Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce

Poznań, 21 stycznia 2016

Członkowie środowiska akademickiego zrzeszeni w Akademickich Klubach Obywatelskich wyrażają pełne wsparcie dla realizacji programu wyborczego PiS i zjednoczonej prawicy.

Z zadowoleniem przyjmujemy wysokie tempo realizacji przez rząd Pani Premier Beaty Szydło zobowiązań złożonych wyborcom. Stwarza to nadzieję na wprowadzenie Polski na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego i wykorzystanie rezultatów tego rozwoju także dla słabszych ekonomicznie grup społecznych. Dlatego ze szczególnym uznaniem odnosimy się do zaawansowania prac nad istotną zmianą polityki rodzinnej. Realizacja programu 500+ ułatwi wyjście z biedy wielu rodzinom, ponoszącym największe ciężary wychowania młodego pokolenia, zarazem wnoszącym perspektywicznie największy wkład w przyszłość Polski.

Cieszy szybkie tempo prac w innych ważnych sferach działalności rządu, zwłaszcza w dziedzinie obronności, finansów, polityki społecznej i informacyjnej. Uzdrowienie sytuacji w mediach, powrót do pluralizmu przekazu, otwiera szansę zrównoważonego udziału w debacie publicznej wszystkim Polakom, niezależnie od ich opcji politycznych. Z dużym uznaniem przyjmujemy istotne poszerzenie zakresu wolności obywatelskich przez danie rodzicom możliwości wyboru czasu posłania dziecka do szkoły, a wszystkim pracującym, wyboru czasu przejścia na emeryturę.

Niepokojem napawa zachowanie i działalność opozycji, która nie mogąc pogodzić się z wyborczą przegraną i utratą bezpośredniego wpływu na sprawy państwa, uprawia nieustannie obstrukcję parlamentarną i – wbrew zapewnieniom o uznaniu wyników wyborów – w istocie dąży do unieważnienia decyzji wyborców. Co więcej, opozycja nie waha się głosić poglądów podważających demokratyczne procedury podejmowania decyzji i sprawowania władzy przez zwycięski obóz. Do naturalnej w demokracji, wewnętrznej walki politycznej, w oparciu o fałszywe informacje przekazywane przez zaprzyjaźnione z poprzednią ekipą, nieobiektywne media, wciągani są politycy obcych państw, instytucje unijne oraz część prasy światowej.

Zwracamy się do wszystkich Polaków z apelem o wspieranie rządu w realizacji niezbędnych reform, o poważny i rzeczowy udział w konsultacjach społecznych, o merytoryczną postawę opozycji w parlamencie, wreszcie o cierpliwość społeczeństwa w oczekiwaniu na zmiany i nieuleganie stronniczym głosom opozycji wypaczającym zamierzenia rządu.

Demokratyczne wybory oddały władzę w ręce PiS i zjednoczonej prawicy. Szacunek do wyborców wymaga, by zwycięskiej ekipie umożliwić sprawowanie władzy i wykonanie wyborczego programu.

 

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 40. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 41. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 42. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 43. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 44. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 45. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 46. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 47. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 48. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 49. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 50. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 51. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 52. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 53. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 54. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 56. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 57. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 58. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 59. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 60. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 62. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 63. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 64. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 65. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 66. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 67. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 68. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 69. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 70. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 71. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 72. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 73. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 74. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 75. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 76. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 77. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 78. dr hab. Jerzy Hoffmann – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 79. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 80. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 81. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 82. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 83. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 84. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 85. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 86. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 87. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 88. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 89. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 90. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 91. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 92. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 93. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 94. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 95. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 96. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 97. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 98. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 99. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 100. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 101. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 102. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 103. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 104. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 105. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 106. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 107. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 108. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 110. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 111. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 112. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 113. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 114. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 115. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 116. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 117. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 118. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 119. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 120. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 121. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 122. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 123. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 124. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 125. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 126. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 127. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 128. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 129. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 130. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 131. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 132. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 133. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 134. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 136. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 137. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 138. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 139. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 140. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 141. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 142. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 143. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 144. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 145. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 147. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 148. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 149. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 150. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 151. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 152. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 153. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 154. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 155. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 156. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 157. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 158. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 159. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 160. mgr Ryszard Materny – Poznań
 161. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 162. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 163. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 164. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 165. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 166. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 169. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 170. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 172. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 173. mgr Paulina Molska – Poznań
 174. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 175. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 176. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 177. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 178. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 179. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 181. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 182. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 183. Maciej Neuman – Poznań
 184. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 185. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 186. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 187. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 188. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 189. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 190. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 191. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 192. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 193. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 194. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 195. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 196. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 197. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 198. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 199. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 200. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 201. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 202. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 203. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 204. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 205. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 206. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 207. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 210. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 211. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 212. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 213. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 214. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 215. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 216. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 217. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 218. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 219. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 220. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 221. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 225. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 226. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 227. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 228. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 229. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 230. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 231. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 232. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 233. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 234. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 235. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 236. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 237. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 239. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 240. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 241. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 242. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 243. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 244. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 245. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 246. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 247. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 248. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 249. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 250. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 251. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 252. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 253. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 254. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 255. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 256. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 257. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 258. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 259. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 260. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 261. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 262. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 263. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 264. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 265. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 266. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 267. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 268. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 269. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 270. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 271. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 272. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 273. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 274. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 275. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 276. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 277. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 278. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 279. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 280. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 281. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 282. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 283. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 284. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 285. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 286. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 287. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 288. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 289. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 290. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 291. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 292. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 293. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 294. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 295. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 296. dr Florian Zieliński – Poznań
 297. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 298. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 299. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 300. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 301. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

W imieniu członków AKO WARSZAWA – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

W imieniu członków AKO ŁÓDŻ – przewodniczący, prof. dr hab. Michał Seweryński

 

AKO KRAKÓW

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 6. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 7. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, UJ CM, Kraków
 8. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ, Łódź
 9. mgr Marek Doniec, przedsiębiorca, Kraków
 10. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 12. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 13. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 14. mgr Konrad Firlej, em. nauczyciel akademicki, prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 15. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 16. dr hab. Wit Forys, prof. UJ, Kraków
 17. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 18. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 19. dr hab. Marta Geratowska, prof. ASP Kraków
 20. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 21. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 29. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 30. Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 32. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 34. dr hab. Barbara Marczuk, UJ, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Kraków
 37. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 38. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 39. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 40. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 41. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 42. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 43. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 44. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 51. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 52. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 53. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 54. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 55. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 56. mgr Rafał Wyrozumski, doradca finansowy, Kraków
 57. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 58. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 59. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 60. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 61. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, architekt, Ottawa, Kanada

 

AKO KATOWICE

 1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. dr hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniw. Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 5. dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 6. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna, Katowice
 7. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 8. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 9. dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 10. dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 11. prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 12. dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 13. dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 14. dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 15. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 16. dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 17. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 18. prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 19. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 21. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska, senator RP
 22. dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 23. dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 24. prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 25. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 26. prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 27. mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 28. prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 29. prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 30. dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 31. mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 32. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 33. prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 34. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 35. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

 

AKO GDAŃSK

 1. dr hab. Marek Adamiec, prof. UG
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 3. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
 4. dr Konrad Ćwikliński
 5. dr Barbara Dogil
 6. prof. dr hab. Jan Falandysz
 7. dr med. Zdzisław Florian Forycki
 8. prof. PG dr hab. inż. Jerzy Głuch
 9. lek. med. Mirosław Górski
 10. prof. Adam Haras
 11. dr hab. inż. Wojciech Jędruch
 12. prof. dr hab. Roman Kaliszan
 13. mgr Michał Kochańczyk
 14. mgr inż. Tadeusz Kolenda
 15. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
 16. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
 17. dr Beata Kuna
 18. dr hab. inż. Piotr Lampart
 19. dr hab. med. Anna Liberek, prof. GUMed
 20. dr Dorota Myślińska
 21. prof. UG dr hab. Piotr Niwiński
 22. prof. dr hab. Roman Nowicki
 23. dr hab. inż. Maciej Pawłowski
 24. dr hab. Krzysztof Prusik
 25. mgr inż. Tomasz Rakowski
 26. prof. dr hab. Jerzy Rokicki

 

AKO LUBLIN

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 11, 2016

Zebrane podpisy: 750

750 signatures
Najnowsze podpisy
750
Zygmunt Mierzwiński
Kędzierzyn-Koźle
Architekt
749
Józef Sadowski
Samborowice
mgr etnografii i prawa/prezes Stow. "Dobro Ojczyzny"/emeryt
748
Jozef Janicki
KedzierzynKozle
patriota
747
Teresa Gibas
Kędzierzyn-Koźle
inż. eneretyk
746
Aleksander Szumański
Kraków
osoba prywatna
745
BARBARA KULESZA
CHOROSZCZ
MGR. STARSZY ASYSTENT PIELĘGNIARSTWA
744
JERZY DARSKI
CHICAGO
REPORTER
743
Marianna Strugińska-Felczyńska
Zgierz
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
742
Przemysław Waingertner
Łódź
Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki
741
LESZEK TWAROWSKI
BIAŁYSTOK
EMERYT
740
Maria Sobczyk
Bydgoszcz
spółka
739
Ewa Tyszkiewicz
Łódż
artysta plastyk
738
Jozef Krawczyszyn
Melbourne
Dr. Dracaena Draco Research Farm Melbourne, Australia
737
Perlowski Ryszard
Mielec
mgr inż.
736
Anna Put
Mielec
mgr nauczyciel dypl./emerytka
735
JERZY ŁĄCZYŃSKI
WARSZAWA
Emeryt
734
Janusz Furmanek
Świdnica
rzeźbiarz
733
Stanisław Tworek
Rzeszów
mgr nauczyciel emeryt
732
Stanisław Kopecki
Opole
mgr inż. mechanik
731
Andrzej Mrugacz
Parrish,FL
patriota
730
Teresa Plewa
Gliwice
nauczyciel
729
Zbigniew Rodobolski
Wrocław
Agent ubezpieczeniowy
728
Ilona Brzycka-Cerajewska
Poznań
727
dr Antoni Winiarski
Katowice
em. naucz. akademicki UŚ
726
Lucyna Gawełczyk
Tarnów
kier.sklepu
725
Anna Karczemska
Łódź
dr inż. / adiunkt / Politechnika Łódzka
724
Helena Stokłosa
Katowice
dr hab. AWF
723
JOLANTA KORDELA
WROCŁAW
722
Piotr Robakowski
Poznań
prof. dr hab., UP w Poznaniu
721
Maria Mieczysław Kujawscy
Poznań
prof.prof.
720
KRYSTYNA KĘPA
TARNÓW
księgowa
719
Beata Jankowska
Poznań
dr inż., Politechnika Poznańska
718
Barbara Czerwony
Letowice
717
wiktor zając
opole
liga patriotyczna
716
Jan Bodziony
Nowy Sącz
715
Andrzej Baczewski
Kwidzyn
dziennikarz - Strefa Wolnych Mediów
714
Dorota Werchracka
Siemianowice Śląskie
mgr
713
Bożena Cader
Kraków
Specjalista Kredytowy BANK
712
Barbara Czarniecka
Bialystok
Akcja Katolicka
711
Elżbieta Balcer
Nakło nad Notecią
obywatelka Polski
710
Eugeniusz Kosek
Gliwice
dr inż.
709
Bożena Jarosz
Kraków
dr inż., adiunkt UP w Krakowie
708
Eugenia Potulicka
Poznań
Prof. zw. dr hab, , UAM, emeryt
707
Stefania,Anna Leśkiewicz
Wrocław
nauczyciel
706
Jerzy Kuźnik
Luboń
dr inż., emeryt
705
Janusz Tymiński
Warszawa
zwykły robotnik fizyczny
704
Marek Lipski
GDAŃSK
MAŁY POLAK -wolny strzelec w demokracji .
703
Danuta Wroniszewska
Wrocław
Polka
702
Elżbieta Szczepańska
Gdańsk
mgr/pielęgniarka/Szpital
701
Małgorzata Kłos-Baum
Gdańsk
pielęgniarka
700
Hanna Kimnes
Poznań
mgr inż. informatyk
699
Lucjan Zalewski
Białystok
inż. / emeryt
698
Marek Nowicki
697
Lesław Zakrzewski
Zabrze
mgr inz. -emeryt
696
Anna i Andrzej Król
Pruszków
Polacy
695
Anna Świtoń
Żerniki Wrocławskie
mgr inż.
694
Dorota i Czesław Olszewscy
Gliwice
emeryci
693
Maria Pękalska
Wrocław
lekarz pediatra
692
Janina Sypek
Sosnowiec
Solidarność SUM w Katowicach
691
Helena Kościółek
Kraków
emerytka/była nauczycielka
690
Małgorzata Kawa
Łętowice
osoba prywatna
689
Henryk Kuczynski
Bolesławiec Śląski
OBYWATEL -RP
688
Elżbieta Banaczyk
Głogów
dr inż. nauczyciel akademicki w PWSZ
687
Beata Witt
Gdansk
President, "Virtuoso"
686
Antoni Hallek
Zabrze
inż.
685
Marian Sobolewski
Wrocław
Emeryt
684
Danuta Grela
Krzanowice k. Opola
Biuro Rachunkowe "DANA" właściciel
683
ANNA OGAR
Tarnów
682
Danuta Jarosz
Sosnowiec
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w K-cach - przew. ZOZ NSZZ ,,Solidarność"
681
Halszka Kuza
Olsztyn
Polka
680
Wiesław Duda
Gorzków Osada
emeryt
679
Barbara Całka
678
Krystyna Smolarczyk
Wrocław
Zakonnica
677
hanna gołębiewska
olsztyn
obywatel
676
Mieczysław Łukasik
Gdańsk
emeryt
675
Gabriela Nowak
Rybnik
pracownik
674
Danuta Latos
Katowice
mgr
673
Joanna Dlługokęcka
LUBLIN
Matka-Polka
672
Karolina Penca
Malbork
pedagog
671
Franciszek Dworniczak
Wola Dalsza
670
Alicja Zachwieja
Łęczyca
669
Jan Dworniczak
Gorzków
668
Christina Lipińska
Piaseczno
obywatelka Polski
667
Alicja Habas
Tychy
ekonomistka
666
Stanisław Mierzwiński
Gliwice
Profesor dr hab. inż. / emeryt / Politechnika Śląska
665
Aleksandra Szymkowiak
Poznań
nauczyciel
664
Lucyna Górska-Kłęk
Wrocław
dr
663
Teodor WERBOWSKI
BORNE SULINOWO
mgr inż/emeryt/ Politechnika Śląska
662
Irena Balko
Opole
661
KRZYSZTOF FRĄCZEK
Krosno
dr nauk o kulturze fizycznej, PWSZ Krosno, Krosno
660
Stanisław Hornowski
Harachwosty
Rolnik
659
Bożena Ulewicz
Olsztyn
658
Maciej Jan Gromadzki
Gdańsk
prof. dr hab./ emeryt
657
WALDEMAR MALESA
WARSZAWA
PRZEDSIĘBIORCA
656
BOŻENA KOZŁOWSKA
WARSZAWA
PRZEDSIĘBIORCA
655
Eugeniusz Szerszeń
Świętochłowice
Patriota.
654
Jacek Nowak
Chorzów
dr inż. / adiunkt / Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
653
Czesława Rzemieniak
Snopków
mgr zootechnik emerytka
652
Małgorzata Sołtysiak
Kielce
mgr, wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
651
Teresa Wojarska
Zabrze
650
Krystyna Grabowska
Skawina
emerytka
649
Maria Wieloch
Gdańsk
dr
648
Magdalena Adamska
Wroclaw
Obywatelka Polski
647
Andrzej Cholewa
Gliwice
646
Wieslawa Korzeniecka
BIAłYSTOK
645
Zofia Miazgowicz Cholewa
Gliwice
644
joanna mania
koszalin
643
Andrzej Capik
32-800 Brzesko
dr inż. technolog, nauczyciel
642
Krzysztof Pela
Johannesburg
641
STEFAN WIECZOREK
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Emeryt
640
Piotr Urbanowicz
Katowice
dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
639
Jadwiga Gomółka
Gołkowice
dekorator wnętrz, członek AK
638
Marian Salachna
Byczyna
mgr inż rolnik
637
Piotr Kusztejko
Gdańsk
mgr, archiwista
636
Wanda Czerwińska
Olsztyn
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie
635
Jadwiga Stanek
Siemianowice Śl
mgr matematyki
634
Jerzy Kasprzyk
Gliwice
dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej
633
Anna Dzięgielewska
Białystok
Nauczyciel, AK
632
Piotr Romiszowski
dr, emerytowany pracownik UW
631
Danuta Markiewicz
Jawor
Klub Gazety Polskiej
630
Ewa Kurbat
Białystok
mgr chemii/ rencistka, były naucz. akad./ Politechnika Białostocka
629
Józef Kawa
Łętowice
osoba prywatna
628
Zbigniew Trybuła
Odolanów, Poznań
prof. dr hab., Instytut Fizyki molekularnej PAN, senator RP VI kadencji
627
Emilia Komorowska
Zagórów
nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego
626
Magdalena Komorowska
Zagórów
osoba prywatna
625
Maria Hoffmann
Bielsko-Biała
624
Joanna Korniak
Lublin
osoba prywatna
623
Waclaw Alfons Kolinko
Gizycko
inz.-emeryt
622
Wojciech Lenartowski
Wroclaw
lekarz
621
Marek Jaśków
Wrocław
mgr inż., PWr, emeryt
620
zdzisław sita
kopanica
klub-klub gp
619
Małgorzata Rabenda
Warszawa
osoba prywatna
618
Kamil Czyżyk
Białystok
właściciel małej firmy
617
Jarosław Biegała
Poznań
historyk, wizytator Kuratorium Oświaty
616
Elżbieta KRYŚ
Łódź
em. Uniwersytet Łódzki
615
Magdalena Łupicka-aksamit
wrocław
614
Helena Tłusta
Alfredówka
katecheta
613
Wacław Prażuch
Tarnów
Sekretarz Powiatu Tarnowskiego
612
Ryszard Fudala
Wrocław
611
Beata Grzeszczak
Florida
emigrantka
610
Danuta Fatyga
Bytom
609
teresa sobczak
reszel
mgr.NAUCZYCIEL
608
Kazimierz Mroczyński
Rypin
Klub "Gazety Polskiej" Rypin, przewodniczący Klubu
607
Jolanta Niedzielko
Białystok
dr inż./st. wykładowca/ Politechnika Białostocka
606
JACEK SOJAN
KRAKÓW
archiwista / poeta
605
Zenon Angielczyk
Białystok
Leśnik
604
GRAŻYNA WTORKIEWICZ
RADOMSKO
603
Zygmunt Korus
Chorzów
dziennikarz, krytyk sztuki
602
Andrzej Treppa
gdynia
Właściciel małej firmy
601
Krzysztof Szymkowiak
Poznań
technik
600
Aleksander Majerczak
Szczawnica
prezes POAK w Szczawnicy
599
Anna Rojek
Warszawa
598
Piotr Orlof
Tarnobrzeg
mgr
597
Jakub Markiewicz
Wrocław
mgr inz.
596
Dariusz Kruczkowski
Sopot
dr nauk o kulturze fizycznej/adiunkt
595
Teresa Kwatera
Wrocław
ekonomista-emerytka
594
Wiesława Szewczyk
Lublin
Nauczyciel, Opiekun Medyczny
593
Paweł Wtorkiewicz
Łódź
Inżynier budownictwa
592
KRYSTYNA STAWINOGA
Bielsko Biała
emerytka
591
Barbara Bartuś
Gorlice
Poseł na Sejm RP
590
Dariusz Kwiatkowski
Poznań
dr hab. prof UAM
589
Mirosława Czechorowska
Legnica
nauczyciel
588
Kazimiera Safonów
Opole
587
Tadeusz Wojteczko
Tarnobrzeg
inżynier geodezji
586
Maria Szczepankiewicz
Nowy Sącz
mieszkanka
585
Nina Cygańska
Gdańsk
pielęgniarka
584
Krystyna Dudek
Madryt
583
Małgorzata Mertens
Siemiatycze
mgr/nauczyciel/LO
582
BERNARDYNA FILIPCZUK
ŁĘCZNA
581
Piotr WOZNIAK
Poznań
mgr inż. chemii (emeryt)
580
Marta Gardiasz
Zamość
579
Lucyna Nowak
Kraków
dr bibliotekarz Biblioteka Jagiellońska
578
Krystyna Legieć
Zamość
577
Ewa Rorot
Siemianowice Śląskie
mgr ekonomista
576
Krystyna Nakonieczna
Wrocław
emeryt
575
Maciej Zarębski
26-050 Zagnańsk
emeryt
574
Andrzej Markiewicz
Katowice
prof.dr hab.n.med.,em.,AWF
573
Adela Pięta
Wiercany
572
Ewa Folek
Kobiór
571
Eugeniusz Simiński
Gryfino
570
Bogumiła Jensen
569
Łucja Stoińska
568
Maciej Dec
Białystok
567
Stanislaw Chraszcz
566
Jolanta Czech
565
Małgorzata Smajdor
Nowy Sącz
Ekonomistka
564
Ilona Rębowska
Wyszków
biolog
563
Aleksandra Garbacz-Romańska
Gdańsk
socjolog / menadżer personalny
562
JANINA MADEJ
Bielsko-Biała
emerytka
561
Zdzisław Gagajek
Giżycko
historyk,
560
Mieczysław Korulczyk
Międzyrzec Podlaski
559
Barbara Sobolska
Jordanów
558
Ryszard Szram
Dobrzeń Wielki
Osoba prywatna
557
Aleksandra Szpulak
Wrocław
dr/adiunkt/UE Wrocław
556
Elzbieta Olejarczyk
Warszawa
Dr / Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, PAN
555
Stanislaw Kuta
Kraków
prof. dr hab. inż. AGH, Kraków, PWSZ w Tarnowie
554
Monika Paprota
Frankfurt Niemcy
Nauczyciel
553
Jan Wilk
Kraków
Dr, prezes Zarządu DIAK
552
ELZBIETA MAJDANSKA
swieradow zdroj
pracownik administracji
551
Hieronim Tomczak
Poznań
mgr inż.
550
Maria Kresak
Wrocław
osoba prywatna
549
Grzegorz Kresak
Wrocław
osoba prywatna
548
Kazimierz Rup
Kraków
prof. dr hab. inż.
547
Elzbieta Fiabane
Szwajcaria
mgr.inz./ katechetka
546
Andrzej Piwoński
Haczów
emeryt
545
Anna Piwońska
Haczów
emerytka
544
Ryszard Polak
543
Krystyna Maćkowiak
Kościan
emerytka/była dyrektor szkoły/
542
Wieslawa Krukowska-Strele
Innsbruck
emerytka/byla kadrowa
541
Bogdan Jaminski
Stary Sacz
540
Elzbieta Obrzydowska
Warszawa
539
Teresa Nazimek
Lublin
dr (emeryt Instytutu Medycyny Wsi, Lublin)
538
Bogumiła Jęcek
Łódź
537
Józef Dańko
Kraków
prof. dr bab.inż em. AGH
536
Genowefa Paterka
jarocin
535
Dominika Tomasiewicz
Warszawa
mgr
534
Małgorzata Dudzińska
Warszawa
emerytka
533
Jerzy Dudziński
Waeszawa
prawnik
532
Beata Felbur
Ciechanów
nauczyciel
531
Jan Nowak
kraków
530
JERZY GRYGIEL
WROCŁAW
EMERYT
529
BOGUSŁAWA KUSEK SZCZOTKA
OŚWIĘCIM
OSOBA PRYWATNA
528
Ewa Domaradzka
Brzesko
nauczycielka
527
Dobromila Anna Piega
Sosnowiec Poland
inżynierka, emerytka, biegła sądowa
526
Renata Ciołek
Warszawa
Dr hab, Uniwersytet Warszawski
525
Jan Kotowski
Łomża
emeryt
524
Józef Kurnyta
Nowy Sącz
mgr
523
Marcin Noga
Wieliczka
adiunkt, Politechnika Krakowska
522
Jacek Bezeg
Opole
emeryt
521
Ryszard Zalewski
Norwalk CT U.S.A.
technik mechanik
520
Daniela Wiernik
Wrocław
emerytka
519
Ryszard Wiernik
Wrocław
dr inż. (emeryt)
518
Zbigniew Szymalski
Międzybrodzie Żywieckie
Osoba prywatna
517
Edyta Tomczuk
Gdańsk
osoba prywatna
516
Magdalena Agata Kozicka
Sopot
mgr artysta malarz
515
Agnieszka Michalak
Jelcz-Laskowice
osoba prywatna
514
Urszula Walijewska
Gdańsk
dr nauk humanistycznych
513
Jacek Andrzej Modliński
Warszawa
Prof.dr hab. IGHZ PAN Jastrzębiec
512
Józefa Domaracka
Ruda Śląska
mgr przedsiębiorca
511
Teresa Tracz
Tarnów
mgr pedagogiki, emerytowany nauczyciel
510
Katarzyna Hoppe
509
Andrzej Grząślewicz
Kraków
Dr nauk matematycznych, emeryt UP
508
Anna Radwańska-Kapała
Rumia
fizjoterapeuta
507
Łukasz Suterski
Poznan
UP Poznań
506
Magdalena Patelczyk
Gdańsk
magister ekonomii
505
Stanisław Tomczyk
Uniwersytet Opolski
504
Kazimierz Wojtas
Kraków
informatyk
503
Magdalena Szymańska
Poznań
502
Renata Kwapisz
Wrocław
pielęgniarka
501
Małgorzata Kasowska
Bielsko-Biała
500
Anna Gasiulowa
Bydgoszcz
dr psychologii emeryt UKW i UMK
499
Barbara Larska
Olsztynek
mgr inż.
498
jaroslaw paradowski
aalsmeer
497
Anna Florek
Tarnow
496
Wacław Jakacki
Wrocław
mgr emeryt pracujący
495
Grażyna Augustyniak
Osięciny
bezrobotna
494
Teresa Niewińska
Białystok
mgr nauczyciel Szkoły Podstawowej
493
Bożena Kłosowska
Stalowa Wola
emeryt
492
Zbigniew Worutowicz
Scjindel, Holandia
Mgr.inż./Konsultant/HAMSTER International B.V.
491
Lucyna Baca
Wrocław
mgr historii
490
Małgorzata Rzepczyk
Poznań
mgr farm.
489
Maria Kubis
Mikołów
dr socjologii
488
Alfreda Bocheńska
Oława
osoba na świadczeniu przedemerytalnym
487
Bożena Saciuk
Białystok
mgr nauczyciel
486
Renata Majewska
Warszawa
dr nauk humanistycznych
485
Barbara Miernik
Suchedniów
Ekonomista. bezrobotna
484
barbara bieńkowska
Otwock
mgr emerytowany nauczyciel
483
Krzysztof Czerwiński
Sopot
przedsiębiorca
482
Wanda Bajor
Lublin
dr hab
481
Zofia Gajek
Wrocław
mgr inż. emerytka
480
Jacek Kobus
Toruń
dr hab. UMK Toruń
479
Wojciech Kwitowski
Nowy Sącz
478
Bożena Kwitowska
Nowy Sącz
477
Grzegorz Sobolewski
Białystok
mgr inż.
476
Maria Sobolewska
Białystok
mgr emerytowany nauczyciel
475
Łucja Maćkowiak
Gostyń
emeryt
474
Arnold Ananicz
Warszawa
Malarz klasyczny
473
Grzegorz Gil
Szczawnica
472
Kazimiera Janicka
Legnica
osoba prywatna
471
Jadwiga Fila
Sokołowsko
mgr/nauczyciel.emer.
470
Wanda jasinska
469
Witold Maksym
Łódź
mgr inż.
468
Jolanta Maksym
Łódź
mgr
467
Ewelina Jakubowicz
LONDON
Osoba prywatna
466
Stanisław Pietrzak
Nowy Sącz
ksiądz, emeryt
465
Zdzisław Świątkowski
Poznań
mgr inż.
464
Bożena Mańka
Świdnik
Szkoła Podstawowa nr 7 nauczyciel
463
Halina Mastalska
Szczawnica
mgr KUL
462
Bogumiła Maria Leńska
Chorzów 41-500
mgr sztuki /nauczyciel/ POSM IIst im.K.Szymanowskiego w Katowicach
461
Danuta Mastalska
Dr (absolwentka KUL)
460
Ewa Przybyło
Warszawa
459
Cecylia Bosiacka
Bialystok
prawnik emeryt
458
Mirosław Popielarz
Gdynia
ekonomista
457
Bogdan Zieja
Barlinek
emeryt
456
Grazyna Cybulska
BIALYSTOK
emerytka
455
Magdalena Jakubczak
Kraków
mgr/ pedagog/ UJ
454
Danuta Rodziewicz
Białystok
nauczyciel geografii
453
Teresa Iwona Nowocińska
Leszno
mgr Redaktor magazynu regionalnego "nowa elita" wydawanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"
452
Katarzyna Walkiewicz
Poznan
Psycholog
451
Piotr Piaskowski
Poznań
przedsiębiorca
450
Jan Młodkowski
Łódź
dr / UŁ
449
Marek Smolik
Gliwice
dr hab. inż. em. Politechnika Śląska
448
Katarzyna Kwiatkowska
Białystok
mgr emerytowany nauczyciel
447
Mirosław Wyszomirski
Bielsko-Biala
dr inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna
446
Edward Wierzchoś
Kraków
prof.dr hab. Kraków
445
Hanna Michniewicz - Odyniec
Gdańsk
lek.med./kierownik/ NZOZ
444
Małgorzata Wacińska
Żary
Opiekun osob strszych
443
Barbara Nowak
Szczecin
442
KATARZYNA NOWOCIEŃ
Radom
mgr
441
Magdalena Borys
Wrocław
mgr, nauczyciel
440
BOGDAN WIĄZOWSKI
Kraków
WOJSKO POLSKIE
439
Malgorzata Monika Brzozowska
Sydney
Dr n.med., Konsultant Endokrynolog
438
Zbigniew Łosiewicz
Szczecin
dr inż. adiunkt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
437
Marek Mroczkowski
Płock
nauczyciel
436
Kazimiera Suchocka-Gałaś
Toruń
dr em.naucz. akad.
435
Andrzej Mazur
Krosno
zaw.wyuczony nauczyciel/ zaw.wykonyw. handlowiec
434
Ewa Purska-Rowińska
Warszawa
dr n. med.
433
Czesław Józef OSUCH
WROCŁAW
INŻYNIER EMERYT
432
Elżbieta Firlit
Warszawa
dr hab. prof.SGH ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
431
Małgorzata Zukierska
Dąbrowa Chełmińska
430
Eugenia Kozlowska
Augustow
Emerytka
429
Wiesława Woźniak
PNIEWY
mgr ekonomista
428
Maria Szypulska
Gdańsk
427
Rafał Cichoń
Chrzanów
mgr inż.
426
Wojciech Jasiakiewicz
Bydgoszcz
dr hab, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
425
Elzbieta Szady
Pszczyna
mgr nauczyciel
424
Celina Wojtas
Kraków
423
Wanda Zalewska-Zdun
Warszawa
art. plastyk, em. nauczycielka
422
Paweł Zdun
Warszawa
mgr AKO-Warszawa
421
Jakub Rembieliński
Łód.z
profesor dr.hab./ prof.zw., kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej / Uniwersytet Łódzki
420
Zdzisław Owczarek
Łódź
menedżer
419
Stanisław Kotula
Głogów Małopolski
emeryt
418
Iwona Stygar
Rzeszów
bezrobotna
417
ŁUCJA KRZYWOSZ
Białystok
mgr
416
BARBARA KAWKA
SKIERNIEWICE
415
Elżbieta Piech
Łódź
mgr chemii
414
Barbara Czarska
Wyszków
mgr
413
Dorota Heck
Wrocław
prof. dr hab.
412
Elżbieta Malec
Gliwice
emerytka
411
Andrzej Szrajner
Warszawa
mgr inż
410
Ryszard Modzelewski
Warszawa
elektronik
409
Barbara Przekwas
Zielonka/k.Bydgoszczy
mgr socjologii (absolwentka UAM) pracownik oświary
408
Małgorzata Kunicka
Szczecin
dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński
407
Jolanta Warchoł
406
Krzysztof Grzesiak
Śrem
mgr nauczyciel, Śrem
405
Michał Grzesiak
Śrem
student
404
Marian Bastrzyk
Gdansk
mgr emerytowany fizyk UG
403
Danuta Nater
Świnoujście
emerytka
402
Marcela Pietrzak
Morawczyna
mgr nauczyciel
401
Maria Wójcik-Jawień
Kraków
dr, UJ CM
400
Piotr Słopecki
Gdańsk
adiunkt doktor Akademia Muzyczna Gdańsk
399
Wojciech Jawień
Kraków
dr, UJ CM
398
Stanislaw Pietrzak
Morawczyna
mgr nauczyciel
397
Wieslawa Janik
Dąbrowa Górnicza
mgr nauczyciel
396
Przemysław Szczęsny
Poznań
mgr inż. leśnik, przedsiębiorca
395
Antoni Dworniczak
Bukowina
394
Marta Nalepa
Myślenice
osoba prywatna
393
Weronika Węcławska-Lipowicz
Poznań
dr hab. UAP Poznań
392
Anna Wierzbicka-Bogacz
Kraków
przedsiębiorca
391
Stefan Pyrak
Warszawa
dr inż.
390
Tadeusz Jopek
Poznań
prof. dr hab. UAM
389
Ryszard Golański
Kraków
dr hab inż/AGH
388
Ksawery Bogacz
Kraków
inż.elektronik
387
Włodzimierz Sztejman
Lublin
Patriota
386
Barbara Szymaniak
Izdebno Kościelne
385
Bogusłqw Zabrzycki
Strzyżów
lekarz
384
Roman Andrzej ŚNIADY
Wrocław
dr inż wyrzucony z UPWr a poglądy polityczne
383
Aniela Frankowska
Poznań
emeryt
382
Piotr Budziak
Zielona Góra
mgr inż.
381
Bogusława Toton
Bielsko-Biała
380
Stanisława Wyka-Skrzyniarz
Kraków
lekarz
379
Michał Nowaliński
Wrocław
pracownik
378
Łukasz Szymański
Poznań
mgr inż./przedsiębiorca
377
Alina Dudek
Nakło nad Notecią
376
Franciszka Bojarska
Świdnik
mgr fizyki -emerytka
375
jadwiga duda
domaszowice
mgr pielgniarstwa
374
Agnieszka Lalak-Gąska
Nałeęczów
nauczyciel
373
Arkadiusz Gluma
Imielin
372
Tomasz Radożycki
Warszawa
dr hab. / prof. UKSW
371
Elżbieta Drozdowska
Łomia/k Mławy
elektronik-emerytka
370
Paweł Kępa
Hannover
369
Katarzyna Manka-Winiecka
368
Jerzy Dziak
Toruń
mechanik na emeryturze
367
Stanisław Nater
Swinoujście
mgr inż. mechanik
366
Elżbieta Cina
Dąbrowa Górnicza
emerytowana radca prawny
365
Stefan Oniszczuk
Białystok
mgr administracji państwowej ( na emeryturze )
364
Anna Alataiwi
Warszawa
dr / nauczyciel w XCIV LO w Warszawie
363
Marek Kazimierz Barański
Warszawa
dr hab. em. prof. UKSW
362
Tatiana Mikolajczak
Szczecin
361
Maria Wisniewska
Gdansk
była studentka UG juz mgr
360
Paweł Bilski
Kraków
dr hab., IFJ PAN Kraków
359
Aleksandra Klimczak-Cyganek
Łódź
mgr/nauczyciel
358
Arleta Łuczak
Wrocław
mgr fil. germańskiej, nauczyciel, Liceum Ogólnokształcące
357
Waldemar Talma
Warszawa
Bezrobotny
356
Ewa Kwaśniak
Mieszkowice
emerytowana nauczycielka
355
Jadwiga,Jakub Węglewscy
ŁÓDŹ
mgr geografii mgr filologii germńskiej
354
Katarzyna Sułowska
Pafos
właścicielka firmy
353
Elisabeth Talma
Oskarström
Pracownik komunalny
352
Mieczyslaw Talma
Oskarström
Emeryt
351
Ewa Boerner
Wrocław
dr Akademia Wychowania Fizycznego
350
Ewa Mirowska
Kielce
nauczyciel
349
Jacek Postawa
Kraków
dr inż. emerytowany pracownik AGH
348
Bogdan Wudarski
Warszawa
emeryt
347
Lucyna Matejuk
Wałbrzych
mgr / nauczyciel
346
Marian Stąpel
Żagań
bez
345
Marek Chodor
Lublin
344
Marek Piechocki
Poznań
343
Wojciech Pillich
dr inż./em. Politechnika Śląska
342
Renata Bonna
Gostycyn
emerytka
341
Marek Matejuk
Wałbrzych
mgr / nauczyciel, przedsiębiorca / AUM
340
Ryszard Gessing
Gliwice
prof. zw. dr hab. inż/prof. zw./Politechnika Śląska
339
Piotr Pulkowski
338
Łukasz Dąbrowski
Bydgoszcz
dr inż. UTP
337
Elzbieta Opara
Czestochowa
wlasciciel malej firmy
336
Krystyna Kijak
Gizycko
Pielegniarka
335
Zdzisław Kociubiński
Włodawa
inżynier
334
Krzysztof Mordziński
Warszawa
dr inż. / metrolog
333
Danuta Matusiak
Tychy
emerytka
332
Joanna Bryl
Poznań
mgr/adiunkt/Muzeum Narodowe w Poznaiu
331
ZBIGNIEW WINNICKI
LAKE ZURICH
INZYNIER
330
Jan Maślanka
Kraków
329
Zofia Kaszowska
Kraków
dr hab. ASP Kraków
328
Marek Stanisławski
Borówiec
inż. mechanik
327
Miroslaw Krajewski
Brodnica
prof. dr hab. UKW
326
maciej salamon
Kraków
prof. UJ
325
Halina Zaczek Kron
Kraków
profesor zwyczajny sztuk teatralnych - PWST w Krakowie
324
Krystyna Pertkiewicz
Nowogard
323
zuzanna cieśla
jaworzno
wielospecjalistyczny szpital jaworznp
322
Jadwiga Siwek
Oświęcim
321
Barbara Zahorska-Markiewicz
Katowice
prof.dr hab. n. med.
320
Aleksander Lasik
Bydgoszcz
dr hab. Aleksander Lasik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
319
Joanna Gaca
Bydgoszcz
Kosmetyczka
318
Piotr Graczyk
Krakow
Dr/konsultant chemii
317
Wanda Niebrzydowska
Wołomin
mgr , nauczyciel
316
Marzena Mitura
Kalisz
Pielęgniarka
315
Ryszard Słaby
Poznań
mgr inż. /emeryt
314
Maria Sobczyk
Białe Błota
główny księgowy ,biegły rewident
313
Anna Dobrowolska
Warszawa
lekarz stom
312
Łukasz Lerka
Wysokin
mgr
311
Barbara Malek
Hamburg
mgr.inż.architekt
310
Kazimierz Woźniak
Warszawa
mgr Kazimierz Woźniak, starszy wykładowca, SGGW, Warszawa
309
HANNA ROGALA
ŚWIDNIK
Techn
308
Krystyna Stasiak
Kalisz
emerytka
307
Anna Handke
Leszno
Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych
306
Tadeusz Pawłasek
Lublin
mgr inż
305
Izabela Pacholarz
Wrocław
mgr
304
Krystyna i Tadeusz Olszewscy
Kolonia
Emeryci
303
MARIA JĘDRACZKA
NOWY TARG
DYREKTOR PRZEDSZKOLE
302
Tomasz Gumiński
Piastoszyn
mgr inż. właściciel firmy
301
Jozef Ryniak
Krakow
emeryt
300
Ewa Solewska
Kraków
mgr
299
Dorota Zadziorska
Jaworzyna Śląska
inżynier
298
joanna pioch
Gifhorn Niemcy
Nauczyciel
297
Mirosława Czamańska
Pleszew
gospodyni domowa
296
Jacek Młynarczyk
Piaseczno
dokor, adiunkt, UMK Toruń
295
Justyna Jałocha
Edinburgh
mgr/psycholog
294
Lucyna Zyskowska
Ełk
emerytka
293
Maria Szałapska
Łęczyca
mgr, nauczyciel gimnazjum
292
Jerzy Pietraszko
Wrocław
Politechnika Wrocławska, wykładowca
291
Mateusz Wozniak
Reykjavik
emigrant
290
Antoni Andrzej Duda
Oswiecim
mgr
289
Danuta i Franciszek Swakowscy
Gniezno
emeryt
288
Dorota Murawska
Reykjavik
emigrantka
287
Sabina Brys
Trondheim
mgr inż. / Hr manager
286
Barbara Marszał
Nowy Żmigród
nauczyciel
285
Barbara Dworak
Ruda Śląska
inżynier chemik
284
Elzbieta Orszulik
Ruda Slaska
mgr biologi
283
Jerzy Kwaśniewski
Warszawa
prof. dr hab. Kierownik Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR, Uniwersytet Warszawski
282
Władysława Paluch
Rudnik nad Sanem
emeryt
281
danuta piątkowska
Rawa Mazowiecka
280
Waldemara Tobiczyk
Duszniki-Zdrój
nauczyciel
279
Małgorzata Misiak
Wrocław
dr
278
Cezary Kaźmierczak
Łódź
277
Justyna Pieniążek
Konstancin - Jeziorna
nauczyciel
276
Barbara Pyko
Kraków
275
Jan Góral
Sosnowiec
dr inż./ emeryt/ Politechnika Śląska
274
Maria Bensari
Dzierżoniów
osoba prywatna
273
Stanisław Kraj
Kielce
inżynier rolnictwa / absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie
272
Urszula Bełdowska
Warszawa
emerytka
271
Mirosław Jasiczek
Szczecin
mgr, przedsiębiorca
270
Krystyna Perkowska
Wysokie Mazowieckie
lek. med. , emerytka ,Szpital Ogólny
269
Elżbieta Zygmunt-Dyjak
Leżajsk
magister
268
Kazimierz Płaczek
Stare Żukowice
Emeryt
267
Tomasz Kłys
Łódź
dr hab., prof. nadzw. UŁ
266
Adam Czarnogłowski
Otwock
265
Hanna Duczak
Göteborg
mgr lingwista Lorensbergs Konsulter
264
Danuta Weidenbach
Luebeck
osoba prywatna
263
Krystyna Teresa Ostrowska
Warszawa
dr hab. prof. UW. kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji. Uniwersytet Warszawski IPSiR
262
Anna Zbrożek
Chodecz
nauczycielka
261
Wioletta Piotrowska
Mrągowo
260
HENRYK KALKA
KACZORY
Zakład prywatny-właściciel
259
Barbara Dudzińska
Kraków
nauczyciel
258
Zbigniew Golan
Gorzów Wielkopolski
inż.mechanik
257
Adrian Lisowski
Łódź
osoba prywatna
256
Katarzyna Garnek
Staszów
bezrobotna
255
Maciej Penno
Poznań
Inżynier Budownictwa
254
Krystyna Bronowska
Szczecin
doktor nauk prawnych Wydział Prawa i Administracji UWM Katedra Procesu Karnego
253
Włodzimierz Bochniak
Kraków
prof.dr hab.inż, AKO Kraków
252
Hanna Dascier
Warszawa
mgr
251
Andrzej Abramczyk
Warszawa
mgr inż. / przedsiębiorca