Fenomen Lwowa. Literatura-kultura-historia

Autor: dr Wiesław Ratajczak
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM
Dziedzina: literatura, kultura, historia
Opis:
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: e-mail: ratajcza@amu.edu.pl