“Z zawodu mistrz świata” – film i rozmowa o sporcie w PRL na przykładzie losów Józefa Łuszczka

Autor: mgr Grzegorz Tomaczak
Afiliacja: filozof, rezyser i nizależny filmowiec
Dziedzina: historia najnowasza, film
Opis: Pojekcja filmu dokumentalnego (40 min.) i rozmowa z autorem
Przeznaczenia: osoby zainteresowane, kluby, stowarzyszenia
Wymagania: rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD lub komputer, ekran
Kontakt: tel.: 61 8301766