Białka – ich funkcja i struktura w organizmie

Autor: prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Afiliacja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Dziedzina: nauki biologiczne
Opis: Białka, obok węglowodanów i tłuszczów, stanowią podstawową klasę cząsteczek występujących w istotach żywych. Za zbiorczą nazwą nobiałko, znaną z etykiet produktów spożywczych, kryje się różnorodność tysięcy białek pełniących rozmaite funkcje w organizmie. W niniejszym wykładzie pokazane są przykłady różnych rodzajów białek, opisane są ich funkcje, struktura i miejsce w organizmie. Zakłada się wiedzę na poziomie szkoły średniej.
Przeznaczenia: licea ogólnokształcące
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: wojtekr@ibch.poznan.pl