Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce

Poznań, 21 stycznia 2016

Członkowie środowiska akademickiego zrzeszeni w Akademickich Klubach Obywatelskich wyrażają pełne wsparcie dla realizacji programu wyborczego PiS i zjednoczonej prawicy.

Z zadowoleniem przyjmujemy wysokie tempo realizacji przez rząd Pani Premier Beaty Szydło zobowiązań złożonych wyborcom. Stwarza to nadzieję na wprowadzenie Polski na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego i wykorzystanie rezultatów tego rozwoju także dla słabszych ekonomicznie grup społecznych. Dlatego ze szczególnym uznaniem odnosimy się do zaawansowania prac nad istotną zmianą polityki rodzinnej. Realizacja programu 500+ ułatwi wyjście z biedy wielu rodzinom, ponoszącym największe ciężary wychowania młodego pokolenia, zarazem wnoszącym perspektywicznie największy wkład w przyszłość Polski.

Cieszy szybkie tempo prac w innych ważnych sferach działalności rządu, zwłaszcza w dziedzinie obronności, finansów, polityki społecznej i informacyjnej. Uzdrowienie sytuacji w mediach, powrót do pluralizmu przekazu, otwiera szansę zrównoważonego udziału w debacie publicznej wszystkim Polakom, niezależnie od ich opcji politycznych. Z dużym uznaniem przyjmujemy istotne poszerzenie zakresu wolności obywatelskich przez danie rodzicom możliwości wyboru czasu posłania dziecka do szkoły, a wszystkim pracującym, wyboru czasu przejścia na emeryturę.

Niepokojem napawa zachowanie i działalność opozycji, która nie mogąc pogodzić się z wyborczą przegraną i utratą bezpośredniego wpływu na sprawy państwa, uprawia nieustannie obstrukcję parlamentarną i – wbrew zapewnieniom o uznaniu wyników wyborów – w istocie dąży do unieważnienia decyzji wyborców. Co więcej, opozycja nie waha się głosić poglądów podważających demokratyczne procedury podejmowania decyzji i sprawowania władzy przez zwycięski obóz. Do naturalnej w demokracji, wewnętrznej walki politycznej, w oparciu o fałszywe informacje przekazywane przez zaprzyjaźnione z poprzednią ekipą, nieobiektywne media, wciągani są politycy obcych państw, instytucje unijne oraz część prasy światowej.

Zwracamy się do wszystkich Polaków z apelem o wspieranie rządu w realizacji niezbędnych reform, o poważny i rzeczowy udział w konsultacjach społecznych, o merytoryczną postawę opozycji w parlamencie, wreszcie o cierpliwość społeczeństwa w oczekiwaniu na zmiany i nieuleganie stronniczym głosom opozycji wypaczającym zamierzenia rządu.

Demokratyczne wybory oddały władzę w ręce PiS i zjednoczonej prawicy. Szacunek do wyborców wymaga, by zwycięskiej ekipie umożliwić sprawowanie władzy i wykonanie wyborczego programu.

 

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 40. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 41. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 42. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 43. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 44. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 45. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 46. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 47. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 48. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 49. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 50. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 51. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 52. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 53. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 54. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 56. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 57. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 58. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 59. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 60. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 62. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 63. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 64. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 65. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 66. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 67. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 68. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 69. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 70. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 71. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 72. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 73. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 74. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 75. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 76. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 77. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 78. dr hab. Jerzy Hoffmann – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 79. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 80. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 81. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 82. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 83. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 84. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 85. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 86. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 87. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 88. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 89. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 90. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 91. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 92. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 93. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 94. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 95. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 96. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 97. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 98. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 99. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 100. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 101. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 102. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 103. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 104. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 105. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 106. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 107. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 108. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 110. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 111. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 112. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 113. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 114. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 115. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 116. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 117. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 118. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 119. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 120. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 121. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 122. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 123. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 124. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 125. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 126. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 127. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 128. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 129. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 130. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 131. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 132. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 133. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 134. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 136. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 137. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 138. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 139. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 140. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 141. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 142. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 143. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 144. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 145. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 147. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 148. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 149. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 150. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 151. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 152. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 153. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 154. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 155. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 156. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 157. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 158. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 159. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 160. mgr Ryszard Materny – Poznań
 161. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 162. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 163. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 164. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 165. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 166. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 169. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 170. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 172. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 173. mgr Paulina Molska – Poznań
 174. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 175. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 176. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 177. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 178. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 179. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 181. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 182. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 183. Maciej Neuman – Poznań
 184. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 185. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 186. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 187. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 188. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 189. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 190. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 191. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 192. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 193. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 194. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 195. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 196. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 197. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 198. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 199. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 200. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 201. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 202. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 203. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 204. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 205. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 206. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 207. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 210. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 211. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 212. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 213. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 214. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 215. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 216. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 217. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 218. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 219. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 220. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 221. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 225. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 226. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 227. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 228. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 229. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 230. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 231. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 232. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 233. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 234. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 235. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 236. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 237. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 239. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 240. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 241. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 242. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 243. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 244. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 245. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 246. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 247. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 248. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 249. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 250. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 251. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 252. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 253. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 254. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 255. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 256. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 257. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 258. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 259. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 260. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 261. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 262. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 263. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 264. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 265. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 266. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 267. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 268. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 269. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 270. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 271. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 272. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 273. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 274. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 275. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 276. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 277. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 278. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 279. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 280. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 281. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 282. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 283. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 284. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 285. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 286. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 287. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 288. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 289. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 290. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 291. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 292. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 293. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 294. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 295. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 296. dr Florian Zieliński – Poznań
 297. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 298. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 299. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 300. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 301. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

W imieniu członków AKO WARSZAWA – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

W imieniu członków AKO ŁÓDŻ – przewodniczący, prof. dr hab. Michał Seweryński

 

AKO KRAKÓW

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 6. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 7. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, UJ CM, Kraków
 8. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ, Łódź
 9. mgr Marek Doniec, przedsiębiorca, Kraków
 10. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 12. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 13. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 14. mgr Konrad Firlej, em. nauczyciel akademicki, prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 15. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 16. dr hab. Wit Forys, prof. UJ, Kraków
 17. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 18. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 19. dr hab. Marta Geratowska, prof. ASP Kraków
 20. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 21. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 29. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 30. Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 32. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 34. dr hab. Barbara Marczuk, UJ, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Kraków
 37. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 38. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 39. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 40. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 41. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 42. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 43. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 44. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 51. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 52. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 53. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 54. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 56. mgr Rafał Wyrozumski, doradca finansowy, Kraków
 57. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 58. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 59. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 60. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 61. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, architekt, Ottawa, Kanada

 

AKO KATOWICE

 1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. dr hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniw. Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 5. dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 6. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna, Katowice
 7. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 8. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 9. dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 10. dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 11. prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 12. dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 13. dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 14. dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 15. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 16. dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 17. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 18. prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 19. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 21. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska, senator RP
 22. dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 23. dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 24. prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 25. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 26. prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 27. mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 28. prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 29. prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 30. dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 31. mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 32. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 33. prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 34. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 35. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

 

AKO GDAŃSK

 1. dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 3. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
 4. dr Konrad Ćwikliński
 5. dr Barbara Dogil
 6. prof. dr hab. Jan Falandysz
 7. dr med. Zdzisław Florian Forycki
 8. prof. PG dr hab. inż. Jerzy Głuch
 9. lek. med. Mirosław Górski
 10. prof. Adam Haras
 11. dr hab. inż. Wojciech Jędruch
 12. prof. dr hab. Roman Kaliszan
 13. mgr Michał Kochańczyk
 14. mgr inż. Tadeusz Kolenda
 15. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
 16. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
 17. dr Beata Kuna
 18. dr hab. inż. Piotr Lampart
 19. dr hab. med. Anna Liberek, prof. GUMed
 20. dr Dorota Myślińska
 21. prof. UG dr hab. Piotr Niwiński
 22. prof. dr hab. Roman Nowicki
 23. dr hab. inż. Maciej Pawłowski
 24. dr hab. Krzysztof Prusik
 25. mgr inż. Tomasz Rakowski
 26. prof. dr hab. Jerzy Rokicki

 

AKO LUBLIN

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 11, 2016

Zebrane podpisy: 750

750 signatures
Najnowsze podpisy
750 Zygmunt Mierzwiński Kędzierzyn-Koźle Architekt
749 Józef Sadowski Samborowice mgr etnografii i prawa/prezes Stow. "Dobro Ojczyzny"/emeryt
748 Jozef Janicki KedzierzynKozle patriota
747 Teresa Gibas Kędzierzyn-Koźle inż. eneretyk
746 Aleksander Szumański Kraków osoba prywatna
745 BARBARA KULESZA CHOROSZCZ MGR. STARSZY ASYSTENT PIELĘGNIARSTWA
744 JERZY DARSKI CHICAGO REPORTER
743 Marianna Strugińska-Felczyńska Zgierz Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
742 Przemysław Waingertner Łódź Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki
741 LESZEK TWAROWSKI BIAŁYSTOK EMERYT
740 Maria Sobczyk Bydgoszcz spółka
739 Ewa Tyszkiewicz Łódż artysta plastyk
738 Jozef Krawczyszyn Melbourne Dr. Dracaena Draco Research Farm Melbourne, Australia
737 Perlowski Ryszard Mielec mgr inż.
736 Anna Put Mielec mgr nauczyciel dypl./emerytka
735 JERZY ŁĄCZYŃSKI WARSZAWA Emeryt
734 Janusz Furmanek Świdnica rzeźbiarz
733 Stanisław Tworek Rzeszów mgr nauczyciel emeryt
732 Stanisław Kopecki Opole mgr inż. mechanik
731 Andrzej Mrugacz Parrish,FL patriota
730 Teresa Plewa Gliwice nauczyciel
729 Zbigniew Rodobolski Wrocław Agent ubezpieczeniowy
728 Ilona Brzycka-Cerajewska Poznań
727 dr Antoni Winiarski Katowice em. naucz. akademicki UŚ
726 Lucyna Gawełczyk Tarnów kier.sklepu
725 Anna Karczemska Łódź dr inż. / adiunkt / Politechnika Łódzka
724 Helena Stokłosa Katowice dr hab. AWF
723 JOLANTA KORDELA WROCŁAW
722 Piotr Robakowski Poznań prof. dr hab., UP w Poznaniu
721 Maria Mieczysław Kujawscy Poznań prof.prof.
720 KRYSTYNA KĘPA TARNÓW księgowa
719 Beata Jankowska Poznań dr inż., Politechnika Poznańska
718 Barbara Czerwony Letowice
717 wiktor zając opole liga patriotyczna
716 Jan Bodziony Nowy Sącz
715 Andrzej Baczewski Kwidzyn dziennikarz - Strefa Wolnych Mediów
714 Dorota Werchracka Siemianowice Śląskie mgr
713 Bożena Cader Kraków Specjalista Kredytowy BANK
712 Barbara Czarniecka Bialystok Akcja Katolicka
711 Elżbieta Balcer Nakło nad Notecią obywatelka Polski
710 Eugeniusz Kosek Gliwice dr inż.
709 Bożena Jarosz Kraków dr inż., adiunkt UP w Krakowie
708 Eugenia Potulicka Poznań Prof. zw. dr hab, , UAM, emeryt
707 Stefania,Anna Leśkiewicz Wrocław nauczyciel
706 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż., emeryt
705 Janusz Tymiński Warszawa zwykły robotnik fizyczny
704 Marek Lipski GDAŃSK MAŁY POLAK -wolny strzelec w demokracji .
703 Danuta Wroniszewska Wrocław Polka
702 Elżbieta Szczepańska Gdańsk mgr/pielęgniarka/Szpital
701 Małgorzata Kłos-Baum Gdańsk pielęgniarka
700 Hanna Kimnes Poznań mgr inż. informatyk
699 Lucjan Zalewski Białystok inż. / emeryt
698 Marek Nowicki
697 Lesław Zakrzewski Zabrze mgr inz. -emeryt
696 Anna i Andrzej Król Pruszków Polacy
695 Anna Świtoń Żerniki Wrocławskie mgr inż.
694 Dorota i Czesław Olszewscy Gliwice emeryci
693 Maria Pękalska Wrocław lekarz pediatra
692 Janina Sypek Sosnowiec Solidarność SUM w Katowicach
691 Helena Kościółek Kraków emerytka/była nauczycielka
690 Małgorzata Kawa Łętowice osoba prywatna
689 Henryk Kuczynski Bolesławiec Śląski OBYWATEL -RP
688 Elżbieta Banaczyk Głogów dr inż. nauczyciel akademicki w PWSZ
687 Beata Witt Gdansk President, "Virtuoso"
686 Antoni Hallek Zabrze inż.
685 Marian Sobolewski Wrocław Emeryt
684 Danuta Grela Krzanowice k. Opola Biuro Rachunkowe "DANA" właściciel
683 ANNA OGAR Tarnów
682 Danuta Jarosz Sosnowiec Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w K-cach - przew. ZOZ NSZZ ,,Solidarność"
681 Halszka Kuza Olsztyn Polka
680 Wiesław Duda Gorzków Osada emeryt
679 Barbara Całka
678 Krystyna Smolarczyk Wrocław Zakonnica
677 hanna gołębiewska olsztyn obywatel
676 Mieczysław Łukasik Gdańsk emeryt
675 Gabriela Nowak Rybnik pracownik
674 Danuta Latos Katowice mgr
673 Joanna Dlługokęcka LUBLIN Matka-Polka
672 Karolina Penca Malbork pedagog
671 Franciszek Dworniczak Wola Dalsza
670 Alicja Zachwieja Łęczyca
669 Jan Dworniczak Gorzków
668 Christina Lipińska Piaseczno obywatelka Polski
667 Alicja Habas Tychy ekonomistka
666 Stanisław Mierzwiński Gliwice Profesor dr hab. inż. / emeryt / Politechnika Śląska
665 Aleksandra Szymkowiak Poznań nauczyciel
664 Lucyna Górska-Kłęk Wrocław dr
663 Teodor WERBOWSKI BORNE SULINOWO mgr inż/emeryt/ Politechnika Śląska
662 Irena Balko Opole
661 KRZYSZTOF FRĄCZEK Krosno dr nauk o kulturze fizycznej, PWSZ Krosno, Krosno
660 Stanisław Hornowski Harachwosty Rolnik
659 Bożena Ulewicz Olsztyn
658 Maciej Jan Gromadzki Gdańsk prof. dr hab./ emeryt
657 WALDEMAR MALESA WARSZAWA PRZEDSIĘBIORCA
656 BOŻENA KOZŁOWSKA WARSZAWA PRZEDSIĘBIORCA
655 Eugeniusz Szerszeń Świętochłowice Patriota.
654 Jacek Nowak Chorzów dr inż. / adiunkt / Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
653 Czesława Rzemieniak Snopków mgr zootechnik emerytka
652 Małgorzata Sołtysiak Kielce mgr, wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
651 Teresa Wojarska Zabrze
650 Krystyna Grabowska Skawina emerytka
649 Maria Wieloch Gdańsk dr
648 Magdalena Adamska Wroclaw Obywatelka Polski
647 Andrzej Cholewa Gliwice
646 Wieslawa Korzeniecka BIAłYSTOK
645 Zofia Miazgowicz Cholewa Gliwice
644 joanna mania koszalin
643 Andrzej Capik 32-800 Brzesko dr inż. technolog, nauczyciel
642 Krzysztof Pela Johannesburg
641 STEFAN WIECZOREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Emeryt
640 Piotr Urbanowicz Katowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
639 Jadwiga Gomółka Gołkowice dekorator wnętrz, członek AK
638 Marian Salachna Byczyna mgr inż rolnik
637 Piotr Kusztejko Gdańsk mgr, archiwista
636 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie
635 Jadwiga Stanek Siemianowice Śl mgr matematyki
634 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej
633 Anna Dzięgielewska Białystok Nauczyciel, AK
632 Piotr Romiszowski dr, emerytowany pracownik UW
631 Danuta Markiewicz Jawor Klub Gazety Polskiej
630 Ewa Kurbat Białystok mgr chemii/ rencistka, były naucz. akad./ Politechnika Białostocka
629 Józef Kawa Łętowice osoba prywatna
628 Zbigniew Trybuła Odolanów, Poznań prof. dr hab., Instytut Fizyki molekularnej PAN, senator RP VI kadencji
627 Emilia Komorowska Zagórów nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego
626 Magdalena Komorowska Zagórów osoba prywatna
625 Maria Hoffmann Bielsko-Biała
624 Joanna Korniak Lublin osoba prywatna
623 Waclaw Alfons Kolinko Gizycko inz.-emeryt
622 Wojciech Lenartowski Wroclaw lekarz
621 Marek Jaśków Wrocław mgr inż., PWr, emeryt
620 zdzisław sita kopanica klub-klub gp
619 Małgorzata Rabenda Warszawa osoba prywatna
618 Kamil Czyżyk Białystok właściciel małej firmy
617 Jarosław Biegała Poznań historyk, wizytator Kuratorium Oświaty
616 Elżbieta KRYŚ Łódź em. Uniwersytet Łódzki
615 Magdalena Łupicka-aksamit wrocław
614 Helena Tłusta Alfredówka katecheta
613 Wacław Prażuch Tarnów Sekretarz Powiatu Tarnowskiego
612 Ryszard Fudala Wrocław
611 Beata Grzeszczak Florida emigrantka
610 Danuta Fatyga Bytom
609 teresa sobczak reszel mgr.NAUCZYCIEL
608 Kazimierz Mroczyński Rypin Klub "Gazety Polskiej" Rypin, przewodniczący Klubu
607 Jolanta Niedzielko Białystok dr inż./st. wykładowca/ Politechnika Białostocka
606 JACEK SOJAN KRAKÓW archiwista / poeta
605 Zenon Angielczyk Białystok Leśnik
604 GRAŻYNA WTORKIEWICZ RADOMSKO
603 Zygmunt Korus Chorzów dziennikarz, krytyk sztuki
602 Andrzej Treppa gdynia Właściciel małej firmy
601 Krzysztof Szymkowiak Poznań technik
600 Aleksander Majerczak Szczawnica prezes POAK w Szczawnicy
599 Anna Rojek Warszawa
598 Piotr Orlof Tarnobrzeg mgr
597 Jakub Markiewicz Wrocław mgr inz.
596 Dariusz Kruczkowski Sopot dr nauk o kulturze fizycznej/adiunkt
595 Teresa Kwatera Wrocław ekonomista-emerytka
594 Wiesława Szewczyk Lublin Nauczyciel, Opiekun Medyczny
593 Paweł Wtorkiewicz Łódź Inżynier budownictwa
592 KRYSTYNA STAWINOGA Bielsko Biała emerytka
591 Barbara Bartuś Gorlice Poseł na Sejm RP
590 Dariusz Kwiatkowski Poznań dr hab. prof UAM
589 Mirosława Czechorowska Legnica nauczyciel
588 Kazimiera Safonów Opole
587 Tadeusz Wojteczko Tarnobrzeg inżynier geodezji
586 Maria Szczepankiewicz Nowy Sącz mieszkanka
585 Nina Cygańska Gdańsk pielęgniarka
584 Krystyna Dudek Madryt
583 Małgorzata Mertens Siemiatycze mgr/nauczyciel/LO
582 BERNARDYNA FILIPCZUK ŁĘCZNA
581 Piotr WOZNIAK Poznań mgr inż. chemii (emeryt)
580 Marta Gardiasz Zamość
579 Lucyna Nowak Kraków dr bibliotekarz Biblioteka Jagiellońska
578 Krystyna Legieć Zamość
577 Ewa Rorot Siemianowice Śląskie mgr ekonomista
576 Krystyna Nakonieczna Wrocław emeryt
575 Maciej Zarębski 26-050 Zagnańsk emeryt
574 Andrzej Markiewicz Katowice prof.dr hab.n.med.,em.,AWF
573 Adela Pięta Wiercany
572 Ewa Folek Kobiór
571 Eugeniusz Simiński Gryfino
570 Bogumiła Jensen
569 Łucja Stoińska
568 Maciej Dec Białystok
567 Stanislaw Chraszcz
566 Jolanta Czech
565 Małgorzata Smajdor Nowy Sącz Ekonomistka
564 Ilona Rębowska Wyszków biolog
563 Aleksandra Garbacz-Romańska Gdańsk socjolog / menadżer personalny
562 JANINA MADEJ Bielsko-Biała emerytka
561 Zdzisław Gagajek Giżycko historyk,
560 Mieczysław Korulczyk Międzyrzec Podlaski
559 Barbara Sobolska Jordanów
558 Ryszard Szram Dobrzeń Wielki Osoba prywatna
557 Aleksandra Szpulak Wrocław dr/adiunkt/UE Wrocław
556 Elzbieta Olejarczyk Warszawa Dr / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, PAN
555 Stanislaw Kuta Kraków prof. dr hab. inż. AGH, Kraków, PWSZ w Tarnowie
554 Monika Paprota Frankfurt Niemcy Nauczyciel
553 Jan Wilk Kraków Dr, prezes Zarządu DIAK
552 ELZBIETA MAJDANSKA swieradow zdroj pracownik administracji
551 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
550 Maria Kresak Wrocław osoba prywatna
549 Grzegorz Kresak Wrocław osoba prywatna
548 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż.
547 Elzbieta Fiabane Szwajcaria mgr.inz./ katechetka
546 Andrzej Piwoński Haczów emeryt
545 Anna Piwońska Haczów emerytka
544 Ryszard Polak
543 Krystyna Maćkowiak Kościan emerytka/była dyrektor szkoły/
542 Wieslawa Krukowska-Strele Innsbruck emerytka/byla kadrowa
541 Bogdan Jaminski Stary Sacz
540 Elzbieta Obrzydowska Warszawa
539 Teresa Nazimek Lublin dr (emeryt Instytutu Medycyny Wsi, Lublin)
538 Bogumiła Jęcek Łódź
537 Józef Dańko Kraków prof. dr bab.inż em. AGH
536 Genowefa Paterka jarocin
535 Dominika Tomasiewicz Warszawa mgr
534 Małgorzata Dudzińska Warszawa emerytka
533 Jerzy Dudziński Waeszawa prawnik
532 Beata Felbur Ciechanów nauczyciel
531 Jan Nowak kraków
530 JERZY GRYGIEL WROCŁAW EMERYT
529 BOGUSŁAWA KUSEK SZCZOTKA OŚWIĘCIM OSOBA PRYWATNA
528 Ewa Domaradzka Brzesko nauczycielka
527 Dobromila Anna Piega Sosnowiec Poland inżynierka, emerytka, biegła sądowa
526 Renata Ciołek Warszawa Dr hab, Uniwersytet Warszawski
525 Jan Kotowski Łomża emeryt
524 Józef Kurnyta Nowy Sącz mgr
523 Marcin Noga Wieliczka adiunkt, Politechnika Krakowska
522 Jacek Bezeg Opole emeryt
521 Ryszard Zalewski Norwalk CT U.S.A. technik mechanik
520 Daniela Wiernik Wrocław emerytka
519 Ryszard Wiernik Wrocław dr inż. (emeryt)
518 Zbigniew Szymalski Międzybrodzie Żywieckie Osoba prywatna
517 Edyta Tomczuk Gdańsk osoba prywatna
516 Magdalena Agata Kozicka Sopot mgr artysta malarz
515 Agnieszka Michalak Jelcz-Laskowice osoba prywatna
514 Urszula Walijewska Gdańsk dr nauk humanistycznych
513 Jacek Andrzej Modliński Warszawa Prof.dr hab. IGHZ PAN Jastrzębiec
512 Józefa Domaracka Ruda Śląska mgr przedsiębiorca
511 Teresa Tracz Tarnów mgr pedagogiki, emerytowany nauczyciel
510 Katarzyna Hoppe
509 Andrzej Grząślewicz Kraków Dr nauk matematycznych, emeryt UP
508 Anna Radwańska-Kapała Rumia fizjoterapeuta
507 Łukasz Suterski Poznan UP Poznań
506 Magdalena Patelczyk Gdańsk magister ekonomii
505 Stanisław Tomczyk Uniwersytet Opolski
504 Kazimierz Wojtas Kraków informatyk
503 Magdalena Szymańska Poznań
502 Renata Kwapisz Wrocław pielęgniarka
501 Małgorzata Kasowska Bielsko-Biała
500 Anna Gasiulowa Bydgoszcz dr psychologii emeryt UKW i UMK
499 Barbara Larska Olsztynek mgr inż.
498 jaroslaw paradowski aalsmeer
497 Anna Florek Tarnow
496 Wacław Jakacki Wrocław mgr emeryt pracujący
495 Grażyna Augustyniak Osięciny bezrobotna
494 Teresa Niewińska Białystok mgr nauczyciel Szkoły Podstawowej
493 Bożena Kłosowska Stalowa Wola emeryt
492 Zbigniew Worutowicz Scjindel, Holandia Mgr.inż./Konsultant/HAMSTER International B.V.
491 Lucyna Baca Wrocław mgr historii
490 Małgorzata Rzepczyk Poznań mgr farm.
489 Maria Kubis Mikołów dr socjologii
488 Alfreda Bocheńska Oława osoba na świadczeniu przedemerytalnym
487 Bożena Saciuk Białystok mgr nauczyciel
486 Renata Majewska Warszawa dr nauk humanistycznych
485 Barbara Miernik Suchedniów Ekonomista. bezrobotna
484 barbara bieńkowska Otwock mgr emerytowany nauczyciel
483 Krzysztof Czerwiński Sopot przedsiębiorca
482 Wanda Bajor Lublin dr hab
481 Zofia Gajek Wrocław mgr inż. emerytka
480 Jacek Kobus Toruń dr hab. UMK Toruń
479 Wojciech Kwitowski Nowy Sącz
478 Bożena Kwitowska Nowy Sącz
477 Grzegorz Sobolewski Białystok mgr inż.
476 Maria Sobolewska Białystok mgr emerytowany nauczyciel
475 Łucja Maćkowiak Gostyń emeryt
474 Arnold Ananicz Warszawa Malarz klasyczny
473 Grzegorz Gil Szczawnica
472 Kazimiera Janicka Legnica osoba prywatna
471 Jadwiga Fila Sokołowsko mgr/nauczyciel.emer.
470 Wanda jasinska
469 Witold Maksym Łódź mgr inż.
468 Jolanta Maksym Łódź mgr
467 Ewelina Jakubowicz LONDON Osoba prywatna
466 Stanisław Pietrzak Nowy Sącz ksiądz, emeryt
465 Zdzisław Świątkowski Poznań mgr inż.
464 Bożena Mańka Świdnik Szkoła Podstawowa nr 7 nauczyciel
463 Halina Mastalska Szczawnica mgr KUL
462 Bogumiła Maria Leńska Chorzów 41-500 mgr sztuki /nauczyciel/ POSM IIst im.K.Szymanowskiego w Katowicach
461 Danuta Mastalska Dr (absolwentka KUL)
460 Ewa Przybyło Warszawa
459 Cecylia Bosiacka Bialystok prawnik emeryt
458 Mirosław Popielarz Gdynia ekonomista
457 Bogdan Zieja Barlinek emeryt
456 Grazyna Cybulska BIALYSTOK emerytka
455 Magdalena Jakubczak Kraków mgr/ pedagog/ UJ
454 Danuta Rodziewicz Białystok nauczyciel geografii
453 Teresa Iwona Nowocińska Leszno mgr Redaktor magazynu regionalnego "nowa elita" wydawanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"
452 Katarzyna Walkiewicz Poznan Psycholog
451 Piotr Piaskowski Poznań przedsiębiorca
450 Jan Młodkowski Łódź dr / UŁ
449 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. em. Politechnika Śląska
448 Katarzyna Kwiatkowska Białystok mgr emerytowany nauczyciel
447 Mirosław Wyszomirski Bielsko-Biala dr inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna
446 Edward Wierzchoś Kraków prof.dr hab. Kraków
445 Hanna Michniewicz - Odyniec Gdańsk lek.med./kierownik/ NZOZ
444 Małgorzata Wacińska Żary Opiekun osob strszych
443 Barbara Nowak Szczecin
442 KATARZYNA NOWOCIEŃ Radom mgr
441 Magdalena Borys Wrocław mgr, nauczyciel
440 BOGDAN WIĄZOWSKI Kraków WOJSKO POLSKIE
439 Malgorzata Monika Brzozowska Sydney Dr n.med., Konsultant Endokrynolog
438 Zbigniew Łosiewicz Szczecin dr inż. adiunkt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
437 Marek Mroczkowski Płock nauczyciel
436 Kazimiera Suchocka-Gałaś Toruń dr em.naucz. akad.
435 Andrzej Mazur Krosno zaw.wyuczony nauczyciel/ zaw.wykonyw. handlowiec
434 Ewa Purska-Rowińska Warszawa dr n. med.
433 Czesław Józef OSUCH WROCŁAW INŻYNIER EMERYT
432 Elżbieta Firlit Warszawa dr hab. prof.SGH ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
431 Małgorzata Zukierska Dąbrowa Chełmińska
430 Eugenia Kozlowska Augustow Emerytka
429 Wiesława Woźniak PNIEWY mgr ekonomista
428 Maria Szypulska Gdańsk
427 Rafał Cichoń Chrzanów mgr inż.
426 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
425 Elzbieta Szady Pszczyna mgr nauczyciel
424 Celina Wojtas Kraków
423 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa art. plastyk, em. nauczycielka
422 Paweł Zdun Warszawa mgr AKO-Warszawa
421 Jakub Rembieliński Łód.z profesor dr.hab./ prof.zw., kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej / Uniwersytet Łódzki
420 Zdzisław Owczarek Łódź menedżer
419 Stanisław Kotula Głogów Małopolski emeryt
418 Iwona Stygar Rzeszów bezrobotna
417 ŁUCJA KRZYWOSZ Białystok mgr
416 BARBARA KAWKA SKIERNIEWICE
415 Elżbieta Piech Łódź mgr chemii
414 Barbara Czarska Wyszków mgr
413 Dorota Heck Wrocław prof. dr hab.
412 Elżbieta Malec Gliwice emerytka
411 Andrzej Szrajner Warszawa mgr inż
410 Ryszard Modzelewski Warszawa elektronik
409 Barbara Przekwas Zielonka/k.Bydgoszczy mgr socjologii (absolwentka UAM) pracownik oświary
408 Małgorzata Kunicka Szczecin dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński
407 Jolanta Warchoł
406 Krzysztof Grzesiak Śrem mgr nauczyciel, Śrem
405 Michał Grzesiak Śrem student
404 Marian Bastrzyk Gdansk mgr emerytowany fizyk UG
403 Danuta Nater Świnoujście emerytka
402 Marcela Pietrzak Morawczyna mgr nauczyciel
401 Maria Wójcik-Jawień Kraków dr, UJ CM
400 Piotr Słopecki Gdańsk adiunkt doktor Akademia Muzyczna Gdańsk
399 Wojciech Jawień Kraków dr, UJ CM
398 Stanislaw Pietrzak Morawczyna mgr nauczyciel
397 Wieslawa Janik Dąbrowa Górnicza mgr nauczyciel
396 Przemysław Szczęsny Poznań mgr inż. leśnik, przedsiębiorca
395 Antoni Dworniczak Bukowina
394 Marta Nalepa Myślenice osoba prywatna
393 Weronika Węcławska-Lipowicz Poznań dr hab. UAP Poznań
392 Anna Wierzbicka-Bogacz Kraków przedsiębiorca
391 Stefan Pyrak Warszawa dr inż.
390 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr hab. UAM
389 Ryszard Golański Kraków dr hab inż/AGH
388 Ksawery Bogacz Kraków inż.elektronik
387 Włodzimierz Sztejman Lublin Patriota
386 Barbara Szymaniak Izdebno Kościelne
385 Bogusłqw Zabrzycki Strzyżów lekarz
384 Roman Andrzej ŚNIADY Wrocław dr inż wyrzucony z UPWr a poglądy polityczne
383 Aniela Frankowska Poznań emeryt
382 Piotr Budziak Zielona Góra mgr inż.
381 Bogusława Toton Bielsko-Biała
380 Stanisława Wyka-Skrzyniarz Kraków lekarz
379 Michał Nowaliński Wrocław pracownik
378 Łukasz Szymański Poznań mgr inż./przedsiębiorca
377 Alina Dudek Nakło nad Notecią
376 Franciszka Bojarska Świdnik mgr fizyki -emerytka
375 jadwiga duda domaszowice mgr pielgniarstwa
374 Agnieszka Lalak-Gąska Nałeęczów nauczyciel
373 Arkadiusz Gluma Imielin
372 Tomasz Radożycki Warszawa dr hab. / prof. UKSW
371 Elżbieta Drozdowska Łomia/k Mławy elektronik-emerytka
370 Paweł Kępa Hannover
369 Katarzyna Manka-Winiecka
368 Jerzy Dziak Toruń mechanik na emeryturze
367 Stanisław Nater Swinoujście mgr inż. mechanik
366 Elżbieta Cina Dąbrowa Górnicza emerytowana radca prawny
365 Stefan Oniszczuk Białystok mgr administracji państwowej ( na emeryturze )
364 Anna Alataiwi Warszawa dr / nauczyciel w XCIV LO w Warszawie
363 Marek Kazimierz Barański Warszawa dr hab. em. prof. UKSW
362 Tatiana Mikolajczak Szczecin
361 Maria Wisniewska Gdansk była studentka UG juz mgr
360 Paweł Bilski Kraków dr hab., IFJ PAN Kraków
359 Aleksandra Klimczak-Cyganek Łódź mgr/nauczyciel
358 Arleta Łuczak Wrocław mgr fil. germańskiej, nauczyciel, Liceum Ogólnokształcące
357 Waldemar Talma Warszawa Bezrobotny
356 Ewa Kwaśniak Mieszkowice emerytowana nauczycielka
355 Jadwiga,Jakub Węglewscy ŁÓDŹ mgr geografii mgr filologii germńskiej
354 Katarzyna Sułowska Pafos właścicielka firmy
353 Elisabeth Talma Oskarström Pracownik komunalny
352 Mieczyslaw Talma Oskarström Emeryt
351 Ewa Boerner Wrocław dr Akademia Wychowania Fizycznego
350 Ewa Mirowska Kielce nauczyciel
349 Jacek Postawa Kraków dr inż. emerytowany pracownik AGH
348 Bogdan Wudarski Warszawa emeryt
347 Lucyna Matejuk Wałbrzych mgr / nauczyciel
346 Marian Stąpel Żagań bez
345 Marek Chodor Lublin
344 Marek Piechocki Poznań
343 Wojciech Pillich dr inż./em. Politechnika Śląska
342 Renata Bonna Gostycyn emerytka
341 Marek Matejuk Wałbrzych mgr / nauczyciel, przedsiębiorca / AUM
340 Ryszard Gessing Gliwice prof. zw. dr hab. inż/prof. zw./Politechnika Śląska
339 Piotr Pulkowski
338 Łukasz Dąbrowski Bydgoszcz dr inż. UTP
337 Elzbieta Opara Czestochowa wlasciciel malej firmy
336 Krystyna Kijak Gizycko Pielegniarka
335 Zdzisław Kociubiński Włodawa inżynier
334 Krzysztof Mordziński Warszawa dr inż. / metrolog
333 Danuta Matusiak Tychy emerytka
332 Joanna Bryl Poznań mgr/adiunkt/Muzeum Narodowe w Poznaiu
331 ZBIGNIEW WINNICKI LAKE ZURICH INZYNIER
330 Jan Maślanka Kraków
329 Zofia Kaszowska Kraków dr hab. ASP Kraków
328 Marek Stanisławski Borówiec inż. mechanik
327 Miroslaw Krajewski Brodnica prof. dr hab. UKW
326 maciej salamon Kraków prof. UJ
325 Halina Zaczek Kron Kraków profesor zwyczajny sztuk teatralnych - PWST w Krakowie
324 Krystyna Pertkiewicz Nowogard
323 zuzanna cieśla jaworzno wielospecjalistyczny szpital jaworznp
322 Jadwiga Siwek Oświęcim
321 Barbara Zahorska-Markiewicz Katowice prof.dr hab. n. med.
320 Aleksander Lasik Bydgoszcz dr hab. Aleksander Lasik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
319 Joanna Gaca Bydgoszcz Kosmetyczka
318 Piotr Graczyk Krakow Dr/konsultant chemii
317 Wanda Niebrzydowska Wołomin mgr , nauczyciel
316 Marzena Mitura Kalisz Pielęgniarka
315 Ryszard Słaby Poznań mgr inż. /emeryt
314 Maria Sobczyk Białe Błota główny księgowy ,biegły rewident
313 Anna Dobrowolska Warszawa lekarz stom
312 Łukasz Lerka Wysokin mgr
311 Barbara Malek Hamburg mgr.inż.architekt
310 Kazimierz Woźniak Warszawa mgr Kazimierz Woźniak, starszy wykładowca, SGGW, Warszawa
309 HANNA ROGALA ŚWIDNIK Techn
308 Krystyna Stasiak Kalisz emerytka
307 Anna Handke Leszno Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych
306 Tadeusz Pawłasek Lublin mgr inż
305 Izabela Pacholarz Wrocław mgr
304 Krystyna i Tadeusz Olszewscy Kolonia Emeryci
303 MARIA JĘDRACZKA NOWY TARG DYREKTOR PRZEDSZKOLE
302 Tomasz Gumiński Piastoszyn mgr inż. właściciel firmy
301 Jozef Ryniak Krakow emeryt
300 Ewa Solewska Kraków mgr
299 Dorota Zadziorska Jaworzyna Śląska inżynier
298 joanna pioch Gifhorn Niemcy Nauczyciel
297 Mirosława Czamańska Pleszew gospodyni domowa
296 Jacek Młynarczyk Piaseczno dokor, adiunkt, UMK Toruń
295 Justyna Jałocha Edinburgh mgr/psycholog
294 Lucyna Zyskowska Ełk emerytka
293 Maria Szałapska Łęczyca mgr, nauczyciel gimnazjum
292 Jerzy Pietraszko Wrocław Politechnika Wrocławska, wykładowca
291 Mateusz Wozniak Reykjavik emigrant
290 Antoni Andrzej Duda Oswiecim mgr
289 Danuta i Franciszek Swakowscy Gniezno emeryt
288 Dorota Murawska Reykjavik emigrantka
287 Sabina Brys Trondheim mgr inż. / Hr manager
286 Barbara Marszał Nowy Żmigród nauczyciel
285 Barbara Dworak Ruda Śląska inżynier chemik
284 Elzbieta Orszulik Ruda Slaska mgr biologi
283 Jerzy Kwaśniewski Warszawa prof. dr hab. Kierownik Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR, Uniwersytet Warszawski
282 Władysława Paluch Rudnik nad Sanem emeryt
281 danuta piątkowska Rawa Mazowiecka
280 Waldemara Tobiczyk Duszniki-Zdrój nauczyciel
279 Małgorzata Misiak Wrocław dr
278 Cezary Kaźmierczak Łódź
277 Justyna Pieniążek Konstancin - Jeziorna nauczyciel
276 Barbara Pyko Kraków
275 Jan Góral Sosnowiec dr inż./ emeryt/ Politechnika Śląska
274 Maria Bensari Dzierżoniów osoba prywatna
273 Stanisław Kraj Kielce inżynier rolnictwa / absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie
272 Urszula Bełdowska Warszawa emerytka
271 Mirosław Jasiczek Szczecin mgr, przedsiębiorca
270 Krystyna Perkowska Wysokie Mazowieckie lek. med. , emerytka ,Szpital Ogólny
269 Elżbieta Zygmunt-Dyjak Leżajsk magister
268 Kazimierz Płaczek Stare Żukowice Emeryt
267 Tomasz Kłys Łódź dr hab., prof. nadzw. UŁ
266 Adam Czarnogłowski Otwock
265 Hanna Duczak Göteborg mgr lingwista Lorensbergs Konsulter
264 Danuta Weidenbach Luebeck osoba prywatna
263 Krystyna Teresa Ostrowska Warszawa dr hab. prof. UW. kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji. Uniwersytet Warszawski IPSiR
262 Anna Zbrożek Chodecz nauczycielka
261 Wioletta Piotrowska Mrągowo
260 HENRYK KALKA KACZORY Zakład prywatny-właściciel
259 Barbara Dudzińska Kraków nauczyciel
258 Zbigniew Golan Gorzów Wielkopolski inż.mechanik
257 Adrian Lisowski Łódź osoba prywatna
256 Katarzyna Garnek Staszów bezrobotna
255 Maciej Penno Poznań Inżynier Budownictwa
254 Krystyna Bronowska Szczecin doktor nauk prawnych Wydział Prawa i Administracji UWM Katedra Procesu Karnego
253 Włodzimierz Bochniak Kraków prof.dr hab.inż, AKO Kraków
252 Hanna Dascier Warszawa mgr
251 Andrzej Abramczyk Warszawa mgr inż. / przedsiębiorca
250 Wacław Perkowski Wysokie Mazowieckie mgr inż. , emeryt PGE Oddział Białystok
249 Krzysztof Tokarski Kraków dr hab./adiunkt/ Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk
248 Wiesław Główczyński Puławy dr
247 Lucia Odziemczewska Łódź osoba prywatna
246 Mirosław Zuber mgr
245 Wiktor Kohut Kraków osoba prywatna
244 Eugeniusz Danicki Warszawa prof./PAN/WAT
243 Małgorzata Kwiatek Gdańsk mgr lektor Uniwersytet Gdański
242 Katarzyna Wójtowicz Kraków Przedsiębiorca
241 Janina Walasik Jaworzno Emerytka
240 Krystyna,Ryszard Zaczyńscy Kraków emeryci
239 Ryszard Bilski Katowice mgr inż. Mechanik
238 Alicja Burakowska Niles Studia magisterskie SGPiS, Obecnie SGH
237 Irena Dudek Antwerpen emerytka
236 Ewa Nowosz Międzyrzec Podlaski Emerytka
235 Jadwiga DRYTKIEWICZ NYSA Księgowa
234 Małgorzata Górska Warszawa dziennikarka, emerytka
233 Krystyna Kohut Kraków osoba prywatna
232 Antoni Dębny Bydgoszcz mgr inż emeryt
231 Maria Korytowska Kraków prof. dr hab. UJ
230 Tomasz Sopur Łódź - osoba prywatna
229 Bożena Warońska Mysłowice absolwentka UJ z roku 1968
228 BRONISŁAW GULCZYŃSKI POZNAŃ EMERYT
227 Leszek Furman Kraków dr inż. / adiunkt / AGH
226 Władysław Matys Gdańsk emeryt
225 Krystyna Asen Sztokcholm Tlumacz
224 Wojciech Wajs Warszawa
223 Józef Szewczyk Kraków emeryt
222 Halina Morgaś Skierniewice adiunkt, Instytut Ogrodnictwa
221 Jolanta Franków Rzeszów student
220 Bogusława Rydzy Strzelce Wielkie nauczyciel
219 Emil Szajerski Łódź Elektromechanik/ student
218 Jaroslaw Sosnowski Poznan dr inż.
217 Danuta Wyszyńska Nowe Piekuty dyrektor zespołu szkół
216 Jerzy Jastrzębski Chorzów emeryt
215 Krzysztof DzierZanowski Olawa emeryt
214 Anna Korecka Wrocław chemik/emeryt
213 Jerzy Filip Gierula Kraków Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
212 Krystyna Partuś Zabrze Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze,Przewodnicząca
211 Ryszard Walentyński Gliwice dr hab. inż./profesor nzw./Politechnika Śląska
210 Antoni Gazda Kraków emeryt
209 Andrzej Painta Görlitz / Piekary Śląskie Mgr, autor, tłumacz
208 Małgorzata Zielonka dr, filozof
207 Krzysztof Stasiewicz olsztyn Osoba prywatna
206 Edmund Strusinski Plock inzynier / przedsiebiorca budowlany
205 Zdzisław Pacholarz Wrocław emeryt
204 Joanna Kowalczyk Szczecin Administracja
203 Jadwiga Dudek Brzeg mgr/nauczyciel matematyki-emeryt/Zespół Szkół Ekonomicznych
202 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka nauczyciel języka polskiego
201 Wojciech Popowski Warszawa mgr inż. /przedsiębiorca
200 Maria Jóźwik Włocławek mgr inż., absolwentka AE, emerytka
199 Mieczysław Ślesicki Trzcianka pisarz,mgr filologii polskiej - UAM w Poznaniu
198 Krzysztof Marciniak Wolin mgr były burmistrz Wolina i były starosta kamienski
197 Barbara Mamica Bulowice nauczyciel
196 Regina Mikusek Aviano
195 Marcin Szeliga Lublin dr, UMCS, Lublin
194 Barbara PUTZ Warszawa dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej
193 Ewa Wypych Pabianice nauczyciel gimnazjum i liceum
192 Daniela Jankowska Szczecin mgr
191 ks. Kazimierz Misiaszek SDB Warszawa prof. zw. dr hab.
190 Leszek Adamczyk Montreal, Canada byly lektor jezyka polskiego na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu McGill, Montreal
189 Grzegorz BANECKI Warszawa BSc
188 Grażyna Witczak Poznań mgr ekonomii, na emeryturze
187 Krzysztof Sobiech Wrocław Prof dr habil AWF we Wrocławiu
186 Zbigniew Świetlik Śrem mgr fizjoterapii
185 Małgorzata Kutyła Zwoleń nauczyciel
184 Katarzyna Wróblewska Poznań dr n.med UM Poznań
183 Ewa Jakson Świdnik UMCS
182 ZBIGNIEW DURKA PIASECZNO magister inżynier Zarzadzania
181 Krystyna Czubara Leżajsk emerytowany pracownik nadzoru pedagogicznego
180 Andrzej Koniik Kraków emeryt
179 Bogdan Wójtowicz Kraków ekonomista
178 Magdalena Makulska Cieszyn Radca prawny
177 Monika Doig Livingston, UK Administrator
176 Eugeniusz Jankowski Warszawa dr
175 Krzysztof Kaminski Gdansk inz./dyrektor/P.P.CONREX S.C.
174 Ks. Józef Dębiński Toruń dr hab., prof. WSKSiM,
173 Wiesława Hupert Bielsko-Biała ekonomistka, emeryka
172 Jan Czubara Leżajsk inżynier / bezrobotny
171 Teresa Wentlant Warszawa mgr nauczyciel
170 Jacek Polek Opole mgr inż. automatyki i metrologii elektrycznej
169 Piotr Skrzynecki
168 Arleta Szymkowiak Poznań osoba prywatna
167 Anna Górska Białystok dr hab. n. med. /adiunkt/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
166 Michał Makowiecki Wrocław osoba prywatna
165 Danuta Sztejman Strzyżewice
164 Barbara Belchnerowska Poznań dyrektor
163 Marek Wójcik Elbląg mgr, absolwent UAM, emeryt
162 JERZY SZOSTAK DARTFORD
161 Jerzy Koralewski Torun emeryt
160 Bernadeta Stec Wieden
159 Tomasz Szadejko Słupsk mgr technologii żywności
158 Renata Langner Poznań mgr chemii / Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dabrowskiego, Poznań
157 Ryszard Miś Żołynia Emerytowany strazak
156 Danuta Pacek Starachowice mgr/nauczyciel/emeryt
155 Ryszard Krakowiak Wroclaw mgr emeryt byly pracownik Poltechniki Wroclawskiej
154 Marek Czyrka Lublin doktor historii
153 Lech Ostrowski Olsztyn technolog - emeryt
152 Piotr Tomczak Poznań dr hab, prof. UAM
151 Bogusław Dopart AKO Kraków prof. dr hab. UJ
150 Anna Wróbel Zagórów PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA
149 Marta Boniecka Edynburgh mgr
148 Anna Piwińska Warszawa osoba fizyczna
147 Marek Sulowski Pafos bezrobotny
146 jOANNA WIDERA
145 Krystyna Janko Bonn
144 Karol Przybyła Kalisz nauczyciel
143 Piotr Bielecki Warszawa dr. hab., Szkoła Główna Handlowa
142 Justyna Sołowiej Majdan Sitaniecki studentka
141 Tomasz Wierzba Gdańsk dr hab med/ Gdański Uniwersytet Medyczny
140 Elżbieta Rychterowicz Koszalin emeryt
139 Ewa Stachurska Warszawa dr
138 Mariusz Boguszyński Puławy
137 Tomasz Rychterowicz Koszalin mgr.ekonomii
136 Kazimierz Burzyński Gdańsk dr hab. inż. Politechnika Gdańska
135 Wojciech Tomkiel Warszawa korektor Wydawnictwo Sejmowe
134 Józefa Panek Kraków dr hab. em UJCM
133 Bogumila Kulinska Lodz emeryt
132 Andrzej Rygalski Warszawa ekonomista doradca podatkowy
131 Krystyna Pietrzyk Göteborg/Szwecja docent, dr / Chalmers University of Technology
130 Tomasz Szymański
129 Maria Ochodek Skoczów
128 Jan Czempas Katowice dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
127 Teresa Nalepa Rzeszów mgr ekonomista
126 Andrzej Wojdasiewicz piastów emeryt
125 Małgorzata Bała Bydgoszcz
124 Jadwiga Borkowska Elbląg emerytka
123 Bogusław Choina Gliwice lekarz med.
122 Zdzisław Łapacz Bydgoszcz tech.budowlany/ emeryt
121 Bolesław Figurny Poznań mgr inż. emeryt
120 Janina Ziętek Kraków emerytka
119 JADWIGA KLIMASZEWSKA BRANIEWO EKONOMISTA
118 Krzysztof Chmiel Zagan bezrobotny
117 Zdzisław Trojan Gliwice
116 Ewa Ulrych Warszawa lekarz
115 Zdzisław Jankowski Siemianice nauczyciel
114 Grażyna Piechocka MIĘDZYRZECZ WLKP nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej
113 Tadeusz Żółkiewski Tomaszów Lubelski mgr inż elektryk
112 Jacek Kawczak Dąbrowa Górnicza
111 Jan Nowicki Szczecin Polak
110 Krystyna Żołneczko Tychy mgr / osoba prywatna
109 Teresa Nowaczyk Grudziądz osoba prywatna
108 Zbigniew Kokosiński Zabierzów dr inż., nauczyciel akademicki, Politechnika Krakowska
107 Barbara Mielenz Kraków mgr inż./specjalista/UR Kraków
106 Anna Gołębiowska Radom osoba prywatna
105 Andrzej Skumiel Poznań prof. dr hab. inż. Instytut Akustyki UAM
104 Dorota Janiak kalisz nauczyciel
103 Elzbieta Łusakowska Warszawa mgr inz./ IF PAN
102 Barbara Stachowska Sulików osoba prywatna
101 Krystyna i Bogdan Baranowscy Poznań
100 Ireneusz Gazda Wałbrzych/Świdnica lek.med.
99 Andrzej Kotyński Łódź adiunkt
98 Jolanta Barlik Słupsk studentka
97 Bogdan Wantowski Rybno Przedsiębiorca
96 Marcin Garsias Dublin mgr inż. Budownictwa
95 Marzanna Smolira Szczecin przedsiębiorca
94 Krzysztof Niewiara Nowy Sacz prawnik
93 PAWEŁ SABACIŃSKI ŁÓDŹ EMERYT
92 Jacek Wojciechowicz Gliwice
91 Gabriela Trzoniec Dzierżoniów Emerytka
90 Ewa Kulig Kielce dr, em. Politechnika Świętokrzyska
89 Jan Koba Kołobrzeg Osoba prywatna
88 Roman Krasowski Kraków dr. inż. em, nauczyciel akademicki AGH Kraków
87 Maria Jawień Kraków dr/starszy wykładowca/CM UJ
86 Adam Duszyński inżynier
85 Jerzy Barlik Słupsk lekarz
84 Jacek Kulig Kielce em. UJK
83 Regina Gawska Plock Ekonomista
82 Longin Horodko Łódź dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
81 janina łukasik Wola Uhruska
80 Ewa Jackowska Szczecin dr hab.prof. SSW Collegium Balticum w Szczecinie
79 Anna Wideł Nowy Sącz mgr pedagogiki
78 Mgr inz.Stanisław Władysław Pyrkosz WEGRY emeryt
77 Elżbieta Barlik Słupsk lekarz
76 Jerzy Porębiak Śrem Oficer WP
75 Stanisław Kaźmierowski Świdnica katecheta
74 Tomasz Szatkowski KRAKÓW mgr, bibliotekarz, UJ
73 Ryszard Bilski Warszawa b.dziennikarz „Rzeczpospolitej”, ale jeszcze tej „przedśmietnikowej”!
72 Mariusz Szmuc Rafina, Grecja Inwestor budowlany
71 Robert Król Warszawa osoba prywatna
70 Jan Chrząstek Opole mgr fizyki emeryt
69 Andrzej Michal Oles Krakow prof. dr hab. / Uniwersytet Jagiellonski
68 mgr Agata Król Warszawa bankowiec
67 Kazimierz Chwistek Poręba Wielka dr inż., adiunkt, Gorczański Park Narodowy
66 Marek Pawlak Kalisz
65 mgr Halina Stopa Słupsk Akademia Pomorska w Słupsku pracownik administracyjny
64 Maja Kobiela Swidnica
63 Krzysztof Jarosiński Zielona Góra mgr inż./główny specjalista ds. projektów multimedialnych/Uniwersytet Zielonogórski
62 Agnieszka Namysł Puszczykowo mgr,Uniwersytet Medyczny, Poznań
61 Maria Zawisza Tarnów mgr inz. emeryt
60 JÓZEF GŁOWACKI Kielce doktor nauk chemicznych, emerytowany nauczyciel Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
59 Tadeusz Kulik Warszawa Prof. zw. dr hab. inż./Politechnika Warszawska/Wydział Inżynierii Materiałowej
58 Wieslaw Cielen Bruksela Przedsiebiorca - Stawarzyszenie Solidarni 2010 Belgia
57 Michał Komorowski Opalenica osoba fizyczna
56 Grażyna Kadłubowska Gdańsk pedagog szkolny
55 Anna Zawodzińska Bolesław, Ujków Nowy osoba prywatna
54 Marzena Kobylecka Warszawa Obywatelka Polski
53 Czesław Wołk Swidnica mgr inż. mechanik
52 Alicja Ormanin-Grudka Gdynia
51 Jolanta Borysewicz - Potocka Warszawa mgr pielęgniarstwa.
50 Tadeusz Żukowski Poznań PEN Club Warszawa, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Filmowców Polskich
49 Jan Gędźba Kraków mgr inż
48 Aleksandra Walkowiak Wągrowiec
47 Andrzej Fleszar Wuerzburg, Niemcy PhD, Fizyk, Uniwersytet w Wuerzburgu, Niemcy
46 Regina Pruchnik Żmigród - Dolnosląskie inż.bud. uprawniony projektant konstrukcji budowlanych, kierownik budowy, na emeryturze,
45 Sabina Chrostek Wrocław osoba prywatna
44 Artur Petkowicz mgr
43 Janusz Kołodziej Olszanka
42 Józef Antoni Haber Gliwice dr, nauczyciel akademicki, mHon.Prof., WSB Poznań,Wydział Zam. w Chorzowie
41 Violetta Kolasa Świdnica mgr nauczyciel SP 105
40 Wojciech Mayer Kraków dr inż., adiunkt, AGH Kraków
39 Marta Lempart-Geratowska Kraków dr hab. ASP Kraków
38 JACEK HEYDA KATOWICE ARCHITEKT MAGISTER INŻYNIER NR EWID. UPRAWNIEŃ 639/73/KT PRAWA TWÓRCY LEG NR 434
37 Józef Urbanowicz Kaźmierz k/Poznania mgr inż.ekonomiki rolnictwa
36 Marek Kucharski Chotomów Emeryt
35 Katarzyna Warchoł-Biedermann
34 Emilia Pielichowska-Noes Legnica mgr farmacji
33 Szczęsny Rosołowski Warszawa dr; emerytowany pracownik UW
32 Adam Kępiński Piaseczno inżynier
31 Włodzimierz Drzazga Wrocław dr inż., doc. PWr, Politechnika Wrocławska
30 Bogdan Nowaliński Wrocław pracownik
29 Renata Bielicka Świekatowo emerytowana nauczycielka
28 Jacek Kowara Kalisz dr inż
27 Danuta i Michał Koteccy Wągrowiec emerytowani nauczyciele
26 anna sroka Częstochowa
25 Wilhelm Grzesiak Szczecin Prof. dr hab.
24 Sławomir Moździoch Wroclaw prof. dr hab. Sławomir Moździoch - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
23 Paweł Wojewoda Rzeszów dr inż./nauczyciel akademicki/Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
22 Maria Rosołowska Warszawa dr; emerytowany pracownik UW
21 Tomasz Wieja Kraków dr inż arch. - AGH, Kraków
20 Karol Kacprzak Poznań dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
19 Adam Miernik Suchedniów Inżynier. Emeryt
18 Maria Kaźmierczak Środa Wlkp nauczyciel języka niemieckiego ; szkoła średnia
17 Tadeusz Lis Lublin em. prof dr habil.inż
16 Julianna Supernak Szczecin AKO Szczecin
15 Paweł Woś Rzeszów dr inż. / Politechnika Rzeszowska
14 Borys Paszkiewicz Warszawa i Wrocław prof. dr hab.
13 Józef Mirosław Poznań Prezes Zarządu
12 Aleksander Mrozowski Mississauga inzynier
11 Józef Kazań Sosnowiec mgr inż. projektant
10 Janusz Wysocki Warszawa UW
9 Tomasz Twardowski Zabrze
8 Teresa Bochonko Gliwice inżynier
7 Grzegorz Władysław Wiśniewski Gdańsk Dr. ETH Zuerich
6 Piotr Sablik Szczecin dr hab. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
5 Wojciech Janik Poznań mgr, socjolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, czł. Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
4 Maria Sikorska Gdańsk mgr inż przedsiębiorca
3 Krzysztof Madej Siedlce mgr Krzysztof Madej - UPH
2 Wilhelm Tietze Koszalin Emeryt
1 Stanisław Głogowski Radom inżynier