List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Poznań, 22 lipca 2017

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na reformy te społeczeństwo polskie oczekuje ponad ćwierć wieku. Przyjęte w  ustawach rozwiązania prawne dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sadowniczej w naszym kraju i równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną.  Nie naruszają one w niczym podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej.

Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u. Organizowane przez totalną opozycję protesty przeciwko podejmowanym zmianom, w tym najważniejszy zarzut łamania trójpodziału władzy, nie mają obiektywnego, merytorycznego uzasadnienia. Są natomiast obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski. Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego  kraju czerpiąc nienależne profity. Obecnie, bojąc się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi  spoza swojego układu. Środowiska te szermują obecnie hasłami obrony praworządności i konstytucji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności  z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych  i koniecznych elementów uzdrowienia życia narodowego i państwowego w Polsce, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania  z czasami PRL-u.

My, ludzie nauki skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania Rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Jerzy Głuch – członek Zarządu AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Poparcie dla listu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Sep 10, 2017

Zebrane podpisy: 2,303

2,303 signatures

Najnowsze podpisy
2,303
Marek Teleon
Lublin
2,302
Dariusz Godlewski
Wrocław
emeryt
2,301
Elżbieta Bruinsma
Rotterdam
2,300
Rafal Laskowski
Wroclaw
obywatel RP
2,299
Andrzej , Maria , Zdzisław Stańczyk
Chorzów
obywatele
2,298
Wiesław Pilis
Czestochowa
Professor dr hab., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,297
Krzysztof Stec
Warszawa
adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,296
Izabela Kędzierska
Warszawa
2,295
Ewa Grzebieniak
Chorzów
Dr n. med.
2,294
Wojciech Ręczkowski
Toruń
mgr inż. [abiturient Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego].
2,293
Jerzy Kościuk
Gliwice
Emeryt
2,292
ALEKSANRA PERLICKA
POZNAŃ
RENCISTKA
2,291
Barbara Radejowska
Warszawa
Dr inż Politechnika Warszawska
2,290
Marian Jaśków
Wrocłąw
mgr inż., Politechnika Wrocławska, emeryt
2,289
Małgorzata Karbowska
Mississauga
prywatny biznes
2,288
Wojciech Stanisław Bardziński
Poznań
Emeryt
2,287
Danuta Lutwiejko
Bialystok
2,286
Grzegorz Strzeszewski
Ostrołęka
emeryt
2,285
Józef Gurczyński
Ostrowiec - św.
Emeryt
2,284
Anna Skibniewska
Szwecja
lekarz
2,283
Jan Klauza
Jarocin
2,282
Apolonia Michnej
Brooklyn
Brooklyn
2,281
Bernardyna Klunter
Brühl 50321 Niemcy
EMERYT
2,280
Irena Kaźmierczak
Rokietnica
Rokietnica
2,279
Stefania Leśkiewicz
Wrocław
mgr. nauczyciel
2,278
Halina Mieczyńska
Bydgoszcz
mgr matematyki emerytka
2,277
Mirosław Strugała
JAROCIN
Hurownia bhp p-poż i narzędzi
2,276
Elzbieta Masson
ruda ślaska
ruda ślaska
2,275
Krzysztof Dudek
U.K.
mgr filozofii
2,274
Janina Materla
Nysa
gospodyni domowa i kurator społeczny
2,273
Anna Choczewska
Kraków
dr, emerytowany nauczyciel akademicki
2,272
Tadeusz Muszyński
Sosnowiec
Vice prezes SCM sp. z o.o.
2,271
Tadeusza Rabsztyn
Nysa
rencista (niepełnosprawność na skutek pobicia oficjalnie przez MO - prawomocny wyrok potwierdzający) - społecznik
2,270
Lech Kozera
Kołobrzeg
Emerytowany nauczyciel akademicki
2,269
Andrzej Judek
Poznań
V-ce Przew. Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność - lata 1980 - 1982
2,268
Kazimierz Gerlach
Warszawa
mgr IP PAN, emeryt
2,267
Edwarda Drąg
Wrocław
Dr nauk chem. emerytowany nauczyciel akademicki
2,266
Teresa Antonow
Kraków
mgr chemii
2,265
Janusz Tykocki
Łomża
dr inż./adiunkt/PWSIiP
2,264
Mieczysława Irena Boguś
Warszawa
prof. dr hab. IP PAN
2,263
Barbara Kozakiewicz
Warszawa
dr hab.n.med. lekarz
2,262
Sebastian Klosowski
Eastbourne
Eastbourne
2,261
Antoni Kepka
Bialystok
dr inz. emerytowany nauczyciel akad.
2,260
Stanisław Hnatkowski
2,259
Lidia Banowska
Poznań
dr/UAM
2,258
Włodzimierz Tais
WARSZAWA
----------
2,257
Maria Bożek
Kraków
2,256
Aleksandra Dolezuchowicz
Zakopane
Zakopane
2,255
Hanna Augustyniak
Międzyrzecz
nauczyciel
2,254
Marian Trytek
Dobrzany
emeryt
2,253
dr Maciej Karwas
Tomaszów Mazowiecki
Doktor nauk o bezpieczeństwie nauczyciel akademicki
2,252
Bogumił Grott
Kraków
prof. dr hab. emerytowany prof. UJ
2,251
Roman Czerczyński
Warszawa
mgr inż.
2,250
Szymon Englert
Poznań
b. Delegat na I Zjazd NSZZ Solidarność Wielkopolska w 1981r
2,249
Wiesław, Stanisław Zieliński
Rzeszów
Emerytowany dziennikarz, były prezes rzesowskiego Oddziału ZLP; poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki
2,248
Teresa Krudysz-Szczęsna
Wrocław
2,247
Maria Kuśnierz
Gliwice
mgr/Lustrator KRS
2,246
Stanisław Juraszek
Rydułtowy
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej MB Uzdrowienia Chorych
2,245
Rafał Obarski
Warszawa
Nauczyciel
2,244
Monika Walczak
Piastów
Lekarz
2,243
Krzysztof Weiss
Warszawa
Warszawa
2,242
Henryk Grabias
Zegrze
2,241
Jan Góral
Sosnowiec
dr inż. emerytowany nauczyciel akademicki
2,240
Andrzej Ziółkowski
Warszawa
dr hab. inż., IPPT PAN
2,239
Renata Buczkowska
Poznań
2,238
Wanda Kolacz
Szydlowiec 26-500
Emerytka
2,237
Stanislaw Kolacz
Szydlowiec 26-500
emeryt
2,236
Zdzisław Habasiński
Poznań
dr
2,235
Mirosław Andrałojć
Poznań
archeolog
2,234
Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Poznań
archeolog
2,233
Janusz Kamocki
Kraków
dr etnograf (emeryt)
2,232
Anna Wyrzykowska
Tarnobrzeg
mgr sztuki
2,231
Dariusz Chmielowski
Wrocław
2,230
Antoni Stryjewski
Wrocław
2,229
Barbara Zawidowska
Kraków
2,228
Aleksander Mjtka
Kraków
artysta plastyk konserwator dzieł sztuki
2,227
Jerzy Bandrowski
Tczew
byly prxewodniczacy rad pracowniczych woj. Gdanskiego odzn, krzyzem SOLIDARNOSCI
2,226
Włodzimierz Klonowski
Warszawa
Prof. dr
2,225
Andrzej Cieśliński
Poznań
prof. dr hab. med.
2,224
Dariusz Nawara
Kielce, Tumlin
2,223
Monika Obrębska
Warszawa
2,222
Maria Bielakowska-Grodzka
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
2,221
Maria Stopińska
Toruń
mgr geografii
2,220
Grażyna Welo
Warszawa
Polka
2,219
Helena Lip
Chorzółw
mgr
2,218
Maria Gawęcka
Wrocław
inżynier ekonomii-emerytka
2,217
Dorota Pikiel
Rybno
2,216
Radosław Pytlak
Warszawa
prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
2,215
Joanna Wójcik
Lublin
nauczyciel
2,214
Roman Kalinowski
PRZEŹMIEROWO
2,213
Kazimierz Mroczyński
RYPIN
Klub Gazety Polskiej Rypin- przewodniczący
2,212
Alicja Maria Kędzia
Chocz
2,211
Zbigniew Nosal
Warszawa
dr inż. nauczyciel akademicki PW
2,210
Maria Stryińska
Wrocław
emerytka
2,209
Wiesława Widłak
Gliwice
prof. dr hab. / pracownik naukowy / Centrum Onkologii - Instytut
2,208
Felicja Stróżyńska
Biezdrowo
emerytka
2,207
Teresa Fabiszak
Poznan
em. nauczyciel akademicki UAM
2,206
Anna Wodzińska
Bydgoszcz
nauczyciel
2,205
Włodzimierz Bochniak
Kraków
Prof. dr hab. inż. - AKO Kraków
2,204
Elżbieta Czarniewska
dr hab. UAM w Poznaniu
2,203
Jan Koziar
Wrocław
geolog
2,202
Emilia Halawa
Kraków
mgr / nauczyciel
2,201
Zbigniew Kwiczak
Warka
Doktor nauk ekonomicznych
2,200
Zygmunt Sosnowski
Kraków/Mogilany
Absolwent AGH
2,199
Stanisław Smektała
Poznań
Polak
2,198
Katarzyna Wrotniak
Szczecin
2,197
Władysław Saj
Warszawa
emeryt
2,196
Maria Borowicz
Warszawa
Emeryt
2,195
Antoni Janecki
Biały Kościół, pow. krakowski
emerytowany górnik - pracownik dozoru techn.
2,194
KRYSTYNA SIKORSKA
Poznań
mgr ekonomii
2,193
Krystyna Łopata
Kraków
em. nauczyciel akademicki, dr
2,192
Maria Walaszczyk
Wrocław
2,191
Mieczysław Mateja
Wadowice
pracownik samorządowy
2,190
Jerzy Wyrwicz
Kraków
Emeryt
2,189
Marek Kloss
Warszawa
dr hab., prof UKSW
2,188
Teresa Krasowska
Lublin
Dr hab. UMCS Lublin
2,187
Adam Jarzębak
Melbourne
Student
2,186
Kazimierz Rochecki
Toruń
Prof.dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2,185
Lidia Dąbrowska
Częstochowa
2,184
Marek Chabior
Szczecin
Prezes Stowarzyszenia Eko-Spol
2,183
irena grabczewska
Bydgoszcz
emerytka
2,182
Andrzej Łopata
Kraków
em. nauczyciel akademicki,dr inż.
2,181
krystyna łobaczewska
gorzow wlkp
osoba prywatna
2,180
Małgorzata Frąckowiak
Poznań
emerytka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2,179
Wieńczysław Niemirowski
Lublin
doktor UMCS
2,178
Adam Szatkiewicz
Warszawa
mgr inż.
2,177
Elżbieta Harok
Wrocław
mgr.inż.
2,176
Janusz Sobieszczański
Warszawa
Warszawa
2,175
Marek Kasperek
Katowice
mgr inż elektryk/ kierownik
2,174
Sławomir Rożek
Kraków
inżynier
2,173
Maria Machnikowska
Gdynia
mgr administracji UG
2,172
Piotr Tomasik
Kraków
prof. dr hab. /profesor/ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
2,171
Joanna Pyzel
Warszawa
mgr inż. architekt, mgr biznesu, przedsiębiorca
2,170
Grażyna Korpal
Kraków
profesor ASP kierownik katedry
2,169
Jerzy Grzegorz Kazimierczak
Warszawa
doktor, emeryt
2,168
Alicja Barzyk
Kraków
patriotka
2,167
Andrzej Wilk
Katowice
mgr teologii, KUL JPII
2,166
Bronisław Radzik
Łódź
dr inż., osoba prywatna
2,165
Jarosław Biegała
Poznań
historyk
2,164
Ewa Smarsz
Poznań
2,163
Stanisław Kosz
Nysa
nauczyciel akademicki
2,162
Mirosława Futa
Lublin
Lublin
2,161
Andrzej Poczobut
Białystok
Przedsiębiorca
2,160
Joanna Wojska Wojska
Gdynia
2,159
Elżbieta Włodarczyk
Szczecin
mgr inż.
2,158
Urszula Łata
Iława
emerytka
2,157
Henryk Matok
Siedlce
dr / specjalista / UPH w Siedlcach
2,156
Marcin Cieśluk
Olsztyn
pilot, emeryt
2,155
Anna Stelmaszczyk
Bytom
Teolog
2,154
Maria Milkowska
Gdynia
mgr filologii klasycznej i angielskiej (UAM)
2,153
Irena Marcinkowska
Warszawa
2,152
Bogdan Barwiński
Wrocław
dr/Uniwersytet Wocławski
2,151
Joanna Kurdziel
Krzeszowice
2,150
Sebastian Barzyk
Warszawa
Przedsiębiorca
2,149
Teresa Majewska
Zamość
księgowa
2,148
Adam Ostaszewski
aalst
aalst
2,147
MAGDALENA BARZYK
WARSZAWA
EKONOMISTA
2,146
Joanna Wiśniewska
Ciechanów
2,145
Mirosław Siwiński
Toruń
ekonomista
2,144
Jakub Libuda
Kraków
mgr nauk ekonomicznych
2,143
Krystyna Krajewska
Poznań
2,142
Dariusz Chocyk
Lublin
Politechnika Lubelska
2,141
Małgorzata Ślosarczyk
Swarzedz
mgr inż.
2,140
Łukasz Szymański
Poznań
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE
2,139
Artur Kosecki
Kwidzyn
2,138
Ewa Rychlewska
Poznan
przedsiębiorea.
2,137
Józef Ochman
Świętochłowice
2,136
Stefan Mercik
Gliwice
Docent Politechniki Śląskiej
2,135
Sylwia Kosecka
Kwidzyn
2,134
Adam Skwarski
Warszawa
trener sportowy
2,133
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Gryfów Śląski
pisarz/ Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich
2,132
Magdalena Kuczynksa
Warszawa
2,131
Artur Markowski
Lublin
Radny Powiatu Lubelskiego
2,130
Józef Szpikowski
Storkowo
dr hab. prof. UAM
2,129
Rafał Wnuk
Poznań
mgr inż.
2,128
Krystyna Bogdan
Warszawa
redaktor
2,127
Helena Tłusta
Nowa Dęba
mgr nauczyciel
2,126
Elżbieta Nicińska
Opole
2,125
Maria Piasecka
Wrocław
Emerytka
2,124
Dominik Malesiński
Białystok
architekt
2,123
Katarzyna Panasewicz
Białystok
2,122
Zbigniew Porada
Kraków
profesor Politechniki Krakowskie
2,121
Estera Konieczko
Krzeszowice
mgr inż.
2,120
Grzegorz Konieczko
2,119
Bogumił Gospodarek
Częstochowa
mgr inż
2,118
Marzena Kozłowska
Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2,117
Janusz Nowaczkiewicz
Katowice
Przedsiębiorca
2,116
Danuta Korolczuk
Białystok
dr inż.arch.
2,115
piotr bargiel
Lublin
obywatel
2,114
Magdalena Olbryt
2,113
Katarzyna Kowalska
2,112
Bogusław Andruchowicz
Torun
2,111
Edward Bulski
Łódź
osoba prywatna
2,110
Małgorzata Bieniek
Strzelin
analityk
2,109
Maria Matysiak
Poznań
mgr/st.specjalista/UAM
2,108
Arleta Szymkowiak
Poznań
2,107
Krystian Jarmuszczak
Wołów
2,106
Marian Słabik
Krosno
Krosno
2,105
Krzysztof Kalinka
Tarnobrzeg
osoba prywatna
2,104
Ewa Żołnierek
Kraków
V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
2,103
Jan Władysław Fróg
Kraków
Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,,UP Kraków
2,102
Małgorzata Rzepczyk
Poznań
Poznań
2,101
Edyta Hoang
Wołomin
technik rtg.
2,100
Marek Wichrowski
Podkowa Leśna
prof. ndzw. dr hab; Warszawski Uniwersytet Medyczny
2,099
Jadwiga Juszczyk
95-200 pabianice
Polak
2,098
Stanisław Jan Zablocki
Biedrusko k. Poznznia
Sympatyk AKO
2,097
Maciej Jan Gromadzki
Nakla
prof. dr hab./emeryt
2,096
Barbara Kadzikiewicz
Olkusz
emerytka
2,095
Mirosław Piwowarski
Porąbka
Polak
2,094
Malgorzata Zaleska
London
London
2,093
EWA GRODŹ
szczecin
2,092
Andrzej Pieczyski
Jelenia Góra
Jelenia Góra
2,091
Mariusz Sokołowski
Wrocław
prawnik
2,090
Julita czech
Kwidzyn
Kobieta
2,089
Lucy Teter
Gdansk
2,088
Hanna Matuszak
Seagrave, Kanada
2,087
Arkadiusz Karczewski
Polska
Polak
2,086
Zbigniew Kadukowski
Dziwnów
inżynier emeryt (po 46 latach pracy na morzu)
2,085
Tomasz Ptak
Piotrków Trybunalski
2,084
Kamil Rogowski
Gdańsk
student
2,083
Grzegorz Osiński
Toruń
dr/Instytut Informatyki/WSKSiM
2,082
Roma Löfvall
Kivik
Tłumacz
2,081
Piotr Towarek
ELBLĄG
Ks. Profesor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej
2,080
Maciej Kaaz
Skwierzyna
Uczeń
2,079
Andrzej M. Salski
Warszawa
dziennikarz
2,078
Wojciech Jędrzejewski
Zduńska Wola
Technik elektronik
2,077
Ewa Obrzydowska
Grotniki k Łodzi
emerytka
2,076
Iwona Kawecka
Wrocław
mgr inż
2,075
Krzysztof Pyziołek
Warszawa
PIT RADWAR
2,074
anna adamkowska
warszawa
warszawa
2,073
Piotr Błaszkiewicz
Wolsztyn
emeryt
2,072
Jacek Świerkocki
Żory
Radny Sejmiku Śląskiego, Doradca Prezydenta Miasta Żory, Nauczyciel Roku 2005 w Polsce
2,071
Małgorzata Kopij
Wrocław
mgr/oświata
2,070
Wojciech Kempiński
Warszawa
architekt
2,069
Marek Końka
Massachusetts, USA
więzień polityczny, były internowany
2,068
KRYSTYNA CZAJKOWSKA
Stargard
Stargard
2,067
Andrzej Kozendra
Wolbrom
2,066
Wojciech Rewerski
Warszawa
Warszawiak Patriota Uczciwy Człowiek Katolik Ofiara Komunizmu Osoba Prywatna Popierający Dobre Zmiany PIS
2,065
Jolanta Bogucka
Rębowo
emetytka
2,064
Tomasz Magowski
Poznań
Dyrektor Wydawnictwa Kontekst
2,063
Ewa Rybicka
Słupsk
emerytka
2,062
Marek Piwkowski
Warszawa
obywatel
2,061
Maciej Krzywosz
Białystok
adiunkt, UwB
2,060
Marek Wolf
Wrocław-Warszawa
dr hab, profesor nadzwyczajny UKSW
2,059
Zbigniew Chojnacki
Gdańsk
Emeryt
2,058
Jacek Bezeg
Opole
2,057
Barbara Wojtera
ŁODŹ
osoba prywatna
2,056
Janusz Januszewski
Oświęcim
emeryt, b. działacz opzycji
2,055
Andrzej Capik
Brzesko
dr inż.
2,054
Wanda Domagała
Jelenia Góra
2,053
Jolanta Józefowska
Opole
2,052
GRZEGORZ MICHALSKI
Whippany
Whippany
2,051
Barbara Spychalska
Poznań
emeryt
2,050
teresa kaminska
nowy sĄCZ
2,049
Dariusz Grzegorz Blicharski
Wrocław
2,048
Rafał Wołosz
Zabrze
Zabrze
2,047
Jolanta Dumała
Warszawa
2,046
Dariusz Białoń
Starachowice
lek. wet. - Prychodnia Weterynaryjna AS, Kierownik przychodni
2,045
Sławomir Kulpa
Inowrocław
obywatel RP
2,044
Jan Romanowski
2,043
Malgorzata Kulesza Kiczka
Warszawa
dr med specjalista chorob wewnetrznych
2,042
Krezysztof Nowakowski
Białystok
V-ce przewodniczący RKW RKW Białystok , Członek Klubu Gazety Polskiej B-stok
2,041
Krzysztof Frąckiewicz
Jelenia Góra
pracownik fizyczny
2,040
Wojciech Kamiński
Kraków
zwykły obywatel
2,039
Ewa Ziemska
Irlandia
Obywatel PL
2,038
Grażyna Muchowska
Poznań
tłumacz
2,037
Andrzej Michalak
Gdańsk
dr inż. Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich Gdańska Szkoła Wyższa
2,036
Robert Bielecki
Poznań
doktor habilitowany / adiunkt / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2,035
Mira Pasternak
Trzebnica
2,034
Piotr Winiarski
Wroclaw
ekonomista
2,033
Agnieszka Tryksza
Lublin
mgr. socjologii
2,032
Małgorzata Ferenc
Żórawina
Żórawina
2,031
Bożena Mikołajczak
Poznań
dr em. UAM
2,030
Andrzej Andrzej
Kraków
Żołnierz Zawodowy
2,029
Andrzej Mackiewicz
Katowice
prywatna
2,028
Agnieszka Raciborska
Zambrów
Księgowa
2,027
Adam Stanislawski
Warszawa
prywatna
2,026
Teresa Skoczylas
Warszawa
2,025
krtstyna slawek
nysa
prywatna
2,024
Anna Szulowska
Puławy
studentka UMCS
2,023
Mirosława Rochecka
ŁUBIANKA
ŁUBIANKA
2,022
ryszard lechoszest
baborów
baborów
2,021
Agnieszka Serwin
Trzebnica
2,020
Anna Sławińska
Łódź
dr inż. /starszy wykładowca/PŁ
2,019
Jerzy Bodys
Poznań
mgr inż. mechanik/ emeryt
2,018
Jerzy Swidziński
Trzebnica
2,017
Paweł Ziółkowski
Jeleniec
mgr historii, poeta, pisarz
2,016
Jadwiga Parys
Warszawa
mgr
2,015
Zofia Kosk
Olsztyn
2,014
Grzegorz Kubski
Poznan
dr. hab., prof. nadzw. UAM
2,013
Jan Grzybek
inżynier
2,012
Aleksandra Grzybowska
Poznan
2,011
Ryszard Milewicz
Wrocław
2,010
Zenon Krzysztoń
Oborniki
2,009
Adam Krulisz
Mysłowice
inż. mechanik
2,008
Donat Supiński
Gdańsk
mgr sztuki
2,007
Krzysztof Gosiewski
Gliwice
Dr hab. inż/Profesor nadzwyczajny/ Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
2,006
Leopold Budniewski
Tychowo
inżynier leśnictwa
2,005
Sylwester Kamyszek
Głuponie
inż rolnik
2,004
Jerzy Włodarczyk
Warszawa
Nauczyciel akademicki
2,003
Kinga Domańska
Głogów
mgr sztuki
2,002
Wojciech Kolasa
Lubin
emeryt
2,001
Grazyna Badowska
Opole
emerytka
2,000
Tomasz Wieja
Kraków
Kraków
1,999
Jóżef Brynkus
Wadowice
dr hab. prof. UP Kraków, Poseł RP, Kukiz'15
1,998
Maria Elżbieta Dębowska
Wrocław
dr nauk fizycznych
1,997
Piotr Łobodziński
Łódź
mgr inż
1,996
Bożenna Kolasa
Lubin
emerytka
1,995
Sławomir Chlebicki
Chojnów
Technik mechanik
1,994
Marcin Kaczmarek
Wałcz
1,993
Jerzy Wawer
Puławy
osoba prywatna
1,992
Urszula i Kazimierz Kaczmarczykowie
Gierałtowice
nauczycielka emerytka i ekonomista emeryt
1,991
Ewa Ambroziak-Wawer
Puławy
nauczyciel
1,990
Mirosław Monka
Darłowo
pracownik państwowy
1,989
Jolanta Pantuła
Przemyśl
naucyzciel
1,988
Anna Dąbrowska
Częstochowa
prezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
1,987
Lucyna Michalik
Warszawa
Nauczyciel
1,986
Stanisław Gemsa
Gdansk
1,985
Maria stefańczyk
Lublin
mgr
1,984
Teresa Krzysztoń
Oborniki
mgr inż.
1,983
Grazyna Sobisz-Kijewska
Gdansk
Emeryt
1,982
Danuta Latos
Katowice
nauczycielka/emerytka
1,981
Grażyna Karaś
Tuchów
mgr Mediator RODZINA
1,980
Agnieszka Silipicka
Łódź
pielęgniarka
1,979
Bogusław Dopart
Kraków
AKO Kraków
1,978
Jerzy Andrzej Drewnowski
Zgierz
emeryt
1,977
Piotr Pośpiech
Pszczyna
1,976
Agata Szymańska
Oleśnica
urzędnik
1,975
Andrzej Korabiewski
Łódź
Prezes TPDiM
1,974
Roman Gąsecki
Toruń
Toruń
1,973
Ewa Peszyńska
Bydgoszcz
nauczyciel
1,972
Adam Antosiewicz
Radzymin
Przedsiębiorca
1,971
Krzysztof Bystram
Piaseczno
emeryt/przedsiebiorca
1,970
Władysława Bogacka
Pruszcz Gdański
mgr inż. budownictwa wodnego
1,969
Robert Szymański
Oleśnica
emeryt
1,968
Maria Maciołek
Wierzonka
Nauczycielka
1,967
KINGA GÓRSKA
WROCŁAW
1,966
Robert Łuzny
Wrocław
1,965
Cezary Oleksiak
1,964
Marzena Palen
1,963
GRZEGORZ LEWANDOWSKI
Włocławek
1,962
Grzegorz Siąkowski
Szczecin
1,961
Monika Burzyńska
Poznań
biolog
1,960
Błażej Ratajczak
Poznań
1,959
Przemysław Słowik
Kraków
Kraków
1,958
Katarzyna Makaruk
Katowice
Katowice
1,957
Janina Kuba
Puławy
osoba prywatna
1,956
Grzegorz Ogórek
Pieszyce
geodeta
1,955
Krystyna Danielczak
Gostyń
1,954
Marek Niwiński
Sosnowiec
Inżynier energetyk
1,953
Jarosław Brodzik
BROK
Polak
1,952
Jan Zawiski
Duszniki Zdrój
inżynier, emeryt
1,951
Mirosław Aleksandrowicz Mirosław Aleksandrowicz
lubin
lubin
1,950
Anna Buchmann
Zurych
1,949
Beata Zagórska-Marek
Wrocław
Prof. zw. dr hab. Uniwersytet Wrocławski
1,948
Joanna Bizunowicz
Kraków
1,947
Urszula Ciapa
Dobczyce
Dobczyce
1,946
Marta Boniecka
Edynburg
mgr
1,945
Piotr Połacik
Częstochowa
1,944
jerzy gajda
złotoryja
prywatny
1,943
Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
Poznań
dr inż. UP, emerytka
1,942
Janusz Mendak
Zgorzelec
emeryt
1,941
Bożena Piec
Krynica Zdrój
1,940
Jan Szczygłowski
Częstochowa
Profesor Politechnika Częstochowska
1,939
Zbigniew Florek
Wieliczka
inż. energetyk
1,938
Katarzyna Peszyńska
Bydgoszcz
mgr, absolwent UAM
1,937
Mirella Hess-Remuszko
Warszawa
Obywatelka Rzeczypospolitej
1,936
Katarzyna Trzeciak
Warszawa
mgr teorii muzyki
1,935
ALINA SZCZERBICKA
Białystok
emerytka
1,934
Stanislaw Galica
Zakopane
em. inżynier
1,933
ela bitel
krosno
emerytowana główna księgowa
1,932
Irena Borodzicz
Łódź
Łódź
1,931
Jerzy Dziadczyk
Wroclaw
1,930
Robert Szubart
Dębica
inż.
1,929
Tomasz Jajeśniak
Kraków
automatyka-informatyka
1,928
Włodzimierz Jarzęcki
Wrocław
inż, emeryt
1,927
Wiesław Piórkowski
Ostrów Mazowiecka
rencista
1,926
Dorota Szymczak
Wrocław
Przedsiębiorca
1,925
Marcin Mrozek
Poznań
1,924
Jacek Adamkiewicz
Kuźnica / Hel
Polak
1,923
Jarosław Fall
Kraków
dr, UPJP2, wydawca
1,922
JOLANTA ZWIERZCHOWSKA
Konstantynów
przedsiebiorca
1,921
Piotr Pirecki
Łódź
dr nauk humanistycznych
1,920
Krystyna Witas
Książenice
1,919
Maja Binkowska
ZŁOTKOWO KL POZNANIA
magister socjologii
1,918
Alicja Jastrzębska
Bydgoszcz
mgr nauczyciel historii
1,917
Sławomir Janicki
Lublin
dr matematyki, czlonek AKO Lublin
1,916
ANIELA FALARZ
KOSZALIN
EMERYT
1,915
Lech Gęgotek
Wrocław
1,914
Lucyna Stępień
Wrocław
Obywatelka
1,913
Piotr Jakubiec
Pszczyna
1,912
Witold Mazur
Opole
1,911
Marcin Garnowski
Pasłęk
Student PG
1,910
Jaroslaw Sosnowski
Poznan
dr inż.
1,909
Dorota Kobza
Łódź
mgr
1,908
Bogusława Żółkiewicz
WROCŁAW
mgr inż.
1,907
Zdzisław Świątkowski
Poznań
mgr inż. informatyk
1,906
Józef Rożek
GIERAŁTOWICE
Emeryt
1,905
Arkadiusz Barut
Nysa
adwokat, doktor
1,904
Jerzy Wylegała
Poznań
Przedsiębiorca
1,903
Janusz Gołaszewski
Warszawa
1,902
Krystyna Rożek-Lesiak
Zabrze
dr n.med
1,901
Piotr Pluskota
Poznań
Operator CNC
1,900
Małgorzata Bembnista
Rzeszów
1,899
Michał Malesiński
Białystok
Student
1,898
Robert ZYGMUNT
Kraków
doktor inżynier
1,897
Piotr Staniak
Koczargi Stare
Mgr inż politechniki warszawskiej
1,896
Waldemar Lech
1,895
Tomasz Kozłowski
Toruń
Dr hab. AKO Toruń
1,894
Helena Łuszczki
Sokołów Młp.
1,893
Henryk Łuszczki
Sokołów Młp.
1,892
Andrzej Kazberuk
Białystok
przedsiębiorca
1,891
Krzysztof Dudek
1,890
Marzena Piotrowska
Białystok
Polak
1,889
Urszula Jachman
Ustka
Urząd Miasta
1,888
Wiktor Czerczyński
Zduńśka Wola
mgr inż.
1,887
Anna Citko
Białystok
em. pracownik naukowy UMB
1,886
BRONISLAW BRYS
GLIWICE
PRYWATNIE
1,885
Krzysztof Żyła
Kraków
1,884
Halina Mastalska
Szczawnica
polonistka
1,883
Ryszard Debski
Warszawa
1,882
Elzbieta Duma
Gryfino
1,881
Teresa Żyła
Kraków
1,880
Tomasz Szymański
1,879
GERARD WIDZIEWICZ
WROCŁAW
mgr
1,878
Justyna Janik
Zmigrod
1,877
Jan Zuba
Lublin
dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1,876
Piotr Szewczyk
Łódź
Łódź
1,875
Lukasz Kasperek
Kostrzyn
1,874
Ryszard Jabłonski
WARSZAWA
dok. sztuk teatralnych - aktor
1,873
Michał Szpulak
Kłodzko
Student
1,872
Ligia Mercik
Gliwice
członek Klubu Gazety Polskiej
1,871
Dorota Gajewska
Katowice
Katowice
1,870
Janina Romanowicz
Raklowice
1,869
Jadwiga Solińska
Poznań
mgr inż. technologii drewna
1,868
Ireneusz Kanieczki
Gąbin
Przedsiębiorca
1,867
Nina Spychalska
Brańszczyk
1,866
Janusz Matysiak
Poznań
1,865
Łucja Hibner
74-100 GRYFINO
EMERYT /KOSMETOLOG/
1,864
Krzysztof Syroka
1,863
Zuzanna Kraska
Pruszcz Gdański
Maturzystka
1,862
Alina Szczepkowska
Mława
mgr geodezji -rencista
1,861
Maria Ornicz
Częstochowa
Częstochowa
1,860
Edyta Dziarmaga
nauczyciel
1,859
Małgorzata Kraska
Pruszcz Gdański
Matka Polka
1,858
Wojciech Bartoszek
Gdańsk
prof. dr hab. inż. PG
1,857
Teresa Wild
Dębica
emeryt
1,856
Krystyna Opalińska
Warszawa
historyk
1,855
Ryszard Bosowski
lekarz
1,854
Tomasz Idzikowski
Szczytno
Emeryt / Wydział Prawa i Administracji UMK Toruń
1,853
Anna Bosowska
lekarz
1,852
ZOFIA SKUŁA
SULECHÓW
1,851
Ewa Just
Warszawa
emerytka
1,850
Marek Amrogowicz
Wałbrzych
lekarz dentysta wykładowca akademicki
1,849
Anna Boguniecka
Łochów
mgr
1,848
Zygmunt Konieczko
Gliwice
emeryt
1,847
Czesław Szymbor
Gliwice
1,846
Jakub Kącki
Mława
inżynier mechatronik
1,845
Alicja Mazurek
Gdansk
1,844
AGATA TRYBUS
KROSNO
1,843
Piotr Chudecki
Zduńska Wola
1,842
Sebastian Bialowas
1,841
Wiesłąw Jan Wysocki
Warszawa
UKSW, prof. dr hab., prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
1,840
Herbert Kopiec
KATOWICE
doktor
1,839
Paweł Drożdżyk
Wrocław
Wrocław
1,838
Kazimierz Stagrowski
Kraków
Kraków
1,837
Czesław Grzegorzewski
Świesz
emeryt
1,836
Elżbieta Kotlarska
Gliwice
emerytka
1,835
Andrzej Sosna
Czechowice- Dziedzice
urzędnik państwowy
1,834
karolina kawalek
Doncaster
Technik zywienia
1,833
Anna Samek
Legnica
1,832
KAZIMIERZ Zarebicki
Mississauga
Przedsiebiorca
1,831
MIROSŁAW KRAJEWSKI
Brodnica
prof. dr hab. prof. zw. UKW
1,830
Anna Adamus
Mlada Boleslav
1,829
Karolina Feliniak
Łódź
1,828
Alicja Skrzypicka
Lubin
emerytka
1,827
Maria Peisert
Wrocław
profesor UWr
1,826
Grzegorz Wakulski
Warszawa
właściciel
1,825
Jerzy Szarwark
Poznań
Klub Gazety Polskiej
1,824
Katarzyna Lisowska
Gliwice
dr hab. n med.
1,823
Jan Bernaciak
Wałbrzych
osoba prywatna
1,822
Zygmunt Wieczorek
Poznan
emeryt
1,821
Barbara Grzywacz
Mazowsze
Lekarz
1,820
Malgorzata Kozik
Gliwice
Magíster filologii
1,819
Hanna Bielaś
Szczecin
technik Uniwesytet Szczeciński
1,818
Wiesław Barzyk
Szczecin
Internowany
1,817
Mirosław Prószyński
Santocko
1,816
Jadwiga Kozik
Gliwice
Magíster Inzynier
1,815
Mirosław Baran
Poznań
1,814
Sławomir Mandes
Warszawa
technik ekonomista
1,813
jan dudek
warszawa
warszawa
1,812
Barbara Wasiak
Warszawa
1,811
Tomasz Liberek
Gdańsk
dr hab. med. prof. nadzw. Gdański Uniwersytet Medyczny
1,810
Irena Grabowska
KLODZKO
KLODZKO
1,809
Lech Kawałek
świdnica
1,808
Hanna Jackowiak
Poznań
prof. dr hab. UP w Poznaniu
1,807
Bożena Tacher
Koszalin
dr, nauczyciel emerytowany - slawista
1,806
Teresa Sakowicz
Grójec
mgr ekonomii
1,805
Krzysztof Zbigniew Popławski
Szczecin
mgr inż. transportu
1,804
Janina Rożek
Gierałtowice
dr chemii, emeryt