań
mgr inż.
241
Stanisław Spodzieja
Łódź
dr hab./prof. UŁ/UŁ
240
Zygmunt Niechoda
Warszawa
dr inż.
239
Stanisław Kosz
Nysa
Akademia Muzyczna, Katowice
238
prof. Andrzej Michał Oleś
Kraków
profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
237
Rafał Przekorzyński
236
Oliwia Zegrocka-Stendel
Warszawa
dr/adiunkt/Warszawski Uniwersytet Medyczny
235
Dorota Bzowska
Warszawa
dr hab. inż./kierownik zespołu/PW
234
Andrzej Borzymowski
Warszawa
Prof. dr hab., Emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej
233
Zenon Pigoń
Bytom
mgr, były poseł na Sejm RP
232
Danuta Bartoszek
Kanada
matematyk
231
Wiesława Woźniak
Pniewy
mgr ekonomii nauczyciel
230
Anna Kisiel
Wrocław
dr inż. PWr
229
Dorota Heck
Wrocław
prof. dr hab.
228
Jerzy Kryst
Toronto
mgr.inz. emeryt
227
Krzysztof Nagrodzki
Łódź
publicysta
226
Eugenia Potulicka
Poznań
prof. dr hab. UAM
225
Halina Pawlak-Kruczek
Wrocław
prof PWr dr hab. inz. ; Politechnika Wrocławska
224
Henryk Aleksa
Ruda Śląska
dr inż. GIG, emeryt
223
Halina Miłek
Warszawa
222
Barbara Maria Pawlicka
Poznan
Lekarz med pediatra
221
Daniel Pawlicki
Poznań
dr inż. Politechnika Poznańska
220
Adam Oziom
Jelenia Góra
mgr inż.
219
Marek Mroczkowski
Płock
nauczyciel
218
Wieslaw Marszalek
New Jersey, USA
prof. dr hab. inz.
217
DARIUSZ ANDRZEJ KOWARCZYK
Hamburg
Ekonomista
216
Jerzy Wojciechowsk
Kraków
dr inż.
215
Maciej Mazurkiewicz
Kraków
prof.dr hab. inż./profesor zwyczajny/AGH
214
Hanna Kryjak
Katowice
prof.dr hab. Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach
213
Jolanta Kupryjanczyk
Warszawa
prof.n.medycznych
212
Krystyna Felendzer
Gdańsk
mgr
211
Maria Sobczyk
Białe Błota
inż.bud
210
Wojciech Czaplewski
Kołonrzeg
mgr/krytyk literacki, filozof/stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna
209
Jerzy Ratajczak
Owińska
nauczyciel emeryt
208
Andrzej Skumiel
Poznań
Prof. dr hab. Instytut Akustyki, UAM
207
Stanisław Montewski
Poznań
mgr historii
206
Paweł Janulewicz
Lublin
dr/Adiunkt/Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
205
Marek Harasimowicz
Zakopane
204
Włodzimierz Król
Radom
lekarz
203
Marek Liszka
Łańcut
Lider Projektu, account specialist at Pratt & Whitney Rzeszów
202
Jakub Tomczak
Poznań
mgr inż. architekt
201
Jozef Ryniak
Krakow
inzynier
200
Jan Podmaski
Toruń
mgr inż. lesnictwa - emeryt
199
Zbigniew Felendzer
Gdańsk
Dr inż. - Politechnika Gdańska
198
Bronisława Walczak
Łódź
dr em.st.wykładowca UŁ
197
Piotr Stawiński
Kraków
dr hab. UP
196
KAZIMIERZ RUP
Kraków
prof. dr hab. inż.
195
Kazimierz Woźniak
Warszawa
mgr, starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
194
Anna Zielinska
Tarnow
Laborantka
193
Irena Dudek
antwerpia
emerytka
192
ANDRZEJ Gonera
Piotrków Trybunalski
emeryt
191
Małgorzata Duda
Wadowice
polonistka - doradca metodyczny powiatu wadowickiego
190
Jerzy Kapusta
Piotrków trybunalski
emeryt
189
Józef Dębiński
Toruń
ks. dr hab. WSKMiS
188
Alicja Wiśniewska
Gdańsk
Mgr pedagogiki
187
Krzysztof Galoch
uniejów
Przedsiębiorca
186
Krzysztof Lech
Zdziszowice
185
Andrzej Janczura
Wrocław
Dr / Politechnika Wrocławska
184
Jan Góral
Sosnowiec
dr inż. Politechnika Śląska emeryt
183
Jaroslaw Zambrzycki
Kitchener,Kanada
mgr inz, inzynier, Centra Industries
182
Jadwiga Ludwicka
Warszawa - Montreal
Mgr farmacji emerytka
181
Danuta i Michał koteccy
Wągrowiec
emerytowani nauczyciele
180
Kazimierz Głowacki
Kielce
Emerytowany nauczyciel akademicki UJK
179
Artur Łoboda
Kraków
Fundacja Promocji Kultury
178
Marek Jaworski
Warszawa
dr hab.
177
Grzegorz Stopiński
Wrocław
przedsiebiorca
176
Zbigniew Nosal
Warszawa
dr inż. AKO Warszawa PW
175
Stanisław Gutt
zakopane
mgr matematyki
174
Lidia Pogorzelska
Dębica
mgr nauczyciel
173
Helena i Eugeniusz TOMALA
Toulouse - France
emeryci
172
leopold pelszynski
des plaines
emeryt
171
Ireneusz Robak
Wrzesnia
170
Michał Wiater
Strzyżów/W
Emeryt wojskowy AWF Kraków
169
Marian Bastrzyk
Gdansk
mgr emerytowany fizyk
168
Michał Kret
Warszawa
mgr,
167
Sylwia Bałazy
Łomża
166
Arkadiusz Brańka
Poznań
dr hab/ IFM PAN
165
Dariusz Landsberg
opole
pracownik fizyczny
164
Malgorzata Czerpak
stary sacz
163
Zbigniew Pleszewski
Montreal
obecnie wykladowca na McGill University, byly adiunkt UAM w Poznaniu
162
Edward Opaliński
Warszawa
Prof. dr hab. IH PAN.
161
Katarzyna Sieniow
Lublin
pedagog
160
Andrzej Fleszar
Wurzburg, Niemcy
PhD, fizyk Uniwersytet w Wurzburgu
159
Krzysztof Niewiara
Nowy Sącz
prawnik
158
Jerzy Kuźnik
Luboń
dr inż., emeryt
157
Paweł Pasik
Nowa wróblina
magister,sierżant sztabowy, KPP Łuków
156
Jacek Kozikowski
Dietersdorf
Archäologie Service St. Pölten Austria
155
Renata Kowalczyk
Kępno - /Baranów/
mgr
154
Marek Rudnicki
Warszawa
dr inż./Politechnika Warszawska
153
Mariusz Załuski
Łomża
mgr psycholog
152
Lucjan Piela
Warszawa
profesor
151
Mieczysława Kus
Lubin
nauczyciel emeryt
150
Marcin Urbaniak
Pleszew
prawnik
149
Sylwester Zalewski
Burlington
Filozof
148
Anna Chrzanowska
Elblag
mgr inz.
147
Marcin Gardias
Dublin
mgr inż.
146
Kazimierz Schmidt
Olsztyn
mgr inż., przedsiębiorca
145
Marek Gutowski
Warszawa
dr hab. / AKO Warszawa, PAN
144
Artur Przelaskowski
Waszawa
prof./Politechnika Warszawska
143
Piotr Stukan
Jastrzębie-Zdroj
emeryt
142
Andrzej Szumski
Istebna
tłumacz
141
Ryszard Żukowski
Ostrołęka
mgr pedagog, samorzadowiec
140
Roman Kuźnia
Poznań
doradca podatkowy
139
Krzysztof Sadowski
Warszawa
inżynier
138
Anna Piskozub-Cielica
Jelenia Góra
matka, mgr ekonomii
137
Jerzy Janz
Tychy
inz
136
Zofia Bielecka
Warszawa
emerytka
135
Piotr Szuster
Warszawa
dr inż. - emeryt
134
Magdalena Derylo
Paryz
polonistka
133
Waldemar Pałys
Ostrów Mazowiecka
nauczyciel-polonista
132
Dorota Pińczuk
Bolesławiec
Mgr sztuki - muzyk, nauczyciel
131
Jan Domaradzki
Poznań
dr n. hum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
130
Marian Gabryś
Wrocław
prof zw dr hab Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
129
Andrzej Kaźmierczak
Warszawa
Profesor Szkoła Główna Handlowa
128
Adam Dyrko
Monachium
mgr / dziennikarz
127
Anna Pienkowska
Londyn
Rotary Club
126
Franciszek Czernicki
WROCŁAW
mgr inż.
125
Michał Urbański
Warszawa
dr hab. inż. / PW
124
Tomasz Stencel
Wrocław
Geograf, manager
123
Boleslaw Trzmiel
Ostrow Wielkopolski
Technik-mechanik
122
Krzysztof Chojnowski
Łomża
mgr inż.
121
Kazimierz Burzyński
Gdańsk
dr hab. inż
120
Marek Dabrowski
Kassel
ekonomista
119
Katarzyna Wróblewska
Poznan
dr n.med. UM Poznań
118
Małgorzata Resiak
Gdańsk
dr hab. prof. AWFiS
117
Janusz Fabia
Bielsko-Biała
dr inż. Akademia Techniczno-Humanistyczna
116
Jolanta Grodecka
Warszawa
mgr ekonomii
115
Anatol Fajkiel
Bielsko-Biała
inż. technolog
114
Sławomir Moździoch
Wroclaw
Prof. dr hab.//Instytut Archeologii i Etnologii PAN
113
Krzysztof Stobieniecki
Poznań
mgr inż.pilot
112
Agnieszka Walkiewicz
Warszawa
111
Jan Kot
Ustrzyki Dolne
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
110
Jerzy Ciposmak
Kamienna Góra
os prywatna emeryt
109
Nikołaj Atanasow
Lubin
mgr.inż. górnictwa
108
Krzysztof Szemiot
107
Maciej Gawlik
Kraków
Dr n. farm. inż/adiunkt/Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
106
Adam Langhammer
Bolesławiec
Dyrektor szkoły
105
Katarzyna Kotłowska
Poznań
mgr prawa dziennikarz
104
Andrzej Baranski
Madryt
Przedsiebiorca
103
Kazimierz Sienkiewicz
wrocław
rencista
102
Maria Taśmińska
Głogów
Polka
101
Remigiusz Sobieraj
Włocławek
100
Franciszek Rożnowski
Słupsk
dr, emerytowany nauczytciuel akademicki AP Słupsk
99
Ryszard Pujszo
Bydgoszcz
dr inż. / nauczyciel akademicki / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
98
Zbigniew Golan
Gorzów Wielkopolski
mgr inż
97
Andrzej Kałuszyński
Lublin
emerytowany nauczyciel akademicki
96
JÓZEF,STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI
SZCZECIN
PRACOWNIK TECHNICZNY
95
Grażyna Zwolska-Kałuszyńska
Lublin
emerytowany nauczyciel
94
ks. dr hab. Stefan Radziszewski
prof. WSH Radom
93
Julianna Supernak
Szczecin
inż.em.
92
Andrzej Ferfecki
Sędziszów Małopolski
Emeryt
91
Marek Moszyński
Warszawa
Profesor dr hab./Narodowe Centrum Badań Jądrowych
90
Regina Gawska
Plock
Ekonomista
89
Andrzej Osika
Rzeszów
Emeryt
88
Tomasz Bartuś
Kraków
dr inż. / adiunkt / AGH
87
Krzysztof Szyprowski
Warszawa
magister historii
86
Jacek Tomasz Bąbikowski
Otwock
radca prawny
85
Grzegorz Banecki
inżynier
84
Gerard Wiśniewski
Gdańsk
dr inż. dyrektor R&D
83
arian Wyka
Łódź
Inżynier, Emeryt
82
Michał Turczyński
Bolesławiec
emeryt
81
Ryszard Marian Wożniak
Warszawa
inżynier bud. upr. bez ograniczeń, upr.konserwatora
80
Wiesław Ostapski
Warszawa
prof.dr hab.inż. Politechnika Warszawska
79
Wiesław Barzyk
Szczecin
78
Kajetan Mellerowicz
Umea, Szwecja
mgr inż leśnik i informatyk / senior konsultant / Cybercom Sweden
77
Henryk Ludyga
Wasserburg(Bawaria)
Lekarz
76
Longin Horodko
Łódź
dr hab. inż. Politechnika Łódzka
75
Bożena Gorska
Warszawa
mgr filologii polskiej
74
Andrzej Borowski
Zabrze
Profesor PAN
73
Jerzy GORSKI
Warszawa
dr n. med, emeryt
72
Bogumiła Jędrzejewska
Białowieża
prof. dr hab./ Instytut Biologii Ssaków PAN
71
Halina Szurpicka
Bydgoszcz
obywatel
70
Piotr Jaroszyński
Warszawa
prof. dr hab. Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki, Wydział Filozofii, KUL
69
Krzysztof Weiss
Warszawa
dr hab.inż. AKO Warszawa
68
Jan Jaworski
Warszawa
prof. dr hab., prof. nadzw., UW
67
Jolanta Szemis
Suwałki
obywatelka
66
Ryszard Wąsik
Harbutowice
dr n med /adiunkt / Akademia Techniczno-Humanistyczna/ Bielsko-Biała
65
JULIAN SPŁAWSKI
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
EMERYT
64
Józef Szewczyk
Kraków
emeryt
63
Joanna Schwarz
Duszniki Wielkopolskie
nauczyciel Gimnazjum w Dusznikach
62
Zbigniew Gajek
Wrocław
dr hab./prof./INTiBS PAN Wrocław
61
Jerzy Michalak
Gostynin
mgr prawa
60
Ryszard Stawiński
Gdańsk
inżynier-emeryt
59
Stefan Szaciłowski
Lublin
reżyser
58
Aleksandra Tomczyńska
Warszawa
57
Jacek Rembikowski
Great Baddow
obywatel
56
Andrzej Owczarski
Boden
dr med. Uniwerytet i Umeå
55
Franciszek Ścigalski
Bydgoszcz
dr inż. adiunkt, nauczyciel akademicki, WTiICh, UTP w Bydgoszczy
54
Maria Wonko
Gdansk
Magister historii / osoba prywatna
53
Anna Kubiak
Łódź
Prorektor ds. nauki i rozwoju WSEZ i NS
52
Irena Iwasińska-Budzyk
Warszawa
mgr/kierownik laboratorium/Państwowy Instytut Geologiczny -PIB
51
Ewa Kwaśniak
Mieszkowice
mgr emerytowana nauczycielka
50
Maria Pamuła
Tarnów
emerytowany wykładowca UJ
49
Andrzej Gregosiewicz
Lublin
Prof./Kier. Kliniki/Uniwersytet Medyczny
48
Małgorzata Krata-Górska
Pisz
lekarz kardiolog
47
Waldemar Lech
Wrocław
mgr.
46
Tadeusz Biesaga
Kraków
Ks. prof. nadzw. dr hab., UPJPII
45
Tomasz Wieja
Kraków
dr inż.arch. /adiunkt/AGH
44
Wojciech Płodowski
Wilga
mgr inż. elektryk emeryt
43
Ireneusz Kulesza
Warszawa
mgr, AKO Warszawa
42
Ewa Jakson
Lublin
UMCS, Lublin
41
Andrzej Korabiewski
40
Hanna Rutkowska
Poznań
dr hab.
39
Stanisław Karpiński
Warszawa
Profesor SGGW w Warszawie
38
Renata Grygier-Michalska
Leszno
mgr inż.
37
Piotr Tereszkowski
Malmö
M.Sc. Technical Analysis, ÅF AB
36
Krystyna Pytel
Dąbrowa Górnicza
mgr prawa, radca prawny
35
Jacek Nowak
Kielce
mgr /urzędnik/ urząd skarbowy
34
Dariusz Słodki
Namysłów
magister historii, nauczyciel
33
Jerzy Mrugalski
Kraków
mgr chemii Uniwersytet Jagielloński
32
Dorota Gondek
31
Tadeusz Marcinkowski
Wrocław
prof.dr hab.inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
30
Małgorzata Rudzewicz
Białystok
mgr menadżer nieruchomości Białystok
29
Stanisław Głogowski
Radom
inżynier
28
Bogdan Barlewicz
Jaćmierz
mgr. inz. Synteza organiczna , Inżynier oprogramowania
27
Małgorzata Nowak-Wyrzykowska
Warszawa
doktor nauk medycznych
26
KATARZYNA CHABANNE
La Tour du Pin, Francja
mgr
25
jacek antczak
poznań
obywatel
24
Lesław Nowakowski
Wrocław
ekonomista/emeryt/
23
Wilhelm Czapliński
Kraków
dr, WFiIS, AGH
22
Józef Urbanowicz
Kaźmierz
mgr inż. ekonomiki rolnictwa
21
Danuta Czartoryska
Morzecin Maly, dolnoslaskie
mgr lesnictwa
20
Miro Lappalainen
Helsinki
technik mechanik
19
Piotr Bojanowski
Zamość
18
Michal Schroeder
Frederikshavn/Dania
17
Stanisław Gawliński
Węgierska Górka
prof.dr hab. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
16
Włodzimierz Drzazga
Wrocław
dr inż. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
15
Maciej Mikuła
Gliwice
mgr/emerytowany nauczyciel historii
14
Janusz JERZY
Warszawa
prezes zarządu - REWOŚ sp. z o.o., projektant technolog
13
Roman Rumian
Kraków
dr inż. / adiunkt / Akademia Górniczo-Hutnicza
12
Jan Turo
Gdansk
em.prof. Politechnika Gdanska
11
Emilia Pielichowska-Noes
Legnica
mgr farmacji
10
Andrzej Spychała
Gdańsk
mgr inż.
9
Krzysztof Wilemborek
Rumia
mgr inż. automatyk
8
Borys Paszkiewicz
Wrocław, Warszawa
prof. dr hab.
7
Kazimierz Chwistek
Poręba Wielka
dr inż. adiunkt Gorczański Park Narodowy
6
Elżbieta Barlik
Słupsk
lekarz
5
Andreas Painta
Goerliz / Piekary Śląskie
Mgr, autor, tłumacz
4
Tomasz Podgórski
Kraków
Dr UJ, nauczyciel w II LO im. Sobieskiego
3
Andrzej Polewczyk
Pyskowice
dr/Politechnika Śląska
2
Piotr Grabowski
adiunkt, doktor ekonomii
1
Mateusz Gadecki
Bydgoszcz