Oświadczenie popierające protesty rolników

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają protesty polskich rolników zmierzające do zachowania ochrony rynków rolnych i wycofania się Komisji Europejskiej z wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu jest jednym z podstawowych zadań państwa. Rolnictwo polskie, włączone w mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej wypełnia to zadanie, a cały sektor produkcji żywności stanowi ważny dział gospodarki narodowej, o dużych zdolnościach konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej.

Zielony Ład jest inicjatywą polityczną i koncepcją transformacji Unii Europejskiej opartą na podstawach ideologicznych. Nie ma jednoznacznego obiektywnego uzasadnienia naukowego, natomiast nieuchronnie prowadzić musi do zapaści gospodarczej obszaru Unii Europejskiej, znacznego zubożenia ludności, a w wypadku rolnictwa — do likwidacji europejskiej produkcji i uzależnienia od producentów żywności spoza UE. więcej

Protest przeciw planowanym przez MEN zmianom w podstawach programowych nauczania w szkołach

Społeczność skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich  wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanych przez Ministerstwo Edukacji redukcji podstaw programowych nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. więcej

Statuetka dla Antoniego Macierewicza

Zdjęcia

Niepodległość: walka, ofiara, rezygnacja

Uwagi do zmian w nauczaniu historii

Spotkanie z min. Antonim Macierewiczem

Zapraszamy na spotkanie z min. Antonim Macierewiczem
w środę, 28 lutego o godz. 18:00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
przy Starym Rynku 78/79.
W uznaniu zasług dla niepodległości Polski wręczymy Gościowi
statuetkę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Spotkanie przewodniczących AKO

17.02.2024 odbyło się w Warszawie robocze spotkanie przewodniczących Akademickich Klubów Obywatelskich działających w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Omówiono sytuację w poszczególnych klubach, zadania oraz perspektywy działań na przyszłość. W celu lepszego współdziałania zaproponowano powołanie do życia Porozumienia autonomicznych Akademickich Klubów Obywatelskich.

Głos starego wyborcy z myślą o młodszych

…Czy Jarosław Kaczyński może zmienić sposób swojego funkcjonowania i zarządzania partią? Czy może zmienić swój wizerunek, tak perfekcyjnie kreowany i wykorzystywany przez Donalda Tuska i wspierający go front medialny? Tylko sytuacja, w której naprzeciwko zbliżającego się do siedemdziesiątki „cesarza Europy” z Platformy, wodza „młodej, uśmiechniętej Polski” będzie mógł stanąć ktoś dużo młodszy i krzyknąć: ten wasz cesarz jest nagi, stary, brzydki i nie ma nam nic dobrego do zaoferowania – tylko wtedy takie prawdziwe stwierdzenie będzie miało szanse trafić do wyborców: zarówno do jakiejś części tych straszonych tak długo „dyktatorem z Żoliborza”, jak i tych nowych, zniechęconych trwającym trzy dekady pojedynkiem ludzi z przeszłości… Cały tekst tutaj.

O odchudzaniu szkoły

…Mamy tu do czynienia z próbą zerwania polskiego kodu kulturowego. Przecież bez znajomości kultury nie można zrozumieć historii państwa, Narodu. Wszystko się ze sobą łączy. Trzeba też zauważyć, że te wykreślenia z zakresu historii dotykają rzeczy zupełnie fundamentalnych, chociażby np. genezy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz jego znaczenia dla odrodzenia się państwa polskiego i obrony jego niepodległości w 1920 r. […] Wydaje się, że mamy do czynienia z próbą amputacji pamięci o tych Polakach, którzy tworzyli historię naszego kraju, naszej państwowości… Cały tekst tutaj.

Rządy pułkowników