Polska i trzy Rosje – nowa książka

…Dzisiejsza Rosja pod względem politycznym i społeczno-narodowym jest w zasadzie jedna. (…) To, co najgorsze w spuściźnie imperium carów (czyli uwielbienie władzy i pociecha czerpana z imperialnej dominacji nad sąsiadami), łączy się z podobnymi cechami dziedzictwa Związku Sowieckiego. To połączenie tradycji podbojów, rozsławionych przez kulturę rosyjską od Dierżawina i Puszkina do Dostojewskiego, z kultem dobrego czekisty, którego najdoskonalszym wcieleniem jest oczywiście strażnik imperium – Putin…
Cała rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem tutaj (Do Rzeczy 32/2021)

Gdzie jesteśmy w dziejach

O pamięci zbiorowej

…To o czym, nie można było mówić przez 40 lat komunizmu w Polsce, np. pamięć Kresów, ziemiaństwa, arystokracji, przerwały dzięki temu, że te przestrzenie były w pamięci indywidualnej…  Cała rozmowa prof. Zdzisława Krasnodębskiego z prof. Bartoszem Korzeniewskim w audycji “Konfrontacje idei” (PR24) tutaj:

 

Europa wraca do Bismarcka i Gorczakowa

Nie powinniśmy w polityce odwoływać się do strachu… Wizja lepszej Europy, wizja Polski, która nie jest chłopcem do bicia Unii Europejskiej, wizja polityki bez pomiatania Europą Środkowo-Wschodnią jest lepsza niż lęk przed fanatycznymi pomysłami z Brukseli, pseudoekologią pana Timmermansa, zagłądą planety i zniszczeniem natury…
Cała rozmowa tutaj (Sieci 2021/31)

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciw wyrokowi na ks. prof. Dariusza Oko

Zdecydowaliśmy się na protest z fundamentalnych powodów. Wyrok narusza zasady wolności słowa – szczególnie wolności akademickiej – i nie można godzić się na to, by pisząc artykuły naukowe, publikując je w pismach do tego przeznaczonych, być narażonym na takie reperkusje (…) W świetle konstytucji niemieckiej oraz międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka jest to w mojej ocenie nie do przyjęcia, zrozumienia oraz uzasadnienia… Cała rozmowa z dr Jolantą Hajdasz tutaj:

Straszny “Straszny dwór”

Sądowa przemoc ze strony homolobby

…Mamy do czynienia z ogromną, coraz bardziej narastającą skalą ograniczenia wolności słowa, wolności badań naukowych, wolności wypowiedzi i to jest ograniczanie w jednym kierunku, bardzo jednostronne. Tutaj proces posunął się o tyle dalej, że to już nie jest tylko zakaz publikacji, ale to jest kara finansowa, zagrożenie też karą pozbawienia wolności, a więc to już nie jest cenzura, ale to jest po prostu represja fizyczna w stosunku do osoby wypowiadającej swoje poglądy…  Cała rozmowa z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem tutaj.

Profesor coraz mniej poważany

Z przeglądu rankingów poważania zawodów z ostatnich lat wynika, że profesor uniwersytetu jest coraz mniej poważany. Przez długie lata, zarówno w PRL, jak i III RP, profesor uniwersytecki miał najwyższy prestiż społeczny, ale od roku 2013 ustąpił pierwszeństwa strażakowi. Dwa lata temu profesor spadł na piąte miejsce.(…) Po latach ludzie w końcu się zorientowali, że tytuły u nas nadawane nie mają wielkiej wartości, a pożytek społeczny z nich jest niewielki(…) Gdy taksówkarz będzie zachowywał się idiotycznie, nie będzie przestrzegał znaków drogowych, będzie jeździł po pijaku, to albo się zabije, albo straci licencję zawodową. A profesor choćby mówił/pisał brednie, choćby zrobił karierę nieuczciwie, pozostaje profesorem dożywotnio... Cały tekst tutaj.

Myśl polityczna dziś

Niemcy postępują na własną rękę łamiąc wszelkie zobowiązania, nie liczą się z interesami swoich partnerów np. w sprawie Nord Stream 2. Trzeba patrzeć na czyny, nie na słowa. Czyny po stronie niemieckiej są takie, że z perspektywy Berlina wolno więcej… Wydaje się, że mamy do czynienia z recydywą myślenia o wyższości kultury niemieckiej, którą należy zasadzić na pustyni kulturowej, jaką ma być Polska i Węgry. Traktowanie nas jak “chłopców do bicia” znamy aż za dobrze z relacji polsko-niemieckich…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 15.7.2021:

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla dr. Józefa Wieczorka

To satysfakcja z otrzymania takiego wyróżnienia. Od lat dokumentuję setki wydarzeń, uroczystości, wywiadów, na rzecz utrwalania pamięci o działaniach niepodległościowych. To setki fotoreportaży umieszczonych m. in. w serwisach „Niezłomnym ku Niepodległości”, „W Krakowie” (na platformie wordpress.com), także wiele działań i tekstów obrazujących szlaki wiodące do niepodległości, do naprawy polskiego systemu akademickiego w Polsce Niepodległej i działań na rzecz stosowania rzetelnej wiedzy w gospodarce odradzającej się z trudem ze zniewolenia komunistycznego Polski. Dobrze, że ta praca została zauważona, nie podległa skasowaniu, wymazaniu z przestrzeni publicznej, pamięci, jak działania wcześniejsze na rzecz „Solidarności”, czy formowania polskich elit u schyłku systemu komunistycznego [nieraz wymazywanego z historii jak np. na uczelni, gdzie działałem – UJ]. Szkoda, że otrzymanie Medalu nie stanowi przepustki do działań jeszcze bardziej efektywnych, do wykorzystania pełni potencjału intelektualnego w pracy dla Polski. Medal nie wypełni pustki po wykluczeniu z domeny akademickiej, szczególnie ważnej dla rozwoju Polski…    Gratulujemy!  Cały tekst Laureata tutaj.