Bronisław Wildstein: Moja aktywność to coś absolutnie naturalnego

Bronisław Wildstein: Moja aktywność to coś absolutnie naturalnego