Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego Drogiego Przyjaciela

prof. dr. hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego

przewodniczącego AKO w Gdańsku, gorącego patrioty,
wybitnego uczonego w dziedzinie geoinformatyki i akustyki.

Niech spoczywa w pokoju.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu