Państwo ucywilizowane – prof. Grzegorz Kucharczyk

O cywilizacji łacińskiej i tym, co różni ją od innych form życia zbiorowego pisze prof. Grzegorz Kucharczyk w “Naszym Dzienniku”  279/2017.
“To Kościół katolicki nauczył ludzi Zachodu o prymacie etyki (chrześcijańskiej) nad wszelkimi sferami działalności człowieka, w tym nad jego aktywnością polityczną.”  Tutaj cały artykuł.

Zebranie AKO – Spotkanie z prof. Jackiem Kowalskim

Szanowni Państwo!
Zarząd AKO Poznań zaprasza na kolejne otwarte zebranie. Tym razem gościem będzie nasz znakomity kolega, laureat nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza, prof. Jacek Kowalski. Głównym tematem będzie jego książka „Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy”.
Spotkanie odbędzie się w środę, 29 listopada o godz. 18.00 w sali 118 byłego Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78.

Prawna ochrona życia i rodziny – dr Bartłomiej Wróblewski

Koncert już za nami, szkoda

więcej

Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza dla prof. Jacka Kowalskiego

Cytujemy za portalem Niezalezna.pl i gratulujemy: “Pieśniarz, historyk sztuki i pisarz Jacek Kowalski został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza za książkę pt. “Sarmacja. Obalanie mitów”
– Nie dostrzegamy własnego bogactwa – a jeśli już, to patrzymy „obok” niego, przez pryzmat stereotypów, mitów, zakłamań – mówi laureat w rozmowie z portalem.” 

VII Koncert Niepodległościowy

Poznań, 31.10.2017 r.

W imieniu organizatorów: Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, KZ NSZZ „Solidarność” UAM  oraz Wydawnictwa ZYSK i Sp.

zapraszam na VII Koncert Niepodległościowy,

którego celem jest uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koncert odbędzie się 11 listopada (sobota) o godz. 17.oo w auli UAM.

Koncert  tradycyjnie ma charakter słowno-muzyczny.  Część pierwsza poświęcona jest pamięci Tadeusza Kościuszki, a część druga — pamięci Józefa Piłsudskiego.
Rok 2017 jest poświęcony tym postaciom decyzją Sejmu RP. więcej

406 rocznica hołdu ruskiego: upamiętnijmy

Należy upamiętnić to wydarzenie. Wyciągnąć z ukrycia, z magazynu obraz Jana Matejki i udostępnić go w jednej z sal zamkowych w Warszawie. Obok tego matejkowskiego dzieła wskazane jest wyeksponować również i inne prace upamiętniające to doniosłe wydarzenie. Natomiast przed główną bramą Zamku Królewskiego w Warszawie trzeba wkomponować w podłoże płytę upamiętniającą polską wiktorię…  To fragment wypowiedzi dr. Dariusza Kucharskiego na portalu Radia Maryja.

Oświadczenie AKO w Toruniu w sprawie projektu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Toruń, 26.10.2017

Akademicki Klub Obywatelski w Toruniu jest zdania, że potrzebne są  zasadnicze reformy w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Uważamy, że projekt Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce zaprezentowany dnia 15 września 2017 r. zawiera szereg rozwiązań, które
mogą wpłynąć na poprawę działania szkół wyższych i jednostek badawczych. W projekcie znalazło się jednak wiele propozycji zmian, które są kontrowersyjne lub wręcz niemożliwe do zaakceptowania. W związku z tym uważamy, że konieczna  jest dalsza spokojna dyskusja nad kształtem ustawy z udziałem środowisk naukowych, politycznych i samorządowych.

Przewodniczący AKO w Toruniu
Jacek Piszczek

W kwestii “uchodźców”

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz poproszony przez portal wPolityce.pl o komentarz do głośnej wypowiedzi Ks. Prymasa mówi: (…) mam olbrzymi szacunek dla urzędu jaki piastuje Prymas Polski Wojciech Polak, ale także osobisty, bo z księdzem arcybiskupem znamy się prywatnie. Nie zmienia to faktu, że trudno jest mi przyjąć w pełnej rozciągłości jego słowa. (…) Sformułowanie problemu (…) sugeruje, że [chodzi o protestowanie–PCI] przeciwko uchodźcom, którzy są objęci konwencją genewską i którzy są ludźmi prześladowanymi i represjonowanymi, a takich ludzi jest w Europie niezwykle mało. Problem, z którym się borykamy to inwazja ludności muzułmańskiej, która przybywa do Europy, aby zaprowadzać na terenie naszego kontynentu prawo szariatu, aby niszczyć nasz dorobek i podstawy cywilizacyjne i wobec takiej inwazji mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować w każdy demokratyczny sposób. (…) Inwazja Arabów do Europy ma na celu wprowadzenie w Europie prawa szariatu, które usiłuje zastąpić nasze prawo naturalne i stanowione. więcej

Spotkanie dyskusyjne w sprawie nowej Konstytucji