Na Boże Narodzenie 2019

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Już za chwilę po raz kolejny w naszej polskiej wspólnocie, w naszych kościołach i naszych Rodzinach będziemy się radować Świętami Bożego Narodzenia. Wielu z nas – przygotowanych udziałem w rekolekcjach lub roratach, po spowiedzi, z czystym sumieniem i radosnym sercem – przy rodzinnym wigilijnym stole dzielić się będzie opłatkiem, składać sobie serdeczne i szczere życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego. To element naszej tradycji, ale przede wszystkim potrzeba serca i wyraz radości, że przed wielu laty w nasze życie wszedł Bóg pod postacią Dzieciątka – wszedł i od tego momentu jest wszechobecny we wszystkich sferach naszego życia.

Jesteśmy częścią polskiej wspólnoty akademickiej pozostającą w szczególnie silnej więzi z naszą chrześcijańską wiarą i z chrześcijańskimi wartościami – starajmy się to pielęgnować i podtrzymywać – dla siebie i jako świadectwo dla otoczenia.

Zatrzymajmy się na chwilę w pędzie naszego życia – i pomyślmy, co możemy lepiej zrobić w Nowym Roku: dla siebie, dla swojej Rodziny, Przyjaciół, Polski wreszcie. I niech z tego zrodzi się wiele dobra. I niech Nowonarodzone Dziecię ma z tego radość i nam błogosławi.

Istnienie naszego AKO jest moją wielką radością.

Stanisław Mikołajczak – Wasz Przewodniczący