Akademicki Klub Obywatelski

Pan Cogito 2018 dla prof. Andrzeja Nowaka

Program uroczystości wręczenia statuetki przyznanej przez Akademickie Kluby Obywatelskie
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku, Katowicach i Lublinie  —  26 stycznia 2019 roku

Sesja naukowa  dedykowana Profesorowi Andrzejowi Nowakowi – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu (dawna Akademia Lubrańskiego), ul. J.Lubrańskiego 1

godz. 10.30   PATRIOTYZM TWÓRCZY. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, POPULARYZATORSKA I SPOŁECZNA PROFESORA ANDRZEJA NOWAKA więcej

Zamiast podsumowania – mocne słowa

Popieramy list otwarty prof. Andrzeja Nowaka do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wolności polskiej humanistyki

Pomysł przygotowania przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy czasopism oraz wydawnictw, w których powinni publikować polscy naukowcy jest praktycznym i symbolicznym zarazem zwieńczeniem reformy nauki, podjętej i zrealizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie naukowego „zbawienia” poza tą listą, to jest nie będzie punktów dla uczonego, a w ślad za tym dla jego placówki naukowej, jeśli nowa książka czy artykuł nie zostaną opublikowane w miejscu potwierdzonym pieczątka ministerialnego urzędu. więcej

Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości – zdjęcia

100 rocznica powstania wielkopolskiego

Prof. Wojciech Rypniewski z bliska

Na Boże Narodzenie 2018

Już za kilka chwil zasiądziemy przy rodzinnych, wigilijnych stołach i naszą pamięcią pobiegniemy dwa tysiące dwadzieścia pięć lat wstecz, by być przy Narodzeniu Pana Jezusa  – symbolicznie i jak najbardziej realnie. Uświadomimy sobie jak bardzo zmienił On oblicze świata, a tysiąc pięćdziesiąt lat temu także oblicze naszej Ojczyzny.  Ale także jak bardzo wrósł w nasze codzienne, osobiste, rodzinne i narodowe życie. Jak bardzo stał się częścią naszego pojmowania świata, naszego w nim  miejsca, jak zasadniczo wyznaczył jego ziemski  wymiar i nadał mu sens w zjednoczeniu z Nim. więcej

List otwarty w obronie polskiej humanistyki

Prof. Andrzej Nowak opublikował list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. Protestuje w nim przeciwko niszczeniu przez reformę ministra Jarosława Gowina polskiej humanistyki. Pod listem podpisało się kilkudziesięciu naukowców.
Pan przyjął na siebie odpowiedzialność nie tylko za miejsce Polski w politycznym krajobrazie Europy i świata tych lat, ale także za praktyczną, codziennie udzielaną odpowiedź na pytanie: czy państwo polskie ma służyć wolności polskiej myśli, czy też powinno ją reglamentować.  (Pełna treść listu tutaj.)

Zagrożenie dla rozwoju polskiej nauki

Mamy do czynienia z niebezpieczną sytuacją – nie poziom merytoryczny książki będzie decydował o naukowości, tylko miejsce, gdzie będzie wydana. Jest to zupełna aberracja. (…) Zagrożenie polega na zaprzeczeniu głównym tezom, które przyświecały tzw. reformie nauki i szkolnictwa wyższego, która szumnie nazywa się Konstytucją Nauki. Mówiło się, że to ma wspierać zrównoważony rozwój, przejrzystość procedur, gdy chodzi o rozwój kadry naukowej i ma otwierać przed młodymi naukowcami drzwi kariery akademickiej. Natomiast, gdy przypatrzymy się konsekwencjom ogłoszenia przez ministerstwo tej listy wydawnictw, to mamy zaprzeczenie wszystkich tych trzech głównych zasad, o których samo to ministerstwo mówiło. (Cała rozmowa z radiem Maryja)

Powrót “grubej kreski”

Zgadzam się całkowicie, że trzy lata obecnych rządów Dobrej Zmiany to czas bardzo krótki, by dokonać radykalnych przeobrażeń. Dodatkowo, to czas nieustających konfliktów i aktów agresji wewnętrznej i zewnętrznej. W takich warunkach trudno o spokojną, merytoryczną i konstruktywną pracę. Tym większy podziw budzi wiele dokonań obecnego rządu. Ale… Wiemy, jak wielką rolę obecny obóz władzy przywiązuje do polityki historycznej, do polityki pamięci. Tym bardziej niepokoją sprawy niewyjaśnione, czy wręcz niepodjęte. Do takich należy aneks WSI. Co jest tego przyczyną? Otóż obawiam się, że wszelkie spekulacje na ten temat są bardzo niebezpieczne. One podważają zaufanie do obecnej władzy, sugerują różne hipotezy o powiązanych układach, o różnych „niebezpiecznych związkach”. Nie chciałbym ulec takim sugestiom, ale tym bardziej potrzebuję słowa wyjaśnienia. (…) Sprawa śmierci ks. Jerzego Popiełuszki jest również bardzo istotna. Tak, jak degradacja towarzyszy Jaruzelskiego i Kiszczaka jest wymogiem honoru państwa polskiego, tak sprawa wyjaśnienia okoliczności śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest wymogiem powagi państwa i jego służb, przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości.   (Tu całość rozmowy portalu Fronda.pl z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem)