Uzasadnienie Kapituły Medalu Przemysła II

Poznań, 24.06.2012r.

Uzasadnienie
Kapituły Medalu Przemysła II
przyznawanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za rok 2011

Kapituła postanowiła przyznać Medal AKO Panu Premierowi Doktorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w uznaniu Jego wielorakich zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Premier Jarosław Kaczyński pełniąc ważne funkcje polityczne i społeczne swoimi działaniami służył polskiej racji stanu, przyczyniając się do rozwoju Ojczyzny, zarówno w wymiarze narodowym jak i międzynarodowym. Zjednoczył wokół siebie miliony rodaków, którym drogie są tradycje państwa polskiego, a także wola działania na rzecz jego pomyślności w poszanowaniu wartości  chrześcijańskich.

Z myślą, że dalszy rozwój Polski wymaga przywrócenia ładu w sferze ideowej i symbolicznej, pragniemy wręczyć Panu Premierowi ten medal, ufając, że wspólnym staraniem podniesiemy Majestat Rzeczypospolitej do godności należnej europejskiemu państwu o pięknej przeszłości; że za sprawą Pańskich i nas wszystkich wysiłków będziemy strzec wolności i  cieszyć się zamożnością jej obywateli.

Napis  okalający rewers medalu nawiązuje do sentencji na pieczęci królewskiej Przemysła II „Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki – Reddidit ipse Deus victricia signa Polonis”.

Przemysł II podjął się dzieła rekonstrukcji królestwa i przywrócenia symboli, które utrwalały tożsamość narodową i służyły wzrostowi dynamiki rozwoju państwa – mimo krótkiego panowania przywrócił Polakom symbole, w imię których mieli później zwyciężać.

W naszym najgłębszym przekonaniu, że Pan Premier, doktor Jarosław Kaczyński jest prawowitym dziedzicem myśli politycznej i dokonań Przemysła II – króla Polski, odnowiciela państwowości polskiej  – z dumą wręczamy ten medal u stóp poznańskiego wzgórza Przemysła i odbudowującego się zamku jego imienia.