Ks. prof. Paweł Bortkiewicz przy okazji jubileuszu UAM

(…) uniwersytet nie jest Hyde Parkiem. Myślę, że należy na to bardzo mocno zwrócić uwagę, że nie taka jest rola i misja uniwersytetu. Uniwersytet nie jest miejscem do wygłaszania poglądów absurdalnych, cynicznych, szkodliwych, obraźliwych tylko i wyłącznie w imię wolności słowa.(…) Okazuje się, że takie wartości jak prawda, dobro wspólne, służba narodowi czy element formacyjny zupełnie wypadają z tej mitologii, która otacza współczesną wizję uniwersytetu. Cały wywiad tutaj.