Gratulacje

Poznań, 12 marca 2014 r.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o wyborze Jego Ekscelencji na ważną i odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Przeszło tysiącletnia historia naszej Ojczyzny, od swego zarania związana była z twórczą obecnością Kościoła Katolickiego, który zawsze był orędownikiem i obrońcą wartości istotnych w życiu społecznym i osobistym każdego Polaka.

Jako Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu jesteśmy dumni, że to właśnie nasz Arcypasterz w najbliższych latach będzie kierował pracami Polskiego Episkopatu dla dobra Kościoła w Polsce. Wymownym dla nas jest fakt, że wybór Waszej Ekscelencji w jakiś sposób nawiązuje do tradycji wielkich Prymasów Polski, którzy związani byli z tą pierwszą na naszych ziemiach stolicą biskupią.

Zdając sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi staje Kościół w świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie, pragniemy zapewnić Księdza Arcybiskupa o naszej modlitwie, ale także o każdym możliwym intelektualnym, emocjonalnym i moralnym wsparciu dla działań Księdza Arcybiskupa.  Z głębi naszych serc życzymy dobrych natchnień i asystencji Ducha Świętego w podejmowaniu ważnych dla Kościoła i Polski decyzji.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Przewodniczący i Członkowie AKO POZNAŃ