Godzina ciemności – prof. Grzegorz Kucharczyk

…Pisał o tym w swojej pierwszej encyklice opublikowanej w październiku 1939 roku papież Pius XII. Dokument ujrzał światło dzienne w momencie, gdy niemiecko-sowiecka współpraca osiągnęła swoje apogeum. Jak pisał Pius XII była to „prawdziwa godzina ciemności”. Nic dziwnego, że rozpowszechnianie „Summi pontificatus” było przez obu okupantów karane śmiercią. Tym bardziej nie dziwi to, że w momencie, gdy rozbiorcy zgodnie mówili o „szmacianym państwie polskim”, które „nigdy nie powinno zaistnieć”, a w tym samym czasie nasi francuscy i brytyjscy „sojusznicy” wchodzili na drogę do Jałty (por. głuchą ciszę o agresji 17 września 1939 roku w Londynie i Paryżu), Pius XII upominał się o Polskę, „która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji… całość tutaj