O powrocie Europy na drogę dominacji i konfliktów…

… a także o naturze Europy, o współczesnej formie wojny, o istocie nowoczesnego konserwatyzmu i innych aktualnych sprawach w kontekście historycznym mówi prof. Stanisław Mikołajczak w audycji “Kierunek Europa” na antenie Radia Poznań.

Kult chamstwa

…Rzeczpospolita nie jest tu żadną wartością, a więc rzecz wspólna nie jest żadną wartością, a ich wizja „tego kraju” jest tak odmienna od polskości, tak pełna wobec niej pogardy, że bardziej niż III Rzeczpospolita może tu być odpowiednia nazwa II Generalnego Gubernatorstwa. Oczywiście nie w sensie represji, ale w stosunku do polskości jako co najwyżej rezerwuaru parobków i woźniców; w stosunku do dumnej historii Polski, którą należy zniszczyć, podobnie jak zachęcić „tutejsze” kobiety do masowej aborcji…  Cała rozmowa tutaj („Sieci”- 51/2020)

Prusy. Pięć wieków

…W czasach Hohenzollernów, dla wielu ich opozycjonistów, “atrakcyjna była polska wolność, wolność pod prawem – dobrze zorganizowana”.(…) Wolność Polski była bardzo atrakcyjna, aż do początków XVIII wieku, o tym mówią raporty urzędników, którzy przybywali do Królewca z Berlina. Dzisiaj się mówi: o “soft power”, atrakcyjności kulturowej i my ją mieliśmy i – niestety – zmarnowaliśmy…
W PR24 rozmowa wokół nowej książki prof. Grzegorza Kucharczyka:

Obawy pozostają

Komisja Europejska zyskała nowe, pozatraktatowe narzędzia. One stają się obowiązującym rozwiązaniem. My dostaliśmy za to deklaracje polityczne. A z nimi jest tak, że nie mają żadnego prawnego umocowania.(…) Znamy tylko czubek góry lodowej. Poruszamy się w świecie niewiedzy. Może transakcja biznesowa polegała na tym, że godząc się na ten mechanizm, Berlin zapalił zielone światło dla repolonizacji mediów?   Cała rozmowa tutaj

Klerofaszyzm a nauka światowa

Klerykalny faszyzm w Polsce 2015–2020. Krótkie studium przypadku współczesnego faszyzmu w Europie Środkowej”. Tak zatytułowane dzieło włączone zostało w tym roku do światowego obiegu naukowego. Powstało na jednym z uniwersytetów brytyjskich. (…)Przede wszystkim jednak, apeluje nowoczesny humanista, „trzeba porzucić język, który relatywizuje faszyzm”. Określenia takie jak „ultrakonserwatyzm”, „skrajna prawica” czy „paleoprawica” nie wystarczą, są mylące, zbyt łagodne, próbują zagłaskać bestię polskiego „klerofaszyzmu”. Cały felieton z “Do Rzeczy” 50/2020 tutaj.

Rozmowa o ostatnim oświadczeniu

W Radio Poznań prof. Stanisław Mikołajczak komentował Oświadczenie AKO i bieżące wydarzenia. Skrót rozmowy tutaj.

O ideologicznych sympatiach władz UAM

Prof. Andrzej Nowak u Bronisława Wildsteina

Spotkanie z literaturą

Listopadowe śpiewanie