O strajkujących nauczycielach – prof. Andrzej Nowak