Członkowie AKO w mediach • Akademicki Klub Obywatelski

O medalach AKO – prof. Stanisław Mikołajczak

Działania hybrydowe w trosce o polską praworządność – Jan Martini

Wydawać by się mogło, że fake news, dezinformacja, wpływanie na wybory, ataki hakerskie czy paraliżowanie instytucji atakowanego państwa to rosyjski wynalazek ostatnich lat. Jednak w działaniach hybrydowych Rosjanie mają długą tradycję i znakomite osiągnięcia. Ogromna i niegdyś budząca respekt I Rzeczpospolita nie została pokonana militarnie, nie uległa inwazji zbrojnej – padła ofiarą wojny hybrydowej trwającej niemal 100 lat.

Powstanie wielkopolskie i Pomnik Wdzięczności

Podsumowanie roku – prof. Grzegorz Kucharczyk

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Polsce i na świecie komentuje prof. Grzegorz Kucharczyk na łamach “Naszego Dziennika” (6054): …Przez cały 2017 rok toczyła się hybrydowa wojna informacyjna przeciw Polsce, która po Święcie Niepodległości przybrała formę masowej akcji dyfamacyjnej. Hasło wzniesione przez szefa frakcji liberalnej w PE o „sześćdziesięciu tysiącach faszystów maszerujących ulicami Warszawy, trzysta kilometrów od Auschwitz” doskonale mieści się w sposobie propagandowej narracji w rodzaju „Polacy napadli na radiostację w Gliwicach” lub „polski rząd stanął po stronie Hitlera, domagając się wysłania misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do katyńskiego lasu”… (tutaj cały artykuł)

Komentarz aktualny – prof. Andrzej Nowak

Decyzję Komisji Europejskiej, by uruchomić artykuł 7 Traktatu o UE, przyjąłem jako realizację myśli tych skrajnych sił, które opanowały Europę i które chcą upokorzyć naród opierający się złym zmianom w Europie. Polska broni nie tylko zdrowego rozsądku, ale też suwerenności – swojej i wszystkich krajów tworzących Europę i chcących o sobie decydować. Dzięki Polsce doszło do ujawnienia tyranii mniejszości, która panuje w Brukseli. (facebook)
Dłuższa wypowiedź dla radia Wnet

Państwo ucywilizowane – prof. Grzegorz Kucharczyk

O cywilizacji łacińskiej i tym, co różni ją od innych form życia zbiorowego pisze prof. Grzegorz Kucharczyk w “Naszym Dzienniku”  279/2017.
“To Kościół katolicki nauczył ludzi Zachodu o prymacie etyki (chrześcijańskiej) nad wszelkimi sferami działalności człowieka, w tym nad jego aktywnością polityczną.”  Tutaj cały artykuł.

Prawna ochrona życia i rodziny – dr Bartłomiej Wróblewski

Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza dla prof. Jacka Kowalskiego

Cytujemy za portalem Niezalezna.pl i gratulujemy: “Pieśniarz, historyk sztuki i pisarz Jacek Kowalski został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza za książkę pt. “Sarmacja. Obalanie mitów”
– Nie dostrzegamy własnego bogactwa – a jeśli już, to patrzymy „obok” niego, przez pryzmat stereotypów, mitów, zakłamań – mówi laureat w rozmowie z portalem.” 

406 rocznica hołdu ruskiego: upamiętnijmy

Należy upamiętnić to wydarzenie. Wyciągnąć z ukrycia, z magazynu obraz Jana Matejki i udostępnić go w jednej z sal zamkowych w Warszawie. Obok tego matejkowskiego dzieła wskazane jest wyeksponować również i inne prace upamiętniające to doniosłe wydarzenie. Natomiast przed główną bramą Zamku Królewskiego w Warszawie trzeba wkomponować w podłoże płytę upamiętniającą polską wiktorię…  To fragment wypowiedzi dr. Dariusza Kucharskiego na portalu Radia Maryja.

W kwestii “uchodźców”

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz poproszony przez portal wPolityce.pl o komentarz do głośnej wypowiedzi Ks. Prymasa mówi: (…) mam olbrzymi szacunek dla urzędu jaki piastuje Prymas Polski Wojciech Polak, ale także osobisty, bo z księdzem arcybiskupem znamy się prywatnie. Nie zmienia to faktu, że trudno jest mi przyjąć w pełnej rozciągłości jego słowa. (…) Sformułowanie problemu (…) sugeruje, że [chodzi o protestowanie–PCI] przeciwko uchodźcom, którzy są objęci konwencją genewską i którzy są ludźmi prześladowanymi i represjonowanymi, a takich ludzi jest w Europie niezwykle mało. Problem, z którym się borykamy to inwazja ludności muzułmańskiej, która przybywa do Europy, aby zaprowadzać na terenie naszego kontynentu prawo szariatu, aby niszczyć nasz dorobek i podstawy cywilizacyjne i wobec takiej inwazji mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować w każdy demokratyczny sposób. (…) Inwazja Arabów do Europy ma na celu wprowadzenie w Europie prawa szariatu, które usiłuje zastąpić nasze prawo naturalne i stanowione. więcej