Prof. Grzegorz Kucharczyk o przyczynach końca chadecji

Jak doszło do tego, że zachodnioeuropejska chadecja stała się bezobjawowym bytem politycznym, który zagubił gdzieś chrześcijańskie korzenie? Kluczowe okazało się rozróżnienie czynione przez chadeków na Zachodzie po 1945 roku (podchwytywane również przez ich naśladowców w Polsce po 1989 roku) między polityką rozumianą jako „dawanie świadectwa” oraz polityką pojmowaną jako „pragmatyczne dążenie”do osiągania założonych celów, zgodnych z partyjnymi programami wyborczymi…   Cały artykuł tutaj.