Nagroda im. ks. Piotra Wawrzyniaka dla prof. Mikołajczaka