List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Poznań, 22 lipca 2017

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na reformy te społeczeństwo polskie oczekuje ponad ćwierć wieku. Przyjęte w  ustawach rozwiązania prawne dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sadowniczej w naszym kraju i równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną.  Nie naruszają one w niczym podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej.

Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u. Organizowane przez totalną opozycję protesty przeciwko podejmowanym zmianom, w tym najważniejszy zarzut łamania trójpodziału władzy, nie mają obiektywnego, merytorycznego uzasadnienia. Są natomiast obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski. Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego  kraju czerpiąc nienależne profity. Obecnie, bojąc się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi  spoza swojego układu. Środowiska te szermują obecnie hasłami obrony praworządności i konstytucji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności  z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych  i koniecznych elementów uzdrowienia życia narodowego i państwowego w Polsce, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania  z czasami PRL-u.

My, ludzie nauki skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania Rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Jerzy Głuch – członek Zarządu AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Poparcie dla listu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Gotowe

Powiadom znajomych:

   


Najnowsze podpisy
2,290 Rafal Laskowski Wroclaw obywatel RP
2,289 Andrzej , Maria , Zdzisław Stańczyk Chorzów obywatele
2,288 Wiesław Pilis Czestochowa Professor dr hab., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,287 Krzysztof Stec Warszawa adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,286 Izabela Kędzierska Warszawa
2,285 Ewa Grzebieniak Chorzów Dr n. med.
2,284 Wojciech Ręczkowski Toruń mgr inż. [abiturient Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego].
2,283 ALEKSANRA PERLICKA POZNAŃ RENCISTKA
2,282 Barbara Radejowska Warszawa Dr inż Politechnika Warszawska
2,281 Marian Jaśków Wrocłąw mgr inż., Politechnika Wrocławska, emeryt
2,280 Małgorzata Karbowska Mississauga prywatny biznes
2,279 Wojciech Stanisław Bardziński Poznań Emeryt
2,278 Danuta Lutwiejko Bialystok
2,277 Grzegorz Strzeszewski Ostrołęka emeryt
2,276 Józef Gurczyński Ostrowiec - św. Emeryt
2,275 Anna Skibniewska Szwecja lekarz
2,274 Jan Klauza Jarocin
2,273 Apolonia Michnej Brooklyn Brooklyn
2,272 Bernardyna Klunter Brühl 50321 Niemcy EMERYT
2,271 Irena Kaźmierczak Rokietnica Rokietnica
2,270 Stefania Leśkiewicz Wrocław mgr. nauczyciel
2,269 Halina Mieczyńska Bydgoszcz mgr matematyki emerytka
2,268 Mirosław Strugała JAROCIN Hurownia bhp p-poż i narzędzi
2,267 Elzbieta Masson ruda ślaska ruda ślaska
2,266 Krzysztof Dudek U.K. mgr filozofii
2,265 Janina Materla Nysa gospodyni domowa i kurator społeczny
2,264 Anna Choczewska Kraków dr, emerytowany nauczyciel akademicki
2,263 Tadeusz Muszyński Sosnowiec Vice prezes SCM sp. z o.o.
2,262 Tadeusza Rabsztyn Nysa rencista (niepełnosprawność na skutek pobicia oficjalnie przez MO - prawomocny wyrok potwierdzający) - społecznik
2,261 Lech Kozera Kołobrzeg Emerytowany nauczyciel akademicki
2,260 Andrzej Judek Poznań V-ce Przew. Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność - lata 1980 - 1982
2,259 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr IP PAN, emeryt
2,258 Edwarda Drąg Wrocław Dr nauk chem. emerytowany nauczyciel akademicki
2,257 Teresa Antonow Kraków mgr chemii
2,256 Janusz Tykocki Łomża dr inż./adiunkt/PWSIiP
2,255 Mieczysława Irena Boguś Warszawa prof. dr hab. IP PAN
2,254 Barbara Kozakiewicz Warszawa dr hab.n.med. lekarz
2,253 Sebastian Klosowski Eastbourne Eastbourne
2,252 Antoni Kepka Bialystok dr inz. emerytowany nauczyciel akad.
2,251 Stanisław Hnatkowski
2,250 Lidia Banowska Poznań dr/UAM
2,249 Włodzimierz Tais WARSZAWA ----------
2,248 Maria Bożek Kraków
2,247 Aleksandra Dolezuchowicz Zakopane Zakopane
2,246 Hanna Augustyniak Międzyrzecz nauczyciel
2,245 Marian Trytek Dobrzany emeryt
2,244 dr Maciej Karwas Tomaszów Mazowiecki Doktor nauk o bezpieczeństwie nauczyciel akademicki
2,243 Bogumił Grott Kraków prof. dr hab. emerytowany prof. UJ
2,242 Roman Czerczyński Warszawa mgr inż.
2,241 Szymon Englert Poznań b. Delegat na I Zjazd NSZZ Solidarność Wielkopolska w 1981r
2,240 Wiesław, Stanisław Zieliński Rzeszów Emerytowany dziennikarz, były prezes rzesowskiego Oddziału ZLP; poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki
2,239 Teresa Krudysz-Szczęsna Wrocław
2,238 Maria Kuśnierz Gliwice mgr/Lustrator KRS
2,237 Stanisław Juraszek Rydułtowy proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej MB Uzdrowienia Chorych
2,236 Rafał Obarski Warszawa Nauczyciel
2,235 Monika Walczak Piastów Lekarz
2,234 Krzysztof Weiss Warszawa Warszawa
2,233 Henryk Grabias Zegrze
2,232 Jan Góral Sosnowiec dr inż. emerytowany nauczyciel akademicki
2,231 Andrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż., IPPT PAN
2,230 Renata Buczkowska Poznań
2,229 Wanda Kolacz Szydlowiec 26-500 Emerytka
2,228 Stanislaw Kolacz Szydlowiec 26-500 emeryt
2,227 Zdzisław Habasiński Poznań dr
2,226 Mirosław Andrałojć Poznań archeolog
2,225 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog
2,224 Janusz Kamocki Kraków dr etnograf (emeryt)
2,223 Anna Wyrzykowska Tarnobrzeg mgr sztuki
2,222 Dariusz Chmielowski Wrocław
2,221 Antoni Stryjewski Wrocław
2,220 Barbara Zawidowska Kraków
2,219 Aleksander Mjtka Kraków artysta plastyk konserwator dzieł sztuki
2,218 Jerzy Bandrowski Tczew byly prxewodniczacy rad pracowniczych woj. Gdanskiego odzn, krzyzem SOLIDARNOSCI
2,217 Włodzimierz Klonowski Warszawa Prof. dr
2,216 Andrzej Cieśliński Poznań prof. dr hab. med.
2,215 Dariusz Nawara Kielce, Tumlin
2,214 Monika Obrębska Warszawa
2,213 Maria Bielakowska-Grodzka BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
2,212 Maria Stopińska Toruń mgr geografii
2,211 Grażyna Welo Warszawa Polka
2,210 Helena Lip Chorzółw mgr
2,209 Maria Gawęcka Wrocław inżynier ekonomii-emerytka
2,208 Dorota Pikiel Rybno
2,207 Radosław Pytlak Warszawa prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
2,206 Joanna Wójcik Lublin nauczyciel
2,205 Roman Kalinowski PRZEŹMIEROWO
2,204 Kazimierz Mroczyński RYPIN Klub Gazety Polskiej Rypin- przewodniczący
2,203 Alicja Maria Kędzia Chocz
2,202 Zbigniew Nosal Warszawa dr inż. nauczyciel akademicki PW
2,201 Maria Stryińska Wrocław emerytka
2,200 Wiesława Widłak Gliwice prof. dr hab. / pracownik naukowy / Centrum Onkologii - Instytut
2,199 Felicja Stróżyńska Biezdrowo emerytka
2,198 Teresa Fabiszak Poznan em. nauczyciel akademicki UAM
2,197 Anna Wodzińska Bydgoszcz nauczyciel
2,196 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. - AKO Kraków
2,195 Elżbieta Czarniewska dr hab. UAM w Poznaniu
2,194 Jan Koziar Wrocław geolog
2,193 Emilia Halawa Kraków mgr / nauczyciel
2,192 Zbigniew Kwiczak Warka Doktor nauk ekonomicznych
2,191 Zygmunt Sosnowski Kraków/Mogilany Absolwent AGH
2,190 Stanisław Smektała Poznań Polak
2,189 Katarzyna Wrotniak Szczecin
2,188 Władysław Saj Warszawa emeryt
2,187 Maria Borowicz Warszawa Emeryt
2,186 Antoni Janecki Biały Kościół, pow. krakowski emerytowany górnik - pracownik dozoru techn.
2,185 KRYSTYNA SIKORSKA Poznań mgr ekonomii
2,184 Krystyna Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki, dr
2,183 Maria Walaszczyk Wrocław
2,182 Mieczysław Mateja Wadowice pracownik samorządowy
2,181 Jerzy Wyrwicz Kraków Emeryt
2,180 Marek Kloss Warszawa dr hab., prof UKSW
2,179 Teresa Krasowska Lublin Dr hab. UMCS Lublin
2,178 Adam Jarzębak Melbourne Student
2,177 Kazimierz Rochecki Toruń Prof.dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2,176 Lidia Dąbrowska Częstochowa
2,175 Marek Chabior Szczecin Prezes Stowarzyszenia Eko-Spol
2,174 irena grabczewska Bydgoszcz emerytka
2,173 Andrzej Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki,dr inż.
2,172 krystyna łobaczewska gorzow wlkp osoba prywatna
2,171 Małgorzata Frąckowiak Poznań emerytka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2,170 Wieńczysław Niemirowski Lublin doktor UMCS
2,169 Adam Szatkiewicz Warszawa mgr inż.
2,168 Elżbieta Harok Wrocław mgr.inż.
2,167 Janusz Sobieszczański Warszawa Warszawa
2,166 Marek Kasperek Katowice mgr inż elektryk/ kierownik
2,165 Sławomir Rożek Kraków inżynier
2,164 Maria Machnikowska Gdynia mgr administracji UG
2,163 Piotr Tomasik Kraków prof. dr hab. /profesor/ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
2,162 Joanna Pyzel Warszawa mgr inż. architekt, mgr biznesu, przedsiębiorca
2,161 Grażyna Korpal Kraków profesor ASP kierownik katedry
2,160 Jerzy Grzegorz Kazimierczak Warszawa doktor, emeryt
2,159 Alicja Barzyk Kraków patriotka
2,158 Andrzej Wilk Katowice mgr teologii, KUL JPII
2,157 Bronisław Radzik Łódź dr inż., osoba prywatna
2,156 Jarosław Biegała Poznań historyk
2,155 Ewa Smarsz Poznań
2,154 Stanisław Kosz Nysa nauczyciel akademicki
2,153 Mirosława Futa Lublin Lublin
2,152 Andrzej Poczobut Białystok Przedsiębiorca
2,151 Joanna Wojska Wojska Gdynia
2,150 Elżbieta Włodarczyk Szczecin mgr inż.
2,149 Urszula Łata Iława emerytka
2,148 Henryk Matok Siedlce dr / specjalista / UPH w Siedlcach
2,147 Marcin Cieśluk Olsztyn pilot, emeryt
2,146 Anna Stelmaszczyk Bytom Teolog
2,145 Maria Milkowska Gdynia mgr filologii klasycznej i angielskiej (UAM)
2,144 Irena Marcinkowska Warszawa
2,143 Bogdan Barwiński Wrocław dr/Uniwersytet Wocławski
2,142 Joanna Kurdziel Krzeszowice
2,141 Sebastian Barzyk Warszawa Przedsiębiorca
2,140 Teresa Majewska Zamość księgowa
2,139 Adam Ostaszewski aalst aalst
2,138 MAGDALENA BARZYK WARSZAWA EKONOMISTA
2,137 Joanna Wiśniewska Ciechanów
2,136 Mirosław Siwiński Toruń ekonomista
2,135 Jakub Libuda Kraków mgr nauk ekonomicznych
2,134 Krystyna Krajewska Poznań
2,133 Dariusz Chocyk Lublin Politechnika Lubelska
2,132 Małgorzata Ślosarczyk Swarzedz mgr inż.
2,131 Łukasz Szymański Poznań Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE
2,130 Artur Kosecki Kwidzyn
2,129 Ewa Rychlewska Poznan przedsiębiorea.
2,128 Józef Ochman Świętochłowice
2,127 Stefan Mercik Gliwice Docent Politechniki Śląskiej
2,126 Sylwia Kosecka Kwidzyn
2,125 Adam Skwarski Warszawa trener sportowy
2,124 Elżbieta Śnieżkowska-Bielak Gryfów Śląski pisarz/ Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich
2,123 Magdalena Kuczynksa Warszawa
2,122 Artur Markowski Lublin Radny Powiatu Lubelskiego
2,121 Józef Szpikowski Storkowo dr hab. prof. UAM
2,120 Rafał Wnuk Poznań mgr inż.
2,119 Krystyna Bogdan Warszawa redaktor
2,118 Helena Tłusta Nowa Dęba mgr nauczyciel
2,117 Elżbieta Nicińska Opole
2,116 Maria Piasecka Wrocław Emerytka
2,115 Dominik Malesiński Białystok architekt
2,114 Katarzyna Panasewicz Białystok
2,113 Zbigniew Porada Kraków profesor Politechniki Krakowskie
2,112 Estera Konieczko Krzeszowice mgr inż.
2,111 Grzegorz Konieczko
2,110 Bogumił Gospodarek Częstochowa mgr inż
2,109 Marzena Kozłowska Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2,108 Janusz Nowaczkiewicz Katowice Przedsiębiorca
2,107 Danuta Korolczuk Białystok dr inż.arch.
2,106 piotr bargiel Lublin obywatel
2,105 Magdalena Olbryt
2,104 Katarzyna Kowalska
2,103 Bogusław Andruchowicz Torun
2,102 Edward Bulski Łódź osoba prywatna
2,101 Małgorzata Bieniek Strzelin analityk
2,100 Maria Matysiak Poznań mgr/st.specjalista/UAM
2,099 Arleta Szymkowiak Poznań
2,098 Krystian Jarmuszczak Wołów
2,097 Marian Słabik Krosno Krosno
2,096 Krzysztof Kalinka Tarnobrzeg osoba prywatna
2,095 Ewa Żołnierek Kraków V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
2,094 Jan Władysław Fróg Kraków Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,,UP Kraków
2,093 Małgorzata Rzepczyk Poznań Poznań
2,092 Edyta Hoang Wołomin technik rtg.
2,091 Marek Wichrowski Podkowa Leśna prof. ndzw. dr hab; Warszawski Uniwersytet Medyczny