Nazwy miejscowości (miast) w Wielkopolsce – struktura i pochodzenie

Autor: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM
Dziedzina: filologia polska, onomastyka
Opis:
Przeznaczenia: osoby zainteresowane
Wymagania:
Kontakt: e-mail: stmikolajczak@gmail.com