WŁADZE

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Poznaniu wybrane przez Walne Zgromadzenie  18 stycznia 2016 roku

 

 Zarząd

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
Sekretarz: dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
Skarbnik: dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka
Członkowie: mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
dr hab. Witold Tyborowski – UAM
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
Duszpasterz: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM