List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Poznań, 22 lipca 2017

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na reformy te społeczeństwo polskie oczekuje ponad ćwierć wieku. Przyjęte w  ustawach rozwiązania prawne dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sadowniczej w naszym kraju i równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną.  Nie naruszają one w niczym podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej.

Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u. Organizowane przez totalną opozycję protesty przeciwko podejmowanym zmianom, w tym najważniejszy zarzut łamania trójpodziału władzy, nie mają obiektywnego, merytorycznego uzasadnienia. Są natomiast obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski. Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego  kraju czerpiąc nienależne profity. Obecnie, bojąc się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi  spoza swojego układu. Środowiska te szermują obecnie hasłami obrony praworządności i konstytucji. Pozostaje to w całkowitej sprzeczności  z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych  i koniecznych elementów uzdrowienia życia narodowego i państwowego w Polsce, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania  z czasami PRL-u.

My, ludzie nauki skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania Rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy Rzeczypospolitej.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Jerzy Głuch – członek Zarządu AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Poparcie dla listu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Sep 10, 2017

Zebrane podpisy: 2303

2,303 signatures

Najnowsze podpisy
2,303 Marek Teleon Lublin
2,302 Dariusz Godlewski Wrocław emeryt
2,301 Elżbieta Bruinsma Rotterdam
2,300 Rafal Laskowski Wroclaw obywatel RP
2,299 Andrzej , Maria , Zdzisław Stańczyk Chorzów obywatele
2,298 Wiesław Pilis Czestochowa Professor dr hab., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,297 Krzysztof Stec Warszawa adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2,296 Izabela Kędzierska Warszawa
2,295 Ewa Grzebieniak Chorzów Dr n. med.
2,294 Wojciech Ręczkowski Toruń mgr inż. [abiturient Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego].
2,293 Jerzy Kościuk Gliwice Emeryt
2,292 ALEKSANRA PERLICKA POZNAŃ RENCISTKA
2,291 Barbara Radejowska Warszawa Dr inż Politechnika Warszawska
2,290 Marian Jaśków Wrocłąw mgr inż., Politechnika Wrocławska, emeryt
2,289 Małgorzata Karbowska Mississauga prywatny biznes
2,288 Wojciech Stanisław Bardziński Poznań Emeryt
2,287 Danuta Lutwiejko Bialystok
2,286 Grzegorz Strzeszewski Ostrołęka emeryt
2,285 Józef Gurczyński Ostrowiec - św. Emeryt
2,284 Anna Skibniewska Szwecja lekarz
2,283 Jan Klauza Jarocin
2,282 Apolonia Michnej Brooklyn Brooklyn
2,281 Bernardyna Klunter Brühl 50321 Niemcy EMERYT
2,280 Irena Kaźmierczak Rokietnica Rokietnica
2,279 Stefania Leśkiewicz Wrocław mgr. nauczyciel
2,278 Halina Mieczyńska Bydgoszcz mgr matematyki emerytka
2,277 Mirosław Strugała JAROCIN Hurownia bhp p-poż i narzędzi
2,276 Elzbieta Masson ruda ślaska ruda ślaska
2,275 Krzysztof Dudek U.K. mgr filozofii
2,274 Janina Materla Nysa gospodyni domowa i kurator społeczny
2,273 Anna Choczewska Kraków dr, emerytowany nauczyciel akademicki
2,272 Tadeusz Muszyński Sosnowiec Vice prezes SCM sp. z o.o.
2,271 Tadeusza Rabsztyn Nysa rencista (niepełnosprawność na skutek pobicia oficjalnie przez MO - prawomocny wyrok potwierdzający) - społecznik
2,270 Lech Kozera Kołobrzeg Emerytowany nauczyciel akademicki
2,269 Andrzej Judek Poznań V-ce Przew. Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność - lata 1980 - 1982
2,268 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr IP PAN, emeryt
2,267 Edwarda Drąg Wrocław Dr nauk chem. emerytowany nauczyciel akademicki
2,266 Teresa Antonow Kraków mgr chemii
2,265 Janusz Tykocki Łomża dr inż./adiunkt/PWSIiP
2,264 Mieczysława Irena Boguś Warszawa prof. dr hab. IP PAN
2,263 Barbara Kozakiewicz Warszawa dr hab.n.med. lekarz
2,262 Sebastian Klosowski Eastbourne Eastbourne
2,261 Antoni Kepka Bialystok dr inz. emerytowany nauczyciel akad.
2,260 Stanisław Hnatkowski
2,259 Lidia Banowska Poznań dr/UAM
2,258 Włodzimierz Tais WARSZAWA ----------
2,257 Maria Bożek Kraków
2,256 Aleksandra Dolezuchowicz Zakopane Zakopane
2,255 Hanna Augustyniak Międzyrzecz nauczyciel
2,254 Marian Trytek Dobrzany emeryt
2,253 dr Maciej Karwas Tomaszów Mazowiecki Doktor nauk o bezpieczeństwie nauczyciel akademicki
2,252 Bogumił Grott Kraków prof. dr hab. emerytowany prof. UJ
2,251 Roman Czerczyński Warszawa mgr inż.
2,250 Szymon Englert Poznań b. Delegat na I Zjazd NSZZ Solidarność Wielkopolska w 1981r
2,249 Wiesław, Stanisław Zieliński Rzeszów Emerytowany dziennikarz, były prezes rzesowskiego Oddziału ZLP; poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki
2,248 Teresa Krudysz-Szczęsna Wrocław
2,247 Maria Kuśnierz Gliwice mgr/Lustrator KRS
2,246 Stanisław Juraszek Rydułtowy proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej MB Uzdrowienia Chorych
2,245 Rafał Obarski Warszawa Nauczyciel
2,244 Monika Walczak Piastów Lekarz
2,243 Krzysztof Weiss Warszawa Warszawa
2,242 Henryk Grabias Zegrze
2,241 Jan Góral Sosnowiec dr inż. emerytowany nauczyciel akademicki
2,240 Andrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż., IPPT PAN
2,239 Renata Buczkowska Poznań
2,238 Wanda Kolacz Szydlowiec 26-500 Emerytka
2,237 Stanislaw Kolacz Szydlowiec 26-500 emeryt
2,236 Zdzisław Habasiński Poznań dr
2,235 Mirosław Andrałojć Poznań archeolog
2,234 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog
2,233 Janusz Kamocki Kraków dr etnograf (emeryt)
2,232 Anna Wyrzykowska Tarnobrzeg mgr sztuki
2,231 Dariusz Chmielowski Wrocław
2,230 Antoni Stryjewski Wrocław
2,229 Barbara Zawidowska Kraków
2,228 Aleksander Mjtka Kraków artysta plastyk konserwator dzieł sztuki
2,227 Jerzy Bandrowski Tczew byly prxewodniczacy rad pracowniczych woj. Gdanskiego odzn, krzyzem SOLIDARNOSCI
2,226 Włodzimierz Klonowski Warszawa Prof. dr
2,225 Andrzej Cieśliński Poznań prof. dr hab. med.
2,224 Dariusz Nawara Kielce, Tumlin
2,223 Monika Obrębska Warszawa
2,222 Maria Bielakowska-Grodzka BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
2,221 Maria Stopińska Toruń mgr geografii
2,220 Grażyna Welo Warszawa Polka
2,219 Helena Lip Chorzółw mgr
2,218 Maria Gawęcka Wrocław inżynier ekonomii-emerytka
2,217 Dorota Pikiel Rybno
2,216 Radosław Pytlak Warszawa prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
2,215 Joanna Wójcik Lublin nauczyciel
2,214 Roman Kalinowski PRZEŹMIEROWO
2,213 Kazimierz Mroczyński RYPIN Klub Gazety Polskiej Rypin- przewodniczący
2,212 Alicja Maria Kędzia Chocz
2,211 Zbigniew Nosal Warszawa dr inż. nauczyciel akademicki PW
2,210 Maria Stryińska Wrocław emerytka
2,209 Wiesława Widłak Gliwice prof. dr hab. / pracownik naukowy / Centrum Onkologii - Instytut
2,208 Felicja Stróżyńska Biezdrowo emerytka
2,207 Teresa Fabiszak Poznan em. nauczyciel akademicki UAM
2,206 Anna Wodzińska Bydgoszcz nauczyciel
2,205 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. - AKO Kraków
2,204 Elżbieta Czarniewska dr hab. UAM w Poznaniu
2,203 Jan Koziar Wrocław geolog
2,202 Emilia Halawa Kraków mgr / nauczyciel
2,201 Zbigniew Kwiczak Warka Doktor nauk ekonomicznych
2,200 Zygmunt Sosnowski Kraków/Mogilany Absolwent AGH
2,199 Stanisław Smektała Poznań Polak
2,198 Katarzyna Wrotniak Szczecin
2,197 Władysław Saj Warszawa emeryt
2,196 Maria Borowicz Warszawa Emeryt
2,195 Antoni Janecki Biały Kościół, pow. krakowski emerytowany górnik - pracownik dozoru techn.
2,194 KRYSTYNA SIKORSKA Poznań mgr ekonomii
2,193 Krystyna Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki, dr
2,192 Maria Walaszczyk Wrocław
2,191 Mieczysław Mateja Wadowice pracownik samorządowy
2,190 Jerzy Wyrwicz Kraków Emeryt
2,189 Marek Kloss Warszawa dr hab., prof UKSW
2,188 Teresa Krasowska Lublin Dr hab. UMCS Lublin
2,187 Adam Jarzębak Melbourne Student
2,186 Kazimierz Rochecki Toruń Prof.dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2,185 Lidia Dąbrowska Częstochowa
2,184 Marek Chabior Szczecin Prezes Stowarzyszenia Eko-Spol
2,183 irena grabczewska Bydgoszcz emerytka
2,182 Andrzej Łopata Kraków em. nauczyciel akademicki,dr inż.
2,181 krystyna łobaczewska gorzow wlkp osoba prywatna
2,180 Małgorzata Frąckowiak Poznań emerytka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2,179 Wieńczysław Niemirowski Lublin doktor UMCS
2,178 Adam Szatkiewicz Warszawa mgr inż.
2,177 Elżbieta Harok Wrocław mgr.inż.
2,176 Janusz Sobieszczański Warszawa Warszawa
2,175 Marek Kasperek Katowice mgr inż elektryk/ kierownik
2,174 Sławomir Rożek Kraków inżynier
2,173 Maria Machnikowska Gdynia mgr administracji UG
2,172 Piotr Tomasik Kraków prof. dr hab. /profesor/ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
2,171 Joanna Pyzel Warszawa mgr inż. architekt, mgr biznesu, przedsiębiorca
2,170 Grażyna Korpal Kraków profesor ASP kierownik katedry
2,169 Jerzy Grzegorz Kazimierczak Warszawa doktor, emeryt
2,168 Alicja Barzyk Kraków patriotka
2,167 Andrzej Wilk Katowice mgr teologii, KUL JPII
2,166 Bronisław Radzik Łódź dr inż., osoba prywatna
2,165 Jarosław Biegała Poznań historyk
2,164 Ewa Smarsz Poznań
2,163 Stanisław Kosz Nysa nauczyciel akademicki
2,162 Mirosława Futa Lublin Lublin
2,161 Andrzej Poczobut Białystok Przedsiębiorca
2,160 Joanna Wojska Wojska Gdynia
2,159 Elżbieta Włodarczyk Szczecin mgr inż.
2,158 Urszula Łata Iława emerytka
2,157 Henryk Matok Siedlce dr / specjalista / UPH w Siedlcach
2,156 Marcin Cieśluk Olsztyn pilot, emeryt
2,155 Anna Stelmaszczyk Bytom Teolog
2,154 Maria Milkowska Gdynia mgr filologii klasycznej i angielskiej (UAM)
2,153 Irena Marcinkowska Warszawa
2,152 Bogdan Barwiński Wrocław dr/Uniwersytet Wocławski
2,151 Joanna Kurdziel Krzeszowice
2,150 Sebastian Barzyk Warszawa Przedsiębiorca
2,149 Teresa Majewska Zamość księgowa
2,148 Adam Ostaszewski aalst aalst
2,147 MAGDALENA BARZYK WARSZAWA EKONOMISTA
2,146 Joanna Wiśniewska Ciechanów
2,145 Mirosław Siwiński Toruń ekonomista
2,144 Jakub Libuda Kraków mgr nauk ekonomicznych
2,143 Krystyna Krajewska Poznań
2,142 Dariusz Chocyk Lublin Politechnika Lubelska
2,141 Małgorzata Ślosarczyk Swarzedz mgr inż.
2,140 Łukasz Szymański Poznań Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE
2,139 Artur Kosecki Kwidzyn
2,138 Ewa Rychlewska Poznan przedsiębiorea.
2,137 Józef Ochman Świętochłowice
2,136 Stefan Mercik Gliwice Docent Politechniki Śląskiej
2,135 Sylwia Kosecka Kwidzyn
2,134 Adam Skwarski Warszawa trener sportowy
2,133 Elżbieta Śnieżkowska-Bielak Gryfów Śląski pisarz/ Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich
2,132 Magdalena Kuczynksa Warszawa
2,131 Artur Markowski Lublin Radny Powiatu Lubelskiego
2,130 Józef Szpikowski Storkowo dr hab. prof. UAM
2,129 Rafał Wnuk Poznań mgr inż.
2,128 Krystyna Bogdan Warszawa redaktor
2,127 Helena Tłusta Nowa Dęba mgr nauczyciel
2,126 Elżbieta Nicińska Opole
2,125 Maria Piasecka Wrocław Emerytka
2,124 Dominik Malesiński Białystok architekt
2,123 Katarzyna Panasewicz Białystok
2,122 Zbigniew Porada Kraków profesor Politechniki Krakowskie
2,121 Estera Konieczko Krzeszowice mgr inż.
2,120 Grzegorz Konieczko
2,119 Bogumił Gospodarek Częstochowa mgr inż
2,118 Marzena Kozłowska Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2,117 Janusz Nowaczkiewicz Katowice Przedsiębiorca
2,116 Danuta Korolczuk Białystok dr inż.arch.
2,115 piotr bargiel Lublin obywatel
2,114 Magdalena Olbryt
2,113 Katarzyna Kowalska
2,112 Bogusław Andruchowicz Torun
2,111 Edward Bulski Łódź osoba prywatna
2,110 Małgorzata Bieniek Strzelin analityk
2,109 Maria Matysiak Poznań mgr/st.specjalista/UAM
2,108 Arleta Szymkowiak Poznań
2,107 Krystian Jarmuszczak Wołów
2,106 Marian Słabik Krosno Krosno
2,105 Krzysztof Kalinka Tarnobrzeg osoba prywatna
2,104 Ewa Żołnierek Kraków V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków