Efekt cieplarniany – zrozumieć zmienność klimatyczną

Autor: prof. dr hab. Wojciech Stankowski, dr Anna Stankowska
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina: geografia, klimatologia
Opis: Istota zjawiska efektu cieplarnianego oraz zmiany termicznej sytuacji globu na tle czasu geologicznego. Zmienność klimatyczna oraz zmiany klimatu w odniesieniu do roli antropopresji. Przewidywanie przyszłych tendencji.
Przeznaczenia: młodzież i dorośli różnych poziomów edukacji
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: annasta@amu.edu.pl