Nihil novi – prof. Andrzej Nowak

„Kapłanom złorzecz, wzgardę dla niebian miej tylko, / Gań uznany obyczaj, post, modły, świętości, / Wyśmiewaj i zaprzeczaj uchwałom soborów, / Szydź z obrzędów, odpustów i klątw też kościelnych. / I modłów też za grosz nie ceń, a spowiedź odrzucaj. / Precz z Bożą służbą, z chlebem Pańskim po kościołach! / O sobie noś mniemanie większe, niż przystoi. / Kapłanów, królów wszystkich miej za gnój przy sobie, / Pismo święte lekceważ, jak chcesz, dawnym prawom, / Słowom doktorów, świętych uczynkom zaprzeczaj. / Stań się sprawnym oszustem, dobrze lżyć się wyucz, / Przełożonych przed ludem na śmiech wydaj, więzy / Ślubów zakonnych łam i szerz we wszystkim zamęt. / Takim bądź…”. Tak opisywał działania przeciwników Kościoła sprzed 500 lat  dyplomata, biskup, poeta Andrzej Krzycki w reakcji na początek luterańskiej rewolucji („Przykazania dla dobrego luteranina”)… Cały tekst w “Do Rzeczy” 33/2019

Prof. Kucharczyk: Dziś też jest starcie cywilizacji, toczą się nowe Bitwy Warszawskie

Stwierdzenie, że jesteśmy w ogniu kolejnej odsłony walki cywilizacji jest truizmem. Od zawsze zresztą ścierały się dwie wizje człowieka i jego kultury. Zawsze było tu zasadnicze pytanie o Boga. Więc dziś także mamy te rozłożone w czasie i przestrzeni kolejne Bitwy Warszawskie. W tym kontekście trafną diagnozę przedstawił arcybiskup Marek Jędraszewski, który wysnuł paralelę między zagrożeniem bolszewickim, czerwonym, a tęczowym. Przecież w marszach ludzi, którzy nazywają się LGBT nie uczestniczą wyłącznie osoby, prowadzące taki styl życia. Biorą w nich też udział ludzie, którzy uważają, że na tym etapie rewolucji właśnie ze środowiskami LGBT należy się identyfikować. Tutaj całość na portalu DoRzeczy.pl

W odpowiedzi na Oświadczenie Rektora UAM z 12.8.2019

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta  Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z uwagą zapoznał się z oświadczeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego.

Niepokój budzi już strona logiczna oświadczenia – Pan Rektor wyraża apel „by pracownicy Uniwersytetu wypowiadali się w swoim imieniu a nie w imieniu społeczności UAM, by nie przedstawiali swoich przekonań jako stanowiska Uniwersytetu”. Sam jednak przeczy tej zasadzie, zabierając głos w imieniu Uczelni. Jako rektor jest wprawdzie reprezentantem Uniwersytetu, jednak rodzi się pytanie, czy ta reprezentatywność obejmuje sprawy światopoglądowe. W tych kwestiach rektor jako primus inter pares może wygłaszać opinie własne, ale nie powinien wypowiadać się w imieniu instytucji, którą kieruje. więcej

List do Krakowa

Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie!

W imieniu społeczności skupionej w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu i sympatyków naszego AKO składam Księdzu Arcybiskupowi gorące podziękowanie za homilię z 1 sierpnia i płynące z niej jednoznaczne, głęboko prawdziwe i całkowicie zgodne z oczekiwaniami ogromnej większości Polaków przesłanie – wyrażone jasno, klarownie, z miłością do błądzących, ale potępiające istotę tego zjawiska i działania prowadzące do destrukcji polskiej rodziny, a w konsekwencji do osłabienia siły moralnej i witalnej naszego narodu. więcej

O świętowaniu 1 września – prof. Grzegorz Kucharczyk

Wolne Miasto Gdańsk to jedyne miejsce leżące poza Rzeszą niemiecką, gdzie partia hitlerowska otrzymywała większość we wszystkich wyborach (…) Wolne Miasto Gdańsk było tworem powstałym przeciw Polsce, przeciwko temu, żeby to miasto wróciło do odrodzonej Rzeczypospolitej. Zostało wymyślone ad hoc przez Brytyjczyków po to, żeby Gdańsk nie został przyłączony do Polski. Ten twór w 1919 r. powstał nie tyle z myślą o Niemcach, co przeciw Polsce. Całość tutaj.

O elitach – prof. Andrzej Nowak

O konstytucyjnej ochronie normalności – z udziałem posła Bartłomieja Wróblewskiego

Podróże literackie – prof. Wiesław Ratajczak

O kreowaniu fałszywej antynomii Kościoła i Europy

Walne zebranie AKO

Zarząd AKO Poznań zaprasza Szanownych Członków na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się w piątek, 21 czerwca, o godz. 18:00 w sali 118 dawnego Collegium Historicum przy ul. św. Marcin 78. W drugiej części zebrania planowany jest wykład prof. Tomasza Jasińskiego o oklicznościach lokacji miasta Poznania.