Akademicki Klub Obywatelski

Spotkanie opłatkowe

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe AKO, które odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 16:00 u ks. Chrystusowców, przy ul. Panny Marii na Ostrowie Tumskim.
W programie – wystąpienie naszego duszpasterza, ks. prof. Pawła Bortkiewicza, życzenia od szefa AKO, dzielenie się opłatkiem, wspólna wieczerza i śpiewanie kolęd.

Bardzo proszę o pilne zgłoszenia Państwa udziału mailem na adres ako.poznan@gmail.com lub przez stronę http://ako.poznan.pl/kontakt/.  (Opłatę 50 zł od osoby będziemy zbierać na miejscu.)

Pozdrawiam serdecznie
Stanisław Mikołajczak

Prawnik za uśmiech

Pod takim tytułem  dzisiejszy “Nasz Dziennik” w artykule na pierwszej stronie prezentuje efekty dynamicznej działalności naszego kolegi, posła, dr. Bartłomieja Wróblewskiego.
Funkcjonuje już 14 biur, w których potrzebujący obywatele mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną.

 

Machiavelli byłby dumny

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz dzieli się refleksją nad mechanizmami polskiej polityki w rozmowie z portalem fronda.pl. Zwraca uwagę na cynizm i nieodpowiedzialność w kreowaniu postaci pojawiających się w życiu publicznym.

Dr Henryk Krzyżanowski z bliska

Na Boże Narodzenie 2016

adoration-of-the-child-with-saints_1

Szanowni i Drodzy Przyjaciele z naszej AKO-wskiej Rodziny!

Już po raz szósty za pośrednictwem Betlejemskiego Żłóbka łączymy się duchowo, by przekazać sobie z serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Święta Bożego Narodzenia  powodują, że choć na chwilę zatrzymujemy się w tym życiowym pędzie, by uświadomić sobie, co jest ważne. I jak co roku okazuje się, że jest to nasza rodzina, nasi najbliżsi, przyjaciele – bez nich nasze życie było by puste.

Ale głębsza refleksja prowadzi nas do stwierdzenia, że te uczucia wyrastają z gleby naszej wiary, z naszego zakotwiczenia w  Panu Bogu – a On po raz kolejny rodzi się w Betlejemskiej Szopie i w naszych sercach.

Nasze wzajemne życzenia – ich szczerość i prawdziwość – wyrastają dla nas także ze wspólnoty ideowej – z naszej przed sześciu laty wyrażonej woli bycia razem i przenoszenia w nasze otoczenie idei miłości Ojczyzny. A mamy prawo się cieszyć – AKO wrosło w akademicki i polski  patriotyczny pejzaż, nasz głos jest słuchany i ceniony.

Życzmy sobie wzajemnie, by nie brakło nam determinacji i woli trwania przy wartościach, które nas połączyły, a Boża Dziecina niech nam błogosławi i nas wspiera.

Stanisław Mikołajczak

Wspomnienia z kopalni Wujek

Wiadomość od członka AKO Katowice, prof. Grzegorza Opali:

Z okazji 35 rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek przesyłam nowy film dokumentalny SAMARYTANIE red, Adama Turuli – o lekarzach ratujących rannych górników. Sam uczestniczyłem w tym, o czym mówię w filmie.
Zobaczcie, również jako ilustrację sytuacji w Polsce, z protestem tych, którym obniżane są emerytury.

Oświadczenie o anarchizowaniu przez opozycję życia publicznego w Polsce

Poznań, 18.12.2016 r.

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj…
O, Panie, coś z krzyża przebaczył
Ojczyznę naszą w pieczy miej
A wszystkich kłamców i krętaczy
Zawrócić ze złej drogi chciej.

Po roku działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości dla większości Polaków stało się jasne, że dokonała się  zasadnicza zmiana  celu i sposobu sprawowania władzy.  Konsekwentna polityka prospołeczna i prorodzinna, promocja rodzimej gospodarki oraz rozpoczęcie odbudowy polskiej obronności zyskały stabilne poparcie. Polacy widzą, że wreszcie możliwa stała się polityka poprawiająca życie biedniejszym, że przywraca się pamięć o bohaterach naszej niepodległości, podejmuje dzieło naprawy edukacji, a także zaprowadzenia elementarnej sprawiedliwości w dziedzinie przywilejów dawnych oprawców. Rozpoczęto ujawnianie afer i korupcji tolerowanych przez byłą władzę i  do niedawna wszechobecnych  w polskim życiu publicznym, a szczególnie groźnych w wymiarze sprawiedliwości . więcej

Oświadczenie w sprawie reformy szkolnictwa

Poznań, 28.11.2016

Jednym z niekwestionowanych faktów ostatnich lat  jest dramatyczne obniżenie poziomu edukacji w Polsce. Widać to zwłaszcza z perspektywy uczelni wyższych, gdzie mamy do czynienia z maturzystami, niejednokrotnie prezentującymi poziom niegdyś cechujący absolwentów szkół podstawowych. Podkreślmy, że są to roczniki już w pełni ukształtowane przez zreformowany w 1999 r. system oświaty, który wprowadził gimnazja. To system, który w aspekcie nauczania charakteryzują – między innymi – nasilona fragmentaryczność, wczesne sprofilowanie, wszechobecność testów, zaś w aspekcie wychowania – ustawiczna rotacja środowisk wychowawczych oraz bezradność nauczyciela, pozbawionego skutecznych środków oddziaływania. więcej

Zapis koncertu – video 2

Zapis koncertu – video 1