Sukces inicjatywy posła Wróblewskiego – dziękujemy!

więcej

Jak by Bóg nie istniał

Doszliśmy do sytuacji, w której Bóg jest wytworem kultury, a nie rzeczywistością do której próbujemy się zbliżyć(…)  O ile wieki średnie postrzegały Boga jako rzeczywistość, którą człowiek odczytuje, o tyle od czasów Kartezjusza, Bóg stał się produktem ludzkiego myślenia (…) Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy Muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… 
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz w Polskim Radiu 24 (Konfrontacje idei):

Z kongresu Polska Wielki Projekt 2020 – prof. Andrzej Nowak

O encyklice “Fratelli Tutti”

…Św. Jan Paweł II może być nazywany “papieżem solidarności”. Z kolei Benedykt XVI akcentował w swojej encyklice społecznej bardziej rolę braterstwa. Czy Franciszek czerpie z nauczania św. Jana Pawła II? Obawiam się, że nie. Jego odwołania do swojego wielkiego poprzednika są bardzo zdawkowe. Papież w ogóle woli przywoływać teksty własne, biskupów latynoskich, a nawet film dokumentalny poświęcony sobie samemu, niż poważne nauczanie Kościoła
Cała rozmowa z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem tutaj

Komentarz do oświadczenia

więcej

Oświadczenie w sprawie zmiany na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Środowiska akademickie skupione w klubach AKO oraz sympatycy z wielkim zadowoleniem przyjęli decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego o zmianie ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją przyjmujemy także informację, że w budżecie na przyszły rok priorytetem finansowym będzie ochrona zdrowia, wojsko i właśnie nauka.

Desygnowanie na stanowisko ministra profesora Przemysława Czarnka przyjmujemy również jako zapowiedź zasadniczych zmian tego istotnego obszaru publicznego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia Profesora w trzech wymiarach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na to stanowisko: jest cenionym uczonym – prawnikiem, znającym realia funkcjonowania polskich szkół wyższych, doświadczonym politykiem – parlamentarzystą, oraz znakomitym organizatorem i administratorem, czego dowiódł jako wojewoda lubelski. Szczególne nadzieje wiążemy z cechami osobowościowymi nowego Ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej działalności publicznej. więcej

Miara dobra i demokracji

O “postępowej” wolności słowa w Polsce

Stanowisko w sprawie wyroku WSA w Warszawie

Wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 września 2020 r. wyroku w przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, a także liczne komentarze w przestrzeni publicznej, obligują Akademickie Kluby Obywatelskie im. Lecha Kaczyńskiego do zajęcia stanowiska. więcej

Potrzeba strategii i aktywności

Można więc powiedzieć, że na ten moment przegrywamy toczący się spór cywilizacyjny. Jeśli pozostaniemy bierni, sprawy będą się stawać coraz trudniejsze. Potrzeba strategii.(…) Niestety od 2015 roku nie udało nam się wypracować szerszej strategii postępowania w sporach światopoglądowych…  Cała rozmowa z posłem Bartłomiejem Wróblewskim tutaj.