W Poznaniu powstał Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego

Opublikowano: 2011.02.04

Upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu i promowanie spuścizny Lecha Kaczyńskiego to cele, jakie przyświecają założycielom Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, który powstał w Poznaniu.

Klub składa się głównie z profesorów poznańskich uczelni. Jak twierdzą organizatorzy przedsięwzięcia, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Akademicki Klub Obywatelski (AKO) powstał w styczniu i liczy ponad 140 osób. Ponad 80 członków to profesorowie różnych poznańskich uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Na przewodniczącego zarządu klubu wybrano prof. Stanisława Mikołajczaka.

Jak powiedział PAP prof. Mikołajczak, nadrzędnym celem AKO jest propagowanie postaw upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach z działaniami na rzecz rozwoju kraju i przyszłych pokoleń. „Chcielibyśmy integrować środowisko w różnych sferach m.in. poprzez organizowanie konferencji i wykładów. Głównym naszym polem działania ma być jednak oddziaływanie zewnętrzne. Chcemy stworzyć grupę profesorów, wykładowców, którzy będą proponowali wykłady popularnonaukowe dla różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej” – wyjaśnił.

Prof. Mikołajczak dodał, że członkom AKO bliski jest sposób pojmowania roli nowoczesnego patriotyzmu przez Lecha Kaczyńskiego.

„On niezwykle wysoko stawiał niezależność i suwerenność państwa. Poza tym jest to jedyny prezydent w dziejach III RP z tytułem profesorskim, więc jest naturalnym patronem naszego stowarzyszenia. Był bardzo źle traktowany zarówno przez sferę polityczną, jak i przez media. Jego obraz jest fałszywy. Chcielibyśmy odkłamać i pokazać jego prawdziwe oblicze” – powiedział.

Prof. Mikołajczak zastrzegł, by nie wiązać inicjatywy poznańskich naukowców z którąkolwiek z sił politycznych. Przyznał, że AKO najbliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości.

„Nasze działania nawiązują nie tyle do konkretnej siły politycznej, ale do świata wartości, za którym się odpowiadamy. Chcemy działać na rzecz pewnego sposobu myślenia i przeciwstawieniu się budowaniu polityki opartej na oczekiwaniach społecznych” – powiedział.

Wcześniej osoby działające obecnie w AKO integrowały się m.in. przy okazji poparcia dla lustracji w środowisku naukowym, obrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jej szefa Mariusza Kamińskiego oraz walki o wolność mediów publicznych przy okazji obrony redaktora Bronisława Wildsteina.

„Ważnym impulsem dla powstania AKO była katastrofa smoleńska. To z Poznania wyszedł +apel smoleński+, wzywający do tego, by to dramatyczne wydarzenie wykorzystać do zbudowania nowego sposobu funkcjonowania życia publicznego w Polsce. Nasz ruch także wpisuje się w ten typ myślenia” – stwierdził prof. Mikołajczak.

Jak dodał, inicjatywa została z dużym entuzjazmem przyjęta przez część środowiska akademickiego. Do AKO cały czas napływają nowe deklaracje poparcia i zgłoszenia m.in. z Łodzi, Warszawy czy Krakowa.

PAP – Nauka w Polsce