Kandydat z AKO

O chrześcijaństwie

Dwa kraje najbardziej zateizowane w Europie to Czechy i Estonia, a dwa najbardziej katolickie to Polska i Litwa, a więc cztery państwa z dawnego bloku wschodniego – to pokazuje że przyczyny takich zjawisk, czyli odchodzenia od chrześcijaństwa, można szukać w presji politycznej oraz w kulturze…  Zatracamy się. Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… (PR24, Konfrontacje idei, 18.10.2020)

Patriotyzm gospodarczy

Wokół Dnia Kobiet

…Kobieta jest tą osobą, która domaga się szczególnej wrażliwości, opieki i szacunku. Jeżeli uda się przekonać kobiety, że to, co się wokół nich dzieje jest wyrazem zniewolenia i dyskryminacji; jeśli uda im się wmówić, że to, co jest im przez wieki przypisane i co jest zgodne z ich naturą to tak naprawdę fałsz i kłamstwo, to wówczas można łatwo część z nich przekonać, że walcząc z tym czymś, walczy się w dobrej i słusznej sprawie. Uderzenie w kobietę jest uderzeniem w najbardziej newralgiczny punkt. Od niego można rozpocząć każdą rewolucję, ponieważ jeżeli uda się wmówić, że to co piękne w kobiecie jest szpetne, że to co jest wartością jest anty-wartością i obciążeniem, że to co jest wyrazem godności kobiety, to nic innego jak symbol jej upodlenia, to po prostu zakłamuje się tutaj sedno i najbardziej newralgiczny element prawdy o człowieku…
Cała rozmowa z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem tutaj.

O pamięci i tożsamości

…Oddolne tworzenie się partii politycznych postrzegane było przez „ludzi rozsądnych” i „niespoconych pędem do władzy” (nigdzie przecież nie musieli pędzić, od czasu magdalenkowych rozmów dawno byli u celu) nieledwie jako kataklizm zagrażający „kruchej polskiej demokracji” poprzez wzniecenie na nowo „polskiego piekła”. Tak mniej więcej komentowano powstanie jesienią 1989 r. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, które miało zwiastować „przebudzenie się demonów polskiego nacjonalizmu”, odmrożenie „katonacjonalizmu”. Tym pilniej – jednym głosem mówiły „Gazeta Wyborcza”, „Trybuna” i „Tygodnik Powszechny” – trzeba było ustanowić w Polsce państwo „neutralne światopoglądowo”…   Cały artykuł tutaj  (WPIS 2/2021)

“Katedra i uniwersytet”

O Żołnierzach Wyklętych

Z pewnością Żołnierze Niezłomni są wzorem trwania. Są to tragiczni bohaterowi. W świecie, w którym wydawałoby się że nie ma dobrych wyjść, wybrali drogę pro publico, tzn. konsekwentnie i do końca wierni swojej przysiędze i Rzeczpospolitej… Jest to symbol tego, że należy zachowywać się jak trzeba, nawet w ekstremalnej sytuacji. Zarówno w sensie etyki indywidualnej jak i społecznej. Ten patriotyzm był przede wszystkim zorientowany na obronę najwyższych wartości Rzeczpospolitej… (PR24 “Pro publico”)

Rasa panów europejskich

…Wolno powiedzieć o Polakach, o Czechach, o Litwinach, o Węgrach czy o Ukraińcach: to jest „gorsza Europa”, to są prymitywne kraje, którymi my, naturalni przedstawiciele prawdziwie europejskiej „rasy panów”, możemy i powinniśmy kierować, sami oni bowiem nie są do tego zdolni. Nie mam tu wcale na myśli tylko Niemców, to dotyczy „rasy panów” z Belgii – panów-ludobójców z Konga, rasy panów z Holandii – panów z Indonezji, rasy panów z Francji – panów nad dziesięcioma milionami km kw. imperium kolonialnego, zresztą do dzisiaj w jakiejś formie podtrzymywanego, rasy panów z Włoch – panujących nad Libią i próbujących podbijać Etiopię, czy oczywiście panów z Hiszpanii. Itd., itp. Ich dawna mentalność polityczna bardzo silnie kształtuje dzisiejszy imperialny stosunek, imperialne relacje na linii Europa Zachodnia – Europa Wschodnia. Ta druga okazuje się ostatnim obszarem, na którym można realizować bezkarnie autorytarne fantazje o panowaniu, nauczaniu i oświecaniu zacofanych mieszkańców prowincji europejskiej…
Tutaj cały artykuł. (WPIS 2/2021)

O służbie zdrowia w czasie zagrożenia covid-19

O powracającej chłopskiej niepolskiej mentalności