Węgry jako wzór przemian dla Polski – prof. Jerzy R. Nowak