O znaczeniu wolności – prof. Andrzej Nowak

nowak2“Wmawia się nam ten fatalny stereotyp, że albo wolność, albo kolaboracja; albo walka o wolność, albo praca nad dobrobytem bez »niepotrzebnej« niepodległości. Bez wolności nie będzie dobrobytu, bo przecież gospodarka »w tym kraju« jest w takim wypadku organizowana przez czynniki zewnętrzne, których celem nie jest dobrobyt Polaków.”

“Żyjemy w dwóch gettach – jedno prawicowe getto, drugie lemingowe […] Rosja przez swoje lobby stara się pobudzać podziały wewnętrzne w Polsce, żeby nigdy te dwa »getta« nie zetknęły się i nie stworzyły wspólnoty politycznej, obejmującej i dużą część »lemingów« i dużą część »moherów«, połączonych wspólną sprawą – polskiej wolności, polskiego dobrobytu.”

To cytaty z wywiadu z prof. Andrzejem Nowakiem w portalu Fronda.pl. Polecamy.