Konferencja o Polskim Romatyzmie – video, zdjęcia

więcej

Archidiecezja krakowska o naszym spotkaniu

więcej

AKO Poznań honoruje abp. Marka Jędraszewskiego

Powstanie warszawskie a literatura

Prof. Wiesław Ratajczak w Radiu Maryja (Aktualności Dnia, 01.8.2022):

Kanibalizm polityczny

…Nie tylko zresztą angielscy czy francuscy oświeceniowcy traktowali rozbiory jako czyn z gruntu postępowy. Na przykład Immanuel Kant przekonywał po trzecim rozbiorze, że zniknięcie państwa polskiego z mapy Europy jest dla Polaków unikalną okazją, by pod rządami „oświeconej” monarchii pruskiej pozbyć się zgubnego przywiązania do „barbarzyńskiej wolności”. A Goethe zalecał wprowadzenie na ziemiach polskich zagarniętych przez Prusy obowiązkowego języka niemieckiego, co pozwoli szybko „ucywilizować” nowych poddanych Hohenzollernów…  Cały tekst tutaj

WTK o idei ożywienia zamku Przemysła

 

Prof. Andrzej Nowak u Bronisława Wildsteina

O zamku, pomniku i patriotyzmie

…Zamek w 2015 roku został oddany, to była wielka zasługa byłego wojewody, Włodzimierza Łęckiego, przy silnym oporze doprowadził do częściowej odbudowy struktury architektonicznej tego zamku, ale teraz jest tam muzeum.(…) To nie jest wyposażenie Zamku Królewskiego. Cały środek, gdzie są historyczne zachowane historycznej elementy murów, wygląda, jak współczesne muzeum, proste okna, białe ściany. A my chcemy, żeby był to zamek królewski, sześcioszczytowy, taki, jaki jest na Wawelu, czy warszawski. Nasz był pierwszym zamkiem na ziemiach polskich… Cała rozmowa tutaj.

Rozmowa z dr. Tadeuszem Zyskiem

…Agresja jest produktem frustracji, czyli nieumiejętności osiągnięcia celu… całość tutaj

Rozmowa z posłem Bartłomiejem Wróblewskim

UAM wyrównał do uczelni Bangladeszu!

Szerokim echem w przestrzeni publicznej odbiła się ostatnio polityka równościowa i antydyskryminacyjna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu(…) W wyniku tej polityki kilku profesorów UAM już zostało poddanych dyskryminacji na drodze do wyrównania poziomu i osiągnięcia należytego stosunku do orientacji seksualnej.(…) Wieloletnie działania na rzecz równości w domenie akademickiej znajdują też odzwierciedlenie w rankingach światowych i w tegorocznym QS World University Rankings 2023. (…) Europejski uniwersytet poznański wyrównał do poziomu uniwersytetów azjatyckiego Bangladeszu… Cały tekst tutaj