Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce

Poznań, 21 stycznia 2016

Członkowie środowiska akademickiego zrzeszeni w Akademickich Klubach Obywatelskich wyrażają pełne wsparcie dla realizacji programu wyborczego PiS i zjednoczonej prawicy.

Z zadowoleniem przyjmujemy wysokie tempo realizacji przez rząd Pani Premier Beaty Szydło zobowiązań złożonych wyborcom. Stwarza to nadzieję na wprowadzenie Polski na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego i wykorzystanie rezultatów tego rozwoju także dla słabszych ekonomicznie grup społecznych. Dlatego ze szczególnym uznaniem odnosimy się do zaawansowania prac nad istotną zmianą polityki rodzinnej. Realizacja programu 500+ ułatwi wyjście z biedy wielu rodzinom, ponoszącym największe ciężary wychowania młodego pokolenia, zarazem wnoszącym perspektywicznie największy wkład w przyszłość Polski.

Cieszy szybkie tempo prac w innych ważnych sferach działalności rządu, zwłaszcza w dziedzinie obronności, finansów, polityki społecznej i informacyjnej. Uzdrowienie sytuacji w mediach, powrót do pluralizmu przekazu, otwiera szansę zrównoważonego udziału w debacie publicznej wszystkim Polakom, niezależnie od ich opcji politycznych. Z dużym uznaniem przyjmujemy istotne poszerzenie zakresu wolności obywatelskich przez danie rodzicom możliwości wyboru czasu posłania dziecka do szkoły, a wszystkim pracującym, wyboru czasu przejścia na emeryturę.

Niepokojem napawa zachowanie i działalność opozycji, która nie mogąc pogodzić się z wyborczą przegraną i utratą bezpośredniego wpływu na sprawy państwa, uprawia nieustannie obstrukcję parlamentarną i – wbrew zapewnieniom o uznaniu wyników wyborów – w istocie dąży do unieważnienia decyzji wyborców. Co więcej, opozycja nie waha się głosić poglądów podważających demokratyczne procedury podejmowania decyzji i sprawowania władzy przez zwycięski obóz. Do naturalnej w demokracji, wewnętrznej walki politycznej, w oparciu o fałszywe informacje przekazywane przez zaprzyjaźnione z poprzednią ekipą, nieobiektywne media, wciągani są politycy obcych państw, instytucje unijne oraz część prasy światowej.

Zwracamy się do wszystkich Polaków z apelem o wspieranie rządu w realizacji niezbędnych reform, o poważny i rzeczowy udział w konsultacjach społecznych, o merytoryczną postawę opozycji w parlamencie, wreszcie o cierpliwość społeczeństwa w oczekiwaniu na zmiany i nieuleganie stronniczym głosom opozycji wypaczającym zamierzenia rządu.

Demokratyczne wybory oddały władzę w ręce PiS i zjednoczonej prawicy. Szacunek do wyborców wymaga, by zwycięskiej ekipie umożliwić sprawowanie władzy i wykonanie wyborczego programu.

 

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 40. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 41. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 42. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 43. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 44. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 45. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 46. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 47. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 48. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 49. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 50. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 51. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 52. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 53. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 54. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 56. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 57. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 58. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 59. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 60. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 62. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 63. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 64. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 65. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 66. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 67. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 68. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 69. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 70. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 71. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 72. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 73. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 74. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 75. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 76. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 77. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 78. dr hab. Jerzy Hoffmann – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 79. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 80. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 81. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 82. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 83. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 84. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 85. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 86. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 87. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 88. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 89. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 90. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 91. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 92. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 93. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 94. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 95. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 96. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 97. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 98. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 99. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 100. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 101. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 102. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 103. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 104. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 105. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 106. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 107. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 108. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 110. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 111. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 112. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 113. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 114. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 115. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 116. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 117. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 118. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 119. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 120. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 121. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 122. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 123. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 124. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 125. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 126. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 127. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 128. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 129. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 130. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 131. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 132. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 133. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 134. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 136. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 137. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 138. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 139. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 140. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 141. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 142. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 143. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 144. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 145. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 147. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 148. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 149. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 150. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 151. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 152. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 153. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 154. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 155. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 156. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 157. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 158. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 159. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 160. mgr Ryszard Materny – Poznań
 161. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 162. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 163. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 164. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 165. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 166. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 169. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 170. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 172. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 173. mgr Paulina Molska – Poznań
 174. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 175. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 176. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 177. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 178. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 179. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 181. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 182. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 183. Maciej Neuman – Poznań
 184. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 185. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 186. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 187. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 188. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 189. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 190. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 191. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 192. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 193. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 194. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 195. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 196. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 197. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 198. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 199. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 200. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 201. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 202. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 203. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 204. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 205. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 206. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 207. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 210. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 211. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 212. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 213. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 214. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 215. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 216. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 217. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 218. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 219. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 220. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 221. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 225. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 226. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 227. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 228. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 229. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 230. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 231. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 232. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 233. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 234. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 235. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 236. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 237. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 239. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 240. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 241. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 242. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 243. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 244. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 245. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 246. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 247. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 248. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 249. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 250. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 251. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 252. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 253. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 254. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 255. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 256. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 257. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 258. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 259. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 260. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 261. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 262. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 263. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 264. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 265. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 266. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 267. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 268. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 269. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 270. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 271. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 272. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 273. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 274. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 275. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 276. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 277. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 278. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 279. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 280. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 281. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 282. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 283. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 284. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 285. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 286. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 287. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 288. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 289. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 290. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 291. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 292. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 293. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 294. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 295. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 296. dr Florian Zieliński – Poznań
 297. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 298. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 299. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 300. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 301. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

W imieniu członków AKO WARSZAWA – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

W imieniu członków AKO ŁÓDŻ – przewodniczący, prof. dr hab. Michał Seweryński

 

AKO KRAKÓW

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 6. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 7. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, UJ CM, Kraków
 8. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ, Łódź
 9. mgr Marek Doniec, przedsiębiorca, Kraków
 10. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 12. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 13. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 14. mgr Konrad Firlej, em. nauczyciel akademicki, prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 15. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 16. dr hab. Wit Forys, prof. UJ, Kraków
 17. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 18. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 19. dr hab. Marta Geratowska, prof. ASP Kraków
 20. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 21. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 29. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 30. Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 32. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 34. dr hab. Barbara Marczuk, UJ, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Kraków
 37. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 38. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 39. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 40. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 41. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 42. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 43. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 44. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 51. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 52. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 53. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 54. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 56. mgr Rafał Wyrozumski, doradca finansowy, Kraków
 57. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 58. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 59. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 60. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 61. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, architekt, Ottawa, Kanada

 

AKO KATOWICE

 1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. dr hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniw. Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 5. dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 6. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna, Katowice
 7. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 8. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 9. dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 10. dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 11. prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 12. dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 13. dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 14. dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 15. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 16. dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 17. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 18. prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 19. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 21. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska, senator RP
 22. dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 23. dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 24. prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 25. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 26. prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 27. mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 28. prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 29. prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 30. dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 31. mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 32. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 33. prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 34. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 35. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

 

AKO GDAŃSK

 1. dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 3. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
 4. dr Konrad Ćwikliński
 5. dr Barbara Dogil
 6. prof. dr hab. Jan Falandysz
 7. dr med. Zdzisław Florian Forycki
 8. prof. PG dr hab. inż. Jerzy Głuch
 9. lek. med. Mirosław Górski
 10. prof. Adam Haras
 11. dr hab. inż. Wojciech Jędruch
 12. prof. dr hab. Roman Kaliszan
 13. mgr Michał Kochańczyk
 14. mgr inż. Tadeusz Kolenda
 15. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
 16. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
 17. dr Beata Kuna
 18. dr hab. inż. Piotr Lampart
 19. dr hab. med. Anna Liberek, prof. GUMed
 20. dr Dorota Myślińska
 21. prof. UG dr hab. Piotr Niwiński
 22. prof. dr hab. Roman Nowicki
 23. dr hab. inż. Maciej Pawłowski
 24. dr hab. Krzysztof Prusik
 25. mgr inż. Tomasz Rakowski
 26. prof. dr hab. Jerzy Rokicki

 

AKO LUBLIN

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 11, 2016

Zebrane podpisy: 750

750 signatures
Najnowsze podpisy
750 Zygmunt Mierzwiński Kędzierzyn-Koźle Architekt
749 Józef Sadowski Samborowice mgr etnografii i prawa/prezes Stow. "Dobro Ojczyzny"/emeryt
748 Jozef Janicki KedzierzynKozle patriota
747 Teresa Gibas Kędzierzyn-Koźle inż. eneretyk
746 Aleksander Szumański Kraków osoba prywatna
745 BARBARA KULESZA CHOROSZCZ MGR. STARSZY ASYSTENT PIELĘGNIARSTWA
744 JERZY DARSKI CHICAGO REPORTER
743 Marianna Strugińska-Felczyńska Zgierz Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
742 Przemysław Waingertner Łódź Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki
741 LESZEK TWAROWSKI BIAŁYSTOK EMERYT
740 Maria Sobczyk Bydgoszcz spółka
739 Ewa Tyszkiewicz Łódż artysta plastyk
738 Jozef Krawczyszyn Melbourne Dr. Dracaena Draco Research Farm Melbourne, Australia
737 Perlowski Ryszard Mielec mgr inż.
736 Anna Put Mielec mgr nauczyciel dypl./emerytka
735 JERZY ŁĄCZYŃSKI WARSZAWA Emeryt
734 Janusz Furmanek Świdnica rzeźbiarz
733 Stanisław Tworek Rzeszów mgr nauczyciel emeryt
732 Stanisław Kopecki Opole mgr inż. mechanik
731 Andrzej Mrugacz Parrish,FL patriota
730 Teresa Plewa Gliwice nauczyciel
729 Zbigniew Rodobolski Wrocław Agent ubezpieczeniowy
728 Ilona Brzycka-Cerajewska Poznań
727 dr Antoni Winiarski Katowice em. naucz. akademicki UŚ
726 Lucyna Gawełczyk Tarnów kier.sklepu
725 Anna Karczemska Łódź dr inż. / adiunkt / Politechnika Łódzka
724 Helena Stokłosa Katowice dr hab. AWF
723 JOLANTA KORDELA WROCŁAW
722 Piotr Robakowski Poznań prof. dr hab., UP w Poznaniu
721 Maria Mieczysław Kujawscy Poznań prof.prof.
720 KRYSTYNA KĘPA TARNÓW księgowa
719 Beata Jankowska Poznań dr inż., Politechnika Poznańska
718 Barbara Czerwony Letowice
717 wiktor zając opole liga patriotyczna
716 Jan Bodziony Nowy Sącz
715 Andrzej Baczewski Kwidzyn dziennikarz - Strefa Wolnych Mediów
714 Dorota Werchracka Siemianowice Śląskie mgr
713 Bożena Cader Kraków Specjalista Kredytowy BANK
712 Barbara Czarniecka Bialystok Akcja Katolicka
711 Elżbieta Balcer Nakło nad Notecią obywatelka Polski
710 Eugeniusz Kosek Gliwice dr inż.
709 Bożena Jarosz Kraków dr inż., adiunkt UP w Krakowie
708 Eugenia Potulicka Poznań Prof. zw. dr hab, , UAM, emeryt
707 Stefania,Anna Leśkiewicz Wrocław nauczyciel
706 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż., emeryt
705 Janusz Tymiński Warszawa zwykły robotnik fizyczny
704 Marek Lipski GDAŃSK MAŁY POLAK -wolny strzelec w demokracji .
703 Danuta Wroniszewska Wrocław Polka
702 Elżbieta Szczepańska Gdańsk mgr/pielęgniarka/Szpital
701 Małgorzata Kłos-Baum Gdańsk pielęgniarka
700 Hanna Kimnes Poznań mgr inż. informatyk
699 Lucjan Zalewski Białystok inż. / emeryt
698 Marek Nowicki
697 Lesław Zakrzewski Zabrze mgr inz. -emeryt
696 Anna i Andrzej Król Pruszków Polacy
695 Anna Świtoń Żerniki Wrocławskie mgr inż.
694 Dorota i Czesław Olszewscy Gliwice emeryci
693 Maria Pękalska Wrocław lekarz pediatra
692 Janina Sypek Sosnowiec Solidarność SUM w Katowicach
691 Helena Kościółek Kraków emerytka/była nauczycielka
690 Małgorzata Kawa Łętowice osoba prywatna
689 Henryk Kuczynski Bolesławiec Śląski OBYWATEL -RP
688 Elżbieta Banaczyk Głogów dr inż. nauczyciel akademicki w PWSZ
687 Beata Witt Gdansk President, "Virtuoso"
686 Antoni Hallek Zabrze inż.
685 Marian Sobolewski Wrocław Emeryt
684 Danuta Grela Krzanowice k. Opola Biuro Rachunkowe "DANA" właściciel
683 ANNA OGAR Tarnów
682 Danuta Jarosz Sosnowiec Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w K-cach - przew. ZOZ NSZZ ,,Solidarność"
681 Halszka Kuza Olsztyn Polka
680 Wiesław Duda Gorzków Osada emeryt
679 Barbara Całka
678 Krystyna Smolarczyk Wrocław Zakonnica
677 hanna gołębiewska olsztyn obywatel
676 Mieczysław Łukasik Gdańsk emeryt
675 Gabriela Nowak Rybnik pracownik
674 Danuta Latos Katowice mgr
673 Joanna Dlługokęcka LUBLIN Matka-Polka
672 Karolina Penca Malbork pedagog
671 Franciszek Dworniczak Wola Dalsza
670 Alicja Zachwieja Łęczyca
669 Jan Dworniczak Gorzków
668 Christina Lipińska Piaseczno obywatelka Polski
667 Alicja Habas Tychy ekonomistka
666 Stanisław Mierzwiński Gliwice Profesor dr hab. inż. / emeryt / Politechnika Śląska
665 Aleksandra Szymkowiak Poznań nauczyciel
664 Lucyna Górska-Kłęk Wrocław dr
663 Teodor WERBOWSKI BORNE SULINOWO mgr inż/emeryt/ Politechnika Śląska
662 Irena Balko Opole
661 KRZYSZTOF FRĄCZEK Krosno dr nauk o kulturze fizycznej, PWSZ Krosno, Krosno
660 Stanisław Hornowski Harachwosty Rolnik
659 Bożena Ulewicz Olsztyn
658 Maciej Jan Gromadzki Gdańsk prof. dr hab./ emeryt
657 WALDEMAR MALESA WARSZAWA PRZEDSIĘBIORCA
656 BOŻENA KOZŁOWSKA WARSZAWA PRZEDSIĘBIORCA
655 Eugeniusz Szerszeń Świętochłowice Patriota.
654 Jacek Nowak Chorzów dr inż. / adiunkt / Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
653 Czesława Rzemieniak Snopków mgr zootechnik emerytka
652 Małgorzata Sołtysiak Kielce mgr, wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
651 Teresa Wojarska Zabrze
650 Krystyna Grabowska Skawina emerytka
649 Maria Wieloch Gdańsk dr
648 Magdalena Adamska Wroclaw Obywatelka Polski
647 Andrzej Cholewa Gliwice
646 Wieslawa Korzeniecka BIAłYSTOK
645 Zofia Miazgowicz Cholewa Gliwice
644 joanna mania koszalin
643 Andrzej Capik 32-800 Brzesko dr inż. technolog, nauczyciel
642 Krzysztof Pela Johannesburg
641 STEFAN WIECZOREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Emeryt
640 Piotr Urbanowicz Katowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
639 Jadwiga Gomółka Gołkowice dekorator wnętrz, członek AK
638 Marian Salachna Byczyna mgr inż rolnik
637 Piotr Kusztejko Gdańsk mgr, archiwista
636 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie
635 Jadwiga Stanek Siemianowice Śl mgr matematyki
634 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej
633 Anna Dzięgielewska Białystok Nauczyciel, AK
632 Piotr Romiszowski dr, emerytowany pracownik UW
631 Danuta Markiewicz Jawor Klub Gazety Polskiej
630 Ewa Kurbat Białystok mgr chemii/ rencistka, były naucz. akad./ Politechnika Białostocka
629 Józef Kawa Łętowice osoba prywatna
628 Zbigniew Trybuła Odolanów, Poznań prof. dr hab., Instytut Fizyki molekularnej PAN, senator RP VI kadencji
627 Emilia Komorowska Zagórów nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego
626 Magdalena Komorowska Zagórów osoba prywatna
625 Maria Hoffmann Bielsko-Biała
624 Joanna Korniak Lublin osoba prywatna
623 Waclaw Alfons Kolinko Gizycko inz.-emeryt
622 Wojciech Lenartowski Wroclaw lekarz
621 Marek Jaśków Wrocław mgr inż., PWr, emeryt
620 zdzisław sita kopanica klub-klub gp
619 Małgorzata Rabenda Warszawa osoba prywatna
618 Kamil Czyżyk Białystok właściciel małej firmy
617 Jarosław Biegała Poznań historyk, wizytator Kuratorium Oświaty
616 Elżbieta KRYŚ Łódź em. Uniwersytet Łódzki
615 Magdalena Łupicka-aksamit wrocław
614 Helena Tłusta Alfredówka katecheta
613 Wacław Prażuch Tarnów Sekretarz Powiatu Tarnowskiego
612 Ryszard Fudala Wrocław
611 Beata Grzeszczak Florida emigrantka
610 Danuta Fatyga Bytom
609 teresa sobczak reszel mgr.NAUCZYCIEL
608 Kazimierz Mroczyński Rypin Klub "Gazety Polskiej" Rypin, przewodniczący Klubu
607 Jolanta Niedzielko Białystok dr inż./st. wykładowca/ Politechnika Białostocka
606 JACEK SOJAN KRAKÓW archiwista / poeta
605 Zenon Angielczyk Białystok Leśnik
604 GRAŻYNA WTORKIEWICZ RADOMSKO
603 Zygmunt Korus Chorzów dziennikarz, krytyk sztuki
602 Andrzej Treppa gdynia Właściciel małej firmy
601 Krzysztof Szymkowiak Poznań technik
600 Aleksander Majerczak Szczawnica prezes POAK w Szczawnicy
599 Anna Rojek Warszawa
598 Piotr Orlof Tarnobrzeg mgr
597 Jakub Markiewicz Wrocław mgr inz.
596 Dariusz Kruczkowski Sopot dr nauk o kulturze fizycznej/adiunkt
595 Teresa Kwatera Wrocław ekonomista-emerytka
594 Wiesława Szewczyk Lublin Nauczyciel, Opiekun Medyczny
593 Paweł Wtorkiewicz Łódź Inżynier budownictwa
592 KRYSTYNA STAWINOGA Bielsko Biała emerytka
591 Barbara Bartuś Gorlice Poseł na Sejm RP
590 Dariusz Kwiatkowski Poznań dr hab. prof UAM
589 Mirosława Czechorowska Legnica nauczyciel
588 Kazimiera Safonów Opole
587 Tadeusz Wojteczko Tarnobrzeg inżynier geodezji
586 Maria Szczepankiewicz Nowy Sącz mieszkanka
585 Nina Cygańska Gdańsk pielęgniarka
584 Krystyna Dudek Madryt
583 Małgorzata Mertens Siemiatycze mgr/nauczyciel/LO
582 BERNARDYNA FILIPCZUK ŁĘCZNA
581 Piotr WOZNIAK Poznań mgr inż. chemii (emeryt)
580 Marta Gardiasz Zamość
579 Lucyna Nowak Kraków dr bibliotekarz Biblioteka Jagiellońska
578 Krystyna Legieć Zamość
577 Ewa Rorot Siemianowice Śląskie mgr ekonomista
576 Krystyna Nakonieczna Wrocław emeryt
575 Maciej Zarębski 26-050 Zagnańsk emeryt
574 Andrzej Markiewicz Katowice prof.dr hab.n.med.,em.,AWF
573 Adela Pięta Wiercany
572 Ewa Folek Kobiór
571 Eugeniusz Simiński Gryfino
570 Bogumiła Jensen
569 Łucja Stoińska
568 Maciej Dec Białystok
567 Stanislaw Chraszcz
566 Jolanta Czech
565 Małgorzata Smajdor Nowy Sącz Ekonomistka
564 Ilona Rębowska Wyszków biolog
563 Aleksandra Garbacz-Romańska Gdańsk socjolog / menadżer personalny
562 JANINA MADEJ Bielsko-Biała emerytka
561 Zdzisław Gagajek Giżycko historyk,
560 Mieczysław Korulczyk Międzyrzec Podlaski
559 Barbara Sobolska Jordanów
558 Ryszard Szram Dobrzeń Wielki Osoba prywatna
557 Aleksandra Szpulak Wrocław dr/adiunkt/UE Wrocław
556 Elzbieta Olejarczyk Warszawa Dr / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, PAN
555 Stanislaw Kuta Kraków prof. dr hab. inż. AGH, Kraków, PWSZ w Tarnowie
554 Monika Paprota Frankfurt Niemcy Nauczyciel
553 Jan Wilk Kraków Dr, prezes Zarządu DIAK
552 ELZBIETA MAJDANSKA swieradow zdroj pracownik administracji
551 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.