List do inicjatorów budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej

Poznań, 21.04.2018r.

Z życzliwością i satysfakcją witamy obywatelską inicjatywę budowy w centrum Berlina pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji.

Polska poniosła najbardziej tragiczne konsekwencje zbrodni II wojny światowej wywołanej przez Niemcy, zarówno w sensie strat osobowych,  materialnych,  jak i kulturowych, które na wiele lat zahamowały rozwój naszego kraju.  

W jej trakcie śmierć poniosła ponad 1/5 mieszkańców Polski, straty materialne były ogromne i niepowetowane, przekraczały 40 % wartości polskiego majątku narodowego sprzed wojny, 2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych, a Polska straciła po wojnie znaczną część swojego terytorium.

Fakty te odcisnęły na historii naszego kraju straszliwe piętno i są do dziś głęboką raną w świadomości wielu naszych rodaków i wpływają na relacje między naszymi narodami.

Jednocześnie w wielu krajach na całym świecie znajomość polskich strat i cierpień jest niewystarczająca. Co więcej, pojawiają się próby obarczania Polaków winami za niemieckie zbrodnie II wojny światowej czy holocaust.

W tym kontekście za wartościową i potrzebną uznajemy inicjatywę obywatelską osób niemieckiego świata polityki, kultury, nauki aby w centrum Berlina powstał pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji.

Traktujemy tę inicjatywę jako wyraz hołdu milionom niewinnych polskich ofiar II wojny światowej, jako widoczny  wyraz gotowości do uczciwej rozmowy o niemieckiej odpowiedzialności  za zbrodnie II wojny światowej,  ale i jako  podstawę do przyjaznego  partnerstwa między naszymi krajami opartego na prawdzie historycznej.

W imieniu członków  Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu:

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący
Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Duszpasterz AKO Poznań

oraz Członkowie Zarządu:
Mgr Ewa Ciosek
Dr hab. Elżbieta Czarniewska
Prof. dr hab. Jacek Dabert
Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
Dr Zdzisław Habasiński
Mgr Jan Martini
Prof. dr hab. Grzegorz Musiał
Prof. dr hab. Jan Paradysz
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Prof. dr Hab. Wojciech Święcicki
Prof. dr hab. Witold Tyborowski
Prof. dr hab. Jerzy Weres
Dr Tadeusz Zysk

w imieniu Członków AKO w Warszawie:  prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

w imieniu Członków AKO w Krakowie:  prof. dr hab. Bogusław Dopart

w imieniu Członków AKO w Łodzi:  prof. dr hab. Michał Seweryński

w imieniu Członków AKO w Katowicach:  prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień,

w imieniu Członków AKO w Lublinie:  prof. dr hab. Waldemar Paruch

w imieniu Członków AKO w Gdańsku:  prof. dr hab. Piotr Czauderna

w imieniu Członków AKO w Toruniu:  prof. dr hab. Jacek Piszczek