Jarosław Kaczyński w AKO — zdjęcia

Poznań, 24 czerwca 2012

Medal Przemysła II został dziś wręczony premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu na uroczystej sesji AKO. A wizytę w Poznaniu prezes PiS rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem  Poznańskiego Czerwca 56.

Przedstawiamy relację fotograficzną udostępnioną przez pana Andrzeja Karczmarczyka.

A tu inna seria zdjęć dostarczona jako pierwsza.