Akademicki Klub Obywatelski

Statua Chrystusa wreszcie w Poznaniu – z rocznym opóźnieniem

Figura_Pana_Jezusa_glowa_rece-1030x591cW uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 3 czerwca, poznaniacy będą mieli okazję zobaczyć i powitać figurę Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności. Wydarzenie to miało mieć miejsce rok temu, ale obstrukcja ze strony władz miasta spowodowała, iż statuę trzeba było przechować poza Poznaniem. Jej uroczyste poświęcenie poprzedzi coroczną Mszę św. i procesję ulicami miasta. Komitet Odbudowy Pomnika zaprasza wszystkich mieszkańców Poznania na godz. 17:30 na plac przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej. Więcej szczegółów można znaleźć w programie.

O nienawiści i wspólnocie Polaków

Kolejna ciekawa wypowiedź niestrudzonego prof. Andrzeja Nowaka – tym razem w rozmowie z “Gazetą Polską”.

Oświadczenie w sprawie rzekomego zagrożenia wolności i demokracji w Polsce

29 kwietnia 2016

Akademickie Kluby Obywatelskie od dłuższego czasu z rosnącym zaniepokojeniem obserwują narastającą falę eskalacji ataków na rzekome zagrożenie wolności i demokracji w Polsce. Na takie zagrożenia wskazuje z jednej strony opozycja polityczna, a z drugiej strony niektóre z instytucji państwowych, których reprezentanci utracili wpływ na sytuację w Polsce i czują zagrożenie własnych interesów grupowych. Nasz sprzeciw budzi zwłaszcza włączanie się do sporu politycznego tych instytucji i osób, które z racji usytuowania prawnego w strukturach państwa powinny zachować jak najdalej idący obiektywizm i dystans do sporów politycznych. Jako poważne zagrożenie dla ładu prawnego w Polsce przyjmujemy wielkie zacietrzewienie, absurd i pogardę dla rozsądku wyrażane w oświadczeniach i wypowiedziach niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza jego Prezesa prof. Andrzeja Rzeplińskiego, sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednoznaczne, pozbawione merytorycznego uzasadnienia, i niezgodne z rolą przypisaną pełnionym funkcjom opowiedzenie się po stronie opozycji, prezentowanie w wypowiedziach pogardy dla legalnie wybranych władz państwowych jest lekceważeniem woli wyborców Stwarzanie  wobec władz państwowych zarzutów i podejrzeń o stałe naruszanie porządku prawnego w świetle realnych faktów polskiego życia publicznego jest jawnym fałszem i absurdem. więcej

O spuściźnie Tysiąclecia

Kucharczyk-200x200“Z pokolenia ’66 wyrosła po kilkunastu latach generacja twórców “Solidarności”. (…) Należał do niej również ten, który “przebudził ducha Polaków” – św. Jan Paweł II. Niejednokrotnie mówił o tym, jak wiele osobiście zawdzięczał uczestnictwu u boku Prymasa Tysiąclecia w obchodach jubileuszowych w 1966 r.”
– pisze prof. Grzegorz Kucharczyk w artykule “Pokolenie ’66” w tygodniku “wSieci”, nr 15/2016.

Jeśli Polska przegra (…), to przegrają i inni

ANowak_info

Przemówienie Lecha Kaczyńskiego niewygłoszone 10.4.2010

kaczynski_lech_600aTo było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrę­powanych – strzałem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundu­rów – kładziono w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, takich śmierci było 4400. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – ra­zem 21 768. Zamordowani to obywatele Polski, lu­dzie różnych wyznań i różnych zawodów; wojsko­wi, policjanci i cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań: kapłani kato­liccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckoka­tolicki i naczelny kapelan prawosławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywa­my symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy je oby­watelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych spraw­ców. więcej

O udział Polonii Akademickiej w naprawie polskiego systemu akademickiego

Głos dr. Józefa Wieczorka w dyskusji o przyszłości polskiej nauki.

Życzenia świąteczne

Mszał jasnogórski, inicjał R

“Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.”
J
an Paweł II

W roku Miłosierdzia i w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas po drogach życia, oświeca i umacnia w chwilach zwątpienia, ale przede wszystkim niech nam błogosławi, pozwala radośnie i twórczo zmieniać swoje życie i budować sprawiedliwy ład w życiu naszej Ojczyzny, i niech sprawi byśmy w tym dziele  byli bardzo gorliwi – a nasze niedostatki niech  nam miłosiernie wybacza.

Niech radość gości w naszych sercach podczas tych Świąt Zmartwychwstania, które po raz pierwszy od wielu lat będziemy obchodzić z nadzieją, że dla naszego  Kraju nadchodzi piękny, choć  trudny czas.

W imieniu Zarządu AKO Poznań
Stanisław Mikołajczak

Polski Wielki Tydzień

JK_PlWlkTydz.Wielki Tydzień zbliża nas do Pana. Ale łączy też z tymi, którzy poprzedzili nas na drodze doczesnej pielgrzymki, przede wszystkim z Polakami przeszłych pokoleń. Mimo upływu stuleci wciąż jesteśmy ich duchowymi dziedzicami. Podczas Wielkiego Postu i jego kulminacji – Wielkiego Tygodnia – podążamy za nimi. Mimo że dzisiejszy Wielki Post jest od ich Wielkiego Postu wielce odmienny: mniej surowy, mniej ostentacyjny, zapewne też mniej przejmujący niż niegdyś i nie wymaga tak wielkich wyrzeczeń, wciąż przecież jest Wielkim Postem. Trzeba to docenić – bo nie wszędzie w Europie tak się dzieje… (tutaj cały artykuł dr. hab. Jacka Kowalskiego z “Naszego Dziennika”)

Rekolekcje – Wielka Środa – część ostatnia

855px-Gethsemane_Carl_BlochW tych dniach wędrujemy pod Krzyż Chrystusa – spoglądamy w Jego tajemnicę, która jest źródłem miłosierdzia. Przekonujemy się, że Krzyż jest wezwaniem do wolności wyboru, wyboru między opinią większości a prawdą, miedzy rozmyciem się w masie opinii publicznej, a ocaleniem w bezpośrednim spotkaniu z Bogiem. Jest wyborem między samozakłamaniem, które skazuje na klęskę, śmierć wieczną – a nawróceniem, które prowadzi do miłosierdzia.

Przekonujemy się, że Krzyż jest wielką lekcją wolności i prawdy, lekcją tego, co znaczy być wolnym – wolnym od zapamiętania się w swoim „ja”, wolnym do zapomnienia o sobie i bezinteresownego oddania się innym. więcej