List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Poznań, 22 lipca 2017

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na reformy te społeczeństwo polskie oczekuje ponad ćwierć wieku. Przyjęte w  ustawach rozwiązania prawne dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sadowniczej w naszym kraju i równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną.  Nie naruszają one w niczym podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej.

Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u. Organizowane przez totalną opozycję protesty przeciwko podejmowanym zmianom, w tym najważniejszy zarzut łamania trójpodziału władzy, nie mają obiektywnego, merytorycznego uzasadnienia. Są natomiast obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski. Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego  kraju czerpiąc nienależne profity. Obecnie, bojąc się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi  spoza swojego układu. Środowiska te szermują obecnie hasłami obrony praworządności i konstytucji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności  z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych  i koniecznych elementów uzdrowienia życia narodowego i państwowego w Polsce, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania  z czasami PRL-u.

My, ludzie nauki skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania Rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Jerzy Głuch – członek Zarządu AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Poparcie dla listu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Sep 10, 2017

Zebrane podpisy: 2303

2,303 signatures

Najnowsze podpisy
2,303 Marek Teleon Lublin
2,302 Dariusz Godlewski Wrocław emeryt
2,301 Elżbieta Bruinsma Rotterdam
2,300 Rafal Laskowski Wroclaw obywatel RP
2,299 Andrzej , Maria , Zdzisław Stańczyk Chorzów obywatele
2,298 Wiesław Pilis Czestochowa Professor dr hab., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,297 Krzysztof Stec Warszawa adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,296 Izabela Kędzierska Warszawa
2,295 Ewa Grzebieniak Chorzów Dr n. med.
2,294 Wojciech Ręczkowski Toruń mgr inż. [abiturient Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego].
2,293 Jerzy Kościuk Gliwice Emeryt
2,292 ALEKSANRA PERLICKA POZNAŃ RENCISTKA
2,291 Barbara Radejowska Warszawa Dr inż Politechnika Warszawska
2,290 Marian Jaśków Wrocłąw mgr inż., Politechnika Wrocławska, emeryt
2,289 Małgorzata Karbowska Mississauga prywatny biznes
2,288 Wojciech Stanisław Bardziński Poznań Emeryt
2,287 Danuta Lutwiejko Bialystok
2,286 Grzegorz Strzeszewski Ostrołęka emeryt
2,285 Józef Gurczyński Ostrowiec - św. Emeryt
2,284 Anna Skibniewska Szwecja lekarz
2,283 Jan Klauza Jarocin
2,282 Apolonia Michnej Brooklyn Brooklyn
2,281 Bernardyna Klunter Brühl 50321 Niemcy EMERYT
2,280 Irena Kaźmierczak Rokietnica Rokietnica
2,279 Stefania Leśkiewicz Wrocław mgr. nauczyciel
2,278 Halina Mieczyńska Bydgoszcz mgr matematyki emerytka
2,277 Mirosław Strugała JAROCIN Hurownia bhp p-poż i narzędzi
2,276 Elzbieta Masson ruda ślaska ruda ślaska
2,275 Krzysztof Dudek U.K. mgr filozofii
2,274 Janina Materla Nysa gospodyni domowa i kurator społeczny
2,273 Anna Choczewska Kraków dr, emerytowany nauczyciel akademicki
2,272 Tadeusz Muszyński Sosnowiec Vice prezes SCM sp. z o.o.
2,271 Tadeusza Rabsztyn Nysa rencista (niepełnosprawność na skutek pobicia oficjalnie przez MO - prawomocny wyrok potwierdzający) - społecznik
2,270 Lech Kozera Kołobrzeg Emerytowany nauczyciel akademicki
2,269 Andrzej Judek Poznań V-ce Przew. Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność - lata 1980 - 1982
2,268 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr IP PAN, emeryt
2,267 Edwarda Drąg Wrocław Dr nauk chem. emerytowany nauczyciel akademicki
2,266 Teresa Antonow Kraków mgr chemii
2,265 Janusz Tykocki Łomża dr inż./adiunkt/PWSIiP
2,264 Mieczysława Irena Boguś Warszawa prof. dr hab. IP PAN
2,263 Barbara Kozakiewicz Warszawa dr hab.n.med. lekarz
2,262 Sebastian Klosowski Eastbourne Eastbourne
2,261 Antoni Kepka Bialystok dr inz. emerytowany nauczyciel akad.
2,260 Stanisław Hnatkowski
2,259 Lidia Banowska Poznań dr/UAM
2,258 Włodzimierz Tais WARSZAWA ----------
2,257 Maria Bożek Kraków
2,256 Aleksandra Dolezuchowicz Zakopane Zakopane
2,255 Hanna Augustyniak Międzyrzecz nauczyciel
2,254 Marian Trytek Dobrzany emeryt
2,253 dr Maciej Karwas Tomaszów Mazowiecki Doktor nauk o bezpieczeństwie nauczyciel akademicki
2,252 Bogumił Grott Kraków prof. dr hab. emerytowany prof. UJ
2,251 Roman Czerczyński Warszawa mgr inż.
2,250 Szymon Englert Poznań b. Delegat na I Zjazd NSZZ Solidarność Wielkopolska w 1981r
2,249 Wiesław, Stanisław Zieliński Rzeszów Emerytowany dziennikarz, były prezes rzesowskiego Oddziału ZLP; poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki
2,248 Teresa Krudysz-Szczęsna Wrocław
2,247 Maria Kuśnierz Gliwice mgr/Lustrator KRS
2,246 Stanisław Juraszek Rydułtowy proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej MB Uzdrowienia Chorych
2,245 Rafał Obarski Warszawa Nauczyciel
2,244 Monika Walczak Piastów Lekarz
2,243 Krzysztof Weiss Warszawa Warszawa
2,242 Henryk Grabias Zegrze
2,241 Jan Góral Sosnowiec dr inż. emerytowany nauczyciel akademicki
2,240 Andrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż., IPPT PAN
2,239 Renata Buczkowska Poznań
2,238 Wanda Kolacz Szydlowiec 26-500 Emerytka
2,237 Stanislaw Kolacz Szydlowiec 26-500 emeryt
2,236 Zdzisław Habasiński Poznań dr
2,235 Mirosław Andrałojć Poznań archeolog
2,234 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog
2,233 Janusz Kamocki Kraków dr etnograf (emeryt)
2,232 Anna Wyrzykowska Tarnobrzeg mgr sztuki
2,231 Dariusz Chmielowski Wrocław
2,230 Antoni Stryjewski Wrocław
2,229 Barbara Zawidowska Kraków
2,228 Aleksander Mjtka Kraków artysta plastyk konserwator dzieł sztuki
2,227 Jerzy Bandrowski Tczew byly prxewodniczacy rad pracowniczych woj. Gdanskiego odzn, krzyzem SOLIDARNOSCI
2,226 Włodzimierz Klonowski Warszawa Prof. dr
2,225 Andrzej Cieśliński Poznań prof. dr hab. med.
2,224 Dariusz Nawara Kielce, Tumlin
2,223 Monika Obrębska Warszawa
2,222 Maria Bielakowska-Grodzka BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
2,221 Maria Stopińska Toruń mgr geografii
2,220 Grażyna Welo Warszawa Polka
2,219 Helena Lip Chorzółw mgr
2,218 Maria Gawęcka Wrocław inżynier ekonomii-emerytka
2,217 Dorota Pikiel Rybno
2,216 Radosław Pytlak Warszawa prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
2,215 Joanna Wójcik Lublin nauczyciel
2,214 Roman Kalinowski PRZEŹMIEROWO
2,213 Kazimierz Mroczyński RYPIN Klub Gazety Polskiej Rypin- przewodniczący
2,212 Alicja Maria Kędzia Chocz
2,211 Zbigniew Nosal Warszawa dr inż. nauczyciel akademicki PW
2,210 Maria Stryińska Wrocław emerytka
2,209 Wiesława Widłak Gliwice prof. dr hab. / pracownik naukowy / Centrum Onkologii - Instytut
2,208 Felicja Stróżyńska Biezdrowo emerytka
2,207 Teresa Fabiszak Poznan em. nauczyciel akademicki UAM
2,206 Anna Wodzińska Bydgoszcz nauczyciel
2,205 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. - AKO Kraków
2,204 Elżbieta Czarniewska dr hab. UAM w Poznaniu
2,203 Jan Koziar Wrocław geolog
2,202 Emilia Halawa Kraków mgr / nauczyciel
2,201 Zbigniew Kwiczak Warka Doktor nauk ekonomicznych
2,200 Zygmunt Sosnowski Kraków/Mogilany Absolwent AGH
2,199 Stanisław Smektała Poznań Polak
2,198 Katarzyna Wrotniak Szczecin
2,197 Władysław Saj Warszawa emeryt
2,196 Maria Borowicz Warszawa Emeryt
2,195 Antoni Janecki Biały Kościół, pow. krakowski emerytowany górnik - pracownik dozoru techn.
2,194 KRYSTYNA SIKORSKA Poznań mgr ekonomii
2,193 Krystyna Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki, dr
2,192 Maria Walaszczyk Wrocław
2,191 Mieczysław Mateja Wadowice pracownik samorządowy
2,190 Jerzy Wyrwicz Kraków Emeryt
2,189 Marek Kloss Warszawa dr hab., prof UKSW
2,188 Teresa Krasowska Lublin Dr hab. UMCS Lublin
2,187 Adam Jarzębak Melbourne Student
2,186 Kazimierz Rochecki Toruń Prof.dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2,185 Lidia Dąbrowska Częstochowa
2,184 Marek Chabior Szczecin Prezes Stowarzyszenia Eko-Spol
2,183 irena grabczewska Bydgoszcz emerytka
2,182 Andrzej Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki,dr inż.
2,181 krystyna łobaczewska gorzow wlkp osoba prywatna
2,180 Małgorzata Frąckowiak Poznań emerytka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2,179 Wieńczysław Niemirowski Lublin doktor UMCS
2,178 Adam Szatkiewicz Warszawa mgr inż.
2,177 Elżbieta Harok Wrocław mgr.inż.
2,176 Janusz Sobieszczański Warszawa Warszawa
2,175 Marek Kasperek Katowice mgr inż elektryk/ kierownik
2,174 Sławomir Rożek Kraków inżynier
2,173 Maria Machnikowska Gdynia mgr administracji UG
2,172 Piotr Tomasik Kraków prof. dr hab. /profesor/ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
2,171 Joanna Pyzel Warszawa mgr inż. architekt, mgr biznesu, przedsiębiorca
2,170 Grażyna Korpal Kraków profesor ASP kierownik katedry
2,169 Jerzy Grzegorz Kazimierczak Warszawa doktor, emeryt
2,168 Alicja Barzyk Kraków patriotka
2,167 Andrzej Wilk Katowice mgr teologii, KUL JPII
2,166 Bronisław Radzik Łódź dr inż., osoba prywatna
2,165 Jarosław Biegała Poznań historyk
2,164 Ewa Smarsz Poznań
2,163 Stanisław Kosz Nysa nauczyciel akademicki
2,162 Mirosława Futa Lublin Lublin
2,161 Andrzej Poczobut Białystok Przedsiębiorca
2,160 Joanna Wojska Wojska Gdynia
2,159 Elżbieta Włodarczyk Szczecin mgr inż.
2,158 Urszula Łata Iława emerytka
2,157 Henryk Matok Siedlce dr / specjalista / UPH w Siedlcach
2,156 Marcin Cieśluk Olsztyn pilot, emeryt
2,155 Anna Stelmaszczyk Bytom Teolog
2,154 Maria Milkowska Gdynia mgr filologii klasycznej i angielskiej (UAM)
2,153 Irena Marcinkowska Warszawa
2,152 Bogdan Barwiński Wrocław dr/Uniwersytet Wocławski
2,151 Joanna Kurdziel Krzeszowice
2,150 Sebastian Barzyk Warszawa Przedsiębiorca
2,149 Teresa Majewska Zamość księgowa
2,148 Adam Ostaszewski aalst aalst
2,147 MAGDALENA BARZYK WARSZAWA EKONOMISTA
2,146 Joanna Wiśniewska Ciechanów
2,145 Mirosław Siwiński Toruń ekonomista
2,144 Jakub Libuda Kraków mgr nauk ekonomicznych
2,143 Krystyna Krajewska Poznań
2,142 Dariusz Chocyk Lublin Politechnika Lubelska
2,141 Małgorzata Ślosarczyk Swarzedz mgr inż.
2,140 Łukasz Szymański Poznań Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE
2,139 Artur Kosecki Kwidzyn
2,138 Ewa Rychlewska Poznan przedsiębiorea.
2,137 Józef Ochman Świętochłowice
2,136 Stefan Mercik Gliwice Docent Politechniki Śląskiej
2,135 Sylwia Kosecka Kwidzyn
2,134 Adam Skwarski Warszawa trener sportowy
2,133 Elżbieta Śnieżkowska-Bielak Gryfów Śląski pisarz/ Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich
2,132 Magdalena Kuczynksa Warszawa
2,131 Artur Markowski Lublin Radny Powiatu Lubelskiego
2,130 Józef Szpikowski Storkowo dr hab. prof. UAM
2,129 Rafał Wnuk Poznań mgr inż.
2,128 Krystyna Bogdan Warszawa redaktor
2,127 Helena Tłusta Nowa Dęba mgr nauczyciel
2,126 Elżbieta Nicińska Opole
2,125 Maria Piasecka Wrocław Emerytka
2,124 Dominik Malesiński Białystok architekt
2,123 Katarzyna Panasewicz Białystok
2,122 Zbigniew Porada Kraków profesor Politechniki Krakowskie
2,121 Estera Konieczko Krzeszowice mgr inż.
2,120 Grzegorz Konieczko
2,119 Bogumił Gospodarek Częstochowa mgr inż
2,118 Marzena Kozłowska Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2,117 Janusz Nowaczkiewicz Katowice Przedsiębiorca
2,116 Danuta Korolczuk Białystok dr inż.arch.
2,115 piotr bargiel Lublin obywatel
2,114 Magdalena Olbryt
2,113 Katarzyna Kowalska
2,112 Bogusław Andruchowicz Torun
2,111 Edward Bulski Łódź osoba prywatna
2,110 Małgorzata Bieniek Strzelin analityk
2,109 Maria Matysiak Poznań mgr/st.specjalista/UAM
2,108 Arleta Szymkowiak Poznań
2,107 Krystian Jarmuszczak Wołów
2,106 Marian Słabik Krosno Krosno
2,105 Krzysztof Kalinka Tarnobrzeg osoba prywatna
2,104 Ewa Żołnierek Kraków V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
2,103 Jan Władysław Fróg Kraków Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,,UP Kraków
2,102 Małgorzata Rzepczyk Poznań Poznań
2,101 Edyta Hoang Wołomin technik rtg.
2,100 Marek Wichrowski Podkowa Leśna prof. ndzw. dr hab; Warszawski Uniwersytet Medyczny
2,099 Jadwiga Juszczyk 95-200 pabianice Polak
2,098 Stanisław Jan Zablocki Biedrusko k. Poznznia Sympatyk AKO
2,097 Maciej Jan Gromadzki Nakla prof. dr hab./emeryt
2,096 Barbara Kadzikiewicz Olkusz emerytka
2,095 Mirosław Piwowarski Porąbka Polak
2,094 Malgorzata Zaleska London London
2,093 EWA GRODŹ szczecin
2,092 Andrzej Pieczyski Jelenia Góra Jelenia Góra
2,091 Mariusz Sokołowski Wrocław prawnik
2,090 Julita czech Kwidzyn Kobieta
2,089 Lucy Teter Gdansk
2,088 Hanna Matuszak Seagrave, Kanada
2,087 Arkadiusz Karczewski Polska Polak
2,086 Zbigniew Kadukowski Dziwnów inżynier emeryt (po 46 latach pracy na morzu)
2,085 Tomasz Ptak Piotrków Trybunalski
2,084 Kamil Rogowski Gdańsk student
2,083 Grzegorz Osiński Toruń dr/Instytut Informatyki/WSKSiM
2,082 Roma Löfvall Kivik Tłumacz
2,081 Piotr Towarek ELBLĄG Ks. Profesor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej
2,080 Maciej Kaaz Skwierzyna Uczeń
2,079 Andrzej M. Salski Warszawa dziennikarz
2,078 Wojciech Jędrzejewski Zduńska Wola Technik elektronik
2,077 Ewa Obrzydowska Grotniki k Łodzi emerytka
2,076 Iwona Kawecka Wrocław mgr inż
2,075 Krzysztof Pyziołek Warszawa PIT RADWAR
2,074 anna adamkowska warszawa warszawa
2,073 Piotr Błaszkiewicz Wolsztyn emeryt
2,072 Jacek Świerkocki Żory Radny Sejmiku Śląskiego, Doradca Prezydenta Miasta Żory, Nauczyciel Roku 2005 w Polsce
2,071 Małgorzata Kopij Wrocław mgr/oświata
2,070 Wojciech Kempiński Warszawa architekt
2,069 Marek Końka Massachusetts, USA więzień polityczny, były internowany
2,068 KRYSTYNA CZAJKOWSKA Stargard Stargard
2,067 Andrzej Kozendra Wolbrom
2,066 Wojciech Rewerski Warszawa Warszawiak Patriota Uczciwy Człowiek Katolik Ofiara Komunizmu Osoba Prywatna Popierający Dobre Zmiany PIS
2,065 Jolanta Bogucka Rębowo emetytka
2,064 Tomasz Magowski Poznań Dyrektor Wydawnictwa Kontekst
2,063 Ewa Rybicka Słupsk emerytka
2,062 Marek Piwkowski Warszawa obywatel
2,061 Maciej Krzywosz Białystok adiunkt, UwB
2,060 Marek Wolf Wrocław-Warszawa dr hab, profesor nadzwyczajny UKSW
2,059 Zbigniew Chojnacki Gdańsk Emeryt
2,058 Jacek Bezeg Opole
2,057 Barbara Wojtera ŁODŹ osoba prywatna
2,056 Janusz Januszewski Oświęcim emeryt, b. działacz opzycji
2,055 Andrzej Capik Brzesko dr inż.
2,054 Wanda Domagała Jelenia Góra
2,053 Jolanta Józefowska Opole
2,052 GRZEGORZ MICHALSKI Whippany Whippany
2,051 Barbara Spychalska Poznań emeryt
2,050 teresa kaminska nowy sĄCZ
2,049 Dariusz Grzegorz Blicharski Wrocław
2,048 Rafał Wołosz Zabrze Zabrze
2,047 Jolanta Dumała Warszawa
2,046 Dariusz Białoń Starachowice lek. wet. - Prychodnia Weterynaryjna AS, Kierownik przychodni
2,045 Sławomir Kulpa Inowrocław obywatel RP
2,044 Jan Romanowski
2,043 Malgorzata Kulesza Kiczka Warszawa dr med specjalista chorob wewnetrznych
2,042 Krezysztof Nowakowski Białystok V-ce przewodniczący RKW RKW Białystok , Członek Klubu Gazety Polskiej B-stok
2,041 Krzysztof Frąckiewicz Jelenia Góra pracownik fizyczny
2,040 Wojciech Kamiński Kraków zwykły obywatel
2,039 Ewa Ziemska Irlandia Obywatel PL
2,038 Grażyna Muchowska Poznań tłumacz
2,037 Andrzej Michalak Gdańsk dr inż. Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich Gdańska Szkoła Wyższa
2,036 Robert Bielecki Poznań doktor habilitowany / adiunkt / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2,035 Mira Pasternak Trzebnica
2,034 Piotr Winiarski Wroclaw ekonomista
2,033 Agnieszka Tryksza Lublin mgr. socjologii
2,032 Małgorzata Ferenc Żórawina Żórawina
2,031 Bożena Mikołajczak Poznań dr em. UAM
2,030 Andrzej Andrzej Kraków Żołnierz Zawodowy
2,029 Andrzej Mackiewicz Katowice prywatna
2,028 Agnieszka Raciborska Zambrów Księgowa
2,027 Adam Stanislawski Warszawa prywatna
2,026 Teresa Skoczylas Warszawa
2,025 krtstyna slawek nysa prywatna
2,024 Anna Szulowska Puławy studentka UMCS
2,023 Mirosława Rochecka ŁUBIANKA ŁUBIANKA
2,022 ryszard lechoszest baborów baborów
2,021 Agnieszka Serwin Trzebnica
2,020 Anna Sławińska Łódź dr inż. /starszy wykładowca/PŁ
2,019 Jerzy Bodys Poznań mgr inż. mechanik/ emeryt
2,018 Jerzy Swidziński Trzebnica
2,017 Paweł Ziółkowski Jeleniec mgr historii, poeta, pisarz
2,016 Jadwiga Parys Warszawa mgr
2,015 Zofia Kosk Olsztyn
2,014 Grzegorz Kubski Poznan dr. hab., prof. nadzw. UAM
2,013 Jan Grzybek inżynier
2,012 Aleksandra Grzybowska Poznan
2,011 Ryszard Milewicz Wrocław
2,010 Zenon Krzysztoń Oborniki
2,009 Adam Krulisz Mysłowice inż. mechanik
2,008 Donat Supiński Gdańsk mgr sztuki
2,007 Krzysztof Gosiewski Gliwice Dr hab. inż/Profesor nadzwyczajny/ Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
2,006 Leopold Budniewski Tychowo inżynier leśnictwa
2,005 Sylwester Kamyszek Głuponie inż rolnik
2,004 Jerzy Włodarczyk Warszawa Nauczyciel akademicki
2,003 Kinga Domańska Głogów mgr sztuki
2,002 Wojciech Kolasa Lubin emeryt
2,001 Grazyna Badowska Opole emerytka
2,000 Tomasz Wieja Kraków Kraków
1,999 Jóżef Brynkus Wadowice dr hab. prof. UP Kraków, Poseł RP, Kukiz'15
1,998 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych
1,997 Piotr Łobodziński Łódź mgr inż
1,996 Bożenna Kolasa Lubin emerytka
1,995 Sławomir Chlebicki Chojnów Technik mechanik
1,994 Marcin Kaczmarek Wałcz
1,993 Jerzy Wawer Puławy osoba prywatna
1,992 Urszula i Kazimierz Kaczmarczykowie Gierałtowice nauczycielka emerytka i ekonomista emeryt
1,991 Ewa Ambroziak-Wawer Puławy nauczyciel
1,990 Mirosław Monka Darłowo pracownik państwowy
1,989 Jolanta Pantuła Przemyśl naucyzciel
1,988 Anna Dąbrowska Częstochowa prezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
1,987 Lucyna Michalik Warszawa Nauczyciel
1,986 Stanisław Gemsa Gdansk
1,985 Maria stefańczyk Lublin mgr
1,984 Teresa Krzysztoń Oborniki mgr inż.
1,983 Grazyna Sobisz-Kijewska Gdansk Emeryt
1,982 Danuta Latos Katowice nauczycielka/emerytka
1,981 Grażyna Karaś Tuchów mgr Mediator RODZINA
1,980 Agnieszka Silipicka Łódź pielęgniarka
1,979 Bogusław Dopart Kraków AKO Kraków
1,978 Jerzy Andrzej Drewnowski Zgierz emeryt
1,977 Piotr Pośpiech Pszczyna
1,976 Agata Szymańska Oleśnica urzędnik
1,975 Andrzej Korabiewski Łódź Prezes TPDiM
1,974 Roman Gąsecki Toruń Toruń
1,973 Ewa Peszyńska Bydgoszcz nauczyciel
1,972 Adam Antosiewicz Radzymin Przedsiębiorca
1,971 Krzysztof Bystram Piaseczno emeryt/przedsiebiorca
1,970 Władysława Bogacka Pruszcz Gdański mgr inż. budownictwa wodnego
1,969 Robert Szymański Oleśnica emeryt
1,968 Maria Maciołek Wierzonka Nauczycielka
1,967 KINGA GÓRSKA WROCŁAW
1,966 Robert Łuzny Wrocław
1,965 Cezary Oleksiak
1,964 Marzena Palen
1,963 GRZEGORZ LEWANDOWSKI Włocławek
1,962 Grzegorz Siąkowski Szczecin
1,961 Monika Burzyńska Poznań biolog
1,960 Błażej Ratajczak Poznań
1,959 Przemysław Słowik Kraków Kraków
1,958 Katarzyna Makaruk Katowice Katowice
1,957 Janina Kuba Puławy osoba prywatna
1,956 Grzegorz Ogórek Pieszyce geodeta
1,955 Krystyna Danielczak Gostyń
1,954 Marek Niwiński Sosnowiec Inżynier energetyk
1,953 Jarosław Brodzik BROK Polak
1,952 Jan Zawiski Duszniki Zdrój inżynier, emeryt
1,951 Mirosław Aleksandrowicz Mirosław Aleksandrowicz lubin lubin
1,950 Anna Buchmann Zurych
1,949 Beata Zagórska-Marek Wrocław Prof. zw. dr hab. Uniwersytet Wrocławski
1,948 Joanna Bizunowicz Kraków
1,947 Urszula Ciapa Dobczyce Dobczyce
1,946 Marta Boniecka Edynburg mgr
1,945 Piotr Połacik Częstochowa
1,944 jerzy gajda złotoryja prywatny
1,943 Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska Poznań dr inż. UP, emerytka
1,942 Janusz Mendak Zgorzelec emeryt
1,941 Bożena Piec Krynica Zdrój
1,940 Jan Szczygłowski Częstochowa Profesor Politechnika Częstochowska
1,939 Zbigniew Florek Wieliczka inż. energetyk
1,938 Katarzyna Peszyńska Bydgoszcz mgr, absolwent UAM
1,937 Mirella Hess-Remuszko Warszawa Obywatelka Rzeczypospolitej
1,936 Katarzyna Trzeciak Warszawa mgr teorii muzyki
1,935 ALINA SZCZERBICKA Białystok emerytka
1,934 Stanislaw Galica Zakopane em. inżynier
1,933 ela bitel krosno emerytowana główna księgowa
1,932 Irena Borodzicz Łódź Łódź
1,931 Jerzy Dziadczyk Wroclaw
1,930 Robert Szubart Dębica inż.
1,929 Tomasz Jajeśniak Kraków automatyka-informatyka
1,928 Włodzimierz Jarzęcki Wrocław inż, emeryt
1,927 Wiesław Piórkowski Ostrów Mazowiecka rencista
1,926 Dorota Szymczak Wrocław Przedsiębiorca
1,925 Marcin Mrozek Poznań
1,924 Jacek Adamkiewicz Kuźnica / Hel Polak
1,923 Jarosław Fall Kraków dr, UPJP2, wydawca
1,922 JOLANTA ZWIERZCHOWSKA Konstantynów przedsiebiorca
1,921 Piotr Pirecki Łódź dr nauk humanistycznych
1,920 Krystyna Witas Książenice
1,919 Maja Binkowska ZŁOTKOWO KL POZNANIA magister socjologii
1,918 Alicja Jastrzębska Bydgoszcz mgr nauczyciel historii
1,917 Sławomir Janicki Lublin dr matematyki, czlonek AKO Lublin
1,916 ANIELA FALARZ KOSZALIN EMERYT
1,915 Lech Gęgotek Wrocław
1,914 Lucyna Stępień Wrocław Obywatelka
1,913 Piotr Jakubiec Pszczyna
1,912 Witold Mazur Opole
1,911 Marcin Garnowski Pasłęk Student PG
1,910 Jaroslaw Sosnowski Poznan dr inż.
1,909 Dorota Kobza Łódź mgr
1,908 Bogusława Żółkiewicz WROCŁAW mgr inż.
1,907 Zdzisław Świątkowski Poznań mgr inż. informatyk
1,906 Józef Rożek GIERAŁTOWICE Emeryt
1,905 Arkadiusz Barut Nysa adwokat, doktor
1,904 Jerzy Wylegała Poznań Przedsiębiorca
1,903 Janusz Gołaszewski Warszawa
1,902 Krystyna Rożek-Lesiak Zabrze dr n.med
1,901 Piotr Pluskota Poznań Operator CNC
1,900 Małgorzata Bembnista Rzeszów
1,899 Michał Malesiński Białystok Student
1,898 Robert ZYGMUNT Kraków doktor inżynier
1,897 Piotr Staniak Koczargi Stare Mgr inż politechniki warszawskiej
1,896 Waldemar Lech
1,895 Tomasz Kozłowski Toruń Dr hab. AKO Toruń
1,894 Helena Łuszczki Sokołów Młp.
1,893 Henryk Łuszczki Sokołów Młp.
1,892 Andrzej Kazberuk Białystok przedsiębiorca
1,891 Krzysztof Dudek
1,890 Marzena Piotrowska Białystok Polak
1,889 Urszula Jachman Ustka Urząd Miasta
1,888 Wiktor Czerczyński Zduńśka Wola mgr inż.
1,887 Anna Citko Białystok em. pracownik naukowy UMB
1,886 BRONISLAW BRYS GLIWICE PRYWATNIE
1,885 Krzysztof Żyła Kraków
1,884 Halina Mastalska Szczawnica polonistka
1,883 Ryszard Debski Warszawa
1,882 Elzbieta Duma Gryfino
1,881 Teresa Żyła Kraków
1,880 Tomasz Szymański
1,879 GERARD WIDZIEWICZ WROCŁAW mgr
1,878 Justyna Janik Zmigrod
1,877 Jan Zuba Lublin dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1,876 Piotr Szewczyk Łódź Łódź
1,875 Lukasz Kasperek Kostrzyn
1,874 Ryszard Jabłonski WARSZAWA dok. sztuk teatralnych - aktor
1,873 Michał Szpulak Kłodzko Student
1,872 Ligia Mercik Gliwice członek Klubu Gazety Polskiej
1,871 Dorota Gajewska Katowice Katowice
1,870 Janina Romanowicz Raklowice
1,869 Jadwiga Solińska Poznań mgr inż. technologii drewna
1,868 Ireneusz Kanieczki Gąbin Przedsiębiorca
1,867 Nina Spychalska Brańszczyk
1,866 Janusz Matysiak Poznań
1,865 Łucja Hibner 74-100 GRYFINO EMERYT /KOSMETOLOG/
1,864 Krzysztof Syroka
1,863 Zuzanna Kraska Pruszcz Gdański Maturzystka
1,862 Alina Szczepkowska Mława mgr geodezji -rencista
1,861 Maria Ornicz Częstochowa Częstochowa
1,860 Edyta Dziarmaga nauczyciel
1,859 Małgorzata Kraska Pruszcz Gdański Matka Polka
1,858 Wojciech Bartoszek Gdańsk prof. dr hab. inż. PG
1,857 Teresa Wild Dębica emeryt
1,856 Krystyna Opalińska Warszawa historyk
1,855 Ryszard Bosowski lekarz
1,854 Tomasz Idzikowski Szczytno Emeryt / Wydział Prawa i Administracji UMK Toruń
1,853 Anna Bosowska lekarz
1,852 ZOFIA SKUŁA SULECHÓW
1,851 Ewa Just Warszawa emerytka
1,850 Marek Amrogowicz Wałbrzych lekarz dentysta wykładowca akademicki
1,849 Anna Boguniecka Łochów mgr
1,848 Zygmunt Konieczko Gliwice emeryt
1,847 Czesław Szymbor Gliwice
1,846 Jakub Kącki Mława inżynier mechatronik
1,845 Alicja Mazurek Gdansk
1,844 AGATA TRYBUS KROSNO
1,843 Piotr Chudecki Zduńska Wola
1,842 Sebastian Bialowas
1,841 Wiesłąw Jan Wysocki Warszawa UKSW, prof. dr hab., prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
1,840 Herbert Kopiec KATOWICE doktor
1,839 Paweł Drożdżyk Wrocław Wrocław
1,838 Kazimierz Stagrowski Kraków Kraków
1,837 Czesław Grzegorzewski Świesz emeryt
1,836 Elżbieta Kotlarska Gliwice emerytka
1,835 Andrzej Sosna Czechowice- Dziedzice urzędnik państwowy
1,834 karolina kawalek Doncaster Technik zywienia
1,833 Anna Samek Legnica
1,832 KAZIMIERZ Zarebicki Mississauga Przedsiebiorca
1,831 MIROSŁAW KRAJEWSKI Brodnica prof. dr hab. prof. zw. UKW
1,830 Anna Adamus Mlada Boleslav
1,829 Karolina Feliniak Łódź
1,828 Alicja Skrzypicka Lubin emerytka
1,827 Maria Peisert Wrocław profesor UWr
1,826 Grzegorz Wakulski Warszawa właściciel
1,825 Jerzy Szarwark Poznań Klub Gazety Polskiej
1,824 Katarzyna Lisowska Gliwice dr hab. n med.
1,823 Jan Bernaciak Wałbrzych osoba prywatna
1,822 Zygmunt Wieczorek Poznan emeryt
1,821 Barbara Grzywacz Mazowsze Lekarz
1,820 Malgorzata Kozik Gliwice Magíster filologii
1,819 Hanna Bielaś Szczecin technik Uniwesytet Szczeciński
1,818 Wiesław Barzyk Szczecin Internowany
1,817 Mirosław Prószyński Santocko
1,816 Jadwiga Kozik Gliwice Magíster Inzynier
1,815 Mirosław Baran Poznań
1,814 Sławomir Mandes Warszawa technik ekonomista
1,813 jan dudek warszawa warszawa
1,812 Barbara Wasiak Warszawa
1,811 Tomasz Liberek Gdańsk dr hab. med. prof. nadzw. Gdański Uniwersytet Medyczny
1,810 Irena Grabowska KLODZKO KLODZKO
1,809 Lech Kawałek świdnica
1,808 Hanna Jackowiak Poznań prof. dr hab. UP w Poznaniu
1,807 Bożena Tacher Koszalin dr, nauczyciel emerytowany - slawista
1,806 Teresa Sakowicz Grójec mgr ekonomii
1,805 Krzysztof Zbigniew Popławski Szczecin mgr inż. transportu
1,804 Janina Rożek Gierałtowice dr chemii, emeryt
1,803 Katarzyna Wędzińska Szczecin Osoba prywatna
1,802 Aleksander Rostocki Warszawa dr emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej
1,801 Andrzej Szpulak Kłodzko Nauczyciel
1,800 Regina Staron ELBLAG Osoba prywatna
1,799 Dorota Trybus Przedsiębiorca
1,798 Elżbieta Bialik Świdwin
1,797 Ewa Maria Grott MELLE D-49326 Dr nauk med, tlumaczka dziel med
1,796 Marek Kowalik Warszawa emeryt
1,795 Roman Kalinowski Warszawa
1,794 Justyna Jankowska ELBLĄG Inżynier budownictwa
1,793 Tomasz Kowalczyk Gdynia
1,792 Alicja Dudziak Poznan Luboń
1,791 Wiesław Bialik Świdwin
1,790 Andrzej Stoff Toruń prof.dr hab., Instytut Literatury Polskiej UMK
1,789 MARIA STEPINSKA jarocin
1,788 Paweł Cybulski Nidzica
1,787 Barbara Bober Wrocław dr inz./ emerytowany nauczyciel akademicki/ Politechnika Wrocławska
1,786 Stanisławq Bałuk Warszawa patriota
1,785 Artur Baksik Kraków Nauczyciel
1,784 Barbara Dusza Łódź Osoba fizyczna
1,783 Lech Różański Poznań dr chem.
1,782 Teresa Nalepa Rzeszow mgr ekonomii
1,781 Maciej Hendrysiak Poznań
1,780 Arkadiusz Krzysztyniak Warszawa Przedsiębiorca
1,779 Grażyna Jaworska Szczecin Szczecin
1,778 Bożena Cabaj Ebląg emerytka
1,777 Barbara Sęczkowska Łódź Polonistka/Filmoznawca
1,776 Feliks Stalony-Dobrzański Kraków dr.inż / AKO Kraków
1,775 Zdzisław Wróblewski Czestochowa emeryt
1,774 Kristofer Wojcicki Radomsko Elektroenergetyk
1,773 Halina Grabowska-Maślanka Kraków pracownik naukowy CM UJ
1,772 Jan Rudz london london
1,771 Barbara Knapik Londyn Emeryt
1,770 Lilianna Nieduzak Paryz Inżynier budowlany
1,769 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka emerytowany nauczyciel - polonista
1,768 Mariusz Fatyga Londyn Technik Budowlany
1,767 Tomasz Bednarz Ruda Śląska
1,766 Stanisław Brzozowski Lublin Radny Rady Miasta Lublin
1,765 Katarzyna Knapik Londyn Nauczyciel
1,764 Grzegorz śliwiński Warszawa
1,763 Franciszek Jeziorski Garbsen Emeryt
1,762 Maria Dąbrowska-Bąk Poznań dr
1,761 Jerzy Wagner Olsztyn mgr.inż rolnictwa /emeryt/
1,760 Michal Urbankowski Warszawa zatrudniony w prywatnej firmie budowlanej
1,759 Olaf Fatyga Londyn Informatyk
1,758 Michał Wybraniec Warszawa Ursynów
1,757 Alicja Pszeniczna Nysa
1,756 Piotr Muszyński Piaseczno
1,755 piotr palen nottingham
1,754 maria szczawinska warszawa mgr prawa
1,753 Jan Mendyk Bytom osoba prywatna
1,752 wiktor bebnik Londyn
1,751 Anna Sokalska Wroclaw
1,750 Andrzej Wodnicki Kobyłka inżynier
1,749 Małgorzata Muszyńska Koronowo mgr wychowania fizycznego, absolwentka AWF Poznań (1974), emerytka
1,748 Zbigniew Lewandowski Świnoujście robotnik
1,747 Pawel Mysiukiewicz london london
1,746 Marzena Szczepańska Warszawa Warszawa
1,745 Katarzyna Chornikowska Kraków (Kraków-Śródmieście) Technik farmaceutyczny
1,744 Jolanta Fesnak Olesnica
1,743 Wiesław Ostapski Warszawa prof.dr hab.inż. Politechnika Warszawska
1,742 Ewa Byszewska Hamburg Technik ekonomista
1,741 Krzysztof Pływacz Babica mgr
1,740 Anna Zakościelna Lublin dr hab. UMCS
1,739 Karol Modrzejewski Torun Pracownik
1,738 Michał Kosmala Puławy dr inż. (dr nauk fizyczny PW, mgr inż technologi chemicznej PW) / Główny specjalista badawczo techniczny/ Były pracownik wyrzucony jak pies za z Państwowy Instytut Weterynaryjny za sympatyzowanie PiS / bezrobotny i z" wilczym biletem w Puławach".
1,737 Konrad Banecki Zalesie Górne Zalesie Górne
1,736 Jan Szuba Zarzecze mgr/dyrektor/szkoła
1,735 Piotr Tomczak Poznan dr hab. UAM
1,734 Łukasz Skierka Nakla
1,733 Andrzej Łukawski Oława Nauczyciel
1,732 Włodzimierz Bielski Warszawa profesor / PAN
1,731 Jan Bielecki Warszawa, woj.mazowieckie Pro. nadzw.
1,730 Adam Szydlak Tarnobrzeg Inżynier
1,729 Ireneusz Rzeokowski Puławy mgr. administracji
1,728 Wojciech Kowalczyk Kwidzyn Lekarz/ Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej
1,727 Jerzy Marek Krzysztof Puck mgr inz.
1,726 Marcin Grabski Warszawa obywatel
1,725 Ewa Szczebak Wrocław farmaceutka
1,724 Teresa Bochonko Gliwice inżynier
1,723 Dariusz Przybysz Bydgoszcz Ekonimista na emigracji
1,722 Halina Chomicz Swiecie n/W Polka
1,721 Elżbieta Wójtowicz DĘBNO inż. mech., emerytka
1,720 Ewa Goljasz Warszawa Ekonomista
1,719 Ryszard Dębiec Warszawa Patriota RP
1,718 Wiesława Mościcka-Filipczak Warrszawa nauczycielka
1,717 Małgorzata Blicharska Wrocław
1,716 Janusz Maciejaszek Jersey City Akademicki Klub Poselski
1,715 Mariola Kabala Głosków Głosków
1,714 Własysław Kuzborski Łódż panie prezydencie Polacy pana proszą o podsianie ustaw, pan nam dał nadzieje na odnowy Polski spod okupacji folksdojcza, bolszewika sodomity, pan niesie w swoich rekach Jezusa pod postacią eucharystii niech pana serce się nie trwoży JEZUS JEST Z NAMI POLAKAMI.......emeryt
1,713 Bożena Kondratczyk Wrocław emeryt
1,712 Czesł2 Dul Chojnów St. Dyżurny Ruchu w PKP PLK
1,711 Jerzy Bagiński Białystok mgr organizacji i zarządzania
1,710 Zofia Błach-Olszewska Wrocław Prof. dr hab.
1,709 Halina Rama Ełk inżynier emeryt
1,708 Andrzej Trzciński Warszawa
1,707 renata bak gdansk poparcie dla reformy sadownictwa
1,706 Jadwiga Blicharska Wrocław
1,705 Janina Miedziak Ciechocinek emerytowana pracownica urzędu miasta
1,704 Ireneusz Łubiński Lublin patriota
1,703 MARIA BIELNICKA SOSNOWIEC
1,702 Jan Maślanka Kraków
1,701 Renata Nowak Przemysław nr 3/1 Przemysław nr 3/1
1,700 Ewa Kostkowska Kościelisko Menager
1,699 Justyna Kiedrowska Nędza Nędza
1,698 Jadwiga Cieśla Poznań mgr ekonomii
1,697 Iwona Dziakiewicz Żyrardów
1,696 Leszek, S. Jankiewicz Skierniewice prof.dr hab. emeryt Instytutu Ogrodnictwa
1,695 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż./emerytka
1,694 Joanna Wdowiak Blachownia
1,693 Izabela Paluszkiewicz Włocławek Pracownik umysłowy
1,692 Anna Paluszkiewicz Włocławek studentka
1,691 Karol Nowak Stopnica Mag inż.
1,690 Aleksandra Klosowska Toruń Pielęgniarka
1,689 Ewa zabielska zielona Góra rencista
1,688 Andrzej Paluszkiewicz Włocławek Przedsiębiorca
1,687 wladyslaw kuzborski Łódż panie prezydencie Polacy pana proszą o podpisanie ustaw, pan nam dał nadzieje na odnowy Polski, niech pana serce się nie trwoży JEZUS JEST Z NAMI POLAKAMI
1,686 Stanisław Piskorski Biłgoraj rolnik
1,685 Karol Walasek Warszawa Mag inż.
1,684 Ewa Popowska Warszawa emerytowany pracownik bankowości
1,683 Jerzy JAWORSKI Warszawa mgr inż.
1,682 Mirosław Porucznik Wrocław magister
1,681 Sławomir Moździoch Wroclaw Prof. dr hab. - IAE PAN
1,680 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż. /Politechnika Krakowska
1,679 Maciej Piezczek Poznań callofkosa@yahoo.co.uk
1,678 Aldona Chlewińska Lublin Nauczyciel
1,677 Zbigniew Kozłowski Jelenia Góra Polak
1,676 Eugenia Potulicka Poznań prof. zw. dr hab., emerytka
1,675 Marek Przybysz Koszalin emeryt nauczyciel
1,674 Krystyna Ignatowa Ketrzyn Ketrzyn
1,673 Danuta Wozniak Pionki Szwaczka
1,672 Grzegorz Bartkowiak Krotoszyn Krotoszyn
1,671 Ryszard Hołownicki Skierniewice Prof. dr hab. - IO Skierniewice
1,670 Williams Xavier Radzimski Paryz Inżynier dróg i mostow
1,669 Roman Szymonek Piekary Śląskie Pracownik Umysłowy
1,668 Andrzej Ossowski Lubin nauczyciel
1,667 Maria Hakluk
1,666 Jakub Zak Warszawa Handlowiec
1,665 Bożena Malok Tarnowskie Góry
1,664 Wojciech Biedrzyński Olsztyn Obywatel RP
1,663 Lucjan Hylaszek Mysłowice Polak ...
1,662 Beata Zengota Sopot Niepracujaca
1,661 Aleksandra Giemza Kraków studentka
1,660 Anita Ciepielska Gdansk Nauczycielka
1,659 Henryk Kobyliński Białystok mgr inż.
1,658 Maria Sochacka Kielce emerytowana kolejarka
1,657 Teresa Adamus Kraków mgr
1,656 ALICJA CIEPIELSKA Gdynia Mgr. inz.
1,655 Anna Nowak
1,654 Stanisław Kotliński Skierniewice dr nauk rolniczych
1,653 Krzysztof Rolicz Bydgoszcz mgr administracji absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu rok ukończenia 1984
1,652 Krystyna Kohut kraków patriotka
1,651 LECH CIEPIELSKI GDYNIA Kierownik
1,650 ANNA CIEPIELSKA Gdynia Gdynia
1,649 Jerzy Żyżyński Warszawa Prof zw. dr hab., kier. zakładu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1,648 Hanna Głogowska Radziejowice Radziejowice
1,647 Robert Bastien Melbourne inż działalność własna
1,646 Wiktor Kohut Kraków patriota
1,645 Józefina Hertel Warszawa emeryt
1,644 Maciej Kotliński Skierniewice dr, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
1,643 Teresa Szwarocka-Priebe Houston Dr
1,642 Janusz Zielaskiewicz Czernikowo Osoba prywatna.
1,641 Adam Szwajka Busko-Zdrój Busko-Zdrój
1,640 Bartosz Niewiadomski Polska Polak
1,639 Mirosławz Boksz-Kąkalec Gorzów Wlkp. mgr Wydziału Prawa i Administracji UAM
1,638 Bartłomiej Sokalski Warszawa Emeryt
1,637 Stanisław Kotliński Skierniewice dr nauk rolniczych
1,636 Krzysztof Urbanowicz Bielawa mgr fizyki
1,635 Juliusz Knioła Poznań mgr inż.
1,634 Wojciech Chołda Kraków
1,633 Teresa Kotlińska Skierniewice dr nauk ogrodniczych
1,632 Dominik Stefaniak Gdańsk mgr inż.
1,631 Iwonna Gąsowska Warszawa nauczyciel
1,630 Grazyna Szewczyk Tarnów lekarz
1,629 Łukasz Belka wałbrzych bezr.
1,628 Halina Chrapońska Gliwice emerytka
1,627 Alina Markowska Poznań absolwentka UAM
1,626 Jolanta Jozwik St.Catharines
1,625 Halina Michałek Osiek nad Notecią osoba prywatna
1,624 Artur Dzieniszewski Warszawa inż.
1,623 Mateusz Kempa Sandomierz inżynier budownictwa
1,622 Maciej Zdeb Krzeszowice mgr inż
1,621 Piotr Piszczek Szczawnica Geodeta
1,620 Jarek Klincewicz Gorzów Wlkp. Citizen
1,619 Renata Wojciechowska Ostrów Wielkopolski mgr ekonomii
1,618 Czesław Lubas Tarnowskie Góry inżynier
1,617 MARIAN MATYJASIAK Skierniewice prezes zarządu fundacji
1,616 Joanna Kozioł Kluczbork nauczyciel
1,615 Sławomir Duszkiewicz Gdańsk Polak
1,614 Jerzy Haleta Warszawa emeryt
1,613 Leszek Król Łęczna mgr.
1,612 Maria Lubera Łódź dr n.ekon., Prezes Klubu Chrześcijańsko -Narodowego w Łodzi
1,611 Bartosz Wilk Kraków lekarz
1,610 Stanisława Chołda Kraków st. sekretarka medyczna
1,609 Jarosław Psujek
1,608 Artur Dąbrowa Kraków osoba prywatna
1,607 Zbigniew Świetlik Śrem Klub Gazety Polskiej w Śremie
1,606 Maria i Stanisław Czekalscy Poznań dr.n.med: prof.zw.dr hab.med, dr h.c., emeryt
1,605 Stanisław Witek Jawor Emeryt
1,604 ROCH WŁODZIMIERZ DORUCHOWSKI SKIERNIEWICE PROF.DR HAB.EMERYT INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH
1,603 Zenon SLOMA Paryz Ksiegowy
1,602 Grażyna Jas - Mistak Złotoryja
1,601 Agnieszka Manikowska Rokietnica
1,600 Marcin Manikowski
1,599 Zdzisław Lewicki
1,598 Bogusław Anioł Międzylesie emerytowany górnik
1,597 Waldemar Priebe Houston Profesor, Czlonek AKO, Uniwesytet Teksaski
1,596 Adam Troszok Kraków emeryt
1,595 Krystyna Wieczorek Berlin mgr turystyki
1,594 Alicja Joryn Malbork Polka
1,593 Robert Pytka Sandomierz Mgr radny Rady miasta
1,592 Elżbieta Rycak Kołobrzeg Polka
1,591 Janusz Reznik Gliwice mgr inż. emeryt
1,590 Jerzy Jusiak Nałęczów własna działalność godpodarcza
1,589 Grzegorz Werner Poznań emeryt
1,588 Jokasta Kasjana Kasjanowicz Białystok Osoba prywatna
1,587 Jacek Anioł Katowice lekarz, wykładowca
1,586 Ina Izdebska Krotoszyn krotoszyn
1,585 Daniel Cierpka Rybnik Rybnik
1,584 Krystyna Wala Kraków
1,583 Zbigniew Koślacz Tychy Tychy
1,582 Piotr Petrulewicz Warszawa Warszawa
1,581 Danuta Dąbrowska Białystok Białystok
1,580 Aleksander Ciasnocha Szczecin emeryt
1,579 Kamil Stefanski Ottawa, Kanada Dr. St.Doradca Oskar Halecki Institut
1,578 Piotr Gomoła Lublin mgr historii, absolwent UMCS
1,577 Anna Jaszczak Poznań emeryt
1,576 Beata Gospodarek Częstochowa właściciel firmy
1,575 SYLWESTER Bogacki TYCHY TYCHY
1,574 Wanda Gospodarek Częstochowa emerytka/były kwestor
1,573 Anna Durlik kielce gospodyni domowa
1,572 Lukasz Wnuk Krakow patriota
1,571 Krystyna Werner Poznań pielęgniarka
1,570 Agnieszka Walencik Warszawa inżynier technologii chemii
1,569 Krzysztof Przybylski Brok mgr/emeryt
1,568 barbara rzepka wałbrzych magister nauczyciel
1,567 Kazimierz Repeta Chełmno inż.Mechanizacji Rolnictwa
1,566 Bogumiła Gajek warszawa emerytowany pracownik sadu
1,565 Ewa Kasperkiewicz Bolków Bolków
1,564 Grzegorz Chróścicki 05-304 Właściciel firmy
1,563 Dariusz Korpal Poznań mgr inż.
1,562 Malgorzata Verleyen Szulc Langdorp, Belgia dr. ir.
1,561 Katarzyna Bielecka Poznan mgr ekonomii
1,560 Karolina Dąbrowska Puławy
1,559 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr hab UAM
1,558 Bożena Kubiś Pulawy pracownik administracji
1,557 Irena Jędrzejczak Szczecin emeryt
1,556 Stanislaw Filipek Warszawa Prof. dr
1,555 Krystyna Woźniak Ciechanów Ciechanów
1,554 Jerzy Rzepisko Skawina emeryt
1,553 Mariusz Talaga POZNAŃ emeryt
1,552 Robert Warzyński Warszawa
1,551 Lilia Jarka Frankfurt Magister
1,550 Mirosława Ostrowska szczecin osoba prywatna
1,549 Tomasz Pietruszczyk MARKI art. plastyk
1,548 celina trulka kraków polka
1,547 Bogusława Kołodziejczyk Radom urzędnik
1,546 Aleksandra Bukala Puławy
1,545 Piotr Szadkowski Starachowice Obywatel
1,544 Bogumila Kulinska Lodz emerytka
1,543 Daniel Momot Tluczan administartywista
1,542 Tadeusz Górski Stargard emeryt, technik-mechanik
1,541 Mariusz Lyczek MISSISSAUGA OBYWATEL POLSKI
1,540 Tomasz Badzioch Opole Polak- patriota
1,539 Bogusław Koc Warszawa Doktor nauk humanistycznych
1,538 Maja Walczakiewicz Szczecin Szczecin
1,537 Ines Fadhloun Lublin Lublin
1,536 Martyna Kukier Lublin Mgr.
1,535 Barbara Standziak Warszawa mgr sztuki, emeryt. nauczyciel mianowany
1,534 jolanta Rudek Gomunice rencistka
1,533 Urszula Marszałek-Szygulska Warszawa Polka
1,532 Beata Józefczak PUŁAWY
1,531 Michał Śmich Puławy
1,530 ZdzisBaw Rusinowski Warszaw dr
1,529 Teresa Szkuta-Pochopień Zabrze dr inż.
1,528 Małgorzata Kotwicka Mielno
1,527 Anna Krywiel Poznań emerytowany nauczyciel
1,526 Jerzy Iwanciw Kraków dr inż. emerytowany adiunkt w AGH
1,525 Krzysztof Wróblewski Warszawa emeryt
1,524 Urszula Dziedziela Łowicz pracownik umysłowy
1,523 Katarzyna Dymek PŁOCK
1,522 Cezary Wyrzykowski Ełk Obywatel
1,521 Grażyna Górzyńska-Krawczyk Katowice Katowice
1,520 jozef gacki 68-200żary emeryt wojskowy
1,519 Marta Majcherek Radzymin wydawca
1,518 Maria Irena Rydzik Warszawa arch.od 5lat na emeryturze
1,517 Tomasz Momot Haugesund osoba prywatna
1,516 Ewa Szmytkowska SOPOT SOPOT
1,515 wanda bombelewska zary emerytka
1,514 Lech Gryszpanowicz Gdańsk Polak od wielu pokoleń
1,513 Piotr Keler Warszawa Warszawa
1,512 Andrzej Zabłotni Stalowa Wola Handlowiec
1,511 Aneta MomotMomot Haugesund Obywatel
1,510 Łukasz Szulowski Puławy
1,509 Rafał Jama Warszawa Emeryt MSW
1,508 Justyna Matuszewska Serock
1,507 Marek Pniewski Biała Podlaska inż.
1,506 Beata Omiecińska Warszawa Nauczyciel dyplomowany
1,505 Elzbieta Obrzydowska Blonie
1,504 Grażyna Suchodolska Wołomin obywatel
1,503 Janina Jelonek Warszawa
1,502 Bogusława michorowska Warszawa
1,501 Halina Smętek Olkusz Księgowa
1,500 Stanisław Kruszka
1,499 Robert Przybyłowicz
1,498 Alicja Kluz Białystok lekarz
1,497 Marian Antończyk Tarnobrzeg emeryt
1,496 Jozef Kolonko Chorzów Inz.
1,495 Magdalena Włodarczyk Kraków Artystka
1,494 Helena Bugaj Starogard Gdański Emerytowany psycholog i samorządowiec
1,493 Antoni Adamski Stalowa Wola mgr inż. mechanik
1,492 Małgorzata Dwornik Kraków Kraków
1,491 Marianna Wrzesińska Garwolin Garwolin
1,490 Bogdan Piotrowski ŁODZ osoba fizyczna
1,489 Anna Tabor Warszawa
1,488 Stanisław Krysiński Mrągowo mgr inż.mechanik
1,487 Zbigniew Witak
1,486 Mirosław Ostrzycki Zbójno Tech. Elektroenergetyk
1,485 Dominika Milczarek-Gwóźdź Wrocław
1,484 Mirosław Bugaj Starogard Gdański Zootechnik
1,483 Janina Kasinska Czestochowa emeryt
1,482 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Warszawa dr hab. Uniwersytet Warszawski
1,481 Krzysztof Gwóźdź Wrocław
1,480 Aneta Ciężarek Fałkowice Działaczka ruchów Pro-Life, Menedżer ds. organizacyjno-kulturalnych
1,479 Elżbieta Konderak Kraków Redaktor naczelna Miesięcznika LIST i miesięcznika "BIBLIA Krok po Kroku"
1,478 Katarzyna Obałkowska Gdańsk obywatelka patriotka
1,477 Zbigniew Kovats Mosina
1,476 andrzej sokół jaworzno emeryt
1,475 maria lerczak pozna emerytka
1,474 Iwona Gałaj Warszawa emeryt
1,473 Andrzej Wąsowski Wąsowski Gdynia mgr inż. architekt
1,472 Zbigniew Omes Lublin
1,471 Lucjan Klej Katowice adiunkt Głównego Instytutu Górnictwa - emeryt
1,470 Rafał Brzeski Warszawa Dr nauk humanistycznych, politolog
1,469 Zenon Kutrzuba POZNAŃ Osoba prywatna
1,468 Ilona Darmach
1,467 KATARZYNA WHITE BIELSKO-BIAŁA KREATOR WIZERUNKU
1,466 Damian Skibiński Bytom
1,465 Borys Ziemski Clane
1,464 Cecylia Bosiacka
1,463 Artur Kwapiński Puławy Radny Rady Miasta Puławy
1,462 Władysław Łoś Warszawa przedsiębiorca
1,461 Witold Stawiński Radom emeryt
1,460 Andrzej Gzella Poznań prof.UM dr hab., Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1,459 Andrzej Korbel Kraków Prof. dr habil. inż, Człionek Korespondent PAU
1,458 Lidia Korczak Kraków dr hab., UJ
1,457 Zbigniew Pąsik Elbląg Pan
1,456 Andrzej , Józef Drogoń Tychy dr praw, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1,455 Elżbieta Drouet Poznań mgr biologii -emeryt
1,454 Waldemar Marek Kaczyński Olecko rencista
1,453 Krzysztof Szulowski Puławy dr hab. prof. nadzw., kierownik Zakładu Mikrobiologii PIWet-PIB w Puławach/ poseł RP
1,452 Jerzy Woźniak Częstochowa ---------
1,451 Lechosław Jacyszyn Bytom Nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 3 w Bytomiu
1,450 Dariusz Żurek Krajenka
1,449 Aleksander Bednarski Lublin dr, wykładowca KUL
1,448 Jadwiga Howaniec Niemcy
1,447 Stanisław Marek Łodygowice Emeryt
1,446 Grzegorz Wojciechowski Opole Opole
1,445 Renata Martyniuk Warszawa
1,444 Bronisława Błońska Nowy Sącz nauczyciel
1,443 Maria Ekstowicz Gizycko GrupaMazury - właściciel
1,442 Ewa Filipek Nowe Skalmierzyce emeryt
1,441 Marian Zieja Legnica
1,440 Marek Walkiewicz Kraków mgr inż.
1,439 Joanna Kozłowska Poznań Veto
1,438 Waldemar Jarosz Dębica mgr
1,437 Grzegorz Kaczmarczyk Orzesze nauczyciel, muzyk
1,436 Paulina Trzewiczek Poznań
1,435 Krzysztof Połap Ruda Śląska mgr chemii
1,434 Emil Chibowski Lublin Prof.dr.hab.chemii, emeryt umcs
1,433 Bogdan Grodzicki Malbork emerytowany artysta muzyk
1,432 Bogusław Dunaj Wrocław konsulting
1,431 Barbara Pieczka Wroclaw Politechnika Wrocławska
1,430 MARIAN STOKOWIEC Zory sanitariusz górniczy
1,429 Ewa Słotwińska-Palugniok Katowice dr. nauk przyrodniczych
1,428 Janusz Szczepański Kraków
1,427 Aleksandra Hetel Warszawa
1,426 Wojciech Bilski
1,425 Jerzy Karolonek GŁOGÓW 67-200 Emeryt
1,424 Barbara Czyżowicz Opoczno Emeryt
1,423 Dariusz Kowalak Gdańsk mgr matematyki
1,422 GRAŻYNA KOZŁOWSKA kielce osoba prywatna
1,421 Sonia Rowińska Prudnik kosmetyczka
1,420 Elżbieta Stryjkowska
1,419 Beata Pacyna Rzeszów Obywatelka
1,418 Marek Kopczynski
1,417 Józefa Kastyak Mysłowice pedagog
1,416 Elzbieta Mokrzycka-Mazurek Nowa Dęba mgr inż.
1,415 Paweł Florczak Zgierz
1,414 dorota stępień warszawa medycyna
1,413 Piotr Staniorowski Wrocław dr, UWr.
1,412 Ryszard Wiernik Wrocław
1,411 Eugeniusz Tomaszek Wieruszów Redakcja ITP
1,410 Ewelina Bernet Rybnik pracownik biurowy
1,409 Anna Grzegrzółka Warszawa
1,408 ewa karolakk bydgoszcz
1,407 Jagoda Paschke Krosno emerytka
1,406 Józef Oraczewski Warszawa Artysta Malarz
1,405 Andrzej Kastyak Mysłowice elektroenergetyk, emeryt
1,404 Zofia Kemp Melbourne redaktor radia 3ZZZ
1,403 Zofia Kawicka Poznań emeryt
1,402 Anna Figlewicz Warszawa ekonomista
1,401 Józef Haber Gliwice Hon.Prof.multi dr dr h.c. multi
1,400 Jerzy Mikrut Żory
1,399 Dorota Ziętecka
1,398 Wacława Milewska Kraków historyk sztuki
1,397 Maria Dymek -Lukesz Katowice Skrzywdzony obywatel
1,396 Leszek Markowski Wrocław dr hab., prof. UWr
1,395 Karol Chyliński Warszawa
1,394 Marek Zawistowski Kędzierzyn-Koźle Obywatel
1,393 Jacek Teodorczyk Łódź
1,392 Radoslaw Mendyka Aberdeen Aberdeen
1,391 Barbara Kuklinska FRESNES France Czlonek Federacji Polonii Francuskiej
1,390 Mirosław Kowalski Imielin Emeryt
1,389 Aleksander Mróz Nysa Osoba prywatna
1,388 Artur Wirkus Tczew Osoba niepełnosprawna
1,387 Jan Piekarczyk Kraków dr emert AGH
1,386 Grażyna Kostecka Świnoujście emerytka
1,385 Zbigniew Wroński Nowy Dwór Mazowiecki mgr
1,384 Tadeusz Rosiński Białystok Stypendysta ZUS
1,383 Mirosław Sajdak Tuchów Rencista
1,382 Ela Franssen Chojnice mgr.pedagogiki spolecznej
1,381 Mariusz Repecki Przemyśl tato
1,380 Agnieszka Szmagaj Bydgoszcz obywatel RP
1,379 Ewa Kotulska Jaworzno
1,378 Renata Nowak Boguchwała
1,377 Maria Sonia Krokowa Wrocław mgr filologii polskiej
1,376 Mikołaj Montrymowicz Grudziądz
1,375 danuta wojciechowska gdańsk
1,374 Dariusz Łoś Mirosławiec przedsiębiorca
1,373 Jerzy Zakrzewski Łódź Zwykły obywatel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
1,372 Teresa Polińska BIAŁYSTOK urzędnik
1,371 Marta Gierach Łódź nauczyciel
1,370 Anna Zaucha Tarnów Osoba prywatna
1,369 Stanisław Puzdrowski Gościcino emeryt
1,368 Anna Krawczyk Chojnice
1,367 Marek Szydłowski Poznań przedsiębiorca
1,366 Wojciech Żółtek KLIKUSZOWA
1,365 Sebastian Ostrowski
1,364 Wiesław Główczyński Puławy dr nauk matematycznych
1,363 Daniel Michalczyk Warszawa Student
1,362 Eva Kowohl Esslingen am Neckar
1,361 Tadeusz Piotr Żarski Warszawa prof. dr hab. Dziekan. WSKFiT
1,360 Tadeusz Majcherek Radzymin Właściciel
1,359 Sebastian Jakubczyk
1,358 Wiesłąwa Woźniak Pniewy ekonomista
1,357 Jacek Pokrywka Kraków mgr. inż
1,356 Jerzy Saramak Tarnobrzeg emeryt
1,355 Beata Zacharuk Biała Podlaska
1,354 Michał Fiał Skarszewy mgr inż.
1,353 Dominika Miodowska Białobrzegi
1,352 Kuba Majcher Sochaczew osoba prywatna
1,351 Grażyna Szmigielska Warszawa
1,350 Piotr Godlewski Warszawa emeryt
1,349 Maciej Salamon Krakow prof.dr hab., UJ, UPJP2
1,348 Angelika Osińska Wrocław osoba prywatna
1,347 JAN SUSKI STRYKÓW
1,346 Lidia Kurzyńska Leszno mgr inż.
1,345 Lidia Gizińska Radom osoba prywatna
1,344 Marek Osiński Wrocław osoba prywatna
1,343 Marek Szczerba Kraków Prof.zw.dr hab.inż., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
1,342 Jan Rajchel Klimkówka mgr prawa
1,341 Marek Sasulski Skała Skała
1,340 Wojciech Woźnica Warszawa
1,339 Maria Zawada Grudziądz Emeryt
1,338 Janina Wiszniewska Warszawa Profesor PIG-PIB, czlonek AKO Warszawa
1,337 krzysztof kamecki pulawy
1,336 Aleksandra Świkszcz Warszawa
1,335 Joachim Dyrda Bytom Inspektor bhp
1,334 Bogumiła Pilarczyk Zarzecze emeryt
1,333 Wiesław Leśniewski Warszawa mgr inż. mechanik
1,332 Artur Kubaś Poznań przedsiębiorca
1,331 Józef Miazga Warszawa Emeryt
1,330 Tomasz Frukacz WARSZAWA
1,329 Beata Jakuszewska Kraków lekarz
1,328 Teresa Mazur Ruda Śląska mgr emeryt
1,327 Dariusz Matecki Szczecin mgr / redaktor / PrawicowyInternet.pl
1,326 Sławek Pondel Praszka
1,325 Krzysztof Szresdziński Ostrołęka Czekający na emeryturę st. specjalista teletechnik.
1,324 Maria Gostyńska - Jakuszewska Kraków dr hab. emeryt PAN
1,323 Agata Chrobak
1,322 Dorota Malesińska Białystok nauczyciel
1,321 Anna Sadren -Leśniewska Warszawa mgr inż. mechanik
1,320 adam majsner
1,319 Boguslaw Piotrowski Sydney Architekt
1,318 Wojciech Tomaka Rzeszów Handlowiec
1,317 Andrzej Łopatowski Ełk
1,316 Bartosz Rajpold Poznań
1,315 Radosława Misiołek Bytom nauczyciel dyplomowany
1,314 Aleksandra Król Justynów mgr prawa
1,313 Włodzimierz Słowikowski Radzyń Podlaski mgr.inż, dyrektor, oddział banku
1,312 Aneta Charchut Rzeszów pielęgniarka
1,311 Zbigniew Zywert Murowana Goślina Emeryt - mgr inż.
1,310 Stanislawa Skubida Gorzyce Gorzyce
1,309 Henryka Kramarz kraków prof., Uniwersytet Pedagogiczny
1,308 Jacek Mruk Olsztyn emeryt
1,307 Andrzej Piotrowski Brzesko nauczyciel
1,306 Marzena Grygiel Gdańsk Gdańsk
1,305 Wojciech Duda Warszawa emeryt, były pracownik instytutu naukowego
1,304 Wiesław Olichwier Poznań prawnik
1,303 Jerzy Adamowicz Grodzisk Mazowiecki mgr inż. mechanik
1,302 Zdzisław Sokołowski Łódż
1,301 Barbara Kudlek Krakow emeryt
1,300 Jerzy Gnatowski Warszawa Pilot wycieczek zagranicznych / mgr prawa
1,299 Ewa Piasek
1,298 Ewa i Andrzej Kulpa Katowice emeryci
1,297 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum., nauczyciel akademicki, Uniwersytet Jagielloński
1,296 Paweł Mrówka Wrocław dr inż.
1,295 Piotr Foltyniewicz Poznań były nauczyciel
1,294 Janusz Sonnak Nowa Ruda osoba cywilna
1,293 Małgorzata Witczak Łódź Emerytowany nauczyciel akademicki. Dr nauk chemicznych
1,292 Joanna Dziubińska Szczawnica Obywatelka
1,291 Jerzy Szczygieł Tarnowskie Góry
1,290 Jolanta Gęgotek Kłodzko obywatel prześladowny metodami SB przez dwoje sędziów ( SSN i SSR )
1,289 Krzysztof Szewczyk Bielsko-Biała
1,288 Zbigniew Maciejewski Sierpc Sierpc
1,287 Grażyna Pawłowska Poznań Osoba prywatna
1,286 Leszek Butowski Warszawa dr hab. prof. UŁ
1,285 Wojciech Klukowski Szczecin
1,284 Lubomiła Owczarek Warszawa Doktor NT/ Emeryt/Instytut Biotechnologii
1,283 Marilla Cruz obywatel Kanadyjski pochodzenia Polskiego
1,282 Jacek Hemmerling Poznań osoba prywatna
1,281 Kazimierz Peszyński Bydgoszcz dr hab. inż., profesor nadzwyczajny UTP Bydgoszcz
1,280 Zofia Sokołowska Lublin Profesor, IA PAN w Lublinie
1,279 Dariusz Urbaniak Wieruszów Wlascicel
1,278 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. wiceprezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
1,277 Elżbieta Sitek Łödź osoba prywatna
1,276 Urszula Hemmerling Poznań osoba prywatna
1,275 Waldemar Szulc Malbork Malbork
1,274 Marek Baranowski Gdańsk ekonomista, muzyk
1,273 krzysztof Timoszyk Warszawa obywatel
1,272 Ewa Różycka Łódź osoba prywatna
1,271 Karolina Walicka Łódź
1,270 Marek Adamus Kęty
1,269 Żaneta Mikołajek Andrychów Licealistka
1,268 Piotr Fanslau Bydgoszcz magister wychowania muzycznego
1,267 Jarosław Krzętowski Bieruń Pan
1,266 jagoda zeler Warszawa osoba fizyczna
1,265 Teresa Bugaj Nowy Sącz
1,264 Wanda Mazur Brzozów technik budowlany
1,263 Tomasz Panfil Lublin dr hab. wykładowca KUL
1,262 Stanisław Kozubek Zrębice Zrębice
1,261 Malgorzata Zajac Krakow Krawiec
1,260 Beata Ryszkowska Warszawa Finanse
1,259 Paweł Rycerz Węglówka uczeń
1,258 Tomasz Skałecki Lublin konstruktor
1,257 Witold Zajączkowski Gliwice mgr filolog
1,256 Izabella Wróblewska-Zając Kraków mgr inż./emerytowany nauczyciel akademicki
1,255 Jan Marszałkowski Gdańsk Przedsiębiorca
1,254 Magdalena Sosnowska Szczecin Mgr ekonomii
1,253 Grażyna Szostek Rzeszów Rzeszów
1,252 Maciej Łozdowski Niechorze
1,251 Violetta Kostyk Gdańsk pracownik służby zdrowia
1,250 MAREK Złotowski Łódź Łódź
1,249 Zdzisław Julian Winnicki Wojnowice profesor zwyczajny U. Wr.
1,248 Maciej Łabno Bolechowice Informatyk
1,247 Edmund Lajdorf WARSZAWA członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych,Represjonowanych w Białymstoku
1,246 Alicja Sadrak Nowy Sącz
1,245 jan koszczynski 64-600oborniki emetyt
1,244 Robert Kubiszewski Międzyrzecz nauczyciel dyplomowany
1,243 Janusz GRYCZKA ZIELONKA
1,242 Janina Szczerbal Poznan absolwentka UAM
1,241 Jerzy Pędzisz Elbląg Elbląg
1,240 Monika Jasica mgr inż.
1,239 Leszek Pustuła Kielce magister inżynier mechanik
1,238 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż./ prof. PK
1,237 Dariusz Kamiński Lipno Radny RM Lipno
1,236 Andrzej Jedynak
1,235 Leszek Lilien Kalamazoo, Michigan, USA Ph.D., Associate Professor of Computer Science, Western Michigan University
1,234 Emilia Zajac Maniowy
1,233 Aleksander Maciej Jabłoński Ottawa, Ontario, Kanada dr inż., prezes, Oskar Halecki Institute in Canada
1,232 Jolanta Grabowska Sztokholm
1,231 boguslawa zajac nowy targ
1,230 Mateusz Puchała
1,229 Waldemar Gawryluk Białystok emerytowany nauczyciel
1,228 Łukasz Kołodziejak Słonowice mgr/nauczyciel/szkoła podstawowa
1,227 adam dudko Kamionki architekt
1,226 Daniel Tutka Słupsk Fotograf
1,225 Ewa Wypych Pabianice wicedyrektor szkoły katolickiej
1,224 Tomasz Włosiński Białystok
1,223 Ewa Michalska Hamburg Klub Gazety Polskiej w Hamburgu
1,222 Piotr Kowalski Warszawa magister
1,221 Grzegorz Ochędzan Wrocław obywatel Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
1,220 Artur Czupryn Radom
1,219 Rafał Salata Warszawa Warszawa
1,218 Maciej Kokosza Łódź
1,217 Grzegorz Filipiak Dąbrowa Mgr inżynier.
1,216 Helena Lis Lublin em prof dr hab.Helena Lis - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1,215 Włodzimierz Sobucki Zaniemyśl rencista.
1,214 Adam Ordyniec Bialystok-Sztokholm polak maly
1,213 Krystyna Lorenz Pilszcz woj.opole emerytka
1,212 Brunon Nowicki Warszawa Warszawa
1,211 Maria Gorak Kailua, Hawaii, USA Byla internowana pod nazwiskiem Matjanowska.
1,210 Przemysław Cichocki Warszawa obywatel
1,209 Artur Zaborek Warszawa prawnik
1,208 Tomasz Podgajny Tarnobrzeg Przedsiębiorca
1,207 Barbara Czajka
1,206 Tomasz Cioska Wrocław prezes zarządu spółki B+R
1,205 Grazyna Piotrowska Zielona Góra Polka
1,204 Urszula Waraczewska Gniezno Gniezno
1,203 Tadeusz Lis Lublin em. prof dr hab.Tadeusz Lis - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1,202 Urszula Giżyńska Częstochowa Redaktor Naczelny Gazeta Częstochowska
1,201 Krzysztof Szafranek Gdańsk mgr inż. telekomunikacji
1,200 Edyta Deboska Inowroclaw
1,199 Krzysztof Janus Częstochowa Częstochowa
1,198 Beata Bielecka
1,197 Krystyna Gołebiowska Białystok obywatelka
1,196 Michał Pilarski
1,195 Robert Skrzypkowski Wrocław osoba prywatna
1,194 Andrzej Wendołowski Tczew obywatel
1,193 Tadeusz Kopta Kraków dr inż. biegły sądowy
1,192 Grażyna Pellegrini Olkusz emerytka
1,191 Zbigniew Krawczyński Wrocław
1,190 Tadeusz Łoś-Kamiński Dębica Emeryt
1,189 Regina Konopacka Chełmno pielęgniarka
1,188 Maria Mercało Wrocław emerytka
1,187 Piotr Karasiewicz Młynary
1,186 Krystyna i Bogdan Baranowscy Poznań emeryci
1,185 Mariusz Krawczyński Wrocław
1,184 Marian Konopacki Chełmno mgr.prawa urzednik
1,183 Stanisław Włodek Biskupice Oławskie dr inż./adiunkt/IUNG
1,182 Grażyna Strus Leoncin
1,181 Maria Sikorska Warszawa mgr muzykologii
1,180 Łucja Krzywosz Białystok Białystok
1,179 Marek Rebow Warszawa Pracownik Naukowy
1,178 Malgorzata Krawczyńska Wrocław dr n. tech.
1,177 Arkadiusz Lawrenc Mielenko Mielenko
1,176 Beata Boros- Burlingo Elbląg
1,175 Krzysztof Mróz Ostrołeka Przewodniczacy Rady Powiatu
1,174 Dariusz Swoboda Pszów obywatel
1,173 Jerzy Socha Kraków
1,172 Paweł Jan Krzysztof de Nowina Konopka Kraków Panuu
1,171 Grzegorz Śliwiński Gliwice www.dzielnytata.pl
1,170 Kazimierz Suszyński Wrocław
1,169 Leszek Komendacki Warszawa mgr inż. mechanik
1,168 Wiesław Reczyński Połczyn-Zdrój niezrzeszony
1,167 Małgorzata Suszyńska Wrocław
1,166 henryk szuszka katowice emeryt
1,165 Jadwiga Siwek Oświęcim emeryt
1,164 Dariusz Zagrabski Steklin Urzędnik
1,163 Wojciech Olejniczak Warszawa dziennikarz
1,162 Boguslaw Biedrzynski Augsburg Kosciol Kat
1,161 Anna Gawior
1,160 Olga Kołodziejczyk MWD k/Zgorzelca patriotka
1,159 Marek Fanslau Starogard Gdański lekarz
1,158 Jacek Tylus Dąbrowa Górnicza osoba prywatna
1,157 Grzegorz Staroń
1,156 Krystyna Grochola Sufczyn Emerytka
1,155 Lucjan Piela Warszawa profesor emer. UW
1,154 Józef Dańko prof. dr hab. inz-emeritus
1,153 Ryszard Łuczak Langenlois/Austria mgr/Firma prywatna/Właściciel
1,152 Piotr Baum Częstochowa emeryt
1,151 Adolf Leszek Stępniak Lublin Emeryt
1,150 Kazimiera Janicka Legnica mgr/nauczyciel matematyki
1,149 Andrzej Wojciech Bialk Oslo mgr
1,148 Tomasz Staniszewski Lublin bezrobotny (z powodu choroby), mgr inż komputerowych systemów diagnostycznych
1,147 Paweł Prokopowicz Gdynia Pan marynarz
1,146 Daniel Skoczylas Barcin
1,145 Wiesław Strombek Warszawa
1,144 Bogusława Jabłońska Piła magister filologii romańskiej
1,143 Bogusław Kniszka wieś Turza Śląska gm.Gorzyce bez tytułu emert
1,142 Krzysztof Sutkowski Warszawa mgr inż. Politechnika Warszawska
1,141 Józef Truszkowski Legionowo Obywatel RP
1,140 Andrzej Bielak Legionowo emeryt
1,139 Maria Niechoda Warszawa Informatyk/emeryt
1,138 Renata Olszewska Kielce
1,137 Joanna Niciejewska Warszawa DzielnaMama.pl
1,136 Jan Dyner Częstochowa Rencista
1,135 Barbara Fiedorczuk Brwinów Osoba konsekrowana
1,134 Elżbieta Żabka Konopnica Pielęgniarka
1,133 Janusz Rutkowski Mierzyn 72-006 osoba prywatna Polak
1,132 Krzysztof Żabka Konopnica Emeryt
1,131 ryszard Lorenz Pilszcz emeryt
1,130 Adam Gaik Legnica Obywatel RP
1,129 Robert Radecki Radlin Górnik
1,128 Kazimierz Sowiźrał Olszyny
1,127 Henryk Pikulski Gdańsk Obywatel
1,126 Tadeusz Tomczyk Skarżysko-Kamienna osoba prywatna
1,125 Maryla Szmigiel Kraków Kocham Swoją Ojczyznę!
1,124 Barbara Zarzecka Warszawa Warszawa
1,123 ANITA ZAPLATKA WARSZAWA FILOLOG
1,122 Jan Banik Myszków NSZZ "Solidarność"
1,121 Alicja Biegun-Szczepańska Kraków
1,120 Jerzy Gruszczynski Avaldsnes osoba prywatna
1,119 Jolanta Górecka Warszawa nie pracuje ( renta chorobowa)
1,118 Stanisław Kalinkowski Warszawa dr emeryt UKSW
1,117 Janusz Sztajer Braunschweig Emeryt
1,116 Jadwiga Leńczuk Opole nauczycielka
1,115 Leon Drobnik Poznań emerytowany prof. medycyny
1,114 Rinaldo Wawszczak Kielce Polski patriota
1,113 Ireneusz Decowski Leżajsk rolnik
1,112 Piotr Stachurski Knurów dr inż. arch.
1,111 Teresa Blek Saint Louis
1,110 Jacek Szczepaniak Dartford przedsiębiorca
1,109 Dariusz Josiewicz Olecko szef Klubu Gazety Polskiej w Olecku
1,108 Bronisław Hotała Lublin Prywatny przedsiębiorca
1,107 Czesław Rechul Borzęcin Ksiądz
1,106 Aleksander Żuk Sławlów
1,105 Renata Ciołek Warszawa Dr hab./ Uniwersytet Warszawski
1,104 Ryszard Krajewski PRUDNIK PRUDNIK
1,103 Robert Jankowski Pokrzywnica Właściciel szkoły językowej
1,102 Borys Paszkiewicz Warszawa prof. dr hab.
1,101 Irena Dymowska USA Emeryt
1,100 Magdalena Eliza Olszewska Biala Podlaska Osoba prywatna
1,099 Krzysztof Matuszak Pickering, Kanada
1,098 Marek Kuna-Broniowski Lublin Profesor/Kierownik katedry/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1,097 Antoni Dybał Wieprz Polak
1,096 Błażej Tez Gdańsk
1,095 Dr Urszula Roman-Kamphaus Glasgow Dr, wykladowca na Edinburgh Napier University
1,094 Wanda Sitkiewicz Osieck emerytowana nauczycielka
1,093 Mirosław Wilewski
1,092 LIDIA MARCZEWSKA GRODZISK MAZOWIECKI
1,091 5Tamara Sobierska Warszawa
1,090 Tadeusz Czenczek Warszawa emeryt
1,089 Erik Sony
1,088 Tomasz Wawrzyniak Scunthorpe Osoba prywatna
1,087 Jadwiga Porębska Warszawa
1,086 Katarzya Gugala brooklyn brooklyn
1,085 Kajetan Karski Warszawa emeryt
1,084 wiadyslawa wedrychowicz rzeszow emerytka
1,083 Kazimierz Goluch New Britain, USA
1,082 tadeusz kleczek pielgrzymowice emeryt
1,081 Wiesław Szustak Mississauga Mississauga
1,080 Grzegorz Dymek Warszawa magister
1,079 Tomasz Płaszczyk Gliwice mgr inż., budownictwo
1,078 Malgorzata Nowak Krakow mgr filologii angielskiej, nauczyciel
1,077 Marcin Kalina Slupsk Osoba prywatna
1,076 Maciej Wilk Warszawa mgr inż. przedsiębiorca
1,075 Paweł Różański mgr inż. mechanik
1,074 Rafał Hermaszewski Brzesko
1,073 Grzegorz Jakubiak
1,072 Eugeniusz Stencel 81-198 Pogórze mgr inż. - emeryt
1,071 Zenon J. Pudlowski AKO Katowice Prof. Dr Dr h.c. mult., WIETE Director, Melbourne, Australia
1,070 Piotr Powęzka M.Kryspinow Osoba prywatna
1,069 Janusz GILL Montreal Prive.
1,068 Maria Kresak Wrocław emerytka
1,067 RENATA Wasilewski Rzeszow obywaltel
1,066 Jan Szum mgr inż./starszy asystent/
1,065 Grzegorz Sztulpa Gliwice Gliwice
1,064 Zbigniew Witkowski Aberdeen Aberdeen
1,063 Tadeusz Tywonik Warszawa / NY inż.
1,062 Marek,Jan Świdziński Rumia k/Gdynii emeryt,wcześniej oficer P.M.H.
1,061 Elżbieta Lewandowska Jelenia Góra emerytka
1,060 JAN MARSZALUK BUSKO ZDROJ BUSKO ZDROJ
1,059 Marek Bilner Lünen/Katowice ObywatelNiewaznyTytul
1,058 Tomasz Ziemba Rzeszów
1,057 Piotr Stankiewicz olkusz przedsiębiorca
1,056 walentyna Mackowiak Montreal
1,055 Tomasz Bonkowski Płock
1,054 Alicja Mikołajczyk
1,053 ROBERT KOWALEWSKI Warszawa Warszawa
1,052 Ewa SZakalicka Warszawa dziennikarka
1,051 Elzbieta Gliwinska
1,050 Krzysztof Kistelski Warszawa
1,049 Konrad Pylak Lublin dr inż./emeryt/Politechnika Lubelska
1,048 Krzysztof Pośpiech Bytom Emeryt
1,047 Jerzy Rudnik SOPOT SOPOT
1,046 Wojciech Derkowski Wrocław obywatel
1,045 Barbara Rusinowska Warszawa emerytowany pracownik adninistracji państwowej
1,044 Paweł Szczyrek GŁOGÓW/Serby NAUCZYCIEL
1,043 Alina Pastuszek Lublin mgr inż. emerytka
1,042 Andrzej Jarota doktor nauk humanistycznych, prawnik
1,041 Jolanta Ostrowska Radom Obywatelka
1,040 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki /artysta plastyk, emerytowana nauczycielka
1,039 Karol Bąk Poznań artysta malarz
1,038 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB /AKO-Warszawa
1,037 Marian Pastuszek Lublin elektronik
1,036 Zbigniew Łazarewicz Warszawa emeryt
1,035 Ireneusz Gaworski Warszawa
1,034 Marcin Gugała Gdynia Obywatel
1,033 Stefania Domanowska Nowa Sól ekonomista-emerytka
1,032 Jakub S Warszawa
1,031 Anna Schellenberg Lublin
1,030 Jerzy Pietraszko Wrocław Politechnika Wrocławska; Solidarność Walcząca
1,029 Grzegorz Dąbkowski Lublin magister ekonomii i filologii angielskiej / nauczciel ekonomii / Prywatne Liceum I.J. Paderewskiego
1,028 Marcin Tomczyk Kobylanka gm. Stargard Pracownik fizyczny.
1,027 Elzbieta Borkiewicz Frankfurt Pielegniarka - emerytka
1,026 Renata Górska Warszawa
1,025 Zofia Krawczak Warszawa emeryt
1,024 Jolanta Lisiak Poznan architekt
1,023 Zofia Najderska Chicago
1,022 Jolanta Czarkowska Elbląg Technik-ekonomista
1,021 łukasz wojtczak Płock
1,020 Klaudiusz Mackiewicz Białystok
1,019 Jarosław Kostyk Gdańsk
1,018 Katarzyna Madajczak Trzcianka ksiegowa
1,017 Dorota Wisniewska Gontarz Warszawa
1,016 Dorota Bogusz
1,015 Grażyna Jabłońska Poznań emerytka-nauczycielka
1,014 Grzegorz Wnętrzak Bielsko-Biała dr
1,013 Rafał Lisiak Poznań Poznań
1,012 DANUTA BIALO BARRIE, Ontario, Canada ksiegowa
1,011 Zbigniew G Poznań
1,010 Krystyna Nowak-Wolna Opole doktor nauk humanistycznych UO
1,009 Piotr Szczepański Gdańsk mgr inż telekomunikacji
1,008 irena pastor Warszawa emerytka
1,007 Stefania Płaszczymąka Strzebiń pow. lubliniecki dyrektor przedszkola w Strzebiniu
1,006 Anna Skonieczna Turek mag teologii, nauczyciel
1,005 Alfred Bondos Świdnik Radny
1,004 Bogumiła Kempińska-Mirosławska Łódź Dr. n. med.
1,003 JANUSZ LUTOSTAŃSKI warszawa
1,002 Anna i Waldemar Marzec Skunthorpe, Anglia
1,001 Maria Dzielska Kraków prof. zw. dr hab. em. UJ
1,000 michal klepacki nysa
999 józef ciołak strawczyn strawczyn
998 grazyna junikiewicz MISSISSAUGA MISSISSAUGA
997 Piotr Pawłowski Szczecin stolarz
996 Grzegorz Kęsik Ciechanów Dr/ adiunkt/ UKSW
995 Iwona Klimaszewska Poznań mgr fizyk
994 Jerzy Głybin Katowice dr hab AM Katowice
993 Marek Gęgotek Kłodzko obywatel
992 Jacek Żabski Gdańsk dr inż.
991 Zbigniew Baran Jamielnik
990 Anna Durak Chicago obywatelka Polski emerytka
989 Urszula Pietrzyk Warszawa Warszawa
988 Stanisław Bielawski Białystok Przedsiębiorca
987 Sebastian Pasikowski Jaworzyna Slaska
986 Kazimierz Borkowski Karczew mechanik/emeryt/
985 Andrzej Krzywiecki gorzów wlkp. mgr inż.
984 Jerzy Mach Łańcut inż.
983 Eva Lexander
982 Włodzimierz Jaskulski Gdynia emeryt
981 agnieszka markowicz pabianice
980 Edward Kobierski
979 Jerzy Kozłowski Białystok przedsiębiorca
978 Jadwiga Gogłuska Buk Nauczyciel emeryt
977 Łucja Plaugo Szczecin ekonomista
976 Gabryela Przybylska Warszawa mgr/emerytka
975 Malgorzata Kwiatkowska Hrubieszow Obywatel
974 Ireneusz Lisiak Kraków inżynier mechanik
973 Maciek Bieniawski Gliwice
972 Barbara Gierszyńska Gdańsk nauczyciel emeryt
971 Tadeusz Brukwicki Poznań dr
970 Andrzej Zych Wiedeń Elektrotechnik
969 Michał Wójcik Piechowice
968 Anna Borkowska Karczew chemik /emerytka/
967 Marek Chrapan Pasłęk ONR
966 Urszula Wiza-Lechowicz Poznań emeryt
965 Urszula Maciejewska Głogów Głogów
964 Wiesław Mikołajek Andrychów Radny Gminy Andrychów
963 Robert Kwiecien Krakow Polak
962 Katarzyna Łapisz Trzcianka
961 Agnieszka Nowak Olsztyn Przedsiębiorca
960 Tadeusz Szczesny Siemianowice Ślaskie Patriota
959 Mariola Zawada Poznań dr
958 Jolanta Ślęczek Kraków Kraków
957 Wojciech Ziółkowski Plewiska Przedsiębiorca
956 Maciej Stasiak Warszawa dr hab., Radny Rady miasta stołecznego Warszawy
955 Marek Szymczak Poznań wykładowca UM
954 Wiesław Walat Rzeszów Rzeszów
953 Justyna Rogozinska Warszawa osoba prywatna
952 Łucja Łukaszuk Wrocław Nie posiadam, ale rozumiem i popieram
951 Ireneusz Rutkowski Poznań prof dr hab.
950 Grzegorz Czyżak Łask członek Klubu Gazety Polskiej
949 Iwona Gronkiewicz Kraków
948 Barbara Denuszek Pabianice
947 Maria Fijałkowska Gdańsk przedsiębiorca
946 STEFAN WYSIADECKI PIASECZNO EMERYT
945 Zofia Rejdak Lubin
944 Maria Sapor Kraków dr inż. /nauczyciel akakdemicki, AGH Kraków
943 Edwarda Żernicka-Pilch Warszawa emerytowana prac. bankowości - b.ławnik Sądu Okręgowego 3-ch kadencji
942 Andrzej Erdmanczyk BYDGOSZCZ Poparcie
941 Malgorzata Trejnowska Starogard Gdański Starogard Gdański
940 Grażyna Mozol Wrocław emerytka
939 Leszek Skonieczny Wrocław Przedsiębiorca
938 Maciej Lubieński Warszawa
937 Paweł Bilski Kraków dr hab. IFJ PAN
936 Marcjusz Włodarczyk Warszawa
935 Wiesława Bogusz Jabłonna
934 Teresa Gatz Dortmund pracownik
933 Karol Adam Żura Mielec
932 Grażyna Czyżak Łask Przewodnicząca Klubu GP Łask
931 WIESŁAW MANDZIUK KLUCZBORK emeryt
930 Krzysztof Pasierbiewicz Kraków doktor nauk technicznych, AGH
929 Malgorzata Sierota Northwich
928 Bogusław Ochotny Strzałkowo osoba prywatna
927 Leon Kossowski Lubin emeryt
926 Katarzyna Łukaszewicz-Maj Słupsk
925 dariusz popławski wejherowo malarz
924 Iwona Stach-Janyst Walbrzych
923 Damian Rusin Gorlice PAŃSKI WYBORCA
922 Bogumiła Szelmanowska Ostrowiec Św Ekonomista.emeryt
921 Bogdan Nowak Kraków Patriota
920 Zofia Maria Godzinska Siedlce emeryt
919 Maria Cimoszko Rybnik Polka
918 Barbara Zawadzka Poznań Nauczyciel
917 Barbara Lisek Lublin Emeryt
916 Marek Woźniczka Oborniki Wlkp Rencista
915 Ewa Wacyk Gorzów Wlkp.
914 EUGENIUSZ TAŁANDA ŻUKOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa
913 Irena Kozieł Szewna Szewna
912 Maria Mitmańska Poznań
911 Mari Kis New York
910 Ilona Bielecka Nowa Sól Nowa Sól
909 Sławomir Gumiński
908 Beata Mlynarczyk London London
907 Marian Gabryś WrocŁaw prof zw. dr hab med. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
906 Janusz Bujok Cieszyn
905 RYSZARD MACHOWSKI JASŁO Polak patriota
904 Marcin Rabenda Poznań magister filologii
903 Piotr Jurek Maków Podhalański robotnik
902 Jadwiga Drytkiewicz Nysa
901 Jacek Korabiewski Łódź osoba prywatna
900 Maria Dudek Krzeszowice emeryt
899 Jolanta Stawiarz Limanowa Limanowa
898 Elzbieta Madajczyk Londyn, Wielka Brytania
897 Maria Kowalska Rzeszów mgr fizyki emeryt
896 Tomasz Ścieszka Sucha Beskidzka
895 Jan Martini POZNAŃ artysta muzyk
894 Halina Bednarowicz-Felis Kraków Lekarz Kierownik NZOZ w Krakowie
893 Barbara Knapik Kwirynów Kwirynów
892 Barbara Markowska Milanowek emerytka
891 Teodozja Wójcik Skierniewice mgr nauczyciel Szkoła Podstawowa w Michowicach
890 Radosław Żurawski vel Grajewski Łódź Łódź
889 Łukasz Bartosik Truskaw Pracownik ochrony
888 Celina Martini POZNAŃ artysta muzyk
887 Barbara Wartel Poznań
886 Mateusz Szafrański Poznań Policja
885 Andrzej Dytko Rzeszów
884 Wieslaw mroczynski Bialystok mgr .prawa
883 Agata Urbanek Tarnów nauczyciel
882 Marek Litwin Kielce mgr inż. budownictwa
881 Artur Jaworski Świdnica Polak patriota
880 Leszek Wesolowski Reinbek Niemcy lekarz weterynari - emeryt
879 Maria Posluszny Brzeg Dzialalnosc gospodarcza
878 Michał Węcel Sosnowiec
877 Jolanta Juchniewicz słupsk
876 Barbara Piłacińska Poznań dr hab., emerytowany prof. UAM
875 Piotr Klinger Warszawa Warszawa
874 Kazimierz Tabor Warszawa dr SGGW
873 Justyna Wójcik nauczyciel
872 Sławomir Wesoły Gorzów Wielkopolski inż.
871 Krzysztof Juchniewicz Słupsk
870 Zuzanna Kozdeba Edinburgh Edinburgh
869 Radosław Dors Warszawa
868 Marzenna Majsak Warszawa Nauczyciel, mgr filozofii
867 Rafał Kozra Starogard Gdanski
866 Piotr Graczyk Bienkowka Dr
865 Aneta Thompson Chicago
864 Henryk Walendowski Poznań prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
863 Mariusz Stachowiak Włocławek magister inżynier
862 Maria Gajewska Wrocław pracownik
861 Beata Pietras Chorzów nauczyciel terapeuta
860 Helena Lewczuk Kędzierzyn-Koźle
859 Anna Liberek Gdańsk dr hab. med.Anna Liberek prof. nadzw. Gdański Uniwersytet Medyczny
858 Grazyna Wojciechowska Miller Bydgoszcz
857 MAGDALENA NADOLCZAK LONDON
856 Maria Choromanska Warszawa
855 Marcin Szeląg Garwolin
854 Janina Przychodzeń Warszawa mgr inż chemik
853 Jadwiga Kaszuba Jędrzejów inżynier chemik
852 Lidia Jankowska Warszawa
851 Alicja Brauer Berlin
850 Maria Lada Zambrow
849 Wojciech Kupczak Cisiec mgr inż budownictwa
848 Jarosław Cieśliński
847 Maryna Miklaszewska Warszawa publicystka, pisarka
846 Andrzej Pamrowski Warszawa
845 Ewa Urbaniak Wieruszow Wlasciciel
844 Jan Jacek Sztaudynger Łódź prof.
843 Renata Papierz Biłgoraj Informatyk
842 Paweł Ziemba Szczecin dr inż., AJP
841 Maria Walczak Warszawa Mgr
840 Magdalena Banach Kraków
839 andrzej szmelter Żary lekarz
838 Ludwika Tabor Warszawa mgr/matematyk
837 Zbigniew Osiński Biłgoraj dr hab. nauk humanistycznych
836 Piotr Gaglik Wrocław mgr/ prawnik / UM Wrocławia
835 Piotr Loranc Bielsko-Biała Magister
834 Beata Michalak Wrocław Polka
833 Roman Andrzej Śniady Wrocław dr inż. / adiunkt / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
832 Piotr Ziółkowski Poznań dr hab. UAM
831 Danuta Ludwikowska Bydgoszcz mgr inż. budownictwa lądowego
830 RAFAL KUCALA LONDON LONDON
829 Zbigniew Marzec Janów Lubelski Suweren
828 Teresa Omiecińska Józefowo Emerytowana nauczycielka
827 Jolanta Jurkiewicz Szczecin emerytka-nauczyciel
826 Wisia Malinowska Zielonka Emeryt
825 Mariola Świtalska Łódź osoba prywatna
824 dr Hanna KARP Warszawa- Toruń Doktor
823 Jerzy Woźnicki Bielsko-Biała mgr psycholog
822 Agata Nieszporek Koszalin
821 GRZEGORZ WOŹNY Racibórz inż.
820 Zygmunt Reschutz Jawor Polak
819 Aleksandra Moryson Siemianowice Przedsiębiorca
818 Zygmunt Juraczko Gdansk Emeryt
817 BOZENA KIENIG pyrzyce dyrektor
816 Jolanta Kupryjańczyk Warszawa profesor, Centrum Onkologii w Warszawie
815 Wanda Różycka- Zborowska Poznań reżyser filmowy
814 Barbara Sadowska Wrocław prywatna osoba
813 Adam Baniak Jastrowie Wyborca
812 Anton i Dworniczak Bukowina
811 Michał Urbański Warszawa dr hab. inż./prof.ndzw/PW
810 Józef Garbowski Sieniawka emeryt
809 Zbigniew Kokosiński Kraków dr inż., nauczyciel akademicki, Politechnika Krakowska
808 Irena Gołębiowska Bydgoszcz dr hab.inź,prof. UTP Bydgoszcz
807 Artur Bodek
806 Anna i Marek Kubis Rydzyna
805 Andrzej Skumiel Poznań prof. zw. dr hab. inż. Instytut Akustyki, UAM
804 Krzysztof Sturzbecher Poznań Poznań
803 Zenon wAWER Warszawa Inzynier metaloznawca
802 Roman Tarnawski Marseilles, USA
801 Irena Makal
800 Lidia Beauvale KRAKÓW emerytowany dr nauk humanistycznych
799 Marek Nojszewski Lubin
798 Anna Woźnicka Bielsko-Biała mgr psycholog
797 Juliusz Wilczewski Warszawa emeryt
796 Beata Reschutz Jawor Jawor
795 Krzysztof Matura Jaworsko Jaworsko
794 Grzegorz Woźniak Toruń Osoba prywatna
793 Ludomir Jankowski Wrocław dr inż./ adiunkt/Politechnika Wrocławska
792 Joanna Sztykiel Gdańsk
791 Jolanta Kulpa Kraków
790 PAULINA KULESZ
789 Robert Kornecki Sulęcin
788 Jerzy Kuźnicki zielonki parcela mgr inż./ emeryt
787 Maria Trzaskowska Warszawa
786 Grażyna Markowska Kraków Kraków
785 karol krzątała szczecin architekt
784 Halina Rudnicka wieś powiat bełchatowski emerytka
783 Ewa Duszak Warszawa Warszawa
782 Marcin Niewalda Kraków Prezes Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Redaktor Naczelny Genealogii Polaków
781 Zdzisław Żandarek Wrocław Wrocław
780 Józef Bartosik Głogów inżynier KGHM
779 Zofia Miłkowska Gdańsk inżynier
778 Wiesław Żłobiński Oud-Beijerland
777 EWA SOŁTYSIAK Gdańsk Gdańsk
776 Rafał Wyrozumski Kraków
775 Roman Winiarski Poznań Absolwent ZUS-u
774 Ireneusz Król Nowa Sól
773 Mariusz Rossa Piła
772 Joanna Kowalska Lublin
771 Paulina Miklaszewska Warszawa
770 BARBARA WYPYCH ŁÓDŹ EKONOMISTKA
769 Tomasz Zajac Nowy Targ
768 Mieczysław Remuszko Warszawa obywatel RP
767 Jerzy Brant Sierpc przewodniczący koła emerytów i rencistów przy Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Sierpcu
766 Hanna Feder Legionowo
765 Maria Marfiak Krakow niezrzeszona
764 Ewa Marcinkiewicz Kraków
763 Grazyna Ossa Szczecin emerytka
762 Anna Fojudzka Poznań rencistka
761 Aleksandra Widawska Chicago IL Słuzba Zdrowia
760 MIROSŁAWA Błaszczak-Waclawik Tychy dr filozofii
759 Marek Grzegorz Mosakowski Blackpool Wielka Brytania
758 Wilhelmina Nowak Poznan Nauczyciel Geografii
757 Adam Popiolek Torun
756 Jerzy Sokołowski Kraków mgr fil.ang.UJ; nauczyciel akademicki Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, emeryt
755 Marek Sieniawski Poznań Bloger
754 Slawomir Graczyk Pila Mgr, nauczyciel
753 Jadwiga Danielewicz Białystok Białystok
752 Anna Wróblewska Warszawa Warszawa
751 Bozena Makowskabozena Łodż emeryt
750 Marek Skrzypiński ŁÓDŹ ŁÓDŹ -inż.
749 Maria Boligłowa Kraków
748 Marek Pinkiewicz Wrocław technik
747 Jacek Jaśkiewicz Wrocław Grafik projektant
746 Urszula Pyszniak Lublin technik ekonomista
745 Lidia Ambroziak Pułtusk Pułtusk
744 Adam Korytowski Kraków emerytowany prof. AGH
743 Bozena Choromanska
742 Maria Dembe Warszawa
741 Maria Sadowska POZNAŃ POZNAŃ
740 Iwona Żochowska-Markosjan Słupno Słupno
739 Małgorzata Jaśkiewicz Wrocław artysta plastyk
738 Stefan Ogrodowczyk Włocławek mgr inz. emeryt
737 Janusz Kawecki Kraków Profesor
736 Anna Kozłowska Hrubieszow lekarz
735 Grażyna Musiał Poznań mgr / Muzeum Narodowe w Poznaniu
734 Sylwia Małecka POZNAŃ nauczyciel
733 Jan Paradysz Poznań dr hab./ prof. nadzw. UEP/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
732 Emil Zaitz Kraków archeolog, emerytowany pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie
731 Wanda Mizerski Esparto,
730 Małgorzata Chrulska Suwałki magister
729 Lidia Ratajczak Poznan Poznan
728 Janusz Stankiewicz Białystok emeryt
727 EWA Machowska Brzesko wyborca
726 Michał Pogorzelski Warszawa
725 Tadeusz Nycz Bielsko-Biała
724 Jan Borowy Małkinia Górna emeryt
723 Tomasz Gieszcz Gdańsk
722 Dominik Markowski Krakow Krakow
721 Barbara Szyszkowska Bytom
720 jolanta popiolek Lublin nauczyciel psycholog
719 Arkadiusz Gagala Debica mgr inz. Politechnika Rzeszowska
718 Aleksander Zyśko Wrocław dr. hab. prof. nadzw. ASP
717 andrzej ptak katowice katowice
716 HIERONIM TOMCZAK POZNAŃ MGR INŻ.
715 Jadwiga Mróz Wrocław Obywatel
714 Jadwiga Milewska Suwałki mgr
713 Agnieszka Bielska Warszawa mgr nauczyciel
712 Jerzy Gamrat Jastrzębie-Zdrój
711 Beata Adamska Krosno
710 Wojciech Polak Toruń prof. dr hab. UMK Toruń
709 Bogusław Król
708 PAWEŁ ROLA Grodzisk Maz.
707 Kazimierz Witowski
706 Elżbieta Kamińska Legnica
705 Tomasz Tylutki Międzyzdroje nauczyciel/ksiądz
704 Barlik Jolanta Słupsk
703 Bartosz Maj Slupsk
702 Wiesława Kamińska Karczew emerytowany pracownik umysłowy
701 Kamila Dąbrowska Szczecin
700 Edward Opaliński Warszawa Prof. dr hab. Instytut Historii PAN, członek Zarządu SPJN.
699 Marian Sieradzki Choszczno Emeryt
698 Stanisław Markowski Kraków artysta fotografik
697 Longin Horodko Łódź dr hab. inż. Politechnika Łódzka
696 Jerzy Barlik Słupsk
695 Grzegorz Musiał Poznań prof. UAM dr hab. / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
694 Beata Bielska Świecie n/W mgr filologii angielskiej / nauczyciel
693 Kazimiera Prałat Gdańsk
692 Krystyna Felendzer Gdańsk em. psycholog
691 Bogdan Boligłowa Kraków
690 Bożena Paradzińska Zakroczym
689 Maria Adamska Poznań położna
688 Ignacy Koszalka Cuenca/Ekwador Kapłan/Diecezjalny
687 Tomasz Widuch Katowice mgr inż górnik
686 Elżbieta Barlik Słupsk
685 Tadeusz Iwan Wroclaw emeryt
684 Bernadetta Pietras Chotomów POLKA
683 Małgorzata Sikora Częstochowa Magister
682 Kinga Parkitna Częstochowa
681 Zbigniew Felendzer Gdańsk Gdańsk, st. wykładowca PG
680 Wiesław Sarzyński Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna
679 Elżbieta Monika Warzocha z.d.Okońska Bydgoszcz Emerytka-technik elektronik
678 Andrzej Gałęski Poznań Poznań
677 MIECZYSLAW LEWANDOWSKI LIPNO
676 Agnieszka Doda-Wyszyńska Poznań dr hab. / adiunkt / IK UAM
675 Stefan Pomorski
674 Natalia Jakacka Wrocław
673 Boguslawa Forystek Jaslo Wlasciciel
672 Andrzej Banach Olsztyn
671 Grzegorz Jozwik St.Catharines Canada
670 Anna Musial
669 Hanna Kulesz Józefów Józefów
668 Krystyna Szayna-Dec Jasło dr nauk humanistycznych PWSZ Krosno
667 Józef Jurkiewicz Częstochowa
666 Józef Pacześniak Boguchwała Lekarz
665 Władysław Matyjaszczyk Głogów inż. org. produkcji
664 Krystyna Filipowicz
663 Halina Baranowska Gdańsk
662 Wacław Jakacki Wrocław emeryt
661 Danuta Kotkowska Połczyn-Zdrój Dumna Polka
660 Krystyna Ćwikowska EŁK emerytka
659 Franciszek Malich NIEMCY/27711 Osterholz Scharmbeck Kierownik Grupowy
658 Teresa Łużny Wrocław mgr ekonomii
657 Anna Fanslau Szubin członek ZŻNSZ
656 Marek Berezowski Gliwice Profesor zw.
655 Edward Malec Kraków prof. dr hab., UJ
654 Mirosława Zipser Łódź emerytka pracująca
653 Aniela Garnowska Pasłęk nauczyciel
652 Urszula Kozioł Wroclaw dr inż./specjalista technolog/Herbapol Wrocław SA
651 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab. prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy
650 Stanisław Nowicki Poznań
649 Krystyna Michalik Koszalin Osoba prywatna
648 Andrzej Baczewski Kwidzyn dziennikarz
647 Marek Urbaniak Toronto Starszy dzialacz harcerski ZHP Kanada
646 Malgorzata Dobkowska Warszawa
645 Anna Stefanczyk-Pindral Toronto KlubGP TorontoGTA
644 Tomasz Fanslau Szubin Nauczyciel
643 Jolanta Wieteska Łódź
642 Ryszard Żukowski Ostrołęka doktorant filozofii; przewodniczący Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Rady Miasta Ostrołęki
641 Joanna Nych Warszawa
640 Jurand Lubas Tarnobrzeg
639 Malgorzata Koc Watszawa
638 Jadwiga Wronicz Krynica-Zdrój dr hab. emerytowana prof. IJP PAN
637 piotr omernik piotrkow tryb inżynier
636 Aniela Birecka Wieliczka dr n.human., niezależny twórca, b.prac.nauk.w IFG UJ (1971-2009)
635 Waldemar Stefaniak Warszawa były żołnierz, oficer
634 Urszula Jeziorska Ruda Slaska Emerytka
633 Mirka Madej
632 Krystyna Grabowska Łódź Łódź
631 Elżbieta Narwojsz Kościerzyna emerytka
630 Wojciech Warchoł Luboń Dr hab. N. Med / uniwersytet medyczny w poznaniu
629 Zygmunt Wronicz Krynica-Zdrój dr hab. emeryt prof. agh
628 ANDRZEJ KRÓL PRUSZKÓW PRUSZKÓW
627 wojciech stefanski
626 Danuta Milczarek Warszawa
625 Mirosława Bączkowska Bydgoszcz technik ekonomista
624 Mariusz Charchut Rzeszów Dumny Polak!
623 ANNA KRÓL PRUSZKÓW PRUSZKÓW
622 Maria Przybylska Poznań mgr em.UAM AKO
621 Tomasz Pochwat Warszawa
620 Jan Hajduk Błonie mgr inż. elektronik - emeryt
619 Zdzisława Maletz Żyrardów mgr filologii niemieckiej
618 Stefan Pindral Totonto KlubGP TorontoGTA
617 Ilona Kasperczyk Kraków Polka
616 Wojciech Kempa Siemianowice Śląskie dziennikarz
615 Marlena Gregorczyk
614 Izabela Żuchowska Połczyn-Zdrój nauczyciel
613 Teresa Błażków Wrocław
612 Mieczysław Niemczyk Łódź Emeryt
611 Grażyna Półtorak Poznań mgr. teologii, pielęgniarka
610 Marta Paczesniak Boguchwała Nauczycielka
609 Rafał Broda Kraków Prof. dr hab. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
608 Tomasz Kobylański Boguchwała Wiceprezes Fundacji PRO-FIL
607 Grażyna Kwiatkowska
606 Piotr Cieszyński Poznań informatyk
605 Adam Smętek Klucze Klucze
604 Jarosław Wartak Katowice
603 Agnieszka Kowalska Poznań pisarka
602 Danuta Barbara Nikścin Suwałki Suwałki
601 Jacek Wierzbicki Szczytno osoba prywatna
600 Ryszard Szetela Wroclaw dr hab. inż/ profesor / Politechnika Wrocławska
599 Piotr Kulikowski Gorzów Wlkp wolny zawód
598 jan woszczyna warszawa
597 Iwona Horodecka Poznań członek AKO Poznań
596 Roman Kaliszan Gdańsk Gdańsk
595 Monika Oksiak Inowrocław Magister, obsługa klienta
594 Agnieszka Kiernicka Bydgoszcz nauczyciel
593 Stanisław Łach Słupsk prof.dr hab.
592 Wacław Holewiński Warszawa pisarz
591 Iwona Maria Zieba Oslo
590 Jadwiga Chmielowska Sosnowiec dziennikarz
589 Przemysław Krupa Zielona Góra magister historii, magister politologii
588 Dorota Gostyńska Warszawa
587 Mariusz KLAPPER Kraków mgr inż. informatyk /emeryt /AKO Kraków
586 Zofia Barłóg 41-706 Ruda Śląska
585 Lech Niemcewicz Elbląg lekarz
584 Zbigniew Piwko Oslo rehabilitant med., nauczyciel.
583 Jadwiga Trzepkowska Bydgoszcz lekarz medycyny
582 Ewa Ryś
581 Mirosław Desperak Częstochowa emerytowany nauczyciel
580 Bernard Wójcicki Przasnysz emeryt
579 Jolanta Jakubowska Częstochowa emerytowany nauczyciel
578 Grażyna Kijuc Warka Warka
577 Andrzej Jendrzejczak vel Jendrzejewski Warszawa
576 Piotr ZIMNAL SOSNOWIEC SOSNOWIEC
575 Krystyna Nowaczyk Toronto
574 HALINA CISZEWSKA KLUCZBORK EMERYTKA
573 Stanisław Karpiński Warszawa Profesor SGGW w Warszawie
572 Barbara Osińska Bielawa
571 Grzegorz Wasniewski Kanada STOWARZYSZENIE Jozefa Pilsudskiego Kanada
570 Halina Szewczyk Nowy Targ mgr pedagogiki specjalnej, mgr teologii pastoralnej
569 Piotr Laskowski Inowrocław -
568 Irene Matras Capelle ad Ijssel. Nl. agriculture ir. advisor/expert tissueculture
567 Wojciech Pilewski
566 Robert Skibiszewski Poznań właściciel firmy
565 Piotr Michałowski Poznań mgr inż. emerytowany
564 Elżbieta Maria Lach Sianów emerytowany nauczyciel
563 Rudolf Wasilewski Warszawa mgr/ przedsiębiorca/rodzinna firma
562 Krystyna Mędrzycka GDAŃSK GDAŃSK
561 Arkadiusz Bednarczuk Poznań dr., UAM
560 Mariusz Bal Białystok osoba prywatna
559 Ireneusz Szwed Łódź Elektryk
558 Dorota Rodziewicz Białystok mgr pedagogiki specjalnej
557 Angelina Stańko Warszawa mgr. zarządzania przedsiębiorstwem
556 Krzysztof Stanko Chociw Kucharz
555 prof. dr hab. Mirosław Krajewski Broddnica prof. dr hab. UKW Bydgoszcz
554 Natalia Stańko Tczew nauczyciel/pedagog
553 Jacek Krzywonos Jabłonna nauczyciel
552 Beata Baranowska DROBIN
551 Maria Domagała Sałek Ropczyce emeryt
550 Grzegorz Kresak Wrocław mgr.inż. elektronik
549 Janina Lewińska Kraków Emerytka
548 Halina Kostyra
547 Roman Kożmiński Mińsk Mazowiecki emeryt
546 Maksymilian Olma Bystra Emeryt
545 Bernadeta Sturzbecher Poznań UAM
544 Estera Burian Kęty Dekorator wnętrz
543 Wojciech Pillich Zabrze dr inż., em. PŚl
542 Agnieszka Popiela Szczecin Prof.dr. hab./ Uniwersytet Szczeciński
541 MARIUSZ MUSIAŁ ciechanów mgr inż. mechanik
540 Jan Nowak Warszawa
539 Małgorzata Ratajczak Kraków dr hab Akademia Muzyczna
538 Robert Stec Kłomnice Automatyk
537 Grzegorz Bagiński Kobylanka Kobylanka
536 Jarosław Żebrowski Suwałki
535 Janusz Ratajczak Łódź prof. dr hab. Akademia Muzyczna w Łodzi
534 Mirosław Boruta Kraków dr, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny
533 Wojciech Mayer Kraków dr inż. AGH Kraków
532 Maria Chudzinska Poznan ekonomista
531 elzbieta szubzda Bruxelles Bruxelles
530 Józef Zając Cambridge, MA (USA) bibliotekarz / Harvard Library
529 Jadwiga Strawińska—Kulczyk Łochowo
528 Jadwiga Krzywania Lutomiersk Lutomiersk
527 lech nieduziak gdynia
526 EWA STĘPIŃSKA Warszawa Warszawa
525 Joanna Grasiewicz Warszawa Uniwersytet Warszawski
524 Jolanta Domżał Toruń Toruń
523 Dominik Załuski
522 Anna Redzik Sopot Emeryt
521 Ewa Stankiewicz Kozienice Kozienice
520 Jerzy Warchoł Poznań prof dr hab.
519 Tomasz Czajka Ożarów
518 Teresa Warchoł Poznań dr
517 Piotr Orlof Tarnobrzeg
516 Grażyna Lorenc Poznań emerytka - pielęgniarka licenc.
515 Andrzej Augustynek Kraków dr inż.
514 Andrzej Dobrowolski Kielce
513 Katarzyna Warchoł-Biedermann
512 Jan Martini Poznań artysta muzyk
511 maria zeyland-rojek poznan emeryt
510 Paweł Wróblewski Wrocław dr filozofii, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Filozofii Uniwerystetu Wrocławskiego
509 Anna Halves Hamburg Bank
508 Marek Klimek
507 Ryszard Ogdowski Warszawa inżynier
506 Zbigniew Dworecki Poznań Prof. Nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
505 Agnieszka Kowalska Łęczyca Patriotka, przedsiębiorca
504 Ewa Strzałek Warszawa mgr pedagogiki
503 Teresa Mitura LUBLIN mgr.inż chemik
502 Maria Dubrowin-Sadura Piotrków Trybunalski emeryt
501 Rafał Łysiak Zielona Góra Zielona Góra
500 Ewa Nijak Zakliczyn Zakliczyn
499 Adam Piotrowicz Wrocław
498 Antoni Michalik Wexford Irlandia Emigrant Patriota
497 Andrzej Dyka Lublin Lublin
496 Ewa-Maria Wegner Krzywanice emerytka
495 Iwona Kochan-Los Ełk nauczycielka
494 Lidia Nowaczyk
493 Krzysztof Ozdarski Ruda Śląska Inspektor kontroli jakości
492 Grzegorz Sikorski Łódź Technik energetyk
491 Henryka Ślusarczyk Łączna Łączna
490 Barbara Bury Katowice Katowice
489 LESZEK KAŁUŻNY CHORZÓW
488 Bohdan Bargieł Warszawa
487 Kazimierz Mrówka Kraków dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
486 IWONA KAŁUŻNA Chorzów
485 Małgorzata Czabańska-Rosada Poznań dr, adiunkt, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
484 Grażyna Łypacewicz Warszawa dr hab. inż., AKO Warszawa
483 Marta Starzomska
482 Henryk Kaminski
481 zbigniew berndt sypniewo emryt
480 Andrzej Ostrowski szczecin właściciel firmy
479 Tadeusz Wojteczko Tarnobrzeg inż,geodezji
478 Krzysztof Hess Częstochowa mgr inż.
477 Celinz Kuźmińska Warszawa emerytka
476 Lidia Sokolowska-Cybart Toronto, Kanada mgr, prawnik-lingwista
475 Aleksandra Frankiewicz Bydgoszcz Bydgoszcz
474 Andrzej Kaminski Puławy Puławy
473 Aniela Baltyk Ciechocinek Emeryt
472 Agnieszka Chwałek Kraków Ekspert systemów ryzyka
471 Krystyna Nowak Włocławek Inż zootechnik
470 Zuzanna Pasławska Białystok emerytka
469 Krzysztof Tochman Rzeszów dr, historyk, pisarz
468 Leontyna Podrażka Ostrów Mazowiecka emerytka
467 RENATA SKUZA Kielce mgr lic. teologii
466 Wincenty Kaminski Chevilly-Larue opiekun niewidomych
465 Jolanta Kacprzak Lidzbark Welski Lidzbark Welski
464 Małgorzata Wołowska Warszawa bez tytułu
463 Lilia Kuchta Łychów emerytka
462 Krzysztof Stępniewski Lublin mgr/specjalista inż.-tech./UMCS
461 Krzysztof Paszek Troy, MI emeryt
460 Sylwester Fiet Płock
459 janusz januszczyk białystok białystok
458 Andrzej Nowak Stalowa Wola dr hab.
457 Maria Kulbacka Szczecin Obywatekla RP
456 PIOTR DUDEK TARNOW
455 Michał Erszkowski Gdynia artysta malarz
454 Michał Sewera Warszawa
453 Teresa Lajnweber Jelenia Góra mgr inż. urządzeń sanitarnych
452 Krzysztof Pilarczyk Kraków prof. dr hab. / Uniwersytet Jagielloński
451 Jadwiga Baczyńska Sosnowiec inż. arch. mgr Prezes w Stowarzyszenie Przyjaciól Wladka Baczyńskiego
450 Piotr Szutkowski Płock rencista
449 Bogusław Wilk
448 Jan Erszkowski Gdynia mgr. sztuki
447 Jolanta Siuda Kielce Lekarz medycyny
446 Ryszard Wiszowaty Bialystok
445 Adam Zabokrzycki Wrocław mgr filologii angielskiej/ tłumacz/
444 Leokadia Rapczynska EŁK Emerytka
443 Jacek Zimny Kraków Prof.nadzw., Narodowa Rada Rozwoju, Sekcja Nauka Innowacje; AGH Krakow
442 ZBIGNIEW WORUTOWICZ Schijndel, Holandia Mgr.inż., Konsultant, HAMSTER International B.V.
441 Milena Bieniek Lublin Lublin
440 Krzysztof Denis Częstochowa lek.med, lek.stom.
439 Katarzyna Cygal Kraków Księgowa
438 Agnieszka Grunwald Petrovic Poznań Mgr Filologii chorwackiej i serbskiej
437 Włodzimierz Kotuniak Świnoujście
436 Stefan Gniadek Ostrowiec
435 Arkadiusz Mielnicki Dublin
434 Jarosław Domagała Wrocław mgr inż. informatyk
433 Regina Pruchnik Żmigród - Dolnosląskie inżynier budownictwa
432 jan maziarz Katowice emeryt
431 Tomáš . Staněk Ostrava, Republika Czeska Doc. Dr., CSc., historyk
430 Stefan Bednarek Wrocław
429 Wojciech Olszewski Wrocław mgr
428 Zofia Pajonk München nauczyciel przedszkolny / w Niemczech Hauswirtschafterin
427 Marta Deneka Dublin Dublin
426 Bolesław Szczurek Kraków
425 Małgorzata Janicka Poznań emerytka
424 Wanda Chudzik Warszawa historyk
423 Henryk Fronczek Tychy Obywatel
422 Piotr Dudała Sosnowiec Redaktor Naczelny serwisu sosnowiecfakty.pl
421 Bartosz Starnawski warszawa mgr inż fizyki,
420 Elżbieta Grażyna Dziekańska Przeźmierowo mgr inż.
419 Joanna Niestępska Przasnysz pani domu
418 Iwona Borecka Wierzvjowiskoq analityk finansowy
417 Barbara Górska Warszawa dr inż., korporacja USA
416 Rajmund Marciniak Poznań
415 Danuta Karmelita Wieden emerytka
414 Adam Matlak Wałbrzych emeryt
413 Lucyna Drzewoska Wrocław mgr bilog
412 Wioleta Mrozinska Torun POLKA
411 Marzena Krej Wieluń
410 Władysław Gielec Warszawa Emeryt
409 Edmund Tajchreber Chicago USA mgr inz. budownictwa ladowego, bachelor degree in civil engineering, self-employed
408 Włodzimierz Graff Kościerzyna
407 Teresa Pławska Gorzów Wlkp Poparcie listu.
406 Piotr Podhalanski Dębica
405 Katarzyna Górska Grójec Technik ekonomista
404 MAREK KOWICKI Kraków prof dr hab inż arch Politechnika Krakowska
403 Bożena Rykała
402 Andrzej Olszewski Wielowieś mgr inż
401 Irena Majkutewicz Gdańsk doktor, Uniwersytet Gdański
400 Piotr Lesniak
399 Paweł Ludwiczak Kołobrzeg Kołobrzeg
398 Piotr Niwinski dr hab prof UG
397 Marek Górski Radm rencista-pracownik ochrony
396 Maria Pogorzelska Ciechanów pielęgniarka
395 Wanda Kierys Poznań Emeryt
394 Arkadiusz Starnawski Przysucha mgr matematyki, obecnie emeryt
393 Krzysztof Jaraczewski Nowa Sól Magazynier
392 Józefa Panek Kraków dr hab. med. UJ CM- emerytura przymusowa
391 janusz gostkiewicz nidzica właściciel firmy
390 Piotr Piernikowski Włocławek emeryt
389 Stanisław Taraszkiewicz puszczykowo
388 Anna Lewicka-Johnson Berkeley,USA
387 Wiesława Jaśkiewicz Dębno nauczyciel
386 Marek Lisica RUMIA ŻOŁNIERZ
385 Irena Marchewka Zakopane urzednik
384 Andrzej Piasecki Gdansk Emeryt
383 Krzysztof Kaczkowski Warszawa urzędnik
382 Arkadiusz Migalski Goczałkowice Zdrój Goczałkowice Zdrój
381 Zbigniew Chociaj Gorzów Wlkp emeryt
380 Zbigniew Magdans Nijmegen rzeźnik
379 Bożena Radaśinović Gdańsk Obywatelka RP
378 Bolesław Matylla Poznań IT PLPŁ
377 Katarzyna Szczepanska Dublin
376 Tomasz Zakrzewski Łódź Przedsiębiorca
375 Tadeusz Balawender Pruszków Emeryt
374 Mariusz Mielnik Brzeg Pedagog doradca zawodowy
373 ANTONI KUROWSKI Wieliczka mgr/nauczyciel
372 Jerzy Piotr Talaga Białystok
371 Stanisław Szwedo Goleniów Goleniów
370 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
369 Marian Gorczycki Frankfurt am Main
368 Andrzej Pańta Piekary Śląskie Mgr. Autor. Tłumacz. Podróżnik
367 Zbigniew Kurz Bytów emeryt
366 Janusz Bieniek Ostrowiec Świetokrzyski emeryt
365 Andrzej Pastuszka Wawrzeńczyce
364 Grażyna Zając Kraków dr hab. UJ
363 Barbara Kornatowska Ciechanów Przewodniczaca Rady Miasta Ciechanów
362 Basia Mikołajewska Łódź nauczyciel
361 Małgorzata Frant-Błażucka Lublin urządnik
360 Grzegorz Korcz
359 Arkadiusz Żurek Kraków Magister / Prezes Zarządu/ BERGWAY
358 Justyna Rypolc Bydgoszcz nauczyciel
357 Urszula Kościelny Kraków nauczyciel
356 Waldemar Błażejczyk Garwolin Emeryt
355 Janusz Makowski Jabłonna Jabłonna
354 Anna Miszta Warszawa
353 Dominik Kościelny Kraków Prezes Unison Sp. z o.o.
352 Bożena Pawelska Warszawa
351 Tomasz Spisacji Gdańsk
350 Jan Hauke Poznan dr hab., prof. UAM
349 Mirosław Harabin Kielce
348 URSZULA BODEL Żory księgowa
347 Tomasz Popowski
346 Dariusz Ostrowski Łódź
345 Eugeniusz Simiński
344 ZOFIA CZERCZYŃSKA ZDUŃSKA WOLA Emerytowany urzednik państwowy
343 marianna barlak Warszawa Warszawa, dr hab
342 Mirosław Szulczyński Poznan dr, UAM Poznań
341 Izabela Koniuch Białystok pełnomocnik stowarzyszenia Miasto Mieszkańców
340 Włodzimierz Janiak Sulechów działalność prywatna
339 Pawel Bortkiewicz Poznan ks. prof. dr hab.//UAM
338 Tadeusz Czubowski Lublin Inżynier
337 Krystyna Denis Częstochowa
336 Bronislawa Kurek
335 Joanna Spyra
334 Katarzyna Kwiatkowska Białystok Białystok
333 Joanna Korniak Lublin ekonomista
332 Jarosław Czarnecki powiat Ostrowca Św radny powiatu
331 rafal wojtowicz pyzdry mechanik samochodowy
330 Jadwiga Pilarczyk Kraków psycholog
329 Malgorzata Cienkiewicz mgr.
328 Edward Zarwański Wolsztyn inżynier emeryt
327 Urszula Trzeciak-Grodzicka Malbork emerytowany artysta muzyk
326 Edward Ćwięka Mielec
325 Andrzej Kubicki Ostrów Lubelski Stolarz
324 Dariusz Skiba Szczecin działalność gospodarcza
323 Aleksander Wójcik Kraków AKO Kraków
322 Andrzej Kurek staszów mgr.
321 MARIUSZ SOWA AUGSBURG OBYWATEL POLSKI
320 Cezary Czembrowski Somianka Somianka
319 Maria Brzezińska Piasek Piasek
318 Dariusz ŁUPIŃSKI Bialystok murarz
317 henryk bogusz warszawa warszawa
316 Janusz Gumieniak
315 Tomasz Strugalski Warszawa doktor nauk prawnych / adwokat / Kancelaria Adwokacka dr Tomasz Strugalski
314 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
313 Włodzimiera Pajewska Poznań em.prac. UAM
312 Izabela Komar-Szulczyńska Poznań magister/ starszy wykładowca j. angielskiego/ UAM
311 Alicja Kuczynska Warszawa rencistka
310 Mariusz Danicki Reading Reading
309 wanda wróblewska ruda sląska obywatel RP
308 URSZULA KOZIEŁ WROCŁAW
307 Tadeusz Hutek Nowy Sącz
306 Adam Młodzianowski Piotrków Trybunalski Inżynier / Emeryt
305 Marianna Kamińska Biała Podlaska Biała Podlaska
304 Szymon Kaźmierczak Poznań
303 Marek Kornat Kraków Prof. dr hab., Instytut Historii PAN
302 Tadeusz Dziuba Poznań Poseł na Sejm RP
301 ks. Dominik Kubicki Poznań prof UAM dr hab.
300 Ryszard Michalak Zielona Góra Dr hab./Profesor nadzwyczajny/Uniwersytet Zielonogórski
299 krystyna wlodarczyk Chicago Stany Zjednoczone
298 Krystyna Staniławczyk Legnica Licencjat/Dział Obsługi Klienta /LM
297 Danuta Żak Gdańsk
296 Wladyslawa Domaradzka Chicago Chicago
295 Marian Chudy Radomyśl nad sanem artysta plastyk -emeryt
294 Slawomir Przeczek Krakow Kierownik produkcji .
293 Maria Ciszewska Warszawa Pani domu
292 Ryszard Kawczynski
291 Zenon Lupina Bruxelles Bruxelles
290 Roman Kuźnia Poznań firma prywatna
289 Kazimierz Woźniak Warszawa mgr/st. wykładowca/SGGW
288 Weronika Krajewska Koszalin mgr
287 Renata Kamińska Puławy pracwnik umysłowy
286 krzysztof warpecha nowy targ działalność prywatna
285 Bożena Tokarek Zielona Góra Zielona Góra
284 Ryszard Lesniak Zagan Dzialalnosc prywatna
283 Kazimierz Maciejewski Bawaria były działacz WZZ Wybrzeża
282 dorota rogacka malbork
281 Artur Kowalczyk Kraków
280 MAŁGORZATA GDULA TARNOBRZEG EMERYTKA
279 Halina Kozieł-Sperl Bielsko-Biała emeryt
278 krzysztof rogacki malbork
277 Barbara Kwapisiewicz Kielce mgr historii sztuki
276 Zbigniew Kowalkowski
275 marek łukasik oleśnica obywatel
274 Janina Błaszak Poznań em. mgr Politechnika Poznańska
273 Lucyna Samek Kraków urzędnik
272 Sebastian Śmietana Zaskale
271 Ewa Jasiak Swarzędz nauczyciel
270 Czesław Błaszak Poznań em. prof. dr hab.dr h.c UAM
269 Sławomir Butor Lublin Pan
268 ALICJA KĘDZIERSKA GNIEZNO GNIEZNO
267 Danuta Sadowska Konary /Warka emerytowany inżynier
266 Bartosz Korzeniewski Poznań dr hab prof UAM
265 Anna Nowak Chrzanów Home
264 Marcin Urban Warszawa Warszawa
263 Henryk Krzyżanowski Poznań dr, anglista
262 Jerzy Goljasz Warszawa mgr.inż
261 Zbigniew Lewandowski Warszawa inżynier
260 Bogdan Byrzykowski Warszawa Wydawca
259 Lech Feszler Białystok emeryt (burmistrz Zambrowa 1990-1998, senator AWS, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności 2016)
258 Andrzej Sobczuk Ksawerów mgr inż. arch.
257 Amelia Korzeniewska Poznań dr prezes stowarzyszenia
256 Ewelina Nowacka Tarnów emeryt
255 Andrzej Borysławski Nisko
254 krzysztof klebach Będzin przewodniczący klubu Gazety Polskiej BędzinII
253 Jerzy Antoni Sobociński Warszawa Mgr inż. technolog, emeryt
252 Ewa Niżnik Rabka Polka ,Matka,Pielęgniarka
251 Andrzej Barański a Opole inż. budownictwa projektant- własne biuro proj.
250 Jaroslaw Dankowski Hagen Magister Filologii i Politologii
249 Anna Stawikowska Gorzow Wlkp
248 Andrzej Kosiedowski Bydgoszcz aktor
247 Zbigniew Sar Łódź Pracownik fizyczny
246 Halina Błasińska - Hoppe Jakubowo Kisielickie Jakubowo Kisielickie
245 zbigniew krawczyk częstochowa częstochowa
244 Paweł Borkiewicz Poznań Gł. Specjalista d/s Handlu i Marketingu
243 Jarosław Jarzewicz Poznań dr hab. prof. UAM
242 Teresa Śniecikowska Warszawa Polka
241 Maria Dankowska Hagen Niemcy osoba prywatna
240 Wanda Ilkiewicz Warszawa emerytka
239 krystyna Waszak Warszwa prof.dr hab. UW
238 Bogdan Ilkiewicz Warszawa emeryt
237 Maciej Kałwiński Łódź mgr sztuki
236 Piotr Chełstowski Wrocław mgr inż.
235 emilia serwin radwanice emeryt
234 Jolanta Baranska Opole emeryt Banku BPS SA Warszawa
233 Bogumiła Lukowska Bydgoszcz Działalność prywatna
232 joanna Adamowicz Bristol uk
231 Danuta Kosałka-Walczak Kraków spec. ds. kadr i płac
230 Witold Maksym Łódź mgr inż.
229 Wanda Nelke-Dec Raciąż k/Tucholi Raciąż k/Tucholi
228 Teresa Zywert Murowana Goślina emeryt - nauczyciel języka polskiego, dyrektor gimnazjum
227 Lesław Puzio Trzebnica
226 Jan Wiszniowski Warszawa pracownik PAN
225 Andrzej Gasperowicz GIŻYCKO GIŻYCKO
224 Krzysztof Bzdyl Kraków prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89
223 Andrzej Wyskup NEWPORT PAGNELL NEWPORT PAGNELL
222 Janina Bożena Korzińska Białystok RKW-RKW
221 Krystyna i Jerzy Fanslauowie Kwidzyn emerytowani nauczyciele
220 Jolanta Maksym Łódź mgr inż.
219 Stefan Sokołowski Lublin prof. dr hab./prof. zw./ W. Chemii UMCS
218 Teresa Wilczynska Wroclaw mgr Administracji Publicznej UW
217 Teresa labuda kolbuszowa architekt
216 Alicja Kosiba
215 Grzegorz Rosiński Poznań prof. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
214 Andrzej Dębski Kraków przedsiębiorca
213 Ryszard Wilk Zielona Góra Emerytowany wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego
212 Sławomir Janyszek Poznań dr / adiunkt / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
211 Piotr i Janina Kubów Nowa Sól inż. emerci - małżenstwo
210 Józef Urbanowicz Kaźmierz k/Poznania mgr inż.ekonomiki rolnictwa - emeryt
209 Maria Szymańska POZNAŃ emerytka matematyk
208 Jacek Błażewicz Poznan członek rzeczywisty PAN, dyrektor Instytutu Informatyki PP
207 Janusz Jędrusik Nowy Sącz
206 Krzysztof Pieła Wieliczka dr hab.inż./ emeryt. prac. AGH
205 Andrzej Niżnik Rabka
204 Stanisław Sałek Ropczyce emeryt
203 Łukasz zarzycki poznań żołnierz
202 jolanta Sekutowicz Hamburg Wykładowca akademicki
201 Maria Skorupska Warszawa
200 Wojciech Szwed Opalenica Opalenica
199 Marek Drabczyk Wrocław
198 Marek Marzanski Coventry lekarz
197 Ewa Borkowska Gliwice prof. dr hab. Uniwersytet Śląski
196 Karol Mausch Szczecin Prof.nadzw.dr hab.
195 Włodzimierz Korcz Warszawa tłumacz
194 Wioleta Gorecka Reykjavik Filozofka/pisarka/podróżniczka
193 Wanda Tomecka piaseczno
192 Andrzej Gawroński Szczecin Instruktor terapii zajęciowej
191 Bożena Ewy kraków architekt
190 Krystyna Podgórska Oleśnica emerytka, tyflopedagog
189 Sławomir Danych ŁÓDŻ pracownik fizyczny
188 Liliana Wojtulewicz Wrocław emeryt
187 Stanisław Łopieński Warszawa
186 Leszek Krzywkowski Katowice Prezes Firmy
185 Jan Micheńko Sanok inż.mechanik
184 Danuta Braniecka BIAŁYSTOK nauczyciel historii
183 Jolanta Krzywkowska Wisła
182 Stanislaw.i.cecylia. Bujakzgajc Wałcz
181 Romuald Chutkowski Gdansk mgr inż./Auditor HSM
180 Grazyna Spychalska Katowice mgr psycholog
179 Marta Micheńko Sanok Sanok
178 Krystyna Kotowicz-Pokrywka Czudec woj.podkarpackie emerytka
177 mirosława tocholska warszawa mgr andragogiki specjalnej
176 Izabella Krzcinska warszawa emeryt
175 Jarosław Bator Jarosław
174 Stefan Pyrak Warszawa dr inż., emerytowany adiunkt
173 Anna Armache Łódź Lekarz medycyny, konsultant
172 rafal krok rzeszow
171 Maria Korytowska Kraków ptrof. dr hab. , UJ
170 Katarzyna Marchel Łódź artysta-muzyk
169 Marietta Grześkowska Bydgoszcz mgr OŚWIATA
168 Mariusz Strojnowski Warszawa Prawnik
167 Ewa Gajdus Kołobrzeg magister filologii polskiej, emerytka
166 Robert Despet Kraków
165 Krystyna Byttner Iława Psycholog
164 Irena Brej-Kozon Cieklin Artysta plastyk
163 Piotr Sekita Bartoszyce
162 Konrad Falęcki Warszawa dziennikarz
161 Krystyna Kucz Wisla
160 elzbieta zakrzewska WARSZAWA
159 Paweł Fanslau Rybnik Prywatny przedsiębiorca
158 Ewa Barańska-Jamrozik Kraków Artysta plastyk
157 Jerzy Dobrowolski Łazy
156 Przemysław Szczęsny Przeźmierowo emeryt
155 Stanisław Iskra Kraków
154 Maciej Woźny Lublin
153 Marek Doniec Kraków mgr inż. elektronik/ Prezes Zarządu/Logomato Sp. z o.o.
152 Jacek Dabert Poznań prof. zw. dr hab. UAM, Poznań
151 Jan Dasiewicz Poznań mgr historii
150 Mirosława Dabert Poznan dr hab. UAM
149 MARIA KAMIŃSKA Wojnicz mgr matematyki emerytka
148 Attila Leszek Jamrozik Kraków Artysta plastyk
147 Ryszard Kosior Gdańsk Mgr inż. spec.ergonomii - technolog
146 Dariusz Magier Siedlce dr hab., prof. UPH
145 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr hab., Czł. koresp. PAN
144 Ludwik Gierszewski Gdansk emeryt
143 Tomasz Morawski Jawor Jawor
142 Iwona Gierszewska Gdańsk emeryt
141 Wawrzyniec Rymkiewicz Warszawa dr hab. Uniwersytet Warszawski
140 Agata Czyszczoń Kielce Magister/Dyrektor/Dzienny Ośrodek Socjoterapii RAFAEL
139 Anna Walczuk Kraków dr hab, Uniwersytet Jagielloński
138 Maja Yerka Warszawa Osoba prywatna
137 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz Gortatowo p-ta Swarzędz
136 Jolanta Hajdasz Poznan dr Wyzsza Szkola Umiejętności Społecznych
135 Krzysztof Cena AKO Kraków prof. dr hab.
134 Zenon Krzymiński Gdynia Kapitan Zeglugi Wielkiej (akt. emeryt)
133 Krzysztof Wojciechowski Toruń Toruń
132 Stanisław Paszkowski Poznań dr hab. prof. nadzw.; Uniwersytet Przyrodniczy
131 Ilona Czaban Szczecin Szczecin
130 Maria Piskozub Poznań mgr ekonomii
129 Stanisław Sędziwy Kraków prof.dr hab, emeryt, UJ
128 Regina Korzeniowska Koszalin Polka
127 Dorota Pawłowska-Siwek Warszawa
126 Marta Majchrzak Łódź
125 Maria Peszka
124 Krystian Fedyniak Wlasciciel Firmy
123 Małgorzata Łośko Poznań mgr Wydz. Biologii UAM
122 Jacek Jadacki Warszawa prof. zw. dr hab., prof. em. UW
121 Grzegorz Gładyszewski Lublin Prof. dr hab. - Politechnika Lubelska
120 Małgorzata Rak Konin
119 Katarzyna Matuszczyk Wrocław
118 Sylwia Iwańska Sosnowiec Ekonomista
117 Joanna Łempicka Białystok Emerytowany inżynier
116 Bożena Gładyszewska Lublin Prof. dr hab. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
115 Róża Antkowiak Poznań dr Wydz. Chemii UAM, czł. AKO Poznań
114 Olga Żuromska Poznań dr/nauczyciel
113 Stanisław Kuta Kraków Prof. dr hab. inż. / emeryt AGH
112 Zofia GAJEK Wrocław mgr inż. emerytka
111 Barbara Pawłowska Kraków emerytowany lekarz
110 Jacek Młochowski Wrocław Prof. dr. hab.; Politechnika Wrocławska (emeryt)
109 Mieczysław Ślesicki Trzcianka mgr filologii polskiej - UAM Poznań -Pisarz
108 Sławomir Bobowski Wrocław dr hab. kierownik Zakładu Teorii kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut filologii Polskiej UWr.
107 Lech Torliński Poznań prof..zw,dr hab.med
106 Szymon Małecki Poznań nauczyciel - polonista POSM
105 Piotr Łuczak
104 Mirosław Szumiło Lublin dr hab., UMCS/IPN
103 Maria KRYWULT Gliwice inżynier,emerytka
102 Krystyna Rakoczy-Pindor Krakow dr ,emerytowany adiunkt AGH
101 Maria Sołtysik Sanok mgr inż. emeryt
100 Jacek Rońda Kraków Prof. dr hab. inż, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
99 Jacek Kobus Toruń dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
98 Ernest Piskozub Poznan mgr inż.
97 Wojciech Kuczyński Poznań profesor, PAN
96 Teresa Trybus Siemianowice emerytka
95 Mirosław Szulc Reda mgr inż.chemik
94 Teresa Stańko Tczew nauczyciel
93 Zbigniew Galicki Kraków emeryt, odzn. Krzyżem Wolności i Solidarności
92 Zdzisław Kołaczkowski Poznań prof.dr hab. inż. WSPiA Poznań
91 Roman Budziłło Chełmno n/W magister ekonomii
90 Barbara Ksieniewicz-Olejniczak Świnoujście mgr farmacji
89 Marta Nieradka Stanowice
88 Jan Wawrzyńczyk Warszawa prof. Uniwersytet Warszawski
87 Maria Weres Złotniki anglistka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
86 Andrzej Ścibiorek Pabianice rencista
85 franciszek zerbe poznan dr med emeryt
84 ewelina laskowska Poznań nauczyciel
83 Wit Foryś Kraków dr hab. prof. ndzw
82 Michał Jaworski Słupsk mgr Ekonomii
81 Lucyna Rempulska Poznań dr hab./ emeryt. prof. PP
80 Tadeusz Lulek Przemyśl prof. zw./Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
79 Ewa Kacka Mława nauczyciel matematyki -Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie
78 Teresa Laskowska Pełczyce nauczycielka
77 Zbigniew Zegan Kraków dr hab. em.prof.ASP / Konwent Seniorów ASP
76 Rafał Galuba Poznań dr hab.
75 Maria Leśniewicz Poznań dr-emeryt- Instytut Matematyki PP
74 Alicja Ewa Urbanowicz Poznań dr inż. / bezrobotna
73 Kazimiera Sarot Nowy Sącz magister nauczyciel emeryt
72 Eugeniusz Wiszowaty 19-314 Kalinowo Rolnik
71 Adam Nodzeński Kraków dr hab. em. prof. AGH
70 Marta Lempart-Geratowska
69 Kazimierz Górak wieś Gościejewo, gm.Rogożno Wlkp mgr inż. EMERYT
68 Teresa Markiewicz Czarnków dr matematyki, emerytowany nauczyciel akademicki (UAM)
67 Jerzy Gajdus Tczew emerytowany dr nauk chemicznych UG
66 Józef Wieczorek Kraków redaktor Niezależnego Forum Akademickiego http://nfa.pl/
65 Danuta Bobrowska Zielona Góra Lekarz
64 Izabela i Leszek Stelmaszczyk Bytom Małżeństwo
63 Barbara Kuźnicka Zielonki Parcele mgr inż. / emeryt
62 Krzysztof Borowiak Poznań dr inż.
61 Jacek Kowalski Poznań dr hab. prof. UAM
60 Barbara MOSTOWSKA-STUPERA Katowice Katowice
59 Jerzy Weres Złotniki prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
58 Janusz Opiła Kraków AKO Kraków
57 Anna Jędrzejkiewicz Warszawa dr hab. UW - Warszawa
56 Lucyna Kalińska Warszawa mgr ekonomii, emerytka
55 Maciej Korytowski Poznań
54 Patryk Iwański Sosnowiec Uczeń
53 Andrzej Ossowski Kraków AKO Kraków
52 Mariola Pawłowska Staszów Mgr filologii klasycznej
51 Danuta Kałasznik Sosnowiec Emeryt
50 Lech Galicki Szczecin mgr / dziennikarz / zawód wolny
49 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof. dr hab., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
48 Kamila Sztal
47 Jan A. Rempała Warszawa Dr matem.,emeryt, UKSW
46 Bożena Cząstka-Szymon Kraków WSP K-ce em.adiunkt, AKO Poznań
45 Andrzej Trembaczowski Lublin dr, Instytut Fizyki, UMCS
44 Aleksander Chrzanowski Toronto
43 Maria Kalińska Wieliczka mgr inż.
42 Elida Jachowicz Rzeszów emeryt
41 Jan Rojowski Grodków Emeryt
40 Anna Nowak 13- 100 Nidzica magister filologii polskiej / nauczycie l/ Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy
39 Teresa Pasternacka Brodnica
38 Józef Płudowski Łuków Inżynier członek zarźądu powiatu łukowskieho
37 Iwona Romańska - Liber Kołobrzeg nauczyciel
36 Piotr Myśliński Zielona Góra
35 Tomasz Wicik Dobrodzień Właściciel firmy
34 Piotr Zakrzewski Konin Osoba prywatna
33 Przemyslaw Korytowski Ballinrobe, IRELAND
32 Mieczysław Marciniec Mielec
31 Michał Kupczyk Poznań Doktor UAM Poznań
30 Jan Stępniewski Lublin
29 Maciej Gwiazdowicz Oława Osoba prywatna
28 Jakub Kamarski Wejherowo magister inżynier budownictwa
27 Zofia i Stanisław Witkowscy Wejherowo
26 Robert Dajczak Niechorze Agencja Filmów Rd
25 Justyna Pawłowska warszawa psycholog,psychoterapeuta
24 Adam Kamarski Wejherowo magister inżynier budownictwa
23 Olgierd Pankiewicz Wrocław dr nauk prawnych/ adwokat
22 Grażyna Kryza Wrocław mgr, emerytka
21 Adam Wojtaszek RZESZOW RZESZOW
20 Jerzy Goniewicz 47-400 Racibórz magister inżynier Ogrodnictwa
19 Anna Marciniec Mielec
18 Mariola Rosinska Bialystok nauczyciel
17 Paweł Kamarski Wejherowo magister
16 Kazimierz Wójcikowski Jodłówka ksiądz
15 Domicela Stępniewska LUBLIN
14 Maria Wierzbińska Rzeszów dr nauk ekonomicznych emeryt PRZ
13 Wiktor Kałasznik Sosnowiec Emeryt
12 MICHAL OKON SZCZECIN OBYWATEL RP
11 Jan Olejniczak Świnoujście emeryt
10 Kinga Pasternacka Brodnica
9 Anna Kamarska Wejherowo technik budowlany
8 krzysztof zawadzki lubin właściciel firmy
7 Mariusz Siwiak Opole mgr inż.
6 Krystyna Sztal
5 Elżbieta Kopeć Warszawa mgr inż.
4 Wiesław Z. Antkowiak Poznań Prof. dr hab. Wydz. Chemii UAM, czł. AKO Poznań
3 Krystyna i Waldemar Kołodziejczak Gdańsk
2 Ryszard Begier Milicz Emeryt
1 Danuta Gabryś Barker Gliwice Prof.dr hab., Uniwersytet Śląski