Cyfryzacja telewizji naziemnej – szanse i zagrożenia

Autor: dr Jolanta Hajdasz
Afiliacja: Wyższa Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Dziedzina: publicystyka, medioznawstwo
Opis: Wg części medioznawców jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji technologicznej – stopniowego wyłączania w Europie (i na świecie) tv nadajników analogowych i zastępowania ich cyfrowymi. Dlaczego ten proces nazywany jest “rewolucją”, co może on zmienić w komunikacji społecznej, czym jest tzw. wykluczenie cyfrowe w telewizji, jak można temu przeciwdziałać, jak robi to Europa, a jak Polska.
Przeznaczenia: Wykład przeznaczony dla studentów i uczniów klas maturalnych oraz klubów i stowarzyszeń. Prezentacja PowerPoint.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: j.hajdaszpost.pl, tel.: 607-270-507, WWW: www.jolantahajdasz.pl