Apel Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu i Olsztynie do polskich środowisk naukowych w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Zbliża się 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, w której śmierć poniósł urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej i 95 towarzyszących mu osobistości. Słyszymy często pytanie, czy po 10 latach poznamy przyczynę śmierci tych, którzy zginęli w służbie Ojczyzny. Pytanie takie jest dowodem wielu wątpliwości nurtujących Polaków. Zarówno w rozmowach prywatnych jak i w debatach publicznych jesteśmy głęboko podzieleni. Podział biegnie nie według wiedzy, lecz według wiary – jedni wierzą, że w Smoleńsku był zamach, a inni, że wypadek lotniczy. Przyczyną tego podziału społeczeństwa jest dezercja wszystkich oficjalnych instytucji naukowych. W sferze publicznej nie słychać opinii naukowych, lecz jedynie zacietrzewionych publicystów pozbawionych wiedzy merytorycznej. Powoduje to ogromne szkody w świadomości społecznej.

Próby niezależnego naukowego badania katastrofy smoleńskiej przez społecznie zorganizowane 4 Konferencje Smoleńskie, były przez dzisiejszą opozycję zwalczane, a przez dzisiejsze władze państwowe – przemilczane. Wyniki tych badań zignorowano, mimo że organizatorzy przesłali je nie tylko do instytucji naukowych, lecz również do wszystkich 460 posłów i 100 senatorów. Nigdy żadna oficjalna instytucja naukowa nie zechciała włączyć się do badań. Co więcej, żadna z nich nie zechciała zorganizować choćby naukowej debaty na temat tych wyników zostawiając problem naukowo-techniczny dziennikarzom i propagandzistom. Efektem tego jest obecna sytuacja Podkomisji Smoleńskiej powołanej do ponownego zbadania Katastrofy. Publicznie zarzuca się jej niszczenie bliźniaczego Tu-154 stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. W przestrzeni medialnej istnieją wyłącznie wypowiedzi osób niemających wiedzy ani o przeznaczeniu samolotu, ani o prowadzonych przez Podkomisję badaniach.

W tej sytuacji niezbędne jest ponowienie apelu, jaki został skierowany do senatorów wyższych uczelni w dokumencie końcowym II Konferencji Smoleńskiej w październiku roku 2013. Dokument ten został przyjęty przez uczestników konferencji i podpisany przez komitet organizacyjny i komitet naukowy (ponad 50 profesorów). Wspomniany apel nie tylko został podany do wiadomości przez transmitujące stacje radiowe i TV i umieszczony w internecie (jest nadal), ale został też przesłany imiennie do każdego z senatorów każdej publicznej uczelni technicznej – łącznie blisko 2 tys. senatorów. Oto treść tego apelu.

„Szanowni Senatorowie,

W sytuacji usilnie propagowanej fałszywej wersji co do mechaniki zniszczenia samolotu w Katastrofie Smoleńskiej zwracamy się do Was jako pracowników nauki z apelem o zerwanie z postawą bierności wobec wpajania fałszu w dziedzinie, która jest właśnie nauki domeną. Wymaga tego uczciwość naukowa i odpowiedzialność za kształtowanie postaw młodzieży akademickiej.  Apelujemy więc o podjęcie stosownych uchwał, które umożliwią pracownikom Waszej uczelni włączenie się do badań nad przebiegiem Katastrofy Smoleńskiej z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w życiu naukowym. Uważamy, że konieczne jest znalezienie środków na niezależne badania prowadzone w ramach uczelni i zachęcenie pracowników, aby w zakresie swych kompetencji zechcieli niezależnie przeanalizować poszczególne aspekty technicznej strony Katastrofy Smoleńskiej. Materiały Konferencyjne stanowiące dorobek I Konferencji Smoleńskiej znajdują się już w Waszej uczelnianej bibliotece, a także dostępne są na stronach internetowych http://konferencjasmolenska.pl  i http://smolenskcrash.com. Na stronach tych dostępna jest też relacja filmowa z całości obrad II Konferencji Smoleńskiej. Materiały te mogą posłużyć do krytycznej analizy dotychczasowego dorobku obu konferencji. 

Chcemy jednak podkreślić, że nawet  w sytuacji całkowitego braku środków niezbędne jest zorganizowanie seminariów naukowych umożliwiających taką analizę i ocenę przedstawionych w materiałach wyników, aby w społeczności akademickiej zerwać z poczuciem obojętności wobec największej powojennej tragedii w Kraju. Mamy przecież wszyscy świadomość, że w sytuacji żywego zainteresowania całego społeczeństwa okolicznościami Katastrofy Smoleńskiej, ta manifestacyjna obojętność ze strony oficjalnych instytucji akademickich nie przynosi im chwały, lecz napawa poczuciem wstydu wielu uczciwych ludzi”.

Milczenie wszystkich uczelni w odpowiedzi na ten apel ilustruje ówczesną atmosferę panującą w środowisku akademickim.

Ponawiamy dziś ten apel. Obecnie do analizy mogą posłużyć wyniki wszystkich czterech Konferencji Smoleńskich, a także dorobek badawczy Podkomisji. Wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej nie może pozostać domeną upolitycznionej publicystyki. Apelujemy więc nie tyko do senatorów, lecz do całego środowiska naukowego o podjęcie wysiłków w celu wyjaśnienia tej katastrofy metodami naukowymi.

Wzywamy Ministra Nauki, Prezesa PAN i NCBiR do ogłoszenia stosownych programów badawczych i grantów w celu zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla osób i zespołów pragnących włączyć się do badań.

 

Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź
prof. dr hab. inż.  Andrzej Stepnowski – Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Katowice
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin
prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn

oraz uczestnicy otwartego zebrania AKO w Poznaniu dnia 2 grudnia 2019 roku

Tu można podpisać się pod apelem w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 06, 2021

Zebrane podpisy: 141

141 podpis

Najnowsze podpisy
141
Andrzej Eckardt
Poznań
mgr inż. mech.,energ.,inż.środ., b. dyrektor Ośrodka Doświadczlnego Przedsiębiortwa Kooperacji Międzynarodowej "ERGE" w Poznaniu, dziennikarz, publicysta,
140
Łukasz Kaczmarek
Warszawa
prof.dr hab., Instytut Farmaceutyczny
139
Irena Golebiowska
Bydgoszcz
dr hab. prof. UTP
138
Sławomir Stopyra
Lublin
137
Małgorzata Chudek
Warszawa
Warszawa
136
Leszek Krajkowski
Poznań
Prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego
135
Leszek Plaskota
Warszawa
prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski
134
Izabella Wróblewska-Zając
Kraków
emerytowany nauczyciel akademicki
133
Danuta Prył-Silska
Poznań
mgr inżynier, nauczyciel
132
Andrzej Skumiel
Poznań
prof. dr hab. inż. UAM
131
Jacek Silski
Poznań
mgr inżynier
130
Halina Henryk Buda
Poznań
obywatele
129
Małgorzata Łośko
Swarzędz
mgr UAM
128
Róża Antkowiak
Poznań
dr UAM
127
Arnold Ananicz
Warszawa
malarz klasyczny
126
Wanda Zalewska-Zdun
Warszawa
mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim ps. Rawicz, Zgrupowanie Żywiciel
125
Paweł Zdun
Warszawa
LTB, mgr / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
124
Zdobysław Flisowski
Warszawa
Prof. zw. dr hab.inż./Emeryt/ Politechnika Warszawska
123
Teresa Biernacka
Krzeszowice
emerytka
122
HENRYK KALKA
Kaczory
Kaczory
121
Stanisław Markowski
Kraków
artysta fotografik
120
Ryszard Czarny-Kropiwnicki
Poznań
mgr ekonomii
119
Bogusława Radziwon
Warszawa
magister inżynier, redaktor, wydawca
118
Adam Turula
Katowice
historyk, dziennikarz, producent tv, właściciel Studia ARKA GÓRNOŚLĄSKA
117
Włodzimierz Bochniak
Kraków
AKO Kraków
116
Krystyna Andrzejewska
Poznań
Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność'
115
Jacek i Iwona Szynakiewicz Szynakiewicz
Lakewood
114
Michał, Hanna Szweycer
Poznań
113
Ryszard Dubilis
Poznań
EMERYT
112
Krzysztof Zioło
Gliwice
dr inż. Politechnika Śląska
111
Ryszard Wasik
Harbutowice/Katowice
dr med
110
Iwona Klimaszewska
Poznań
109
Kazimierz Dopierała
Poznań
prof. dr hab. (emeryt UAM)
108
Andrzej Korbel
Kraków
Prof. dr habil.inż em. AGH, członek korespondent PAU
107
Antoni Winiarski
Katowice
Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
106
Bogumiła Leńska
41-500 CHORZÓW
nauczyciel-emeryt
105
Łukasz Szymański
Poznań
Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ODRODZENIE
104
Krzysztof Fitzner
Kraków
emerytowany profesor zwyczajny AGH w Krakowie
103
Piotr Podlewski
Konin
magister
102
Piotr Myśliński
Zielona Góra
tłumacz
101
Jerzy Weres
Złotniki
prof. dr hab. inż. UP Poznań (em.)
100
Marek Wolf
Wroclaw-Warszawa
dr hab., prof. nadzw. UKSW
99
Maria Weres
Złotniki
anglistka
98
Jacek Gieras
Bydgoszcz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
97
Sławomir Szymański
Warszawa
prof. dr hab., emeryt, PAN
96
Zbigniew Gajek
Wrocław
dr hab. inż./prof. INTiBS PAN, Wrocław
95
Andrzej Przybyszowski
Nowy Sącz
Dr n. med.
94
Krystyna Łopata
Kraków
emerytowany nauczyciel akademicki UJ
93
Andrzej Łopata
Kraków
emerytowany nauczyciel akademicki AGH
92
Andrzej Świderczuk
Złotniki
Złotniki
91
Jerzy Przeszowski
Warszawa
dr hab. prof. UwB
90
Halina Kamionka-Mikuła
Gliwice
Dr inż. em. pracownik naukowy Pol. Śl.
89
Wojciech Święcicki
Poznań
Prof.dr hab. Czł. PAN
88
Stefan Sokołowski
Lublin
prof. dr hab./Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
87
Tadeusz Jasudowicz
Bydgoszcz
profesor Kolegium Jagiellońskie w Toruniu/emeryt UMK
86
Adam Nodzeński
Kraków
dr hab., em. prof. nadzw. AGH
85
Hanna Rutkowska
Puszczykowo
dr hab., prof. UAM
84
Ryszard Kopiecki
Warszawa
dr nauk matematycznych/WAT
83
Andrzej Michał Oleś
Kraków
prof. dr hab.
82
Leszek Z. Stolarczyk
Warszawa
dr hab., Wydział Chemii UW
81
Janusz Kawecki
Kraków
Prof. dr hab. inż.
80
Marek Gutowski
Warszawa
dr hab. Instytut Fizyki PAN
79
Barbara Wysocka
Poznań
dr hab., PAN Biblioteka Kórnicka
78
Wojciech Kuczyński
Poznań
Prof. dr hab./ Instutur Fizyki Molekularnej PAN
77
Maria Leśniewicz
Poznań
dr, emerytowany nauczyciel akademicki IM Politechniki Poznańskiej
76
Bożena Woźniak
Puszczykowo
75
Lucyna Rempulska
Poznań
dr hab., em. prof. PP
74
Elżbieta i Marek Stanisławscy
Borówiec
73
Wiesława Woźniak
Pniewy
ekonomista
72
Janina Szymanowicz
Gliwice
mgr inż. AKO Katowice
71
Elżbieta Morawiec
Kraków
doktor, emerytka
70
Mirosław Szulc
Reda
mgr inż. Mirosław Szulc chemik absolwent Politechniki Gdańskiej
69
Marian Smoczkiewicz
Suchy Las
prof. dr hab chirurg
68
Adam Korytowski
Kraków
Dr hab. inż., em. prof. n. AGH
67
Anna Fischer-Rokosz
Kraków
bibliotekarz UJ
66
Janusz Potocki
Puszczykowo
Puszczykowo
65
Józef Urbanowicz
Kaźmierz
mgr inż ekonomiki rolnictwa emeryt
64
Tomasz Kasprowicz
Poznań
63
Aleksandra Niemirycz
Warszawa
dr
62
GRAZYNA JUNIKIEWICZ
MISSISSAUGA
MISSISSAUGA
61
Alicja Ewa Urbanowicz
Poznań
dr inż.
60
Paweł Poliszak
Tarnów
59
Jan Paradysz
Poznań
Członek Zarządu AKO
58
Krystyna Paździora
Kraków
muzykolog
57
Halina Olech
Częstochowa
mgr polonistka
56
JANINA WISZNIEWSKA
WARSZAWA
Profesor Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
55
Tadeusz Jopek
Poznań
prof. dr. hab. UAM
54
Maria Korytowska
Kraków
prof. dr hab. em. UJ
53
Stanisław Bik
Kraków
Obywatel
52
Adam Olech
Częstochowa
dr hab. prof. UJD
51
Danuta Gabryś- Barker
Gliwice
Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
50
Wiesław Zygmunt Antkowiak
Poznań
em. profesor, Wydz.Chemii UAM
49
Mieczysław Staniszewski
Gortatowo p-ta Swarzędz
dr hab.
48
Grzegorz Musiał
Poznań
prof. UAM dr hab.
47
Adam Choiński
Poznań
prof.dr hab.
46
Piotr Witakowski
Warszawa
dr hab. emeryt. prof. AGH i ITB
45
Włodzimierz Wawszczak
Łódź
Łódź
44
Przemysław Kawala
Ostrów Wielkopolski
mgr inż. automatyk
43
Henryk Krzyżanowski
Poznań
Poznań
42
Barbara Apolinarska
Pobiedziska
dr hab. emer. prof. IGR PAN
41
Piotr Cieszyński
Poznań
informatyk
40
Urszula Szybiak-Stróżycka
Poznań
dr
39
Maria Zawadzka
Poznań
Poznań
38
Jerzy Kuźnik
Luboń
dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
37
Marek Smolik
Gliwice
dr hab. inż. /em. prof. nzw. Pol. Śląska
36
Zdzisław Habasiński
Poznań
dr
35
Bogdan Barwiński
Wrocław
dr
34
Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Poznań
archeolog, AKO Poznań
33
Teresa Stanek
Poznań
Dr hab. UAM WT
32
Andrzej Skrzypczak
Poznan
dr hab. PP
31
Zdzisław Kołaczkowski
Poznań
Prof. dr hab. inż. AJP Gorzów Wielkopolski
30
Grzegorz Kubski
Poznań
prof. UAM dr hab.
29
Iwona Horodecka
Poznań
mgr - członek AKO Poznań
28
Czesław Ryszka
Czeladź
B. senator pisarz
27
Jerzy Kaczmarek
Poznań
Prof. UAM
26
Henryk Szydłowski
Poznań
profesor senior
25
Maria Wieloch
Gdańsk
dr, PAN
24
Wanda Czerwińska
Olsztyn
KIK w Olsztynie
23
Andrzej Ossowski
Kraków
em. AGH, Sekretarz AKO Kraków,
22
Karol Świercz
Poznań
Dyrektor
21
Tomasz Molski
Poznań
20
Stanisław Waluś
Gliwice
dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach
19
Konrad Pylak
Lublin
dr inż.
18
Jolanta Łuczak
Langenlois - Austria
Magister
17
Maria Elżbieta Dębowska
Wrocław
dr nauk fizycznych
16
Radosław Pluta
Częstochowa
Absolwent
15
Wojciech Szwed
Opalenica
Opalenica
14
Lech Torliński
Poznań
Em. Prof.dr hab. med. - AKO Poznań
13
Paweł Bortkiewicz
Poznań
ks. prof. dr hab.
12
Krzysztof Moliński
Poznań
Prof. dr hab./UPP Poznan
11
Marek Mariusz Tytko
Kraków
dr n. hum. w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki UJ
10
Jerzy Zerbe
Poznań
Poznań
9
Robert W Jankowski
Pokrzywnica
Mgr
8
Jan Wawrzyńczyk
WARSZAWA
Prof. zw. Uniwersytet Warszawski
7
Krzysztof Kołowrocki
Gdynia
Prof. dr hab.
6
Anna Chojnacka
Kraków
mgr nauczyciel
5
Jolanta Hajdasz
Poznań
Dr, prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
4
Jacek Błażewicz
Poznan
Poznan
3
Jan Martini
Poznań
członek zarządu AKO
2
Ewa Ciosek
Poznań
członek zarządu AKO Poznań
1
Olga Żuromska
Poznań
dr