Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu  z wielkim żalem i smutkiem żegna swojego Kolegę, członka-założyciela AKO
Macieja Neumana
Drogi Przyjacielu spoczywaj w pokoju
Zarząd i Członkowie AKO  Poznań

Walne zebranie AKO

Szanowni Państwo, Członkowie AKO!
Zapraszam na walne zebranie AKO Poznań, które odbędzie się 25 czerwca w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku o godz. 17.45. Program zebrania poniżej.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Mikołajczak więcej

Wielkanoc 2018

Drodzy Przyjaciele z AKO!

To już ósmy raz mam przyjemność i zaszczyt składać Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus  przyniesie Wam wiele radości, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. I niech to Boże błogosławieństwo wpływa na wszystkie sfery Waszego życia: osobistą, rodzinną, zawodową i społeczną, niech będzie owocne i trwałe, niech daje siłę i wolę trwania przy świecie wartości, który jest nam tak drogi. Szczęść Boże!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Stanisław Mikołajczak

Rekolekcje 2018 – dzień piąty: Wyzwolenie i niepodległość

Przez tych kilka dni wędrujemy drogą pamięci, miłosierdzia i wyzwolenia. To nie jest droga intelektualna, to jest droga pośród naszego świata, z jego krajobrazem, uwarunkowaniami, zmiennością. To jest droga pośród naszych kairoi, naszych znaków czasu.

Pamięć–miłosierdzie–wyzwolenie, to w swej istocie zapis i opis odkupienia. Jego szczególnym wyrazem jest przypowieść, która nam towarzyszy w okresie Wielkiego Postu szczególnie – przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu.

W całym dramacie, który rozgrywa się na naszych oczach  uderza ten moment zwrotny – decyzji syna, decyzji zmiany życia. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień czwarty: Wyzwolenie

Tegoroczne rekolekcje układają się nam wokół słów i pojęć bardzo prostych. Wyznaczają je znaki czasu, które próbujemy interpretować z pomocą słowa Bożego i nauki Kościoła, Jego Tradycji.

Słowo pierwsze to „pamięć”.

Pamięć – bo jesteśmy w czasie sporu o pamięć i tożsamość, jesteśmy w czasie sporu, w którym pamięć jest zakłamywana i zarazem niszczona jest nasza tożsamość. Ta pamięć dotyczy II wojny światowej, tematów uległości wobec zła i tematów bohaterstwo–uległość. Słabość jest traktowana jako norma, bohaterstwo jest ignorowane – Polska i Polacy są oglądani przez pryzmat Malowanego Ptaka czy Idy, a nie przez pryzmat Sendlerowej, Ulmów, Żegoty i setek, setek Polaków, którzy oddali swoje życie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień trzeci: Miłosierdzie

Samym sercem Ewangelii jest 15 rozdział Ewangelii według św. Łukasza – przypowieść wielopłaszczyznowa, którą zwykliśmy określać jako przypowieść o marnotrawnym synu, ale której głównym bohaterem jest jednak miłosierny ojciec.

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień drugi: Nieszczęście a miłosierdzie

W ciągu czytań wielkopostnych uderzyła mnie kiedyś swoją treścią Ewangelia, stanowiąca jakby zapis syntezy dziejów zbawienia, owego zmagania się misterium nieprawości i misterium zmiłowania.

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.  Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.  Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (Mt 21, 33-36) więcej

Rekolekcje 2018 – dzień pierwszy: Pamięć

Kilka tygodni temu, w czasie liturgii Wielkiego Postu byliśmy świadkami Ewangelii, która przedstawiała historię życiową i mądrościową – bogacz beztroski za życia, niewrażliwy na los Łazarza, na który bardziej wrażliwe były psy liżące rany – po śmierci cierpi. Natomiast Łazarz – cierpiący za życia, po śmierci doznaje chwały. W tej przypowieści dwa elementy zwracają moją uwagę. Najpierw, to słowa „Wspomnij” skierowane do Bogacza a skłaniające go do pamięci o własnym życiu. A potem wyjaśnienie, że nie pomoże nadzwyczajna interwencja wysłanników Boga, jeśli człowiek nie pamięta o tym, co Bóg zawarł w swoim słowie.

Zauważmy to słowo „pamięć”.
Każdy czas rekolekcji jest mniej lub bardziej zauważalnym, odniesieniem do przeszłości. Jest pewnym wydarzeniem retrospekcji. więcej

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem informujemy, iż dziś rano zmarładr Bożena Mikołajczak

Osoba wielkiej dobroci i prawości, wybitny nauczyciel akademicki UAM,
członek AKO, małżonka naszego Przewodniczącego Stanisława Mikołajczaka. więcej

Spotkanie opłatkowe AKO