Zapis IV Konferencji Smoleńskiej

W internecie pojawiły się zapisy referatów ostatniej Konferencji Smoleńskiej. Zachęcamy do obejrzenia. Tu przedstawiamy wystąpienie prof. Piotra Witakowskiego

Siłacz na uniwersytecie – w Arcanach nr 125

Odbudowując polskiego ducha – nowy zeszyt Arcanów

Na artykuły, które Czytelnicy znajdą w tym numerze, pada światło, którym 21 września tego roku promieniował na całą Polskę zamek w Kórniku pod Poznaniem.
Tam to, w siedzibie jednej z najświetniejszych polskich bibliotek, przedstawiciele patriotycznych środowisk naukowych i medialnych Warszawy, Poznania, Łodzi i Krakowa uroczyście świętowali jubileusz osiemdziesięciolecia Jarosława Marka Rymkiewicza. Wśród organizatorów tego społecznego obchodu szczególna rola przypadła niestrudzonemu liderowi AKO prof. Stanisławowi Mikołajczakowi z Poznania. Wywiad z Nim, który poniżej prezentujemy, można traktować jako program działania dla tych, którzy chcą dzisiaj uczestniczyć w odtwarzaniu niszczonej przez ideologię III RP tożsamości i duchowej więzi Polaków.

więcej

Koniecznie zreformujmy polską edukację

Konieczną reformę edukacji zacznijmy od przywrócenia edukacji obowiązkowej od siódmego roku życia, przy czym jednocześnie dajmy pełne prawo rodzicom, (których dzieci osiągną uzyskanie nie tak dawno powszechnie rozumianej i przestrzeganej tzw. dojrzałość szkolna), posyłanie swoich pociech do pierwszej klasy szkoły podstawowej już od szóstego roku życia. To jest warunek sine qua non podmiotowości systemu, gdzie nie urzędnik i nauczyciel ma być głównym podmiotem, ale dziecko i rodzice. więcej

IV Konferencja Smoleńska

KonfSmol414 listopada jest datą kolejnej Konferencji Smoleńskiej. Informacje o celach i organizatorach znajdują się w Komunikacie konferencyjnym. Więcej o tej i poprzednich konferencjach oraz relację na żywo można znaleźć na stronie internetowej  http://konferencjasmolenska.pl . Transmisję zapowiedziała takżeTelewizja Republika – od godz. 10:30 i od godz. 16:15

Gratulacje dla prof. Andrzeja Nowaka

ANowak-ABujak-BialyKrukW imieniu społeczności skupionej w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji przyznania Mu prestiżowej Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Kapituła przyznała ją przede wszystkim za książkę „Dzieje Polski. Skąd nasz ród”, która jest pierwszym tomem  pisanych przez Profesora całych dziejów Polski.  Bardzo cenimy to dzieło, ale jest to przecież tylko fragment naukowego i popularnonaukowego dorobku Pana Profesora, a samo pisarstwo częścią  intensywnej działalności społecznej więcej

List w sprawie krzyża

Przewodniczący AKO Poznań w imieniu Klubu poparł poniższy list do Prezydenta RP:

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Społecznego Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” oraz niżej wymienionych organizacji i środowisk patriotycznych prosimy o zgodę na wystawienie na terenie posesji Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu krzyża upamiętniającego elitę naszego państwa utraconą 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. więcej

O patriotyzmie i świętowaniu – prof. Mikołajczak

Historia to argumenty – dr Dariusz P. Kucharski

Inicjatywa utworzenia AKO w Toruniu

W środowisku toruńskim zrodziła się idea powołania Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Toruniu, który wpisywałby się w swoich działaniach w idee zapoczątkowane przez AKO w Poznaniu, a opisane w Rozdziale II Statutu (http://ako.poznan.pl/statut/). Osoby pragnące przystąpić do Klubu i wnieść swój wkład w realizację tych zadań i zamierzeń prosimy o kontakt z dr. hab. Jackiem Piszczkiem   j.piszczek@iorpib.poznan.pl  lub dr. hab. Jackiem Kobusem     jacek.kobus@fizyka.umk.pl .

Koncert w obiektywie

AKO_11 listopad_103 więcej