Oświadczenie w sprawie naruszania zasad etosu pracownika nauki

Poznań, 30 stycznia 2013 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec kolejnych działań godzących w podstawowe standardy demokracji, a także w podstawowe elementy etosu nauki.

Powodem tego sprzeciwu są nagłaśniane przez niektóre media ataki na panią prof. dr hab. Krystynę Pawłowicz, za jej publicystycznie sformułowane wypowiedzi na temat roszczeń wysuwanych przez homoseksualistów i transseksualistów.

W trwającą od kilku dni falę ataków medialnych, w sposób hańbiący etos ludzi nauki w Polsce, wpisuje się list sygnowany przez grupę czterdziestu osób. Jak podają media, sygnatariusze listu stwierdzają, iż „prof. Krystyna Pawłowicz swoim akademickim statusem wspiera kłamstwa na temat osób homoseksualnych i transpłciowych”. Jednocześnie stawiają siebie w roli mentorów dobrych obyczajów w nauce, pisząc: „Przyjmując dyplom doktorski, wszyscy ludzie nauki zobowiązali się w uroczystej przysiędze dochowywać najwyższych standardów etycznych oraz przede wszystkim służyć prawdzie. W naszym przekonaniu w swoich ostatnich publicznych wypowiedziach pani prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pawłowicz sprzeniewierzyła się temu naukowemu etosowi”.

W związku z powyższym Akademicki Klub Obywatelski przypomina sygnatariuszom listu, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, transseksualizm nie oznacza radykalnej i dogłębnej zmiany płci, zwłaszcza na poziomie genetycznym. Utrzymywanie zatem tezy, że w wyniku zabiegów chirurgicznych można zmienić płeć danej osoby, jest nieprawdą.

Podstawowe założenia syntetycznej teorii ewolucji wykazują, że najważniejszym zadaniem każdego gatunku jest przekazanie genów następnemu pokoleniu. Stanowi ono motor ewolucji i podstawę istnienia gatunku. Gdyby wszystkie osobniki danego gatunku (także i człowieka) zamieniły się w osobniki homoseksualne – gatunek ten przestałby istnieć, ponieważ nie nastąpiłoby przekazanie genów następnemu pokoleniu, w związku z czym nie byłoby potomków. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że z punktu widzenia  ewolucji homoseksualizm jest anomalią.

Akademicki Klub Obywatelski przypomina ponadto, że nie jest istotne – w świetle pełnej prawdy historycznej – czy homoseksualizm figuruje, czy też nie figuruje na listach anomalii prezentowanych przez stosowne gremia światowe. O wiele istotniejsze jest to, że powodem uznania homoseksualizmu za normę zachowań seksualnych  stał się tzw. raport Kinseya, będący bezprzykładnym przejawem oszustwa w badaniach naukowych. (por.  Reisman Judith A., Eichel Edward, w: Kinsey – seks i oszustwo, Warszawa 2002). O normie i anormalności nie decydują czynniki subiektywne – jak orzeczenia instytucji międzynarodowych.  Niepokój co do obiektywizmu  tych działań dobrze ilustruje zmiana statusu homoseksualizmu z „zaburzenia” na „stan” i skreślenia go z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Przy okazji tego „werdyktu”, pierwszy raz w historii, o skreśleniu czegoś z listy chorób zadecydowały nie badania naukowe, a referendum przeprowadzone wśród psychiatrów i psychologów.

Jako społeczność akademicka wyrażamy sprzeciw wobec naruszania etosu prawdy i obiektywności, podkreślanego przez sygnatariuszy listu. Nasz głęboki niepokój budzi fakt, że treść tego listu wpisuje się w działania polityczne i naciski na władze Uczelni zatrudniającej prof. Pawłowicz. Jest to ewidentny przykład zamachu na autonomię nauki i ludzi nauki, autonomię, która obok autonomii sądów i kultury stanowi niezbywalny fundament demokracji jako syntezy zasady większości w sferze interesów obywateli i zasady prawa w sferze wartości.

Stanowczo protestujemy przeciwko próbom niszczenia etosu prawdy i etosu prawa, które do złudzenia przypominają najbardziej prymitywne formy totalitaryzmu.

 

Lista sygnatariuszy:

AKO – POZNAŃ

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr Róża Antkowiak – UAM
 8. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 9. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 10. dr Adam Babula – UAM
 11. dr Lidia Banowska – UAM
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 13. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 14. mgr Janina Błaszak – PP
 15. dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 17. dr Paweł Binek – UP Kraków
 18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa
 21. dr Krzysztof  Borowczyk – UAM
 22. dr inż. Krzysztof  Borowiak
 23. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 24. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 25. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 26. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 27. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 28. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 29. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 30. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 32. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
 33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 34. dr Ewa Ciosek – UAM
 35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 38. dr Maria Barbara Czekalska – UMed
 39. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – UMed
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. mgr Jan Dasiewicz
 43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 44. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 46. inż. Józef Drausowski
 47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 52. dr  Jerzy Fischbach
 53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 54. prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz
 55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 56. mgr inż. Bogdan Freytag
 57. dr  hab. Jerzy Galina – PAN
 58. mgr Witold  Gedymin – UE
 59. dr Grzegorz Gertig – U Med
 60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 61. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniw. Warszawski
 62. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 63. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
 64. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
 65. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki
 66. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 67. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 68. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 69. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 71. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 72. mgr Ewa Jemielity – UE, radna RM Poznania
 73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 77. mgr inż. Andrzej Judek
 78. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 79. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 80. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 81. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 82. dr Zofia Karaszkiewicz
 83. dr Anna Kasprzyk – UAM
 84. dr Przemysław Kiszkowski – UAM
 85. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 86. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 87. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 88. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 89. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 90. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 91. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 92. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 93. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 94. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 95. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 96. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 97. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 98. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 99. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 100. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 101. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 102. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 103. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 104. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. IChB PAN
 105. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 106. dr Przemysław Lehmann – PAN
 107. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 108. dr Maria Leśniewicz – PP
 109. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 110. dr Jarosław Liberek – UAM
 111. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 112. mgr Rafał  Lisiak – architekt
 113. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 114. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 115. dr Eryk Łon – UE
 116. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 117. dr Piotr Łukasiak – PP
 118. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 119. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 120. mgr Agata Macniak
 121. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 122. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 129. mgr Helena Materny – nauczyciel
 130. mgr Ryszard Materny
 131. mgr  Maria Matysiak – UAM
 132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
 134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 135. dr Jerzy Michalik – UAM
 136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 137. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 138. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 139. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 140. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 141. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 142. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 143. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 144. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 145. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 146. mgr Wilhelmina Nowak
 147. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 148. Włodzimiera Pajewska – UAM
 149. inż. Ryszard Paprzycki
 150. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 151. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 152. dr Andrzej Pawuła – UAM
 153. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 154. dr Barbara Peplińska – UAM
 155. dr Ryszard Piasek – reżyser
 156. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 157. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 158. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 159. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 160. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 161. mgr Maria Przybylska – UAM
 162. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 163. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 164. dr Jacek Radomski – UAM
 165. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 166. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 167. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 168. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 169. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 170. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 171. dr Lech Różański
 172. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 173. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 174. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 175. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 176. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 177. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 178. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 179. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 180. mgr Janusz Smólski
 181. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 182. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 183. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 184. dr Teresa Stanek – UAM
 185. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 186. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 187. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 188. mgr Gabriela Stępczak
 189. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 190. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 191. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 192. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 193. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 194. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 195. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 196. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 197. dr Anna Szukalska – PP
 198. mgr inż. Edwin Szukalski
 199. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 200. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 201. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 202. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin
 203. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 204. dr Hanna Szweycer
 205. prof. dr hab. Michał Szweycer
 206. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 207. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 208. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 209. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin
 210. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 211. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 212. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 213. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 214. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 215. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 216. mgr Jacek Tuchołka
 217. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 218. dr hab. Ryszard Walkowiak – UP
 219. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 220. dr Marek Wedemann – UAM
 221. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 222. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 223. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 224. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 225. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 226. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państw.Inst.Geol. Warszawa
 227. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 228. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 229. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 230. mgr Andrzej Wybrański
 231. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 232. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 233. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 234. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 235. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 236. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 237. dr Jerzy Zerbe – UAM
 238. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 239. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 240. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 241. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 242. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

AKO – KRAKÓW

 1. prof. dr hab. Kazimierz Baran – UJ
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – UJ, poseł na Sejm RP
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH
 4. dr Mirosław Boruta – UP
 5. prof. dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda – AGH
 6. prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ
 7. dr Krzysztof Godwod – PAN  Warszawa
 8. prof. dr hab. Ryszard Kantor – UJ
 9. dr hab. Zofia Kaszowska – ASP
 10. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – PK
 11. mgr inż Mariusz Klapper – AGH
 12. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH
 13. mgr Edward Kuliga – UJ
 14. prof. dr hab. Edward Malec – UJ
 15. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Inst.Ekol. Monachium
 16. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH
 17. dr Elżbieta Morawiec – Arcana
 18. mgr  Andrzej Ossowski – AGH
 19. dr hab. Andrzej Porębski – UJ
 20. dr med. Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
 21. dr inż. Maria Sapor – UGH
 22. dr inż Feliks Stalony – Dobrzański – AGH
 23. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ
 24. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – UJ, poseł na Sejm RP
 25. dr  n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ
 26. prof. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP

AKO – ŁÓDŹ

 1. prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – UŁ
 2. prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – UŁ

 oraz

 1. dr Maria Dębowska – fizyk, Wrocław
 2. prof. dr hab. Wacław Leszczyński – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 3. prof. dr hab. Jan Wasilewski – UMK
 4. prof. dr hab. Marek Wolf – UKSW
 5. dr inż. Antoni Zięba – Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka