100 rocznica powstania wielkopolskiego

Prof. Wojciech Rypniewski z bliska

List otwarty w obronie polskiej humanistyki

Prof. Andrzej Nowak opublikował list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. Protestuje w nim przeciwko niszczeniu przez reformę ministra Jarosława Gowina polskiej humanistyki. Pod listem podpisało się kilkudziesięciu naukowców.
Pan przyjął na siebie odpowiedzialność nie tylko za miejsce Polski w politycznym krajobrazie Europy i świata tych lat, ale także za praktyczną, codziennie udzielaną odpowiedź na pytanie: czy państwo polskie ma służyć wolności polskiej myśli, czy też powinno ją reglamentować.  (Pełna treść listu tutaj.)

Zagrożenie dla rozwoju polskiej nauki

Mamy do czynienia z niebezpieczną sytuacją – nie poziom merytoryczny książki będzie decydował o naukowości, tylko miejsce, gdzie będzie wydana. Jest to zupełna aberracja. (…) Zagrożenie polega na zaprzeczeniu głównym tezom, które przyświecały tzw. reformie nauki i szkolnictwa wyższego, która szumnie nazywa się Konstytucją Nauki. Mówiło się, że to ma wspierać zrównoważony rozwój, przejrzystość procedur, gdy chodzi o rozwój kadry naukowej i ma otwierać przed młodymi naukowcami drzwi kariery akademickiej. Natomiast, gdy przypatrzymy się konsekwencjom ogłoszenia przez ministerstwo tej listy wydawnictw, to mamy zaprzeczenie wszystkich tych trzech głównych zasad, o których samo to ministerstwo mówiło. (Cała rozmowa z radiem Maryja)

Powrót “grubej kreski”

Zgadzam się całkowicie, że trzy lata obecnych rządów Dobrej Zmiany to czas bardzo krótki, by dokonać radykalnych przeobrażeń. Dodatkowo, to czas nieustających konfliktów i aktów agresji wewnętrznej i zewnętrznej. W takich warunkach trudno o spokojną, merytoryczną i konstruktywną pracę. Tym większy podziw budzi wiele dokonań obecnego rządu. Ale… Wiemy, jak wielką rolę obecny obóz władzy przywiązuje do polityki historycznej, do polityki pamięci. Tym bardziej niepokoją sprawy niewyjaśnione, czy wręcz niepodjęte. Do takich należy aneks WSI. Co jest tego przyczyną? Otóż obawiam się, że wszelkie spekulacje na ten temat są bardzo niebezpieczne. One podważają zaufanie do obecnej władzy, sugerują różne hipotezy o powiązanych układach, o różnych „niebezpiecznych związkach”. Nie chciałbym ulec takim sugestiom, ale tym bardziej potrzebuję słowa wyjaśnienia. (…) Sprawa śmierci ks. Jerzego Popiełuszki jest również bardzo istotna. Tak, jak degradacja towarzyszy Jaruzelskiego i Kiszczaka jest wymogiem honoru państwa polskiego, tak sprawa wyjaśnienia okoliczności śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest wymogiem powagi państwa i jego służb, przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości.   (Tu całość rozmowy portalu Fronda.pl z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem)

Stan wojenny – wspomnienia z Gębarzewa

O Rosji i geopolityce – prof. Andrzej Nowak

Tymczasem polska inteligencja poprowadzi naród inaczej niż szlachta, bo przejmie tę rolę już niejako z kompleksem, którego wcześniej wśród polskich elit w tym stopniu nie było. Z kompleksem gorszości. Skoro przegrywamy, to znaczy, że musimy szukać wzorów gdzie indziej, że wzory przychodzące z państw zachodnich mają wartość absolutną, że trzeba je tylko u nas skopiować. A inteligencja będzie przewodziła w tym procesie. Brak wiary w możliwość urządzenia Europy Wschodniej według wartości takich jak wolność, dobrowolność, samodzielność, to ślepe oglądanie się na zachodnie mocarstwa, realizujące przecież przede wszystkim własne interesy, nieraz przysporzy nam kłopotów. Powinniśmy tymczasem wrócić do postawy niepodległych uczestników europejskich struktur. Także w debacie o tym, jak Europa ma się zmieniać, aby przetrwać w XXI wieku.

(“Gazeta Polska” 48/2018; tutaj cały tekst)

O emigracji polskiej – prof. Kazimierz Dopierała

Na Święto Niepodległości

Polskość czy katolicyzm?

Państwa nie było, ale pozostał kościół katolicki na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej jako jedyna instytucja, która – po pierwsze – obejmowała w sensie terytorialnym wszystkie ziemie państwa polskiego zniszczonego przez zaborców, a po drugie – co okazało się niezmiernie istotne z biegiem kolejnych dekad czasu niewoli – był jedyną instytucją skupiającą wszystkie warstwy społeczne Narodu Polskiego – od arystokracji po włościan.
– Prof. Grzegorz Kucharczyk, “Nasz Dziennik” 10.11.2018 (całość artykułu)