O glosariuszu terminów antydyskryminacyjnych…

…w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pod takim tytułem Parlament Europejski próbuje kontrolować język w kolejnym kroku zmierzającym do totalitarnego zniewolenia. Na ten temat mówi prof. Lidia Banowska w Radiu Poznań (Wielkopolskie popołudnie, 17.3.2021) ...Język jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które mają doprowadzić do zwycięstwa genderyzmu… Ludzie młodzi, dla których tak ważna jest idea wolności, godzą się na zniewolenie tak głębokie, że nie są go w ogóle świadomi…