Pożegnanie

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł z naszego grona w wieku  67 lat

Śp+krzyżykdr hab. Jerzy Hoffmann
profesor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
działacz Solidarności
członek AKO

Pamiętamy o Nim w modlitwie, a Jego Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu